Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2016


Bc. Michaela Sobotková
4. 4. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled již do 8. dubna.

Foto: Archiv

 

OSVČ musí předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které tento přehled podávají, letos do 3. května. Doplatit případný rozdíl v pojistném je třeba do 8 dnů po podání přehledu.


 
Osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) mají povinnost předložit přehled o příjmech a výdajích všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které tento přehled podávají.
 
Vyplněný formulář musí předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly podat daňové přiznání za daný kalendářní rok (přičemž daňové přiznání se podává do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, to znamená do 1. 4.). Konkrétní datum se může v jednotlivých letech trochu měnit – obecně totiž platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se termín na první následující pracovní den.
 
Letos jsme měli povinnost podat daňové přiznání do pondělí 3. dubna. Podat přehled zdravotní pojišťovně je tedy třeba do středy 3. května 2017. OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí podat své zdravotní pojišťovně přehled již do 8. dubna. Vzhledem k tomu, že tento den v roce 2017 připadá na sobotu, tak do 10. dubna 2017.
 
OSVČ, kterým zpracovává přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna 2017. Daňové přiznání podávají do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pak mají jeden měsíc na podání přehledu zdravotní pojišťovně.
 
Příklad: Do úterý 2. 5. 2017 (první pracovní den po neděli 30. 4.) je nutné doložit své zdravotní pojišťovně, že daňové přiznání dělá daňový poradce, do pondělí 3. 7. 2017 podat daňové přiznání a do čtvrtka 3. 8. 2017 podat přehled zdravotní pojišťovně.
 
Nic vám samozřejmě nebrání v tom, abyste podali přehled dříve. Pamatujte na to, že do 8 dnů od data jeho podání musíte doplatit případný rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v přehledu vypočtete jako roční pojistné.
 
Pokuta za nepředložení přehledu ve stanovené lhůtě může činit až 50 000 Kč. Lhůta k uložení pokuty je dva roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do pěti let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je deset let.
 
Tab.: Formuláře pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
 
Zdravotní pojišťovna Odkaz na přehled
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2016
Oborová zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2016
Revírní bratrská pokladna Přehled OSVČ za rok 2016
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Přehled OSVČ za rok 2016
Všeobecná zdravotní pojišťovna Přehled OSVČ za rok 2016
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Přehled OSVČ za rok 2016
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přehled OSVČ za rok 2016

Platba zálohy na pojistné a den platby pojistného OSVČ

Splatnost zálohy na pojistné se nezměnila – záloha je splatná vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do osmého dne měsíce následujícího.
 
Za den platby pojistného se považuje den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Při platbách pojistného poštovní poukázkou (složenkou) je držitel poštovní licence povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Snížení zálohy na pojistné

Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ může poměrně snížit výši zálohy na pojistné. A to v případě, kdy jsou splněny zákonem stanovené podmínky při porovnání příjmů předchozího a stávajícího období.
 
Snížení lze provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích.
 
Více se dozvíte v článku Snížení záloh OSVČ.


Související článek:
Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ za rok 2016


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář
Účetní kancelář Jana Jarochová
jarochova.webnode.cz

Agentura VIKA
Jazyková škola a vzdělávací agentura
www.vika.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru