Účtování o spotřebě energií


Bc. Zuzana Bartůšková
6. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě podnikání v pronajaté nemovitosti je nutné v nájemní smlouvě konkretizovat, jak bude probíhat přeúčtování spotřebované energie.

Foto: Fotolia

 

Většina podnikatelů potřebuje ke své činnosti nějakou nemovitost. A s provozem nemovitosti souvisí také nutnost platit za spotřebované energie. V článku si ukážeme, jak účtovat o spotřebě energií z pohledu nájemce i pronajímatele.


 
Většina podnikatelů potřebuje ke své činnosti nějakou nemovitost. Ať už pronajatou, či vlastní. A s provozem nemovitosti souvisí i nutnost platit za spotřebované energie – elektrickou energii, vodu, plyn, teplo atd. V článku si ukážeme, jak účtovat o spotřebě energií z pohledu nájemce i pronajímatele.
 
V případě podnikání v pronajaté nemovitosti je nutné v nájemní smlouvě konkretizovat, jak bude probíhat přeúčtování spotřebované energie.
 
V praxi jsou nejčastější tyto dva přístupy:
 
1. Spotřeba energie je přímo zahrnuta v ceně nájmu (pro účely účtování by mělo být ve smlouvě rozepsáno, kolik činí nájemné a kolik energie). Je placena spolu s nájmem (většinou měsíčně) a je dána pevnou částkou. Nedoplatky ani přeplatky se nevyúčtovávají.
 
2. Nájemce platí zálohy na energie, které jsou následně vyúčtovány podle skutečné spotřeby (obvykle jednou ročně) a přeplatek je nájemci vrácen, nedoplatek zaplatí pronajímateli.

Energie zahrnutá v nájmu

Jedná se o jednodušší případ, protože se neplatí zálohy a nedělá vyúčtování spotřeby. Dokladem pro účtování o daňovém nákladu u nájemce/zdanitelném výnosu u pronajímatele je nájemní smlouva.
 
Pro účely DPH je třeba vystavit daňový doklad, kterým může být běžný daňový doklad (faktura), nebo platební kalendář vystavený na celý rok. Spotřeba energie je účtována během roku rovnou do nákladů/výnosů podle nájemní smlouvy zpravidla měsíčně.
 
Účtování u nájemce:
 
Datum Text MD D
31.1. Faktura přijatá za nájemné + energii:
- nájemné
- energie
- DPH

518
502
343
321


 
10.2. Úhrada faktury přijaté 321 221


Účtování u pronajímatele:
 
Datum Text MD D
31.1. Faktura přijatá za nájemné + energii:
- nájemné
- energie
- DPH
311


 

602.1
602.2
343
10.2. Úhrada faktury přijaté 221 311

Zálohy na energie

V průběhu roku platí nájemce nájemné na základě daňového dokladu, které je účtováno do nákladů/do výnosů u pronajímatele. Zaplacené zálohy jsou účtovány na účet 314/324 a pronajímatel má povinnost vystavovat daňový doklad k přijaté záloze. Nájemce má právo si na základě tohoto daňového dokladu uplatnit nárok na DPH. Spotřeba energie je účtována do nákladů/výnosů až na základě faktury za vyúčtování skutečné spotřeby energií.
 
Na konci účetního období je třeba vytvořit dohadnou položku ve výši předpokládané spotřeby energie za dané období.
 
V praxi se často chybuje v tom, že pronajímatel slučuje do jednoho daňového dokladu (faktury) nájemné a zálohu na energie. Ovšem v případě zálohy na energie se nevystavuje daňový doklad na zálohu. Zálohová faktura není daňový doklad. Daňový doklad se vystavuje až po úhradě zálohy, a to daňový doklad k přijaté záloze.
 
Dalším častým omylem je, že pronajímatel (plátce DPH) nevystavuje daňový doklad k přijaté záloze a neodvádí DPH. DPH pak přiznává až v okamžiku vyúčtování spotřeby energií.
 
A v neposlední řadě občas dochází, tentokrát spíše na straně nájemce, k té chybě, že zaplacené zálohy na energie účtuje rovnou do nákladů a při obdržení faktury – daňového doklady za vyúčtování účtuje pouze o nedoplatku na energiích.
 
Účtování u nájemce:
 
Datum Text Částka MD D
31.5.2013 Faktura přijatá za nájemné:
- nájemné
- DPH
12 100
10 000
1 210
 
518
343
321

 
10.6.2013 Úhrada faktury přijaté 12 100 321 221
31.5.2013 Přijatá zálohová faktura na energie 3 000 neúčtujeme neúčtujeme
10.6.2013 Úhrada zálohové faktury na energie 3 000 314 221
11.6.2013 Přijetí daňového dokladu k zaplacené záloze:
- základ daně
- daň
 
2 479,34
520,66
 
314
343
 
314
314
31.12.2013 Dohadná položka na spotřebovanou energii 25 000 502 389
1.6.2014 Faktura přijatá za spotřebovanou energii od 31.5.2013 do 1.6.2014:
- energie za období 31.5.2013 až 31.12.2013
- energie za období 1.1. až 1.6.2014
- DPH
- odečet zaplacené zálohy základ daně
- odečet zaplacené zálohy DPH
- nedoplatek – základ daně
- nedoplatek – DPH
 
 

20 000
15 000
7 350
29 752,08
6 247,92
5 247,92
1 102,08

 
 
389
502
343
321
321
neúčtujeme
neúčtujeme
 

 
321
321
321
314
343
neúčtujeme
neúčtujeme
1.6.2014 Zúčtování nevyčerpané dohadné položky na energie -5 000 502 389


Účtování o placených zálohách a vyúčtování od dodavatele energií bude u pronajímatele obdobné jako u nájemce, a to včetně tvorby dohadné položky pasivní.

Účtování u pronajímatele:
 
Datum Text Částka MD D
31.5.2013 Faktura vydaná za nájemné:
- nájemné
- DPH
12 100
10 000
1 210
311
 
 
 
602.1
343
10.6.2013 Úhrada faktury vydané 12 100 221 311
31.5.2013 Vydaná zálohová faktura na energie 3 000 neúčtujeme neúčtujeme
10.6.2013 Úhrada zálohové faktury na energie 3 000 221 324
12.6.2013 Úhrada zálohové faktury dodavateli energií 5 000 314 221
11.6.2013 Vystavení daňového dokladu k přijaté záloze:
- základ daně
- daň
 

2 479,34
520,66

 
324
324

 
324
343
13.6.2013 Přijetí daňového dokladu k zaplacené záloze:
- základ daně
- daň
 

4 132,23
867,77
 

314
343

 
314
314
31.12.2013 Dohadná položka na spotřebovanou energii k přeúčtování nájemci 25 000 388 602.2
31.12.2013 Dohadná položka na spotřebovanou energii 40 000 502 389
1.6.2014 Faktura přijatá za spotřebovanou energii od 31.5.2013 do 1.6.2014 od dodavatele energií:
- energie za období 31.5.2013 až 31.12.2013
- energie za období 1.1. až 1.6.2014
- DPH
- odečet zaplacené zálohy základ daně
- odečet zaplacené zálohy DPH
- nedoplatek – základ daně
- nedoplatek – DPH
 


 
30 000
20 000
7 350
29 752,08
6 247,92
5 247,92
1 102,08
 


 
389
502
343
321
321
neúčtujeme
neúčtujeme
 


 
321
321
321
314
343
neúčtujeme
neúčtujeme
1.6.2014 Faktura vydaná za spotřebovanou energii od 31.5.2013 do 1.6.2014:
- energie za období 31.5.2013 až 31.12.2013
- energie za období 1.1. až 1.6.2014
- DPH
- odečet zaplacené zálohy základ daně
- odečet zaplacené zálohy DPH
- nedoplatek – základ daně
- nedoplatek – DPH
 

 
20 000
15 000
7 350
29 752,08
6 247,92
5 247,92
1 102,08
 
 

311
311
311
324
343
neúčtujeme
neúčtujeme

 
 
388
602.2
343
311
311
neúčtujeme
neúčtujeme
1.6.2014 Zúčtování nevyčerpané dohadné položky na energie -10 000 502 389
1.6.2014 Zúčtování nevyčerpané dohadné položky na energie -5 000 388 602.2Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.

 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

sandra01
3. 5. 2024 18:44:46
Chtěla jsem se zeptat, když ke mě přijede ze vzádlenosti 40 Km hodinový mnažel na práce na bytu.Ú čtuje si benzin za cestu např. 8 Kč za km. Ale má si účtovat obě cesty ke mě i pak on dom. To je 2x 40 km a tedy 80 km x 8 Kč což je dost peněz. děkui za info,Mě by vyhovovalo kdyby si účtoval en ednu cestu a tu ke mě.
Hlášení závadného obsahu

dosk
5. 5. 2020 16:55:05
Dobrý den,
pronajímatel plátce pronajímá neplátci. Cena se skládá z nájmu (bez DPH) a potom z paušálu za vodu, elektřinu 500měsíčně. Jak to bude s tou 500kou - s DPH, bez DPH? Mám rozdělit zvlᚍ na vodu, zvlášť na eletřinu apod.? Nájemce je neplátce DPH. Děkuji předem.
Hlášení závadného obsahu

Nikola
10. 7. 2018 15:47:06
Dobrý den, chtšla bych se zeptat, když mi příjde přeplatek za zemní plyn, mohu ho zaúčtovat na účet 502/321
Hlášení závadného obsahu

Vojtkoj
13. 7. 2016 8:11:26
Dobrý den, jak je to s platbami záloh u příspěvkových organizací? Každý měsíc proběhne platba zálohy na energie - 314/241 a k tomu hned vytvořím ID 502/389. Dělám to takto správně? Mám to vlastně v rozvaze jak na aktivech tak na pasivech a teď řeším obrovskou čtvrtletní ztrátu.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

sonka
13. 6. 2016 14:47:54
Dobrý den,v článku bylo ukázáno, jak účtovat o spotřebě energií z pohledu nájemce i pronajímatele. Jak je to ale s DUZP při přeúčtování služeb? Např.13.6.2016 obdržím fakturu za energie a telefony se zdanitel.plněním 31.5., dodavatelská faktura vystavena 3.6.2016. Část energií přeúčtuji na nájemníky s DUZP 13.6., kdy jsem se dověděla výši přeúčtování (§ 21 odst.5 písm.b), nebo 31.5.2016 protože energie jsou za měsíc květen? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
5. 5. 2015 16:55:24
Dobrý den, děkuji za upozornění na chybu ve výpočtu. Částku nechám opravit.
Hlášení závadného obsahu

aktijka
29. 4. 2015 22:31:24
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by neměl být nedoplatek DPH jen 1102,08Kč. Snažím se pochopit problematiku účtování energii na dohodné položky, ale tady mi to nesedí. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Autoškola Soví hrad s.r.o
- individuální výuka a výcvik skup.B, školení referentů i první pomoci
www.sovihrad.cz

Grand Facility Účetnictví
Účetnictví a evidence v Pohodě
grandfacility.cz

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme