Fúze: Jaké výhody a rizika přináší sloučení firem?


Mgr. Zuzana Dubová
28. 12. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se společnost rozhodne provést fúzi, je potřeba se na celý proces dobře připravit.

Foto: 123RF

 

Fúze je jednoduše řečeno sloučení (splynutí) dvou nebo více společností. Jedná se o určitou firemní strategii, kdy tyto sloučené společnosti pak fungují jako jeden právní subjekt. Pojďme se s fúzemi seznámit blíže.


 
Díky tomuto procesu zanikají společnosti a jejich jmění pak přebírá právní nástupce, který buďto už existuje, nebo nově vzniká. Nejen u nás v České republice se můžete setkat s mnoha různými společnostmi, které vznikly právě díky fúzi.

Jak bylo řečeno výše, fúze může vzniknout sloučením nebo splynutím. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je takový:
  • při sloučení dojde k zániku společnosti nebo dvou společností a její jmění přechází na nově vzniklou společnost,
  • při fúzi splynutím jde o zánik obchodní společnosti (jedné i více), jedná se o zrušení bez likvidace, kdy se následně společnost transformuje do nově vzniklé obchodní společnosti. Veškerá práva a povinnosti zaniklé společnosti přechází na nově vzniklou obchodní společnost.
Věděli jste, že existují ještě další druhy fúzí? Těmi jsou například fúze vnitrostátní nebo přeshraniční.

Spojování společností

Pokud se společnost rozhodne provést fúzi, je potřeba se na celý proces dobře připravit. Promyslet si, jak budou fungovat interní systémy, co se dá sloučit a sjednotit, a hlavně jak. Mimo sjednocení procesů a pravidel, jako jsou jednotlivé benefity, pracovní doba, značka společnosti apod., je potřeba zvolit i konkrétní datum, kdy fúze započne.

Je nutné také podat návrh na zápis fúze do obchodního rejstříku, s čímž se opět pojí další pravidla, jako to, že návrh je možné podat pouze tehdy, když je projekt fúze schválen a rozhodnutí nabylo právní moci. Podstoupením fúze mohou společnosti prospět svým akcionářům, kdy stávající akcionáři původních společností získávají díky fúzi podíl na společnosti nové.

K fúzi může dojít také tehdy, když chce společnost získat aktiva, jejichž dosažení by bez fúze vyžadovalo spoustu času. Fúze může také vést k lepšímu plánování nebo využití finančních zdrojů.

Výhody fúze

1. Vyšší podíl na trhu a větší konkurenceschopnost

Díky fúzi získá nově vzniklá společnost větší podíl na trhu, a může se tak lépe prosadit v konkurenčním prostředí. Ruku v ruce s konkurenceschopností díky fúzi jde pak i vlastnost nabídky, kterou může společnost přednést svému zákazníkovi. Ať už se jedná o lepší ceny, rychlejší dodání, či dobré reference apod.

2. Eliminace konkurence

V případě, že se dohromady spojí společnosti, které nabízí na trhu stejný produkt, dojde touto cestou k minimalizaci konkurence, jelikož se společnosti spojí v jednu. Zabrání se tak duplicitě a eliminuje se konkurence. Toto může následně vést ke snížení cen nabízeného produktu nebo služby.

3. Rozšíření podnikání

V případě, že se společnost rozhodne expandovat na trh jiné zeměpisné oblasti, může se pro tento účel spojit s podobnou společností, která v dané lokalitě již působí.

4. Předchází uzavírání podniků

Na základě fúze můžeme zachránit společnosti, které na trhu již nejsou tolik rentabilní. Díky fúzi se takto nerentabilní společnosti vyhnou bankrotu a stejně tak můžeme zabránit hromadnému propouštění a rušení pracovních míst.

5. Výzkum a vývoj

Existují taková odvětví, kde je velmi důležité investovat do výzkumů a vývoje z důvodů objevování nových technologií nebo produktů. Fúze společnosti tedy umožňuje být ziskovější a mít více finančních prostředků, které se mohou na výzkum a vývoj použít.

Nevýhody fúze

1. Patriotismus

Nesmíme zapomínat, že s fúzí firem spojujeme také jejich zaměstnance. Každá firemní politika je odlišná, zvlášť fúzujeme-li společnosti z jiných zemí. Zaměstnanci, kteří jsou v jedné společnosti zaměstnáni již řadu let, mohou cítit odosobnění od značky, které věřili, pod kterou byli vedeni.

Je tedy velmi důležité správně fúzi vykomunikovat i mezi zaměstnanci. Nastavit společné procesy, vysvětlit fungování a zaměřit se na výhody, které fúze společnosti (ale i zaměstnancům) přináší. I přes toto všechno musíme počítat s tím, že se někteří zaměstnanci s takovou změnou nemusí smířit, a přijdeme o ně.

2. Odlišnosti a mezery v komunikaci

Zde se vracíme k tématu firemní kultury, kdy každá společnost byla zvyklá fungovat jinak, měla svou kulturu. V souvislosti s fúzí mohou vznikat nová centralizovaná oddělení, přes která komunikace probíhá. To může zpočátku zapříčinit prodlevy v komunikaci, zaměstnanci si musí nejprve zvyknout a naučit se komunikovat prostřednictvím jednoho centra (např. pomocí tzv. tiketů, které vystavují na základě nějakého jejich problému či požadavku).

Než se komunikace sjednotí, může to nějakou dobu trvat a na základě toho dochází k mezerám v komunikaci a negativnímu ovlivnění výkonu zaměstnanců.

3. Zvyšování cen produktů a služeb

Vzhledem k eliminaci hospodářské soutěže má společnost větší podíl na trhu. S tím může jít mimo jiné ruku v ruce i následné zvyšování cen u produktů a služeb, jelikož je zde riziko, že nová společnost utvoří tzv. monopol. Následně se pak může taková firma stát neefektivní.

4. Úspory z rozsahu

Úspory z rozsahu jsou ekonomický termín, který znamená výhody, které mají provoz či výroba ve větším měřítku. Může se jednat například o lepší dělbu práce, každý zaměstnanec se specializuje na omezenější úkol, v němž se zdokonaluje, dále se může jednat o možnost získání lepší ceny u dodavatelů apod.

Vzhledem k fúzi může nová společnost pociťovat tyto úspory z rozsahu a následně postrádat stejný stupeň kontroly a vnímat nižší motivaci pracovníků. Takoví pracovníci najednou začínají mít pocit, že jsou jen malou součástí obří korporace a přestávají se snažit, tvrdě pracovat a upadá jim motivace.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Alexio Expat Accountant
Expat Business Consulting, Accounting, VAT, Tax, SRO Company
alexio.cz

STRADO s.r.o.
účetní služby
www.strado.cz

Kurzovní lístek

24,74 Kč
0,040 Kč
23,15 Kč
0,252 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme