Elektronická evidence tržeb od roku 2016


Bc. Michaela Sobotková
16. 4. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podnikatel bude povinen vydat zákazníkovi účtenku. Zákazník ji však převzít nemusí a sankcionován za to nijak nebude.

Foto: Fotolia

 

Elektronická evidence tržeb by se měla v první vlně týkat ubytovacích a stravovacích služeb, velkoobchodu a maloobchodu. Povinnost převzít účtenku zákazníci mít nebudou. Základní informace o elektronické evidenci tržeb najdete v tomto článku.


 
Od začátku roku 2016 bude v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb (dále jen „EET“) za prodej zboží a služeb. Každá hotovostní tržba podnikatele bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy a jako potvrzení dostane podnikatel zpět unikátní kód, který uvede na účtenku.
 
Evidovat se budou platby v hotovosti včetně prostředků představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci podléhat nebudou.
 
Existovat budou také řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v offline režimu.
 
Povinnost evidovat tržby budou mít:
  • právnické osoby s podnikatelskou činností,

  • podnikající fyzické osoby, pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.
 
Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně. Souběžně se startem EET Ministerstvo financí navrhuje také snížení DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 % (vyjma daně na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment). V plánu je také jednorázová sleva 5.000 Kč pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby.
 
V první vlně se EET bude týkat osob poskytujících stravovací a ubytovací služby a v druhé vlně osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě. Po zvážení a vyhodnocení situace dojde následně postupně k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.
 
Průběh online evidence tržeb:
 
1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna atp.).
 
2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
 
3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
 
4. Zákazník převezme účtenku (ale není to jeho povinnost).
 
5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.
 
Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém atp.) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.
 
 Program POHODA se již na elektronickou evidenci tržeb pilně připravuje, aby ji mohli všichni podnikatelé, kterých se systém EET týká, od ledna 2016 naplno využívat. V rámci zákaznické podpory budou mít uživatelé programu POHODA napojení na systém elektronické evidence tržeb zdarma. Aktuální vývoj zavedení EET sledujte na webu Elektronická evidence tržeb pod lupou.

Odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy ohledně elektronické evidence tržeb

 Bude si muset podnikatel koupit registrační pokladnu?

 Nechceme se vracet k registračním pokladnám, vzhledem k technologickému vývoji je prioritou moderní online systém, který funguje lépe a pro podnikatele je levnější a jednodušší. Navíc registrační pokladny se dají poměrně jednoduše obcházet.
 
 Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku?

 Nebude. Pokud nebude spojení fungovat, může podnikatel vytisknout účtenku bez unikátního kódu. Musí ale poslat data dodatečně, do 48 hodin.
 
 Někteří restauratéři veřejně prohlašují, že pokud začnou platit daně, zkrachují.

 To ale není správně, a pokud opravdu zkrachují, signalizuje to systémový problém, který jako takový musíme řešit, a ne místo toho připouštět porušování zákonů. Pojďme si připomenout, že české daňové zákony garantují všem živnostníkům poměrně vysoké nezdanitelné částky, měsíční zisk až do více než 13.000 Kč (cca 160.000 Kč ročně) není vůbec zdaněný. U poplatníka s dětmi či manželkou bez příjmů je nezdaněný zisk z podnikání ještě podstatně vyšší. To se se sociálními dávkami, které by takový podnikatel čerpal v nezaměstnanosti, nedá srovnat.
 
Lidé by si měli uvědomit, že dokud jezdí po silnicích, posílají děti do škol, očekávají pomoc policie, ochranu od soudů a se zlomenou rukou chodí do nemocnice, měli by také platit daně. Ministerstvo financí zároveň navrhne, aby se souběžně se spuštěním EET snížila DPH v sektoru stravovacích služeb z 21 % na 15 %. Chce tak zabránit nárůstu cen pro běžné spotřebitele, který by v tomto segmentu mohl nastat.
 
 Jak bude elektronická evidence tržeb fungovat?

 Využijeme chorvatský model, který se v praxi osvědčil a nezatěžuje nadměrně podnikatele administrativně ani nákladově. Podnikatel, který dostane od zákazníka platbu, odešle přes internet údaje ze své pokladny nebo jiného zařízení, třeba tabletu, do systému Finanční správy. Obratem mu přijde zpátky unikátní kód, který pak vytiskne na účtenku a tu předá zákazníkovi.
 
 Každý podnikatel si bude muset koupit drahou pokladnu a připojení k internetu?

 Každý určitě ne. Malému podnikateli může stačit tablet nebo chytrý telefon, jen si pořídí malou příruční tiskárnu. Větší firmy v řadě případů mají moderní pokladny, které vyžadují pouze aktualizovat software a připojit na internet.
 
Systém je založený na tom, že je otevřený pro konkurenci. Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce. Žádné certifikace, žádný monopolní dodavatel. To požene ceny zařízení dolů. Zároveň bude možné si potřebné zařízení pronajmout.
 
 Co když podnikatel účtenku nevydá?

 Zákazník by ji po něm měl požadovat. Zákazník však účtenku převzít nemusí a sankcionován za to nijak nebude.
 
 Kolik peněz navíc se díky EET dostane do státního rozpočtu?

 Odhadujeme dodatečný výběr daní po plném náběhu přes 10 miliard korun ročně. Ale může to být i víc. V Chorvatsku stouply vykazované tržby zejména v restauracích a barech o desítky až stovky procent.
 
 Bude se EET vztahovat i na řemeslníky, kteří vybírají hotové peníze od svých zákazníků?
 
 Zatím ne. Na tuto otázku přijde čas až po vyhodnocení funkčnosti systému. Rozhodně nechceme zatěžovat podnikání nadměrnými povinnostmi tam, kde by to bylo na překážku jeho fungování, nebo náklady převýšily efekt. Postupně s ohledem na rychlý vývoj informačních technologií nebude elektronická evidence představovat technický problém prakticky pro nikoho.
 
Bylo by nesystémové, aby z povinnosti evidovat tržby byly a priori vyňaty podnikatelské subjekty, které se vyznačují tím, že nemají „kamennou provozovnu“. Tato skutečnost jim obecně nebrání v tom, aby evidovaly tržby. Takový postup by znamenal neodůvodněnou diskriminaci a konkurenční výhodu, které se systém EET naopak snaží vyřešit.
 
 Bude se elektronická evidence tržeb vztahovat i na drobné živnostníky, kteří nemají tržby v hotovosti a vystavují faktury pro převod na účet a nejsou plátci DPH?
 
 Ne. Záměrem zavedení elektronické evidence tržeb je evidence všech tržeb v hotovosti, platební kartou, poukázkami (typicky stravenkami) a dalšími podobnými způsoby. Naopak přímé platby z účtu na účet by předmětem evidence tržeb být neměly.
 
 Proč se EET nevztahuje na platby čistě převodem na účet?
 
 Tyto platby se již v současnosti vyznačují vysokou mírou dohledatelnosti a průkaznosti. Takové platby jsou evidovány bankami a banky mají povinnost vydat na žádost Finanční správy výpis z účtu.
 
 A proč se tedy EET vztahuje na platby kartou?
 
 Ačkoliv platby kartou zanechávají „elektronickou stopu“, cílem EET je evidence většiny plateb v maloobchodě zboží a služeb. Platby kartou jsou druhou největší skupinou hned po platbách v hotovosti, není tedy možné je vyloučit. V takovém případě by data zasílaná Finanční správě byla nepoužitelná pro analýzu a nemohlo by dojít k naplnění slibu, že kontroly budou cílené a poctiví nebudou obtěžováni.
 
 Vznikne povinnost evidovat tržby a vydávat účtenky v případě, že v rámci podnikání budu využívat mincovní automaty?
 
 Standardnímu režimu evidence tržeb by neměl podléhat prodej zboží nebo služeb v samostatných prodejních automatech (tedy automatech nepřipojených k síti a nevybavených tiskárnou). Jde o jednu z výjimek, kterými zákon zohledňuje specifické podmínky podnikání, které evidenci ve stávající podobě technicky neumožňují. Netýká se to však všech automatů – např. samoobslužné pokladny v supermarketu evidenci tržeb podléhat budou.
 
 Budou povinnosti podléhat tržby subjektů bez stálé provozovny typu „kolotočáři“ či „stánkaři“?
 
 Bylo by nesystémové, kdyby z povinnosti evidovat tržby byly tyto podnikatelské subjekty vyňaty. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají „kamennou provozovnu“, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby. Zjednodušeně řečeno – kdo využívá mobilní telefon, měl by být schopen elektronické evidence.
 
 Bude povinen se zapojit do EET i ten, kdo prodává sezonně například květiny, zeleninu, ovoce nebo med jako přebytek z vlastní zahrádky?

 Pokud se jedná o občasný přivýdělek, který nemá povahu podnikání, nebude prodejce evidenci tržeb podléhat. Samozřejmě však platí, že pokud někdo tímto způsobem podniká, byť nepravidelně, pak se elektronická evidence tržeb vztahuje i na něj. Fyzické osoby by měly umět tyto situace rozlišovat už dnes kvůli plnění povinností podle zákona o daních z příjmů – ale pokud si nebudou jisté, finanční úřad jim pomůže problém posoudit (závazné posouzení vydá finanční úřad za snížený správní poplatek 1.000 Kč).
 
 Budou muset elektronicky evidovat spolky, které zorganizují jednou či dvakrát do roka ples nebo zábavu?

 Také zde platí, že z povinnosti evidovat tržby budou vyloučeny takové příjmy, které bude možné označit jako příjmy nahodilé, z příležitostných činností nebo příjmy nepocházející z podnikatelské činnosti. Dá se předpokládat, že pořádání každoročního výročního plesu nebo zábavy nemá u veřejně prospěšného nebo zájmového spolku povahu podnikání, i když se na něj vstupenky lidem prodávají a teoreticky z nich může spolek docílit zisk.
 
 Jsou v ČR místa, kde se kvůli připojení nebude moci prodávat?
 
 Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby online. Na základě udělené výjimky dojde k užívání zjednodušeného režimu tak, aby danému podnikateli nebylo ztěžováno nebo dokonce znemožněno podnikání.
 
Elektronická evidence tržeb také počítá s případy výpadku internetového připojení, v jehož rámci dojde k odeslání informace Finanční správě po obnovení internetového připojení, a to do 48 hodin od provedení transakce. Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole, aby nedocházelo k obcházení zákona.
 
 Kdo bude internetové připojení platit?

 Většina podnikatelů se už dnes bez internetu neobejde. Pro ty tedy nevzniká další finanční zátěž. Pro ostatní je připojení k internetu (třeba přes mobilní telefon) nákladem podnikání.
 
 
Více informací o elektronické evidenci tržeb naleznete na webových stránkách Finanční správy.


Související články:
Zákon o evidenci tržeb dostal zelenou
Elektronickou evidenci tržeb posvětili i senátoři
Jak se vyvíjí zavedení elektronické evidence tržeb?


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lenka
23. 11. 2016 17:35:02
Dobrý den, prosím o rádu, zda se EET týká i těch podnikatelů, kteří hned při uskutečnění služby, vystaví fakturu na platbu v hotovosti (podnikatel není plátce DPH) a týká se to poradenských služeb? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

honzaj.
25. 10. 2016 5:19:11
Já proti eet v zásadě nic nemám. V podstatě mě to donutilo přejít na novější systém, což jsem stejně již dlouho chtěl. Podle mě to bude hlavně past na daňové úniky, což celkově vidím jako dobou věc. Samozřejmě starší personál s tím bude mít plno problémů, ale časem si každý zvykne. Jedině jsem měl problém s výběrem systému. Nevěděl jaký bude vhodný, abych vybral ten nejlepší.
Hlášení závadného obsahu

STORMWARE s.r.o.
2. 9. 2016 9:18:55
V.Mlich:
Dobrý den, pojem „k následnému čerpání“ je jen příznak tržby, která vznikla za účelem následného čerpání např. dobití nějakého kreditu na čipovou kartu. Vztah je tedy k tržbě jako takové a ne k formě úhrady.

V ideálním případě by host měl obdržet účtenku po zaplacení. Bude však možné vytisknout doklad i bez jeho odeslání na EET, ten však nebude plnit zákonnou povinnost evidence.
Hlášení závadného obsahu

V.Mlich
1. 9. 2016 15:53:15
Část platby stravenkou nebo kartou se tedy bude uvádět pod "následné čerpání"? Takže host dostane účtenku až poté, co ukáže, čím bude platit? Bude Pohoda umět vytisknout "předparagon"? (něco jako proforma faktura, která ještě není daňovým dokladem, ale zákazník se dozví, kolik a za co má platit)
Hlášení závadného obsahu

Olga
10. 5. 2016 12:47:42
Elektronická evidence tržeb se tedy bude týkat i neplátců DPH s živnostenským listem maloobchod, velkoobchod? I když mi zákazníci platí pouze převodem na účet nebo si zboží nechávají zasílat na dobrku?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jan
30. 3. 2016 17:00:30
Nevím jak je možné, že např. Pohoda se již připravuje na zavedení EET. Chápu to snad tedy správně, že jde o EET z pohledu vývojáře SW, který má pak umět komunikovat se systémem MF. Zákon byl teprve schválen, takže není ještě žádné konkrétní technické řešení, na které by se Pohoda mohla připravovat, nebo se pletu? Jsou tyto technické informace nějak veřejně dostupné, např. pro další vývojáře SW? Nebo jak je získala Pohoda?
Hlášení závadného obsahu

padrino
27. 2. 2016 8:22:24
Tak nám postkomunistický slovenský oligarcha názorně předvádí,jak se narovnává podnikatelské prostředí.Dotace pro jeho firmy se za pouhý rok jeho ministrování zvedly 10x.Nejrovnější mezi rovnými si ze státu dělá dojnou krávu.
Hlášení závadného obsahu

Libor
19. 2. 2016 21:34:43
Vážení spoluobčané. Pár vyvolených potřebuje získat přehled o tom kolik peněz za co utratíme. Kolik peněz se v hotovosti dostane mezi lidi to ví, ale potřebují vědět kolik utracených se zdaní. Já vidím cestu v Bártrově obchodě. Přeji všem hezký den.
Hlášení závadného obsahu

mp
11. 2. 2016 9:33:23
Petr: váš příspěvek naprosto splňuje vše, co vidíme i na jiných serverech v dalších diskusích. Stejné formulace, stejné napadání, stejné hájení EET. Kolik vám Babiš za tyto příspěvky platí? (pokud se náhodou pletu, ale tomu nevěřím, pak jste buď naivní, nebo hloupý, protože EET k žádnému narovnání podnikatelského prostředí nepovede).
Hlášení závadného obsahu

Petr
10. 2. 2016 23:33:53
Dobry den, ja platim dane poctive, takze EET je pro mě jen vyhodou ze ti co cely zivot parazituji na danich poctivých je konecne budou muset platit. je pro mě až divne ze pan Fiala pochazejici ze strany ODS ktera vytunelovala ČR je nazoru NE...asi je to proto aby ulovil posledni zkrachovalce voliču a ziskal si někoho na svou stranu....debil a měl by tu korupční stranu zavřít...jen nas okradali vsemi jejich privatizacemi a tunely.....takže EET jen do toho fandim vám...a bude Vám fandit každy kdo plat daně poctivě!!!! A zbavime se špíny co okradaji stat i nás.....
Hlášení závadného obsahu

padrino
10. 2. 2016 16:16:54
Tak nám zabili.....živnostníky!Slovenský oligarcha nakonec prosadil chorvatský model a začíná "BIG BROTHER" v českém podání.Co dodat?Snad jen přejmenovat republiku na Babišovo království(nebo rovnou AGROFERTOV)a emigrovat do civilizace...........
Hlášení závadného obsahu

Petra
2. 1. 2016 19:19:35
Hm, a co když je ubytování vedlejší činností no, evidovat-neevidovat?
Hlášení závadného obsahu

dj
26. 11. 2015 9:35:50
A co vxstavená faktura, která je následně zaplacená v hotovosti. Do tržby jde nyní předpis faktury, takže platba není v tomto případě tržba?
Hlášení závadného obsahu

mp
25. 11. 2015 12:48:12
Pro Gabrielu: proč se ptáte na něco, co ještě nebylo schváleno, neexistuje na to zákon, nejsou stanoveny postupy? ;)
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
25. 11. 2015 10:30:29
Dobrý den! Chtěla bych se zeptat, jak to bude probíhat, když zákazník zboží bude vracet. Bude potřeba účtenku zrušit a peníze vrátit. Co s tím. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
5. 11. 2015 9:24:31
Vladimír:
Dobrý den, vzhledem k tomu, že finální podoba zákona o EET není zatím definitivně schválena, Vám k tomu bohužel nemůžeme sdělit více informací. Jamile však bude zákon schválen, POHODA bude určitě včas na vše připravena.
Hlášení závadného obsahu

Vladimír
3. 11. 2015 9:09:54
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak se v EET bude vykazovat prodej použitého zboží ve zvláštním režimu, kdy je daňovým základem jen zisk prodejce a zda bude POHODA řešit i tohle. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

mp
26. 8. 2015 16:49:40
Stát nás všechny neskutečně odírá. Zaměstnance, zaměstnavatele, podnikatele. Na druhé straně rozhazuje plnými hrstmi na nesmysly, často jako "malou domů" politiků a jejich kamarádů, manželek, milenek, příbuzných. Místo toho, abychom se spojili a zatalačili na to, aby politici přijali odpovědnost a skutečně funkční řešení, jako je vyrovnaný státní rozpočet, zrušení řady úřadů a institucí, které tu po roce 1989 nemají žádný smysl, zrušení dotací na věci, které si je evidentně nezaslouží (zejména Babišovy firmy si v příjmu dotací vedou až neskutečně a nikomu to nepřijde divné?), tak se mezi sebou handrkujeme a dohadujeme. Ale to je přesně to, o co jim jde: rozeštvat nás, poštvat lidi proti sobě navzájem, aby sami měli volnou ruku a co nejvíc si urvali pro sebe. Jen ať se ti zaměstnanci s těmi podnikateli rozhádají, budeme mít klid (že, pane Babiši?). Co funguje, je důvěra, motivace, pozitivní přístup. Tedy méně byrokracie, snížení daní, úsměv. Opačný postup, který tu zavádí pan Babiš, tedy represe, další byrokracie, navýšení nákladů, povede jen k navýšení nákladů podnikatelů a firem, v konečném důsledku se vše promítne do nižších mezd a zvýšení cen. Leda že by ruku v ruce se zavedením EET bylo v plánu plošně snížit daňovou zátež pro zaměstnavatele - ale to jen tak nehrozí, že?
Hlášení závadného obsahu

mp
26. 8. 2015 16:40:26
Pro Jirku a těm, kteří si myslí to samé: NE a ještě jednou NE. Nejde tady o lepší výběr daní ani o narovnání podnikatelského prostředí. Pan Babiš si přeje, aby si to většina národa myslela a dělá pro to hodně, dokonce neoprávněně čerpá peníze daňových poplatníků (nás všech) na propagaci tohoto systému už nyní, ačkoli příslušný zákon ještě ani neprošel sněmovnou. Kromě toho vlastní řadu médií, takže není žádný problém skrze rádoby objektivní a odborné články lidi oblbovat. O co jde ve skutečnosti je zřejmé, pokud si prostudujete, jak to "zafungovalo" v Chorvatsku: likvidace konkurence, likvidae podnikatelského prostředí, co největší přesun obchodů do skutečně velkých firem a co největší státní kontrolu. Doslova špiclování každé transakce nepovede k tomu, co se nám všem snaží nabulíkovat, ale jen a pouze k tomu, že v rukou odpovědného člověka budou veškerá myslitelná obchodní data! A co s nimi může vlivný a bohatý člověk udělat? Snadno se zbyvit konkurence, buď jí zlikvidovat, nebo si domluvit s dodavatelem ještě lepší cenu, nebo od výrobce nakoupit najednou celou zásobu (co na tom, že ji sám neprodá a vyhodí se), takže konkurenční firma nebude mít co prodávat atd. atd. Řada lidí už teď podniká takříkajíc na hraně a nezbývá jim rezerva na to, aby si třeba jen pořídili nové neporuchové auto v záruce, které k práci potřebují. Jezdí nespolehlivou ojetinou, žijí ze zakázky k zakázce, z měsíce na měsíc, ale žijí. A jsou svobodní. To se nejspíš panu Babišovi nelíbí, ostatně se nechal slyšet, že by podnikatelé měli skončit, že jsou lepší velké firmy. Opravdu ještě chcete EET? Opravdu věříte tomu, co vám ten oligarcha podsouvá? Nechcete se raději podívat, jak skutečně dopadlo to "slavné" Chorvatsko?
Hlášení závadného obsahu

Jirka
26. 8. 2015 10:13:50
Konečně přišel někdo s něčím konstruktivním.
Ať je to Ba či Pavel nebo Petr. Konečně budou platit daně všichni. A pro ty hlupáky, kteří nechápou podstatu věci jen chci říct, že možná až budou platit daně všichni, se dočkají i toho, že se budou daně konečně snižovat, protože ti co daně platí je platí i za ty, kteří se tomu vyhýbali.
Hlášení závadného obsahu

Darina
3. 8. 2015 4:02:33
Pokud se jedná o stánkový prodej, původně jsem myslela, že vystačím s běžnými účtenkami, ale jak sleduju, tak si budu muset koupit i extra telefon, extra internet k němu a extra novou pokladnu. Mám jen rakouskou simkartu a 1 telefon a celodenní roaming by vyšel pěkně draho, tak mě ještě napadá, jak je to při prodeji v zahraničí? To si budu muset v každém státu k extra telefonu koupit i další simkartu s internetem a takto je střídat? Zajímalo by mě to velmi.
Hlášení závadného obsahu

vodník
31. 7. 2015 23:22:00
BABIŠ z tohodle "člověka " je mi na zvracení, Slovák kterej zrujnoval Slovensko, si změnil občanství a zrujnuje Česko.... Jak může ministr financí podnikat???? Nakoupí co se dá, zbytek zničí registračníma pokladnama, zase to koupí....
Jak asi tenhle milovník čistejch příjmů přišel k takovýmu majetku když za bolševika měl akorát na dovolenou v Tatrách???????????????????
Hlášení závadného obsahu

mp
21. 7. 2015 1:55:36
Jirka a Tomáš - tleskám, palec nahoru. Jen by se mělo rozsvítit té velké části národa, která Babiše pořád podporuje a má pocit, jak to s námi vlastně myslí skvěle. Ne, opravdu nemyslí, a ne, opravdu mu nejde o blaho nás všech. Bohužel.
Hlášení závadného obsahu

mp
21. 7. 2015 1:53:16
Jana je podle všeho Babišem placený troll. Samo "hnutí ANO" přiznalo jejich existenci; pro ty, kdo toto slovo neznají, jde o lidi, kteří obvykle za peníze nebo jiný osobní zisk "bojují" pro svého zaměstnavatele na internetu, píší do diskusních fór, komentářů ke článkům, na sociální sítě apod. Pokud se náhodou mýlím, není troll a svá slova mínila vážně, pak je nejspíš úplně xxxx. Ale řekl bych, že platí první varianta.
Hlášení závadného obsahu

Jirka
20. 7. 2015 10:34:00
V supermarketech se předpokládá odesílání dat agregovaně (najednou, třeba až za hodinu), kdežto u malých prodejců to bude probíhat online. V supermarketu tímpádem pokladna nečeká na odezvu EET a vydá účtenku hned. U malých prodejců se čeká na potvrzení o zaevidování tržby. Klidně to může být 10-15 sekund u každého účtu. Opravdu nejde o zvýhodňování supermarketů, které mají s Agrofertem velmi často úzké styky (Globus, Kaufland - zde zdravíme paní Shopperovou, dřívější favoritku p. Andreje, manželku šéfa nákupu v Kauflandu)? Opravdu nechtějí supermarkety otrávit lidi nakupující v malých krámcích tím, že budou zbytečně čekat, opravdu se nejedná o cca 30% trhu, které zabezpečují tyto malé krámky?
Hlášení závadného obsahu

Tomas
30. 6. 2015 13:26:52
Jo Jo Babiš ten má v hlavě pěkně vy***áno... Pokud někdo sledujete jeho diskuze, tak jste si asi všimli, že vůbec nic neví a pořád si jede do kolečka tu svojí básničku... jako kafemlejnek... měl by táhnout zpátky na Slovensko. Ale počkat, tam ho už taky nechtějí ani vidět... hlavně, že mu Agrofert za dobu co je ve vládě pěkně vzkvétá. To co nakrade ( přiklepne si na dotacích ) se holt musí někde vybrat, aby to nebylo tak nápadné. No má to dobře vymyšlené. Jen nechápu, že ho může někdo ještě podporovat !
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 6. 2015 16:29:29
Tak na ně.Konec podvodných machinací v Česku. Nevěřila jsem, že budu někdy fandit politikovi, ale pan Babiš to má v hlavě srovnané a hlavně mu nejde o své blaho v politice tak jako ostatním politikům. To by byl prezident, má velkou šanci.
Hlášení závadného obsahu

kalova
22. 6. 2015 16:24:33
Konečně
Hlášení závadného obsahu

Jolana
20. 5. 2015 14:17:43
jak se bude postupovat v případě pořádání akcí (plesy, zábavy, koncerty), kdy se otvírá více výdejních míst např. přímo na sále prodej alkoholu na baru. Nedokážu si představit, při zkušenostech, že je ve frontě třeba i 20 lidí a každý chce něco nalít jak se bude ještě obsluha zabývat zadáváním položek do systému a čekat na účtenku. Mám zkušenosti s návštěvností cca 350 - 400 osob při výdeji piva, limo a alkoholu ze 3 výdejních míst, kdy na každém jsou 2 osoby a celý večer se nezastaví. To budu platit další osoby a zajistí tisk účtenek i na místech, která jsou jinak zavřená a otvírají se jen na větší akce?
Hlášení závadného obsahu

mp
16. 5. 2015 22:07:31
Chápu snahu Stormware připravit se na alternativu, kterou je plánované zavedené EET od roku 2016 (stejně jako to musí brát v potaz ostatní firmy, zabývající se ekonomickým softwarem).

Ovšem nechápu, proč někteří lidé, jako např. tady Tomáš, uvažují tak, že EET skutečně zavedeno bude. Návrh zákona ještě nebyl ani řádně projednán sněmovnou, už teď se zvedá velká vlbna nevole nejen mezi podnikateli, ale i mezi vládní opozicí, takže předjímat a psát, že EET od roku 2016 bude a že to bude tak a tak, považuji přinejmenším za neseriózní. To, že si ho Babiš přeje, a že dělá vše pro jeho zavedení, neznamená, že se tak opravdu stane.

A k dotazům typu jak to bude s dobírkami apod., prosím, nebuďte naivní a neptejte se na něco, co zatím nikdo neví. Jak by vám mohl někdo na portálu ekonomického software odpovědět, když odpovědi zatím nezná ani Ministerstvo financí, konečná podoba zákona není hotová, nejsou prováděcí vyhlášky atd.?
Hlášení závadného obsahu

haukova
16. 5. 2015 7:50:35
je to nesmyslné a řekla bych pro normálnálního podnikatele diskriminující. Vím o několika vietnamských prodejnách, kde se denní tržby točí mezi 100-150 tis. Ale plátce DPH není nikdo. A nevěřím, že se pro tyto skupiny nenajde řešení.Už těch 48 hodin bude stačit. Možná by sázkové kanceláře mohly začít nabízet výhru na navýšení plátců DPH určitých komunit. Příjde mi k smíchu, no spíše k pláči, že ten kdo si spíše přivydělává než vydělává si dělá hlavu z této změny, ale Ti co jsou nepostižitelní už dnes ne.
Hlášení závadného obsahu

perry
Uživatel POHODA
15. 5. 2015 10:46:01
Dobrý den, nevíte zda se to bude týkat i směnárenské činnosti?
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
15. 5. 2015 10:16:05
Zavedení EET proběhne postupně, ve vlnách, a to nejdříve od února 2016. V první vlně se EET bude týkat osob poskytujících stravovací a ubytovací služby, v druhé vlně osob podnikajících v maloobchodě a velkoobchodě a v konečné fázi dojde i k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti. Principiálně se tedy bude týkat všech, kteří přijímají tržby v hotovosti, kartou, apod. Bude tedy nutné, při obdržené platbě od zákazníka, odeslat přes internet údaje ze své pokladny/tabletu/mobilu, do systému Finanční správy. Obratem přijde zpátky unikátní kód, který se pak vytiskne na účtenku a ta se předá zákazníkovi, případně se zákazníkovi elektronicky zašle na e-mail.

V případě platby na dobírku, na základě dostupných informací, není jasné, zda se zde model EET uplatní. Vzhledem ke skutečnosti, že principiálně se bude týkat všech, kteří přijímají tržby v hotovosti, tak se lze domnívat, že ano. To samé by mělo platit i případě plateb on-line kartou.

V tuto chvíli se otázka týkající celé on-line evidence tržeb nachází ve fázi věcného záměru zákona, doposud nejsou dostupné ani prováděcí vyhlášky, které by alespoň rámcově zodpověděly další dotazy. Zatím jsme tedy v odpovědích ve fázi určité spekulace. Návrh zákona vláda plánuje projednat teprve na přelomu května a června. Není proto úplně známá jeho finální podoba.
Hlášení závadného obsahu

Milan
15. 5. 2015 8:57:45
Takže sice se uvádí, že vše je nákladem podnikání a že si to živnostníci dají do výdajů. To je pravda, ale zaplatit to musí! To je jako byste řekli babce co prodává u hřbitova sem tam věnečky, ať si koupí BMW, že si to dá do výdajů.
Hlášení závadného obsahu

Julie
15. 5. 2015 7:36:31
týká se to i mě, když nakupuji a prodávám zboží z německa, na které pak vystavuji faktury? Většinou pak platba probíhá ale v hotovosti, děkuji za info
Hlášení závadného obsahu

Radka
15. 5. 2015 7:19:44
Už se na to ptal David,
jak je to s dobírkami, co mi přijdou od kurýrů na účet? A jak řešit platební brány, kde zákazníci platí on-line kartou? Obojí mi končí ve stejné bance, jako platby převodem. Jejich evidence tedy je jasná, tak mě zajímá, jak tohle bude řešeno? Nejde o transakce, které jsou hned a nikdy není jasné, kdy mi dorazí na účet.
Hlášení závadného obsahu

mp
14. 5. 2015 15:57:56
Někteří lidé, jako například tady pan Božik, vůbec nechápou, o co v případě EET Babišovi jde a jen papouškují stokrát medializované zprávy o tom, jak se brání jen ti, kteří neplatí daně. Celé EET je skutečně velký nesmysl, jak správně uvedl padrino. Přečtěte si taky něco jiného než mainstream, např. http://svobodneforum.cz/tri-duvody-proc-je-nutne-zavest-elektronickou-evidenci-trzeb/
Hlášení závadného obsahu

david
14. 5. 2015 15:30:39
Dobrý den,
už se zde paní ptala, ale né přímo jste jí odpověděli :o) Nebo alepson né, tak aby to bylo jednoznačné k pochopení :)

Když podnikatel provozuje eshop a nemá platby v hotovosti, ale pouze bankovním převodem, tak se na něj nevztahuje EET to jsem pochopil z článku :) Ale, co když se jedná o dobírku? Vzniká tam povinnost EET nebo se to bere jako platba převodem také?

Děkuji za odpověď,

D.L.
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Božik
14. 5. 2015 12:41:58
Na Slovensku i v jiných krajinách EET funguje bez sebemenších problémů. Ti co daně obcházeli doteď, se je budou snažit obejít i když bude EET. S tímto zákonem souhlasím, věřím, že přinese mnoho plusů a hold ty co si stěžují mají asi pádný důvod proč se bojí přiznání daní.
Zkrachuji když budu platiti daně, není výmluva, ale nesmysl a přiznání se k tomu, že daně neplatí. Jako obchodník již teď vedu důkladnou daňovou evidenci a na všechno prodané zboží vystavuji doklad, i když se jedná o prodej za 10Kč. Tak nějaká EET mi vůbec nevadí, a myslím si, že přispěje k regulaci černého trhu.
Hlášení závadného obsahu

Hajnej
14. 5. 2015 10:47:08
Můj názor je takový, že zákon se schválí a vejde v platnost. Bude ale trvat maximálně 6 měsíců a pak se zruší, jelikož zákonodárci neunesou tlak podnikatelů na zrušení zákona a také bude kolabovat komunikace s FS, jelikož technické zařízení není na takovou zátěž připraveno (stačí problémy na dopravních inspektorátech, kde to kolabovalo celou dobu). Zákon o registračních pokladnách byl také v platnosti měsíc a pak byl zrušen. V našem státě platí, že ten kdo je poctivý a pořídí si zařízení podle zákona, bude mít zbytečný výdaj a ten kdo si počká až na poslední chvíli tak ušetří.
Hlášení závadného obsahu

padrino
28. 4. 2015 16:58:47
Celá ta evidence tržeb je jeden velký nesmysl.Ničeho se tím nedocílí a velký Andrej se jen pokouší otrávit podnikatelům život,byť se snaží to ukrýt za líbivá hesla.Proč bych si měl za své peníze kupovat zařízení,které k podnikání nepotřebuji?Kdo mě k tomu donutí?Pokud si pan Babiš myslí,že je tak nezbytné,ať mi ho pořídí sámTohle není svobodná společnost,ale absurdistán.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
21. 4. 2015 11:00:33
Dobrý den, EET se dle momentálního návrhu zákona (viz § 4 odst. 1 zákona o EET) bude týkat všech tržeb provedených v hotovosti (tedy i hotovostního prodeje na provozovně). V první vlně se EET však bude týkat pouze ubytovacích a stravovacích služeb.
Hlášení závadného obsahu

kocourková
17. 4. 2015 15:39:35
elektronická evidence tržeb se tedy bude týkat i neplátců DPH s živnostenským listem maloobchod, velkoobchod? Rovněž by mne zajímalo, když s.r.o. má e-shop, úhrady chodí dobírkou, ale opět na bank. účet od firmy,tak se domnívá, že se na ni el.evidence nevztahuje. Co ale v případě, že by došlo v průběhu rok k hotovostnímu drobnému prodeji např. 10 x za celý rok, že si to zákazník odveze přímo z provozovny- skladu.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

EG - Consult, s.r.o.
Účetní firma dodává a podporuje produkty Strormware Office
www.egconsult.cz

Kurzovní lístek

25,35 Kč
0,030 Kč
23,39 Kč
0,040 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme