OSVČ a evidence na úřadu práce


Bc. Michaela Sobotková
4. 2. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dnes už lze spoustu věcí zařídit a vyřídit elektronickou formou.

Foto: 123RF

 

Kdy a jak se můžete přihlásit do evidence úřadu práce, pokud jste osoba samostatně výdělečné činná a zvažujete přerušení, či dokonce ukončení své podnikatelské činnosti? A v jakých případech OSVČ vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?


 
Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou („OSVČ“) a chcete se evidovat na úřadu práce, je potřeba přerušit nebo ukončit vaši podnikatelskou činnost. Doba přerušení živnosti není omezena. Živnost je zrušená a oprávnění provozovat živnost zaniká tehdy, když rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění nabude právní moci (pokud nebylo v žádosti uvedeno pozdější datum). Přerušení ani ukončení nejsou zpoplatněny.
 
Jak přerušit či ukončit podnikání?

O tom, že chcete přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost, musíte dát vědět nejen okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (oběma do osmi dnů), ale i finančnímu úřadu (do 15 dnů). Přerušení živnosti živnostenskému úřadu hlásit nemusíte, ukončení živnosti hlásit musíte, a to na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Jednotlivé instituce můžete informovat buď každou zvlášť, nebo můžete použít formulář „Změnový list“, který provede odhlášení u všech dotčených míst, a odevzdat jej na kterémkoli živnostenském úřadě, zaslat ho úřadu poštou, nebo elektronicky se zaručeným podpisem, případně do datové schránky, pokud ji máte. Možné také je, podat ohlášení osobně přes Czech POINT.

Pro úřad práce si musí OSVČ zajistit potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu. Zažádat o toto potvrzení je nutné u okresní správy sociálního zabezpečení („OSSZ“), a to klidně e-mailem na elektronickou podatelnu. O potvrzení je možné žádat společně se žádostí o přerušení nebo ukončení podnikání.

Jestliže bude chtít OSVČ poslat potvrzení na trvalou adresu nebo na úřad práce přímo, nemusí e-mail elektronicky podepisovat. V ostatních případech je třeba poslat žádost datovou schránkou s elektronickým podpisem nebo ji vhodit osobně do schránky OSSZ.

Pokud žádost o evidenci na úřadu práce stihnete podat do tří pracovních dnů od přerušení či ukončení samostatné výdělečné činnosti, budete zařazeni do evidence, a to ode dne, který následuje po dni přerušení nebo ukončení podnikání.

Žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti

Formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání) a Žádost o podporu v nezaměstnanosti – tuto žádost není možné podat samostatně, nýbrž pouze spolu s žádostí o zprostředkování zaměstnání – najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled toho, co k podání žádosti potřebujete doložit, najdete tamtéž.

Vyplněné žádosti se zasílají úřadu práce, kde máte trvalé bydliště:
  • prostřednictvím datové schránky, nebo
  • elektronicky s elektronickým podpisem,
a to přímo z interaktivních formulářů žádostí (najdete v jejich spodní části).

V případě, že nemáte elektronický podpis, můžete obě žádosti odeslat také e-mailem bez elektronického podpisu. Do pěti kalendářních dnů je ale potřeba žádosti doplnit (písemně poštou, nebo do schránky umístěné u úřadu práce). Vyplněné a podepsané žádosti můžete také rovnou odeslat poštou nebo rovnou vhodit do schránky úřadu práce.

Nárok OSVČ na podporu v nezaměstnanosti

OSVČ má samozřejmě také nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musí však prokázat a doložit, že v posledních dvou letech, než byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, získala alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. OSVČ tuto podmínku splňuje tehdy, když alespoň v posledních dvou letech odváděla minimálně 12 měsíců důchodové pojištění.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí:
  • první dva měsíce podpůrčí doby 65 % vyměřovacího základu,
  • další dva měsíce podpůrčí doby 50 % vyměřovacího základu,
  • po zbytek podpůrčí doby 45 % vyměřovacího základu.
Délka podpůrčí doby je:
  • do 50 let v délce 5 měsíců,
  • od 50 do 55 let v délce 8 měsíců,
  • nad 55 let v délce 11 měsíců.
Pozor, pokud budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, není možné pobírat zároveň kompenzační bonus. Kompenzační bonus se poskytuje pouze za ty dny, za které nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Žďár nad Sázavou – Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Datové schránky od roku 2023

27. 9. 2022 | Všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) se musí připravit na to, že jim od 1. 1. 2023 bude zřízena datová schránka. Týkat se to bude i právnických osob, které ji ještě nemají. Např. spolků, společenství vlastníků, obecně prospěšných společností, nadací a ústavů. Zřizování bude probíhat od začátku ledna do konce března 2023. S datovou schránkou musí počítat také ty fyzické osoby, které sice nepodnikají, ale použijí prostředek pro elektronickou identifikaci. Pokud tedy někdo využije svoji bankovní identitu (např. k podání daňového přiznání, k zažádání o podporu v nezaměstnanosti, k obnovení řidičského průkazu apod.), bude mu datová schránka také automaticky zřízena.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ATELIÉR MAUR s.r.o.
Výroba, prodej a montáž vánočních dekorací
www.ateliermaur.cz

MARTHYpyro - ohňostroje
Prodejna v Praze, ohňostroje na jedno zapálení, e-shop
www.marthypyro.cz

Daňový kalendář

17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za září 2022)
25. 10. 2022 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2022)
25. 10. 2022 Souhrnné hlášení (za září 2022 a 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,55 Kč
-0,140 Kč
25,18 Kč
-0,259 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme