Zálohy v cizí měně v účetnictví


Bc. Alena Haas Kubátová
18. 5. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě některých transakcí v cizí měně hrozí účetní jednotce tzv. kurzové riziko.

Foto: 123RF

 

V průběhu účetního období se můžeme setkat s tím, že účetní jednotka obdrží či vydá zálohu v cizí měně. Jaké kritérium je nejdůležitější pro tvorbu kurzových rozdílů? A jak cizí měny správně uvést v účetnictví?


 
Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví v české měně. V průběhu účetního období se však běžně stává, že účetní jednotka obdrží či vydá zálohu v cizí měně. V určitých částech majetku a ostatních složkách účetnictví vyjádřených v cizích měnách jsou účetní povinni použít současně i cizí měnu.

V případě některých transakcí v cizí měně hrozí účetní jednotce tzv. kurzové riziko. Toto riziko souvisí se změnou kurzu jedné měny vůči české koruně a vzniká u takových transakcí v cizí měně, jež jsou spojeny s peněžní platbou v budoucnosti. Nástrojem, kterým si v účetnictví s tímto rizikem poradíme, je zaúčtování kurzových rozdílů.

Poskytnuté zálohy

Poskytnutá záloha v účetnictví vyjadřuje částečnou úhradu pořizovací ceny majetku či služeb před jejich dodáním. Pokud se předpokládá dokončení očekávané transakce, tedy dodání majetku, zboží či služby, nepředstavuje tato záloha v cizí měně pohledávku, ale (budoucí) majetek či jeho část a není s ní spojeno kurzové riziko. Takové zálohy tedy nemusíme k datu účetní závěrky ani zúčtování záloh kurzově přepočítávat.

Pokud účtujeme o zaplacených zálohách v cizí měně na služby, mějme na paměti, že jde vlastně o náklady příštích období, a můžeme tak o nich i účtovat (viz příklad 2 níže). Místo účtu 314 tedy můžeme použít účet 381 – Náklady příštích období. Jde o aktiva, není s nimi spojené kurzové riziko, a proto se tedy ani tyto zálohy nepřepočítávají k rozvahovému dni příslušným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou („ČNB“).

Příklad 1

Účetní jednotka AutoStroje s.r.o. uhradila dne 15. 12. 2021 zálohu na nákup osobního vozu ve výši 27 700 EUR při kurzu 25,27 Kč/EUR vyhlášeným ČNB. Použijeme účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a zaúčtujeme následovně: 699 979 Kč na 052/221.

Na základě výše uvedeného k datu 31. 12. 2021 u této zálohy neúčtujeme o kurzovém rozdílu.


Dne 12. 1. 2022 byl dodán osobní automobil Volvo XC40 a současně konečné vyúčtování na částku 43 530 EUR při kurzu 24,42 Kč/EUR, přičemž 27 700 EUR bylo již uhrazeno formou zálohy.

Účtování bude takovéto:
 
Text Částka v Kč MD/D
1) Pořizovací cena vozu ve výši 43 530 EUR 1 063 003 Kč 042/321
2) Zúčtování uhrazené zálohy ve výši 27 700 EUR 699 979 Kč 321/052
3) Dne 31. 1. 2022 došlo k plné úhradě faktury
ve výši 15 830 EUR při kurzu ČNB 24,365 Kč/EUR
385 698 Kč 321/221
4) Zúčtování kurzového rozdílu týkajícího se závazku
na účtu 321 ve výši
22 674 Kč 563/321

Příklad 2

Společnost ABCD s.r.o. uhradila dne 28. 12. 2021 při kurzu ČNB 24,98 Kč/EUR zálohu na služby (konzultační činnost) ve výši 2 000 EUR, které budou provedeny v 1. čtvrtletí roku 2022. Dne 14. 1. 2022 byla zaplacena druhá záloha ve výši 550 EUR při kurzu ČNB 24,495 Kč/EUR. V březnu roku 2022 (31. 3. 2022) byla přijata konečná faktura za konzultační práce v celkové výši 3 000 EUR při kurzu ČNB 24,385 Kč/EUR a téhož dne byl uhrazen i zbytek plnění.

Účtovat budeme následovně:

 
Text Částka v Kč MD/D
1) Úhrada 1. zálohy dne 28. 12. 2021 ve výši 2 000 EUR
O kurzovém rozdílu k 31. 12. 2021 neúčtujeme.
49 960 Kč 381/221
2) Úhrada 2. zálohy dne 14. 1. 2022 ve výši 550 EUR 13 472 Kč 381/221
3) Přijatá faktura za konzultační práce dne 31. 3. 2022
ve výši 3 000 EUR (73 155 Kč)
   
   a) částka faktury 73 155 Kč 518/321
   b) zúčtování 1. a 2. zálohy ve výši 63 432 Kč 321/381
   c) doplatek faktury ve výši 450 EUR 10 973 Kč 321/221
   d) kurzový rozdíl týkající se závazku na účtu 321 ve výši 1 250 Kč 563/321


Očekáváme-li, že nedojde k dodání majetku či služby, za které již byla uhrazena záloha v cizí měně, a záloha nám bude v budoucnu vrácena, bude na takovou zálohu nahlíženo jako na pohledávku. Bude tak vykázána i v rozvaze a bude předmětem kurzového přepočtu k rozvahovému dni.

Přijaté zálohy

Pro přijaté zálohy platí analogicky stejná pravidla jako pro zálohy hrazené. Přijatá záloha představuje samostatnou dílčí část celkové prodejní ceny prodávaného aktiva či služby. Podstatou přijaté zálohy je přijetí peněžní platby za prodej zboží, výrobků či služeb před vlastní realizací prodeje.

Pokud existuje vysoká pravděpodobnost, že dojde k dodání aktiva/poskytnutí služby, je přijatá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové prodejní ceny aktiva či služby sjednané v cizí měně. A znamená to, že nepředstavuje závazek v cizí měně a zůstatek této zálohy je v účetnictví vykázán k datu poskytnutí peněžních prostředků v hodnotě stanovené aktuálním kurzovým přepočtem. Záloha je pak vykázána jako výnos příštích období.

Příklad 3

Společnost NejlepšíIT s.r.o. obdržela v návaznosti na uzavřenou smlouvu s drobným odběratelem dne 17. 12. 2021 za použití platného kurzu ČNB 25,26 Kč/EUR zálohu ve výši 200 EUR za IT služby, které budou provedeny v lednu roku 2022.

Záloha činí 50 % z celkové kupní ceny. K datu 31. 12. 2021 je vysoce pravděpodobné, že služby budou provedeny a dne 5. 1. 2022 pracovník společnosti služby skutečně provede. Tentýž den je vystavena faktura na celkovou hodnotu objednávky ve výši 400 EUR při platném kurzu ČNB 24,58 Kč/EUR. Poté 7. 1. 2022 zákazník uhradí zbývající hodnotu faktury ve výši 200 EUR při platném kurzu ČNB 24,44 Kč/EUR.

 
Text Částka v Kč MD/D
1) Dne 17. 12. 2021 uhrazena záloha ve výši 200 EUR 5 052 Kč 221/384
2) Dne 5. 1. 2022 vystavena faktura za provedené IT služby
v celkové hodnotě 400 EUR
9 832 Kč 311/602
3) Odpočet uhrazené zálohy ve výši 200 EUR 5 052 Kč 384/311
4) Dne 7. 1. 2022 dochází k úhradě zbylé částky faktury
ve výši 200 EUR při použití aktuálního platného kurzu
24,44 Kč/EUR
4 888 Kč 221/311
5) Zúčtování kurzového rozdílu týkajícího se pohledávky
na účtu 311 ve výši
108 Kč 311/663


Pokud je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k navrácení přijaté zálohy v cizí měně a smluvená transakce nebude provedena, je přijatá záloha považována za cizoměnový závazek. Z toho důvodu musí být proveden její kurzový přepočet a ve výsledovce vykázán vyplývající kurzový rozdíl.
 
Jak v programu POHODA pracovat se zálohovými fakturami v cizí měně, se dozvíte v našem videonávodu „Jak vypočíst kurzový rozdíl při uplatnění přijaté zálohové faktury v cizí měně v konečné zúčtovací faktuře?“. Na videu se pracuje s přijatými zálohovými fakturami, stejný způsob ovládání je ale i pro agendu Vydané zálohové faktury.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nabíjecí stanice elektromobilů změní odpisovou skupinu

28. 6. 2022 | Nabíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridů, které budou uvedené do užívání od 1. 7. 2022, budou již zařazeny do odpisové skupiny 2, pokud se bude jednat o samostatný hmotný majetek. Nabíjecí stanice uvedené do užívání před datem 1. 7. 2022 bude také možné přeřadit do druhé odpisové skupiny. V tomto případě bude ale použití odpisové skupiny 2 pouze dobrovolné, nikoliv povinné.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Marcela Wolfová
Konzultace Pohoda, účto. Graf. práce, korektury. Okr. Vsetín, Praha.
firmy.pohoda.cz

Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Daňový kalendář

1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)
15. 7. 2022 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2022)
25. 7. 2022 Přiznání DPH (za červen 2022)
25. 7. 2022 Souhrnné hlášení (za červen 2022 a 2. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
0,000 Kč
23,42 Kč
0,024 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme