Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nemocenské pojištění pro začínající podnikatele


Redakce
3. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se ho podnikatel účastní, má pak nárok na výplatu dávek například nemocenské či mateřské.

Foto: 123RF

 

Nemocenské pojištění je dobrovolné, to znamená, že se k němu podnikatel může, ale nemusí přihlásit. Kdy a za jakých podmínek tedy vzniká účast na nemocenském pojištění a v jaké výši se platí? Jaké dávky se z tohoto pojištění vyplácí?


 
Nemocenské pojištění je dobrovolné a osoba samostatně výdělečně činná (dále také „OSVČ“ či „podnikatel“) se k němu může přihlásit, pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR (anebo mimo území ČR, ovšem podle oprávnění vyplývajících z právních předpisů ČR), podá přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu a zároveň platí pojistné na nemocenské pojištění alespoň v minimální výši a ve stanovených termínech.

Nemocenské pojištění vzniká dnem, který OSVČ uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, kdy přihlášku podala, a ne dříve než dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Jaká je výše sazby pojistného?

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 %. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se maximální měsíční základ pro nemocenské pojištění rovná polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. Pro rok 2021 je průměrná mzda 17 721 Kč, tzn. platbu pojistného pro začínající OSVČ ve výši 373 Kč měsíčně (2,1 % z 17 721 Kč).

Pojistné na nemocenské pojištění je splatné od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí. V měsíci, kdy se k pojištění OSVČ přihlásí, může pojistné uhradit až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Pojistné si lze v době splatnosti navýšit, a tím si také zvýšit vyměřovací základ pro výpočet případné nemocenské dávky.

Účet, na který se pojistné hradí je odlišný od účtu pro důchodové pojištění.
 
Začínáte podnikat a řešíte, v čem vystavovat faktury? To se vám určitě bude líbit naše bezplatná mobilní aplikace mPOHODA. Skvělý pomocník na doma i na cesty.

Co když zapomenu pojistné uhradit?

Pokud podnikatel zapomene některý měsíc pojistné uhradit, může ho doplatit později, a to buď dříve vzniklým přeplatkem, nebo prostřednictvím další platby pojistného, které bylo uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který pojistné nebylo zaplaceno ve splatnosti či v plné výši. Doplatit takové pojistné je však možné pouze do výše minimálního měsíčního vyměřovacího základu (147 Kč).

Co když zaplatím vyšší pojistné?

Pokud OSVČ za některý měsíc zaplatí vyšší pojistné, než odpovídá jejímu maximálnímu měsíčnímu základu anebo zaplatí pojistné za měsíc, ve kterém pojistné platit nemusí, vznikne přeplatek, který se vrací po skončení kalendářního roku, v němž vznikl, nejpozději do konce února.

Přeplatek do výše 294 Kč zůstává na kontě nemocenského pojištění OSVČ jako rezerva pro případ neuhrazení (zcela nebo v nedostatečné výši) pojistného v budoucnu.

Dávky vyplácené z nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění se vyplácí následující dávky:
  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství,
  • otcovská a
  • dlouhodobé ošetřovné.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Program Antivirus A i B je možné čerpat do konce února 2022

1. 12. 2021 | Příspěvek z programu Antivirus A, který poskytuje zaměstnavatelům náhradu mzdových nákladů za zaměstnance, kteří mají nařízenou karanténu či izolaci, ve výši 80 % (max. 39 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance), je nově možné čerpat až do 28. 2. 2022. Obnovil se také program Antivirus B, jenž poskytuje náhradu mzdových nákladů firmám, které z důvodů současné situace nemohou fungovat naplno. Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně pojistného (max. 29 000 Kč měsíčně na 1 zaměstnance). Čerpat ho je možné od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Celý program Antivirus vláda prodloužila do 30. 6. 2022.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AskNet s.r.o.
Komplexní podpora Vašeho podnikání v oblasti účetnictví a mezd.
asknetcz.cz

TEMPO-českomoravská audit
Audit, účetní poradenství, oceňování podniků, movit. věcí
www.malimanek.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2021 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2021)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2021 Přiznání DPH (za listopad 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
-0,080 Kč
22,49 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.12.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru