Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Máte daňového poradce? Přehledy podejte do 1. 8.


Redakce
26. 7. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud využíváte služeb daňového poradce a požádali jste si o prodloužení lhůty, pak termín odevzdání přehledů pro ČSSZ je 1. srpna.

Foto: 123RF

 

Odpovědnost za odevzdání přehledu má podnikatel, nikoliv daňový poradce. Proto připomínáme, že lidé, kteří díky využití služeb daňového poradce měli delší lhůtu pro podání přehledu, ho musí za rok 2018 odevzdat nejpozději ve čtvrtek 1. 8. 2019.


 
Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce, musely osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) oznámit předem příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), a to do 30. dubna letošního roku (pokud se oznámení z předchozí doby nevztahovalo na více let, případně na dobu neurčitou).

Kdo podává přehled a jakým způsobem?

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všichni podnikatelé, kteří v uplynulém roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávali“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku.

OSVČ, které využívají služeb daňového poradce, mohou podat přehled samy, nebo k tomuto úkonu pověřit na základě plné moci právě daňového poradce. Přehled je možné podat elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ. Ten funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné.

V případě, že dáváte přednost papírové formě, můžete předat vyplněný formulář osobně na podatelně příslušné OSSZ nebo ho poslat poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání).

Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. Případná pokuta se předepisuje OSVČ, nikoliv daňovému poradci.

Co když vznikne doplatek na pojistném?

Když vám vznikne na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, musíte jej uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, kdy byl (nebo měl být) přehled podán. Hradí se na stejný účet, jako se platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění.

Za den platby doplatku se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ (platba v hotovosti je však možná jen do výše 10 000 Kč). Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Je důležité začít platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění v nové výši od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled. Je-li však nová výše zálohy nižší než v období před podáním přehledu, platí tento nižší předpis již od měsíce, ve kterém byl přehled podán.

Pokud byste přehled nepodali, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
APPIA Consult s.r.o.
Daňově poradenská společnost.
www.appia.cz

Vedení účetnictví a mezd
Zpracováváme účetnictví, daně a mzdovou agendu. Bereme nové klienty!
www.prahavedeniucetnictvi.cz

Daňový kalendář

25. 2. 2020 Přiznání DPH (za leden 2020)
25. 2. 2020 Souhrnné hlášení (za leden 2020)
25. 2. 2020 Kontrolní hlášení (za leden 2020)
2. 3. 2020 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2019

Další termíny

Kurzovní lístek

25,06 Kč
0,025 Kč
23,21 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru