Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přerušení či zrušení živnosti


Bc. Kateřina Kandlerová
10. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jaký je rozdíl mezi přerušením živnosti a zrušením živnosti? Jaké povinnosti vás v souvislosti s těmito kroky čekají? Dá se živnost znovu jednoduše obnovit? Nejenom na tyto otázky vám odpoví tento článek.


 
Jak asi každý vnímá, současná doba je nejistá, okolnosti se mění. Co bylo platné před rokem, nemusí platit dnes. Možná jste začali podnikat, ale obchod se nerozvinul tak, jak jste plánovali a nakonec jste zjistili, že je lepší zkusit štěstí zase v zaměstnání. Anebo si jen přejete stávající živnost zrušit.
 
Jaký je vůbec rozdíl mezi přerušením a zrušením živnosti a jaká jsou rizika takového rozhodnutí? O tom je následující článek.

Přerušení živnosti

Budeme se zabývat přerušením živnosti jakožto přerušením podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
 
Živnost lze přerušit na libovolnou dobu, která může trvat dokonce i několik let. Není nutné to hlásit přímo živnostenskému úřadu, ale máte povinnost přerušení živnosti oznámit do osmi dnů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. A také tuto skutečnost musíte nahlásit finančnímu úřadu, a to do 15 dnů.
 
Můžete však využít možnosti provést přerušení přímo na živnostenském úřadě a vyplnit tam jednotný registrační formulář. Tak můžete jedním dokumentem oznámit přerušení živnosti na správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu i finanční úřad. Z vlastní zkušenosti však doporučuji si ověřit, zda příslušné úřady vyplnění tohoto formuláře zaregistrovali.
 
Oznámení přerušení provozování živnosti nelze učinit zpětně. Podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, musí podnikatel toto oznámení nahlásit předem. V tomto odstavci zákona jsou dále uvedeny povinnosti vztahující se na podnikatele během přerušení živnosti.
 
Pokud chceme získat podporu v nezaměstnanosti během přerušení živnosti, musíme také navštívit úřad práce.
 
Během přerušení živnosti nemusíme platit sociální pojištění, avšak pro nárok na důchod se tyto nepojištěné měsíce nepočítají jako odpracovaná doba.

Jak je to s daněmi?

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob v průběhu zdaňovacího období přeruší podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a tuto podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost nezahájí do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byly podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná činnost přerušeny, má povinnost upravit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), a to za zdaňovací období (nebo část zdaňovacího období), které předchází dni přerušení podnikatelské činnosti.
 
Zjednodušeně řečeno, v tomto případě musí podnikatel postupovat stejným způsobem, jako kdyby podnikání ukončil. Co je v takovém případě potřeba, je v tomto článku uvedeno níže v části „zrušení živnosti“.

Obnovení živnosti

Pokud obnovíte živnost po uplynutí doby, na kterou jste ji přerušili, nemusíte tuto informaci nahlašovat živnostenskému úřadu. Pokud ji však chcete obnovit před uplynutím této doby, tuto skutečnost musíte živnostenskému úřadu nahlásit.
 
V obou případech však musíte také informovat všechny dotčené instituce a úřady – správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad, a to ve stanovených termínech.
 
I při obnovování živnosti můžete využít jednotného registračního formuláře.
 
Nejdůležitější zákony a předpisy týkající se přerušení živnosti:

Zrušení živnosti

Pokud se rozhodnete zrušit svoje podnikání, v první řadě vás čeká zrušení živnostenského oprávnění. Tuto změnu musíte nahlásit živnostenskému úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu. Kolečko po úřadech si můžete zjednodušit vyplněním jednotného registračního formuláře, který vyplníte na živnostenském úřadě.
 
Poté je potřeba se vypořádat s pohledávkami, závazky, zásobami, dlouhodobým majetkem apod. Zde záleží, zda fyzická osoba vede účetnictví, či daňovou evidenci. Následně se také rozlišuje, zda jsou uplatňovány skutečné výdaje, nebo tzv. „výdajovým paušálem“.
 
  • 1. případ: Poplatník, který vede daňovou evidenci
Poplatník, který vede daňovou evidenci, se řídí ustanovením § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto se základ daně zvyšuje o hodnotu nezaplacených pohledávek, rezerv a nespotřebovaných zásob. Dále pokud máte v daňové evidenci nezaplacené závazky, o jejich hodnotu se základ daně sníží.
 
Příklad: Podnikatel (fyzická osoba) se rozhodl k datu 30. září 2013 ukončit svoji činnost. Musí upravit základ daně a vypořádat se tak s majetkem a závazky, a to ke dni předcházejícímu den ukončení činnosti.
 
Podnikatel má k 30. září 2013 tento majetek a závazky:
  1. Pohledávky                                  30 000
  2. Závazky                                       20 000
  3. Zásoby v pořizovací ceně            40 000
 
Hodnota neuhrazených pohledávek k datu ukončení činnosti zvyšuje základ daně (výjimka je u pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP). Pohledávky, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny, se do základu daně nezapočítávají. V praxi se často stává, že i po skončení podnikání dojde k úhradě těchto pohledávek. Tyto částky již byly dle předchozího jednou zahrnuty do základu daně a byly tudíž již zdaněny, nebudou tedy znovu předmětem zdanění. To koresponduje s ustanovením § 23 odst. 4 písm. d) ZDP.
 
Hodnota závazků také vstupuje při ukončení činnosti do základu daně. Tato položka však základ daně snižuje. Musí se jednat o závazky, které by při úhradě byly daňovým výdajem. Obdobně jako tomu je u předchozího případu, v praxi není výjimkou, že po ukončení podnikání dojde k úhradě závazků. Nicméně ani tato úhrada nebude mít jakýkoliv vliv na vaši daňovou povinnost.
 
Hodnota nespotřebovaných zásob zvyšuje základ daně. Hodnotou je pořizovací cena zjištěná z daňové evidence. Pokud dojde do pěti let po jejich vyřazení k prodeji, do základu daně jako ostatní příjem (§ 10 ZDP) se zahrne rozdíl, o který převyšuje cena (za kterou byly nespotřebované zásoby prodány) hodnotu zásob již jednou zahrnutých do základu daně. Po uplynutí lhůty pěti let je tento příjem od daně z příjmů osvobozen.
 
  • 2. případ: Poplatník vede daňovou evidenci, ale výdaje uplatňuje paušálem
Poplatník, který vede daňovou evidenci a uplatňuje výdaje paušálem, se řídí ustanovením v § 23 odst. 8 písm. b) bodu 3 ZDP. Zde upravuje základ daně jen o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y).
 
  • 3. případ: Poplatník vede účetnictví
U poplatníka, který vede účetnictví, zásoby nemají na základ daně žádný vliv. Pokud se zásoby prodají po ukončení podnikání, zdaní se jako příjem. Na základ daně nemají vliv ani pohledávky a závazky, které podnikatel evidoval v účetnictví před ukončením podnikání.
 
Dalšími kroky je podání daňového přiznání a přehledů na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
 
V případě, že máte zaměstnance, je potřeba s nimi ukončit pracovní poměr. Jelikož je ukončen z důvodu zrušení zaměstnavatele, náleží jim odstupné. Pokud máte více jak 20 zaměstnanců, musí se také informovat úřad práce (zákoník práce § 52, § 62 a § 67).

Shrnutí

Jak z výše uvedeného vyplývá, nemusíte odkládat pozastavení či zrušení svého podnikání kvůli náročné administrativní činnosti. Je však důležité pamatovat na své povinnosti ne pouze vůči dotčeným institucím státní správy, ale také z účetního hlediska.
 
V článku byly zmíněny nejběžnější příklady z praxe. Každý podnikatel má však své specifické požadavky, a proto doporučujeme, pokud tento krok plánujete, obrátit se v případě nutnosti konzultace na svého účetního nebo daňového poradce. Tímto krokem předejdete řadě zbytečných průtahů či komplikací.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Martin
4. 10. 2019 11:45:19
Dobry den, pisu s nezvyklym dotazem ohledne pozastaveni cinosti s.r.o v zahranici. Zajima me, pokud nema nekdo podobnou zkusenost nebo nevi, jak by se pravdepodobne v me situaci dalo postupovat?
Minuly rok jsem zalozil v zahranici s.r.o. kterou bych chtel diky tomu, ze se jedna o sezoni aktivitu (6mesicu) pozastavit a po dobu co jsem v Česku se nahlasit na PÚ a zaroven tak mit kryto i zdrav.pojisteni. Po sezone aktivitu s.r.o. znovu "odmrazit" a pokracovat dal. Po dobu kdy je cinost pozastavena samozrejme firma nebude vykazovat zadny prijem.
Tusim, ze pravidla budou podobne v kazdem state v EU a tak doufam, ze rodnem jayzce mi bude nekdo z Vas schopen vysvetlit jak postupovat?
Zajima me, jestli je nutne primo cinost s.r.o. v zajmu byt registrovan na PÚ pozastavit a nebo je mozne, si jako majitel firmy vystavit smlouvu o ukonceni pracovni pomeru a tu pak predlozit PÚ. V tom pripade pak, je pravdepodobne nutne dal priznavat DPH atd? Pokud to takto nejde, co by jste napriklad cizinci provozující s.r.o. v ČR doporucili, v opacne situaci, kdyby chtel cinnost v ČR pozastavit a nahlasit se na PÚ v jeho zemi?

Predem dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

marcel kostal
29. 3. 2019 9:27:23
mam zajem dekuji
Hlášení závadného obsahu

Jana R
18. 3. 2019 13:42:48
Dobrý den mám pozastavený živnostenský list na dobu 10ti let. Tato doba již končí. Ráda bych ho nechala dále pozastavený. Musím podat další žádost a nebo se lhůta prodlouží automaticky? Diky
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
16. 11. 2018 9:39:07
Dobrý den, chci se zeptat, zda mám povinnost odvádět nulové daňové přiznání nebo čestné prohlášení za roky, kdy je živnost přerušená na živnostenském úřadu i finančním?
Hlášení závadného obsahu

Ivet
3. 3. 2018 12:55:43
Dobrý den chtěla bych se zeptat. mám FO který uplatňuje Výdaje paušálně 60 procent. v dubnu 2017 přerušil živnost a některé faktury byly uhrazeny Až v červnu 2017. do konce roku 2017 již nemá žádné nesplacené pohledávky. jak to bude v D AP za r
2017? mam uvést do příjmu jen to co dostal do dne přerušení zivnosti a ten zbytek dát jako zvýšení základu daně do tabulky E v D AP? nebo dát vše do příjmu a udělat přiznání jako vždy příjmy minus výdaje....a hotovo děkuji Iveta
Hlášení závadného obsahu

Veronika
4. 12. 2017 11:38:32
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda musím podávat v roce 2018 daňové přiznání, když jsem se na živnostenském úřadě přihlasila v květnu 2017 a odhlásila v prosinci 2017. Za celou dobu jsem neměla žádné zisky nebo výdaje. List byl pouze jen jako formalita. Navíc socialní a zdravotní se mi platilo z mé práce, kde dělám dlouhodobě.

Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem
Veronika
Hlášení závadného obsahu

Marie
31. 5. 2017 8:38:10
Dobrý den, v roce 2016 jsem měla cca 1 měsíc živnostenský list, potom jsem ho přerušila a nyní žiji v zahraničí. Podnikatelskou činnost jsem ale nikdy nevyvíjela. Nyní mi přišla upomínka, že jsem nepodala daňové přiznání za rok 2016. Je nutné podat daňové přiznání i v případě, že jsem nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost? Nestačí v tomto případě např. jen prohlášení?
Hlášení závadného obsahu

danek
29. 11. 2016 21:36:02
Dobrý večer, potřebuji jednoduchou odpověď, můžu si zařídit nebo obnovit živnost, když mám dluhy? Respektive zrovna na své bývalé ico jsem si bral půjčky apd. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

denisa
24. 7. 2016 11:20:49
Dobrý den,jsem zamestnaná a měla jsem i živnost kterou jsem zrušila k 1.4.2016, zajímalo by mě kdy budu platit DPH, jestli hned nebo až v roce 2017.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
14. 3. 2016 8:14:03
vera svobodová:
Uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na dítě se řídí podle počtu měsíců, na jejichž počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Počet měsíců, kdy podnikatel dosahoval příjmů, není pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění rozhodující.
Podnikatel si ale nesmí uplatňovat paušální výdaje - pokud by si je uplatňoval, na daňové zvýhodnění na dítě by neměl nárok.
Hlášení závadného obsahu

vera svobodová
10. 3. 2016 16:13:18
Prosím o vyjádření k tomuto dotazu - můj syn musel přerušit podnikání z důvodů zdravotního stavu k 31.8.2015, za rok 2015 bude tedy podávat daňové přiznání za určité období od 1.1. do 31.12.2015 jak je to s odpisem když vede účetní evidenci na děšti - má 2 nezletilé děti, které s ním žijí ve společné domácnosti. Kolik si může odepsat na děti z daní - je pravda že jen za 8 měsíců podnikání, nebo za ceý rok ?
Hlášení závadného obsahu

Johy
28. 1. 2016 8:09:13
Dobrý den, jak to je s vypořádáním DPH u přerušení /ukončení živnosti, pokud DPH bylo uplatněno - cca dva roky zpět a auto je na leasing? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela
3. 1. 2016 10:40:37
Dobrý den, v červenci jsem přerušila živnost a na finančním úřadě mi bylo řečeno, že musím ještě v lednu 2016 podepsat nějaké prohlášení, ale nevím o co se jedná. Můžete mi poradit? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

kuba
21. 12. 2015 9:38:15
Dobrý den budu si rušit ZL od ledna 2016 . do unora 2016. Chci se zaptat jak je to z daněmi ? A živnost má teprve od září 2015 . ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

pirkovnice
22. 8. 2015 9:44:14
Dobry den, od ledna 2016 budu rušit ŽL a budu zaměstnancem. V dubnu však dostanu vyplaceny bonusy za rok 2015. Tyto příjmy budu muset zahrnout do daňového přiznání za rok 2016, dovedu z nich daň z přiíjmu a nebudu už odvádět sociální a zdravotní pojištěni?
Hlášení závadného obsahu

Petra H.
13. 7. 2015 9:03:39
Dobry den, zjistila jsem, ze mam jiz 25 let platny zivnostensky list, Ktery jsem si sice kdysi vyridila, zivnost jsem ale nikdy nevykonavala a ziji jiz 20 let v zahranici. Zivnostensky list jsem nikdy nezrusila. Cekaji me nejake pokuty, ci mohu ted bez problemu ten jeste stale platny zivnostensky list zrusit? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
30. 6. 2015 8:38:47
Lenka S.:
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-32-dil/
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
19. 6. 2015 8:29:27
Iveta Vokálková:
Dobrý den, ohledně Vašeho dotazu doporučuji pročíst článek „Podnikatel a úřad práce – jde to dohromady?“ na Portálu POHODA.

http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/podnikatel-a-urad-prace-%E2%80%93-jde-to-dohromady/
Hlášení závadného obsahu

Iveta Vokálková
18. 6. 2015 19:57:49
Dobrý den manžel ukončit živnost chce se zaregistrovat na UP co všechno musí doložit děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka S.
14. 6. 2015 17:56:42
Dobrý den, bude mi končit půlroční přerušení živnosti. Pokud ji zatím nechci obnovit, je potřeba to hlásit na pojistovnu, CSSZ a financni urad nebo tam bych hlasila, az kdyz budu chtit znovu zacit? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

JAFAII
30. 5. 2015 15:45:33
Dobrý den rád bych se zeptal jakou mám možnost obnovení živnosti,byl jsem dlouhodobě v zahraničí nepodnikal jsem a došlo ke zrušení mého živnostenského listu z podnětu ůřadu .Je možné požádat o obnovení činnosti děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

marek.monk
13. 4. 2015 11:55:33
Dobrý den mám pozastavený živnostenský list na dobu pěti let. Tato doba již končí.Rád bych ho nechal dále pozastaven.Musím podat další žádost a nebo se lhuta prodlouží automaticky? Diky
Hlášení závadného obsahu

Káťa Salomatova
25. 3. 2015 17:51:28
Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak je to s podáním daňového přiznání u s.r.o. Mam přerušeno činnost. Mam podavat nulové přiznání či stačí oznámení na finanční urad?
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
4. 3. 2015 13:20:05
Petra V.:
Dobrý den, informace naleznete v článku Změny v pojistném od roku 2015 na Portálu POHODA (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zmeny-v-pojisteni-od-roku-2015/).
Hlášení závadného obsahu

Petra V.
4. 3. 2015 10:30:48
Dobrý den,mám dotaz.Mám pozastavenou živnost,ale nejsem vedená na ÚP.Jaké jsou zálohy na soc a zdrav.v tomto roce?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Míra
2. 2. 2015 8:25:26
Daniel H.: Když máte přerušenou podnikatelskou činnost tak podle mě není důvod podávat kvůli tomu daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

Daniel H.
31. 1. 2015 14:11:21
Dobrý den, mám obdobný dotaz jako (Lucie S.) Mám přerušenou činnost na dobu neurčitou. Za rok, ve kterém jsem živnost ještě vykonával jsem daňové přiznání podal. Avšak, rád bych se zeptal, zda musím i v nadcházejících letech podávat daňové přiznání. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

LuckaV
19. 11. 2014 8:18:58
Dobrý den, plátce DPH přeruší podnikatelskou činnost. Stal se plátcem teprve v únoru 2014 a nyní v listopadu 2014 bude přerušovat podnikání. Dle zákona do dvou let od registrace nelze tuto registraci zrušit. Jelikož je měsíční plátce DPH, musí i v měsících, kdy nevyvíjí žádnou činnost podávat nulová přiznání ? Předpokládám, že zrušit registraci k DPH z důvodu přerušení živnosti nelze. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lucie S.
14. 10. 2014 13:42:03
Dobrý den, ráda bych se zeptala na povinnost podávat daňové přiznání v době přerušení činnosti? Za rok v kterém jsem živnost ještě vykonávala jsem daňové přiznání již podala, ale zajímá mě zda za další roky v kterých již nevykonávám živnost a jsem zaměstaná se musí daňové přiznání podávat.? třeba s 0.- příjmy. děkuji Lucie S.
Hlášení závadného obsahu

Bc. Kateřina Kandlerová
13. 5. 2014 14:33:25
Dobrý den, přerušení živnosti není zpoplatněno.
Hlášení závadného obsahu

Petra K.
7. 5. 2014 9:02:54
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je pozastavení živnosti zpoplatněn, děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Bc. Kateřina Kandlerová
17. 2. 2014 7:37:04
Dobrý den, hodnota nespotřebovaných zásob bude uvedena v pořizovací ceně, pokud se jedná o plátce DPH, tak bez DPH.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslava Landsmanová
14. 2. 2014 9:26:04
Hodnota nespotřebovaných zásob v daňové evidenci při ukončení podnikání,bude uvedena v pořizovací ceně včetně DPH nebo bez DPH v dani z příjmů?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ChciSystem s.r.o.
Vedení účetnictví, konzultace a zakázkové úpravy systému POHODA.
www.chcisystem.cz

SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,66 Kč
0,010 Kč
23,82 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru