Co musíte zařídit před zahájením evidence tržeb?


Bc. Michaela Sobotková
13. 7. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti.

Foto: Fotolia

 

I přesto, že v současné době na elektronickou evidenci tržeb leží u Ústavního soudu stížnost, která požaduje její zrušení, zákon je zatím stále v platnosti. A někteří podnikatelé tak již musí začít přemýšlet o tom, jak se případně na EET připravit.


 

1. Zjistěte si, zda máte povinnost evidovat tržby

Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem.

2. Ověřte si, odkdy budete evidovat

Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve čtyřech fázích. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti.
 
Ministerstvo financí zvažuje, že začátek fungování elektronické evidence tržeb o měsíc posune, tedy až na začátek roku 2017. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce srpna. Zatím však vypadají fáze zavedení EET následovně:
  • 1. fáze (od 1. 12. 2016) – stravovací a ubytovací služby,
  • 2. fáze (od 1. 3. 2017) – maloobchod a velkoobchod,
  • 3. fáze (od 1. 3. 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích (např. taxislužba, podnikatelé ve výrobě, silniční nákladní doprava, železniční osobní doprava meziměstská, svobodná povolání – lékaři, právníci, veterináři atd.),
  • 4. fáze (od 1. 6. 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnost (např. výroba textilií, oděvů či nábytku, elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači, opraváři počítačů, kadeřnice, maséři atd.).

3. Zjistěte si, zda se vás týká evidování tržeb ve „zjednodušeném režimu“

Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon o evidenci tržeb evidovat některé tržby ve zjednodušeném režimu off-line. To znamená zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby.
 
Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.
 
Postup fungování zjednodušeného režimu evidence tržeb:
  • Podnikatel prostřednictvím pokladního zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou atp.) vystaví účtenku bez fiskálního identifikačního kódu a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti.
  • Do pěti dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy (např. tak, že přemístí pokladní zařízení do místa, kde je dostupný internet).
  • Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám.
  • Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.

4. Pořiďte si nezbytné vybavení pro evidenci

K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i třeba starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi.
 
Každý si může pořídit takové zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje.
 
Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5 000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

5. Zařiďte si přístup na portál e-tržby a certifikát

Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně. Údaje jsou primárně tvořeny uživatelským jménem a heslem. Pro vyšší stupeň zabezpečení se počítá i s možností rozšíření o kód zasílaný SMS na uvedené telefonní číslo.
 
Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby.
 
Dále si vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení (prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele, který mu datovou zprávu posílá). Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Funkčnost bude možné otestovat v pilotním režimu.
 
Podrobnější informace naleznete na oficiálním webu Ministerstva financí a Finanční správy Etržby.
 
Sledujeme vývoj elektronické evidence tržeb, aby byl program POHODA i nadále užitečným pomocníkem v podnikání. V rámci zákaznické podpory bude aktualizace Pohody na EET zdarma.
 
 
Související články:
První kroky podnikatele k evidování tržeb
Změna zákonů v souvislosti se zavedením EET
Seznamte se podrobněji se zákonem o evidenci tržeb


Zdroj: www.etrzby.cz
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
13. 7. 2016 9:39:16
kdy dostanu odpověď z finančního úřadu že mám kontrolní hlášení dobře děkuji Jana
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zahraniční stravné pro rok 2024

5. 12. 2023 | Ministerstvo financí stanovilo na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024. Oproti aktuálně platné vyhlášce č. 401/2022 Sb. se od 1. 1. 2024 změní sazby zahraničního stravného u 22 států. Jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
Eva KALOUSOVÁ
Vedení účetní a daňové evidence kvalitně a spolehlivě.
www.ucet-dan-servis.cz

ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2023 Přiznání DPH (za listopad 2023)
27. 12. 2023 Souhrnné hlášení (za listopad 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
-0,020 Kč
22,52 Kč
0,081 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.12.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme