Podání přehledů OSVČ za rok 2021


Ing. Pavel Běhounek
8. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Lhůta pro podání přehledu je dána lhůtou pro podání daňového přiznání.

Foto: 123RF

 

Přehledy vyplňují osoby samostatně výdělečně činné obvykle online. Jaké lhůty platí pro přehled pojistného na důchodové a zdravotní pojištění v roce 2022? Všechny potřebné informace se dozvíte v následujícím článku.


 
Pro podání přehledů OSVČ jak na pojistné na důchodové pojištění, tak pro pojistné na zdravotní pojištění platí některé shodné principy. Shodné principy platí např. i pro lhůtu pro doplacení pojistného za loňský rok (rozdíl mezi celkovým pojistným vypočteným na základě dílčího základu daně dle § 7 zákona o daních z příjmů a zálohami za jednotlivé měsíce loňského roku) a také pro změnu výše záloh.

Jedná se o následující principy:
  • Lhůta pro podání přehledu je dána lhůtou pro podání daňového přiznání – jeden měsíc po lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. 2. 5. 2022 (v případě lhůty pro podání daňového přiznání 1. 4. 2022) nebo 1. 6. 2022 (v případě lhůty pro podání daňového přiznání 2. 5. 2022) anebo 1. 8. 2022 (v případě prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání 1. 7. 2022).
  • V přehledech za rok 2021 jsou vyplňovány rozhodné údaje sloužící pro stanovení lhůty pro podání přehledů odvozené z lhůty pro podání daňového přiznání (např. údaj o tom, zda bylo či nebylo přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2022).
  • Lhůta pro podání přehledu nezávisí přímo na datu podání daňového přiznání (je jedno, zda je daňové přiznání podáno elektronicky 5. nebo 15. 4.), ale nepřímo tímto datem může být ovlivněna – např. při podání daňového přiznání 1. 4. 2022 je lhůta pro podání obou přehledů do 2. 5. 2022, ale při elektronickém podání daňového přiznání 2. 4. 2022 je lhůta pro přehledy o měsíc posunutá na 1. 6. 2022, nebo dokonce (v případě podání daňovým poradcem) na 1. 8. 2022.
  • Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu nebo od data pro jeho podání, pokud je přehled podáván po lhůtě.
  • Přeplatek na pojistném se vrací do 30 dnů od zjištění přeplatku.
  • Změna výše zálohy je ovlivněna podáním přehledu. U pojistného na důchodové pojištění se nová výše zálohy uplatňuje počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Nová výše zálohy na zdravotní pojištění se uplatňuje již počínaje měsícem, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Je-li tedy v dubnu podán přehled jak na důchodové pojištění, tak na zdravotní pojištění, nová výše zálohy se u zdravotního pojištění uplatní již za duben, ale u důchodového pojištění až za květen.
Přehledy vyplňují OSVČ obvykle online. Přehledy o pojistném na důchodové pojištění na e-portálu ČSSZ, přehledy na zdravotní pojištění na e-portálech jednotlivých zdravotních pojišťoven.

V případě přihlášení do jednotlivých portálů je značně usnadněno vyplnění přehledů (řada údajů je předvyplněna, např. zálohy zaplacené za rok 2021), a především lze přehled jednoduše i odeslat online.

Portál ČSSZ však umožňuje i méně pohodlný způsob (např. pro OSVČ bez jakéhokoli digitálního identifikačního prostředku) – vyplnit formulář online bez předvyplněných údajů a tento formulář vytisknout a následně podat v papírové podobě.

Portály zdravotních pojišťoven umožňují přístup dnes již běžnými prostředky digitální identifikace (např. bankovní identity), ale i jinými prostředky dostupnými i OSVČ bez prostředku digitální identity. Nicméně pro podání papírového přehledu jsou dostupné i interaktivní PDF tiskopisy.Článek byl připravený ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Pavlem Běhounkem, který se zabývá publikační a přednáškovou činností, např. Daňové přiznání elektronicky – webinář věnovaný aktuálním problémům elektronizace daní. Další odborné texty autora naleznete na jeho webu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oznámení o osvobozených příjmech

16. 3. 2023 | Nezapomeňte na oznámení příjmu, který je vyšší než 5 000 000 Kč a je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o osvobozené příjmy podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku. Oznámení můžete podat na nepovinném tiskopisu, který najdete na webu Finanční správy. Osvobozené příjmy je třeba oznámit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi (platí to i u těch, kdo povinnost podávat daňové přiznání nemají).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
VTR s.r.o.
Velkoobchod s doplňky nejen pro boty. Široký výběr tkaniček a stélek.
www.vseproboty.cz

BREDFORD Consulting, s.r.
prvotřídní účetní, mzdové a daňové služby
www.bredford.cz

Daňový kalendář

20. 3. 2023 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2022 - elektronické podání
27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,95 Kč
-0,065 Kč
22,55 Kč
-0,115 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme