Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak žádat o mimořádný příspěvek na nájemné?


Redakce
29. 10. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 21. října si můžete podávat žádosti o mimořádný příspěvek na nájemné.

Foto: 123RF

 

Protože současná situace donutila opět řadu podnikatelů uzavřít své provozovny, mají možnost požádat si o příspěvek na nájemné. Kdo přesně na něj má nárok, jaké musí splnit podmínky a jaké dokumenty k žádosti doložit?


 
V první fázi mohli o mimořádné příspěvky na nájemné podnikatelé žádat jen do konce září. Nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu program prodloužilo a nájemci, kteří kvůli opatření opět museli uzavřít své provozovny, mohou o příspěvek zažádat znovu. Program se však týká pouze vymezeného okruhu provozů. Jsou to:
 • provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.),
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky,
 • kina,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy,
 • komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra,
 • komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • zoologické zahrady,
 • komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel),
 • zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
Žádosti můžete podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to online prostřednictvím portálu AIS MPO. Rozhodným obdobím, za které mohou podnikatelé podporu dostat, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Výše podpory činí 50 % nájemného na toto období (červenec až září), přičemž není nutná spoluúčast pronajímatele ve formě například nějaké slevy na nájemné.

Jeden podnikatel může získat na všechny provozovny maximálně 10 mil. Kč a zároveň musí žadatel kontrolovat nepřekročení dočasného rámce Evropské komise ve výši 800 000 EUR.

Co musí splnit nájemce, aby na podporu dosáhl?

Aby měl podnikatel na podporu z programu nárok, nesmí být ve vztahu s pronajímatelem například osobami blízkými dle § 22 občanského zákoníku či osobou ovládající a ovládanou podle § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Dále je třeba, aby žadatel uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného před tím, než si žádost podá. Mezi potřebné dokumenty, které k žádosti musíte doložit, patří například:
 • čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky výzvy 2,
 • čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu,
 • doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad,
 • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
Všechny přílohy bude žadatel vkládat do systému s tím, že čestná prohlášení musí opatřit elektronickými nebo ověřenými podpisy.


Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AFINEA s.r.o.
Nabízíme vedení účetnictví v Brně, Zlíně a okolí.
www.afinea.cz

KOVAZ s.r.o.
Hydraulika, pneumatika, výroba, servis. Nabízíme hadice, rychlospojky.
www.kovaz.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru