Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nově vyloučené tržby z EET


Ing. Michal Kadlec
4. 12. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost elektronické evidence tržeb se v období mezi 14. a 24. prosincem netýká prodejců sladkovodních ryb.

Foto: 123RF

 

Většina podnikatelů již ze zákona musí elektronicky evidovat tržby. Existuje ale skupina obchodníků, která je z této povinnosti vyňata. Například prodejci kaprů a těžce zrakově postižení. Více v dnešním článku.


 
Zákon o evidenci tržeb (dále jen „ZoT“.) nám říká, jaké tržby jsme povinni evidovat (tzv. evidované tržby), ale také které tržby jsou z evidence vyloučené.

Evidovaná tržba je platba uskutečněná v hotovosti, platební kartou, šekem nebo směnkou, případně jinou formou (stravenkou) nebo započtením kauce.

Vyloučené tržby bychom mohli rozdělit do několika skupin:
 1. vyloučené tržby podle subjektu („státní“ a příspěvkové organizace),
 2. vyloučené tržby podle subjektu (bankovní a podobné, energetické, vodohospodářské),
 3. vyloučené tržby podle jejich povahy,
 4. vyloučené tržby na základě nařízení vlády.
Podrobnější informace najdete v článku Vyloučené tržby v EET. Právě na základě nařízení vlády č. 376/2017 Sb. byly některé původně nevyloučené tržby vyňaty z této evidence, a to s účinností od 14. 11. 2017 – jedná se o tyto případy:
 • tržby z prodeje sladkovodních ryb,
 • tržby těžce zrakově postižených osob.
Evidence těchto tržeb běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

Vyloučení tržeb z prodeje sladkovodních ryb

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby. Toto „osvobození“ má omezenou platnost, a to do 31. 12. 2019.

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
 • kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 • a který zároveň provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (podle zákona o daních z příjmů), ledaže tyto osoby splňují podmínku podle předchozího bodu,
 • a který zároveň není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v prvním bodě,
 • a který zároveň tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku v prvním bodě.
V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše třech měsíců, se podmínka uvedená v prvním bodě výčtu považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

Plánované výjimky z EET

Další snahou omezit povinnost evidence tržeb je senátní návrh (zatím neprošel legislativním procesem), který chce, aby evidovanou tržbou nebyly také (od 1. 2. 2018) tržby:
 • poskytovatele sociálních služeb, jenž není příspěvkovou organizací,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční medicíny a zařízeních lékařské péče,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, jenž není příspěvkovou organizací.

Související článek:
Vyloučené tržby v EET
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Firmy v Pohodě
 
Smart Accounts, s.r.o.
Účetní a daňové poradenství, controlling a reporting, řízení nákladů..
www.smartaccounts.cz

TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Daňový kalendář

16. 9. 2019 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
0,015 Kč
23,29 Kč
-0,279 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru