OSVČ a evidence na úřadu práce


Bc. Michaela Sobotková
4. 2. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dnes už lze spoustu věcí zařídit a vyřídit elektronickou formou.

Foto: 123RF

 

Kdy a jak se můžete přihlásit do evidence úřadu práce, pokud jste osoba samostatně výdělečné činná a zvažujete přerušení, či dokonce ukončení své podnikatelské činnosti? A v jakých případech OSVČ vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti?


 
Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou („OSVČ“) a chcete se evidovat na úřadu práce, je potřeba přerušit nebo ukončit vaši podnikatelskou činnost. Doba přerušení živnosti není omezena. Živnost je zrušená a oprávnění provozovat živnost zaniká tehdy, když rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění nabude právní moci (pokud nebylo v žádosti uvedeno pozdější datum). Přerušení ani ukončení nejsou zpoplatněny.
 
Jak přerušit či ukončit podnikání?

O tom, že chcete přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost, musíte dát vědět nejen okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně (oběma do osmi dnů), ale i finančnímu úřadu (do 15 dnů). Přerušení živnosti živnostenskému úřadu hlásit nemusíte, ukončení živnosti hlásit musíte, a to na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Jednotlivé instituce můžete informovat buď každou zvlášť, nebo můžete použít formulář „Změnový list“, který provede odhlášení u všech dotčených míst, a odevzdat jej na kterémkoli živnostenském úřadě, zaslat ho úřadu poštou, nebo elektronicky se zaručeným podpisem, případně do datové schránky, pokud ji máte. Možné také je, podat ohlášení osobně přes Czech POINT.

Pro úřad práce si musí OSVČ zajistit potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu. Zažádat o toto potvrzení je nutné u okresní správy sociálního zabezpečení („OSSZ“), a to klidně e-mailem na elektronickou podatelnu. O potvrzení je možné žádat společně se žádostí o přerušení nebo ukončení podnikání.

Jestliže bude chtít OSVČ poslat potvrzení na trvalou adresu nebo na úřad práce přímo, nemusí e-mail elektronicky podepisovat. V ostatních případech je třeba poslat žádost datovou schránkou s elektronickým podpisem nebo ji vhodit osobně do schránky OSSZ.

Pokud žádost o evidenci na úřadu práce stihnete podat do tří pracovních dnů od přerušení či ukončení samostatné výdělečné činnosti, budete zařazeni do evidence, a to ode dne, který následuje po dni přerušení nebo ukončení podnikání.

Žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti

Formuláře Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání) a Žádost o podporu v nezaměstnanosti – tuto žádost není možné podat samostatně, nýbrž pouze spolu s žádostí o zprostředkování zaměstnání – najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled toho, co k podání žádosti potřebujete doložit, najdete tamtéž.

Vyplněné žádosti se zasílají úřadu práce, kde máte trvalé bydliště:
  • prostřednictvím datové schránky, nebo
  • elektronicky s elektronickým podpisem,
a to přímo z interaktivních formulářů žádostí (najdete v jejich spodní části).

V případě, že nemáte elektronický podpis, můžete obě žádosti odeslat také e-mailem bez elektronického podpisu. Do pěti kalendářních dnů je ale potřeba žádosti doplnit (písemně poštou, nebo do schránky umístěné u úřadu práce). Vyplněné a podepsané žádosti můžete také rovnou odeslat poštou nebo rovnou vhodit do schránky úřadu práce.

Nárok OSVČ na podporu v nezaměstnanosti

OSVČ má samozřejmě také nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musí však prokázat a doložit, že v posledních dvou letech, než byla zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, získala alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. OSVČ tuto podmínku splňuje tehdy, když alespoň v posledních dvou letech odváděla minimálně 12 měsíců důchodové pojištění.

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí:
  • první dva měsíce podpůrčí doby 65 % vyměřovacího základu,
  • další dva měsíce podpůrčí doby 50 % vyměřovacího základu,
  • po zbytek podpůrčí doby 45 % vyměřovacího základu.
Délka podpůrčí doby je:
  • do 50 let v délce 5 měsíců,
  • od 50 do 55 let v délce 8 měsíců,
  • nad 55 let v délce 11 měsíců.
Pozor, pokud budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, není možné pobírat zároveň kompenzační bonus. Kompenzační bonus se poskytuje pouze za ty dny, za které nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, Žďár nad Sázavou – Nejčastější otázky k živnostenskému zákonu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
RVC NET s.r.o.
Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb, které usnadní vaše podnikání!
www.rvcnet.cz

SOFTWATER s.r.o.
Máme řešení pro Vaši tvrdou vodu
www.softwater.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme