Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nezapomeňte změnit výši záloh na zdravotní pojištění


Bc. Michaela Sobotková
30. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.

Foto: Fotolia

 

Podnikatelé, nezapomeňte si změnit výši platby záloh na pojistné na zdravotní pojištění na svých trvalých příkazech. Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.


 
Výše minimální zálohy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na zdravotní pojištění je stanovena pro rok 2014 na 1 752 Kč, a to už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu OSVČ za rok 2013. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je pondělí 10. 2. 2014.
 
Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 752 Kč, musí počínaje zálohou za leden 2014 odvádět jako minimum 1 752 Kč. Výjimkou jsou jen OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ.
 
Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na osoby, za které je plátcem pojistného stát, nebo na ty, kdo jsou současně zaměstnanci a odvádějí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance. Vyměřovacím základem u nich je jejich skutečný příjem po odpočtu výdajů.
 
Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2014 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 942 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2014 je tudíž 12 971 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 752 Kč.
 
Zálohu ve výši 1 752 Kč musí hradit také OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost.

Kdy podat Přehled o příjmech a výdajích a kdy zaplatit?

Nejzazším termínem pro podání Přehledu o příjmech a výdajích je datum 2. května. OSVČ je povinna zdravotní pojišťovně předložit Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.
 
Osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, podávají Přehled do 8. dubna následujícího roku.
 
Pokud podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. Tuto povinnost je možno splnit např. předložením kopie plné moci, kterou OSVČ zmocňují daňového poradce ke zpracování daňového přiznání a předkládají ji na finanční úřad.
 
Od data podání Přehledu se odvíjí termín pro zaplacení doplatku pojistného. Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (popřípadě měl být) podán Přehled. Termínem pro zaplacení je tedy maximálně datum 12. května. Případný přeplatek zdravotní pojišťovna vrátí do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila.


Zdroj: VZP
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Lucie Kovaříková
Samostatná účetní z Proseka - sleva pro firmy z Prahy 9.
www.ucetni-praha9.com

AUDEA s.r.o., Tábor
Komplexní služby v oblasti účetnictví, DE, mezd, archivní služby
audea.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,125 Kč
23,47 Kč
-0,224 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru