Cesta k úspěchu aneb jak se stát daňovým poradcem


Ing. Matěj Nešleha
19. 6. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Kvalifikační zkoušky na daňového poradce se skládají ze dvou písemných a jedné ústní části.

Foto: 123RF

 

Kdyby se mě dnes někdo zeptal, jestli bych do toho šel znovu, odpověď by byla jasná a ani chvíli bych neváhal. Život daňového poradce je pro mě neustále velmi zajímavý, práce daňového poradce je pestrá, každý den totiž stojíte před novou výzvou.


 
Je to o poznávaní nových lidí, nových věcí a odvětví, člověk se musí pořád zdokonalovat a vzdělávat, neboť daňové prostředí se neustále mění, a stává se tak složitějším pro ty, kteří se daním nevěnují dnes a denně.

Daňové poradenství je u nás regulované odvětví, upravuje ho zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (dále jen „zákon o daňovém poradenství“). Zákon o daňovém poradenství stanoví, že daňovým poradcem je fyzická osoba, která je zapsaná v seznamu daňových poradců. Položme si tedy otázku, co musíme udělat, abychom byli do seznamu zapsáni?

Pokud pominu formální předpoklady uchazeče jako třeba způsobilost k právním úkonům či bezúhonnost, je stěžejním složení kvalifikační zkoušky na daňového poradce, která je důkazem odborné kvalifikace.

Kvalifikační zkoušky na daňového poradce prověří nejen znalosti daňových zákonů, ale také schopnost pracovat s informacemi, které klient poskytne. My, co se pohybujeme v daňovém prostředí, víme, že mnohdy jde o to vybrat si z informací, jež nám klient poskytne, právě ty, které nám pomohou při řešení daňového problému.

Zkouška je i o schopnosti pracovat ve stresu, pracovat s předem vymezeným časovým fondem. Práce daňového poradce totiž je o práci ve stresu s předem vymezeným časovým fondem, daňové zákony jsou o lhůtách, ve kterých musíme stihnout určité úkony, ať již se jedná o reakci na výzvu, či jen podání řádného daňového přiznání ve lhůtě.

Jak probíhají kvalifikační zkoušky?

Kvalifikační zkoušky na daňového poradce se konají dvakrát ročně, na jaře a na podzim, skládají ze tří částí, jedná se o dvě písemné části a jednu ústní část.

První den písemné části, ať již jarního či podzimního termínu, se věnuje kombinaci příkladů na daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, účetnictví a profesní otázky. Profesní otázky jsou součástí kvalifikačních zkoušek poměrně krátkou dobu, avšak Komora daňových poradců nyní vnímá jako velmi důležité, aby uchazeči znali i související profesní předpisy jako například zákon o daňovém poradenství či zákon daňový řád. Druhý den písemné části je věnován kombinaci příkladů na ostatní daně.

Každá z písemných částí trvá pět hodin. Z pozice zkušebního komisaře Komory daňových poradců mohu potvrdit, že zkoušky jsou velmi náročné a osobně jsem je vnímal jako jakousi výzvu. Dnes vidím, že na zkoušky chodí i ti, kteří umějí daňové zákony perfektně, dalo by se říci, že umějí daňové zákony „nazpaměť“, avšak písemné zkoušky nezvládnou vlivem stresu nebo nestihnou příklady dopočítat z časových důvodů.

Až úsměvně vypadají ti uchazeči, kteří s sebou na zkoušky vezou kufr plný související literatury, u zkoušek je totiž možné využít téměř jakoukoli literaturu. Avšak je nutné si uvědomit, že v tak krátkém časovém fondu, který má uchazeč k dispozici, není téměř možné literaturu jakkoli použít. Chápu ale, že stohy knih mohou uchazeči poskytnout určitou jistotu, kdyby náhodou nějaká důležitá věc uchazeči „vypadla“.

O složitosti kvalifikačních zkoušek vypovídá i úspěšnost. Letošní první dílčí části, která se konala 2. dubna 2019, se zúčastnilo 209 lidí, z čehož prospělo více jak 30 %, což je dle mého názoru velmi dobrý výsledek. Druhé dílčí části, která se konala 3. dubna 2019, se zúčastnilo celkem 162 lidí, přičemž úspěšnost byla přes 22 %.

Kvalifikační zkoušky jsem složil na podzim 2015, pokud si dobře pamatuji, strávil jsem přípravou na písemné zkoušky necelé dva měsíce. Dnes když se bavím s uchazeči, je to celkem běžné, že lidé tráví nad přípravou měsíce, přitom chodí do práce či do školy, starají se o rodiny, příprava je zkrátka náročná a byla i pro mě.

Z výsledků kvalifikačních zkoušek vidím, že úspěšní jsou spíše mladí lidé, kteří se dokáží lépe učit a lépe zvládají práci ve stresu. Pokud mohu něco poradit, doporučuji zkoušky dělat co nejdříve, nejlépe při studiu magisterského stupně vysoké školy, jak jsem to udělal já, neboť jednou z podmínek účasti na kvalifikační zkoušce je dosažení alespoň bakalářského titulu.

Ústní části kvalifikačních zkoušek se na jaře 2019 zúčastnilo celkem 61 lidí, uchazeči ji nesloží spíše výjimečně, je zaměřená na schopnost pružně reagovat na dotazy, které položí zkušební komisaři. Jde o schopnost mluvit, reagovat, přemýšlet a zodpovědět druhému (nejčastěji v praxi pak klientovi) určitou daňovou otázku. Ovšem stává se, že někdo neprojde ústní zkouškou. Jsou to lidé, kteří mnohdy bezvadně zvládnou obě dvě písemné části, avšak chybí jim dar mluvit.

Po složení poslední – ústní – části kvalifikační zkoušky už je třeba jen si na slavnostním předávání převzít osvědčení daňového poradce, v mezidobí jste zapsáni do seznamu daňových poradců, a stáváte se tak daňovým poradcem, který jako jediný u nás může poskytovat daňové poradenství.

Lepší je zaměřit se na jednu daň

Jak jsem již uvedl, práce daňového poradce je nesmírně zajímavá, každá daňová otázka, kterou dostanu a na kterou neznám „z hlavy“ odpověď, je pro mě výzvou a čím složitější otázka, tím větší výzva, kterou bych jen velmi nerad vzdával.

V naší profesi je nutné si přiznat omezení vyplývající z toho, že nemůžeme znát vše, já se tak například ve své praxi zcela vyhýbám spotřebním daním, kterými se nezabývám, a moc dobře jsem si vědom toho, že jsou v této oblasti zákoutí, o nichž nemám ani ponětí.

Pokud chce být daňový poradce v určité oblasti skutečně dobrý, je nutné se na ni specializovat, neboť snažit se být „profíkem“ ve více daních je velmi náročné. Každá daň má svá specifika, bohatou související literaturu a judikaturu. Já se tak například snažím o profilaci na daň z příjmů. Specializace na určitou daň má i své nevýhody spočívající v tom, že chtě nechtě nám může „ujíždět vlak“ u jiných daní, jimž se v praxi příliš nevěnujeme.

Práce daňového poradce umí být i velmi stresující a řekněme i psychicky náročná, a to především v období daňové sezony, která pro nás začíná počátkem roku a končí koncem června. Je to období, kdy máme nejvíce práce, a to díky prodlouženému termínu pro zpracování přiznání k dani z příjmů.

Je to období, kdy příliš volného času není, stresující je to (alespoň pro mě) z toho důvodu, že od ledna jen myslíme na to, že je vše třeba stihnout do určitého lhůty. Když tuto etapu zvládneme, čeká nás zasloužené volno v podobě letních prázdnin, kdy příliš práce není, pokud zrovna netrávíte svůj pracovní čas i ve společnosti daně z přidané hodnoty.

Na závěr bych vzkázal každému, kdo se v branži pohybuje, aby zkoušky na daňového poradce alespoň zkusil. I ta samotná zkouška je „zkouškou“, a pokud to vyjde, čeká vás zajímavá práce, která avšak umí být velmi náročná. Ale jak jsem na začátku uvedl, neměnil bych.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Julia D.
11. 1. 2022 7:32:40
Dobrý den, hezký článek.Sama bych zkoušku chtěla vykonat. Není tady někdo, kdo by třeba pomáhal s přípravou na tuto zkoušku/ doučování? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jirka
11. 9. 2020 15:39:44
Dobrý den, hezký článek. V části týkající se písemné části a přípravy poměrně naivní. Písemná část je skutečně o počítání příkladů, tedy se je nelze nabiflovat, ale je nutno cvičit, počítat. V dnešní době již třeba odpisy, mzdy nepočítáme ručně, na zkoušce ano. Doporučil bych si zajít na kurzy počítání příkladů z minulých zkoušek, které pořádá komora DP a zakoupit si příklady z předchozích ročníků i s řešením, ať se může trénovat doma. Zvlášť v časovém omezení takové procvičování může hodně pomoci. A jestli stačí 2 měsíce? Pokud bych bral člověka,který se daním nikdy nevěnoval, tak určitě nikoliv. Nicméně každý si to může ověřit, když si spočítá příklad z minulé zkoušky a bude mít jasno.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
10. 5. 2020 20:28:48
Dovolím si do uvedené diskuzi přidat svůj komentář, přijde mi, že zkoušky daňového poradce v dnešní době nelze zvládnout tak jednoduše, jako je kde kdo zvládnul v 90. letech, kdy tento obor teprve začínal. kde kdo i bez vysoké školy a s omezenou praxí ty zkoušky dokázal udělat, dnes většinou nepostačí ani studium na oboru účetnictví a daně na vysoké škole a měsíce přípravy, jelikož času na zkouškách je velice málo a literaturu, kterou s s sebou donesete nemáte čas ani otevřít. A nikdo není chodící encyklopedie, aby v rychlosti dokázal prokázat znalosti úplně všeho a na zkouškách jsou velmi těžké příklady a chytáky. a jak je to tak, že většina přítomných dańových poraců, by to už dnes ani náhodou neudělala, protože zkoušky obsahují samé chytáky a nepříjemnosti a jak autor zmiňuje, většina poradců se zaměřuje jen na některou daň a v té chce vynikat, jelikož není možné znát úplně všechno, jenže na zkouškách se po uchazečích opravdu chce všechno se vším všudy. Takže mám za to, že daňoví poradci už nechtějí jen tak mezi sebou přijímat další a další uchazeče, a proto jsou ty zkoušky tak těžké. V 90. letech bylo potřeba, aby najednou byli daňoví poradci a bylo jich málo, proto zkoušky mohl získat kde kdo, nyní je prostě těžké se k této skupině připojit. Hold je to nepspravedlivé, my, co chceme zkoušky dańového poradce dnes jsme se narodili v blbé době. Štěstí měli ti, co to zkoušeli v 90. letech.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
30. 4. 2020 13:08:49
S článkem nelze než souhlasit, až kromě jediné připomínky. Autor se opomněl zmínit, že studoval na VŠE obor Zdanění a daňová politika, potom mi ty 2 měsíce přípravy dávají smysl.
Hlášení závadného obsahu

Renata
5. 3. 2020 21:24:25
baví mě to, ale moc mi to nejde v praxi
Hlášení závadného obsahu

Alena
28. 11. 2019 11:32:33
Dobrý den, také děkuji za skvěle napsaný článek. Zkoušky na dańového poradce si zařadím do svých cílů, co chci splnit. Dříve jsem si podmínky zkoušek četla a připadalo mi, že to normální smrtelník nemůže zvládnout. Pokud stačí příprava 2 měsíce, půjdu do toho. Na VŠ jsem se na státnice učila podobný čas. Díky za výzvu, kterou jste tímto článkem pro mě otevřel. Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Iveta
8. 10. 2019 10:20:07
Dobrý den, děkuji za souhrnné informace. Vzhledem k okolnostem musím nyní uvažovat o novém uplatnění a Váš článek mi otevřel oči v souvislosti s daňovým poradenstvím. Ještě jednou děkuji. IB.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek

10. 7. 2024 | Předčasný starobní důchod je určen lidem předdůchodového věku, kteří nemohou pracovat. Výdělečná činnost je omezena na zákonem stanovené výjimky. Důchodci si mohou přivydělat pouze omezeně, například dohodou o provedení práce s maximálním příjmem do 10 000 Kč měsíčně nebo jako OSVČ s příjmem do 8 794 Kč měsíčně po odpočtu výdajů. Jakékoli zaměstnání zakládající účast na pojištění musí být oznámeno ČSSZ do 8 dnů a důchod bude zastaven. Podrobnosti najdete na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
Fotovoltaické elektrárny
Od roku 2009 instalujeme fotovoltaické elektrárny včetně baterií.
www.milanvanis.cz

Vedení účetnictví
Účetní kancelář zabývající se zpracováním dokladů a vedením účetnictví
www.ucetni-vama.cz

Kurzovní lístek

25,34 Kč
-0,020 Kč
23,27 Kč
-0,098 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme