Vnitropodnikové účetnictví v programu POHODA


Bc. Zuzana Bartůšková
17. 6. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Manažerské (neboli vnitropodnikové) účetnictví slouží pro vnitřní potřeby firmy a poskytuje vlastníkům a manažerům informace nezbytné k finančnímu řízení.

Foto: Fotolia.eu

 

Základní formou vnitropodnikového účetnictví je sledování nákladů a výnosů ve vhodném členění. Účetní program POHODA toto sledování velmi usnadňuje a umožňuje členění hned ve třech úrovních – na zakázky, střediska a činnosti.


 
Vnitropodnikové nebo také manažerské účetnictví slouží, na rozdíl od účetnictví finančního, pro vnitřní potřeby firmy. Finanční účetnictví je upraveno zákonnými předpisy. Naopak vnitropodnikové účetnictví není upraveno nijak. Je tedy jen na každé firmě, zda a v jaké podobě ho bude používat.
 
Smyslem je nastavit si vnitřní pravidla tak, aby manažerské účetnictví poskytovalo informace pro vlastníky a manažery firmy nezbytné k finančnímu řízení. Finanční účetnictví je oproti tomu primárně určeno pro externí uživatele – akcionáře, obchodní partnery, státní orgány apod. Proto musí mít jednotná pravidla v zájmu srozumitelnosti.
 
Vnitropodnikové účetnictví není jen doménou velkých společností. Také malým firmám doporučuji, aby si zvážily, zda a do jaké míry chtějí aplikovat postupy vnitropodnikového řízení. Základní formou vnitropodnikového účetnictví, která je vhodná pro širokou škálu účetních jednotek bez ohledu na velikost a zaměření, je sledování nákladů a výnosů ve vhodném členění.
 
Účetní program POHODA toto sledování velmi usnadňuje a umožňuje členění hned ve třech úrovních:
  • na zakázky,
  • střediska a
  • činnosti.
Přičemž si každá účetní jednotka může libovolně určit, zda bude používat jen jedno členění, dvě nebo všechny tři. Nastavená členění respektují v programu POHODA i tiskové sestavy v agendě Účetnictví/Účetní deník. Najdete tady výsledovky členěné analyticky po střediscích, zakázkách i činnostech.
 
To, jaká zvolí kritéria, je plně v kompetenci účetní jednotky. Následující typy tedy berte jen jako jedny z mnoha příkladů používání členění na zakázky, střediska a činnosti.

Členění po zakázkách

Sledování nákladů a výnosů po jednotlivých zakázkách je charakteristické pro firmy, které se zabývají zakázkovou výrobou nebo poskytují služby v rámci zakázky. Zakázku většinou tvoří komplexní souhrn mezistupňů, kdy z několika různorodých vstupů vzejde specifický produkt (výrobek či služba), který se fakturuje jednomu zákazníkovi. A to buď naráz po ukončení zakázky, nebo postupně buď formou zálohy, nebo dílčích plnění.
 
Jedna zakázka může být různě finančně i časově náročná. Může jít o sestavení výrobku podle specifik zákazníka, postavení domu, zhotovení webových stránek, sestavení finanční analýzy, konkrétního projektu atd.
 
Na začátku většinou stojí cenová kalkulace pro zákazníka. Ve smlouvě mnohdy bývají stanovené podmínky vyúčtování víceprací. Zvláště pokud jde o cenově významnější zakázku, vyplatí se sledovat náklady a výnosy na zakázku, abychom věděli, zda prvotní kalkulace byla spočítána správně a zda jsme skutečně dosáhli plánovaného zisku ze zakázky.
 
Jak na to? Doporučuji ještě před prvním čerpáním nákladů založit v programu POHODA novou zakázku. Přidělit jí kód (lze naprosto libovolný), název, a pokud víme, tak i zákazníka. Jakmile dostaneme přijatou fakturu na materiál na zakázku, vyplňujeme při zaúčtování pole Zakázka. Pokud jedna faktura obsahuje materiál pro více zakázek, používáme položky faktury. Každé položce lze přiřadit jinou zakázku.
 
Stejně tak členíme i výdaje placené v hotovosti z pokladny. Doporučuji dosáhnout maximálního zařazení nákladů do zakázky. Pokud to lze, přiřazujeme do zakázky i režijní náklady (např. za poštovné). Některé náklady lze rozpočítat rovnoměrně či procentuálně.

Vhodné je sledovat i mzdy na zakázky. To znamená, sledovat, kolik hodin zaměstnanec odpracoval na jednotlivých zakázkách. K tomu můžeme použít např. evidenci docházky. Osobní náklady zaměstnance (hrubou mzdu z účtu 521 a osobní náklady z účtu 524, případně benefity z účtů 527 a 528) sečteme a vydělíme počtem celkově odpracovaných hodin v daném měsíci. Tím získáme hodinové náklady, které vynásobíme počtem hodin strávených na zakázce.
 
Rozúčtování provedeme v agendě Interní doklady. Pokud zpracováváme a účtujeme mzdy v programu POHODA přímo z hotového interního dokladu na hrubé mzdy, můžeme to snadno provést pomocí funkce rozúčtování položek v účetním deníku.
 
Stejně můžeme pak postupovat u rozúčtování sociálního a zdravotního pojištění v agendě Ostatní závazky. Zakázky pak přiřazujeme také vystaveným fakturám. Po ukončení zakázky nebo i v jejím průběhu pak v agendě Účetní deník přes již zmíněnou tiskovou sestavu Výsledovka po zakázkách analyticky můžeme sledovat ziskovost zakázky.

Členění po střediscích

Střediska se typicky používají ve větších výrobních firmách. Střediska tvoří buď jednotlivé etapy výroby (např. středisko lisovna, středisko montovna, středisko pokovování atp.), nebo jednotlivé závody.
 
Členění podle středisek je však vhodné i v jiných případech. Může jít třeba o situaci, kdy máme více místně oddělených provozoven a chceme sledovat hospodářské výsledky jednotlivých provozoven (může jít o prodejny, servisy, restaurace atp.).
 
Sledování středisek se hodí i na různorodé provozy v rámci jedné firmy. Např. pokud máme autoservis a zároveň maloobchod s náhradními díly a chceme sledovat náklady a výnosy pro každé z nich. Nebo můžeme sledovat hospodářské výsledky kadeřnického a kosmetického salonu.
 
Pokud máme zaměstnance, kteří pracují v různých střediscích, můžeme implicitně středisko zaměstnanci přiřadit přímo v agendě Mzdy/Personalistika. Při výpočtu mezd pak POHODA sama rozúčtuje mzdové náklady mezi jednotlivá střediska. Použití středisek na fakturách a v pokladně je pak stejné jako u zakázek.

Členění po činnostech

Členění po činnostech se hodí v případě, že má firma víc různých činností a chce sledovat hospodářské výsledky z každé činnosti (např. servis aut, servis motocyklů a servis traktorů). U účetní firmy to mohou být činnosti: vedení účetnictví, daňové poradenství, lektorská činnost. Smyslem by mělo být nastavit si činnosti tak, jak potřebujeme sledovat ziskovost.
 
V reálu je pak praktické čas od času vyhodnotit, zda nám členění vyhovuje a má odpovídající vypovídací schopnost. Pokud ne, bude možná potřeba členění poupravit. Další použití je pak stejné jako u členění na zakázky.
 
Sledování činností nám může v dlouhodobém hledisku pomoci identifikovat činnost, která pro nás není zisková, a změnit její charakter nebo ji dokonce úplně změnit. A naopak posílit rentabilní činnost.
 
Vhodně nastaveným používáním členění na zakázky, střediska a činnosti můžeme velmi podrobně sledovat, jak si naše firma stojí, identifikovat silné a slabé stránky, porovnávat výkony jednotlivých středisek a nastavit například hodnocení zaměstnanců, kontrolovat správně nastavené cenové kalkulace a mnoho dalšího.
 
Prakticky a správně fungující vnitropodnikové účetnictví je základním kamenem finančního řízení každé firmy. Ať už malé nebo větší, zaběhnuté či začínající, výrobní, prodejní i té, která nabízí služby.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.

 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra
16. 5. 2019 17:32:51
Dobrý den, potřebaovala bych ve výkazech rozdělit jednotlivá střediska na činnosti. V současnosti lze ale dělti buď na střediska a nebo na činnosti. Je možné dělení středisek? Děkuji Petra
Hlášení závadného obsahu

Petra
16. 5. 2019 17:31:22
možnost výkazu, kde bude středisko dělené podle činností
Hlášení závadného obsahu

obchodní oddělení STORMWARE
17. 4. 2014 7:22:58
Dobrý den, další pole typu Střediska, Činnosti, Zakázky do POHODY přidat není možné. V řadě POHODA E1 je však možné do většiny agend přidat Volitelné parametry, které mohou částečně plnit funkci požadovaných polí. Více informací naleznete na: http://www.stormware.cz/prirucka-pohoda-online/Nastaveni/Volitelne_parametry/
Hlášení závadného obsahu

Ekonom
2. 4. 2014 19:18:10
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možné rozšířit tento program o další například střediska, zakázky či činnosti. Ve firmě mi tyto 3 členění nestačí, a nevím, zda je třeba možnost přidat si další činnost, popřípadě zakoupit.Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
24. 10. 2013 10:33:52
Dobrý den, program POHODA si můžete zakoupit v e-shopu společnosti STORMWARE. Na tomto odkaze si vyberete variantu "na míru": http://www.stormware.cz/novy/podnikatel.aspx?cust=1.

Kontaktovat můžete také naše obchodní oddělení, které Vám s výběrem pomůže, na tomto telefonním čísle: 567 112 611.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
24. 10. 2013 10:03:45
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde a za kolik se dá tento program pro vnitropodnikové účetnictví zakoupit. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Chata na pasekách
Ubytování v Beskydech
www.e-chalupy.cz

Jana Karlovská
Účetní kancelář s dlouholetou tradicí. Kompletní účetně-daňový servis.
www.ucetnictvi-dane-mzdy.cz

Kurzovní lístek

25,32 Kč
-0,060 Kč
23,35 Kč
-0,126 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme