Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování drahých kovů a uměleckých děl


Bc. Alena Haas Kubátová
22. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Umělecká díla ani sbírky se podle § 28 zákona o účetnictví neodepisují.

Foto: 123RF

 

Účtování drahých kovů, kamenů, uměleckých děl a sbírek má určitá specifika, kterými se dnes budeme zabývat. Které účty se pro jejich evidenci používají? A jaká je daňová uznatelnost nákladů vynaložených na jejich pořízení podle zákona o daních z příjmů?


 

Drahé kovy a kameny z pohledu účetnictví

Pokud účetní jednotka nakupuje zlato či jiné drahé kovy a drahé kameny jako investici (v případě investičního zlata jde o slitky a mince), považujeme tuto investici za dlouhodobý finanční majetek, který je v rozvaze vykazován v části B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek.

Patří sem pouze investiční drahé kovy a drahé kameny. Pokud účetní jednotka s těmito komoditami aktivně obchoduje, nejedná se již o dlouhodobý finanční majetek, ale o zásoby. V praxi může dojít též k situaci, kdy drahé kovy a drahé kameny jsou součástí jiného dlouhodobého hmotného majetku. Takovým případem je například vrtná souprava s diamantovou hlavicí. Pak jsou tyto drahé kovy a kameny vykazovány v dlouhodobém hmotném majetku, a to bez ohledu na jejich cenu.

Drahé kovy a drahé kameny vykazujeme v účetnictví v pořizovacích cenách a k rozvahovému dni je nepřeceňujeme na reálnou hodnotu. Pokud však dojde k poklesu hodnoty zlata a dalších drahých kovů pod hodnotu pořizovací ceny, vytváříme v příslušné výši opravnou položku.

Pro účtování používáme účet 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek, kde zachycujeme drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, nejsou-li vykazovány jako zásoby nebo dlouhodobý hmotný majetek, jsou-li součástí jiného majetku.

Umělecká díla a sbírky

Umělecká díla a sbírky patří, co se týče účetního zařazení, do Jiného dlouhodobého hmotného majetku, a to bez ohledu na výši ocenění. Kromě toho sem patří i movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci stanovené zvláštním právním předpisem (případně jejich soubory). Je třeba zmínit, že se bavíme o uměleckých dílech, která nejsou součástí stavby.

Umělecká díla ani sbírky se neodepisují, podle ustanovení § 28 zákona o účetnictví. Podle zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) se z odepisování vyloučují umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí stavby či budovy. Dále předměty muzejní a galerijní hodnoty (případně jejich soubory), stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven. Umělecká díla tvořící součást stavby patří do nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Okrajově ještě zmiňme problematiku daňové uznatelnosti (často spíše neuznatelnosti) nákladů spojených s pořizováním, restaurováním či nájmem za umělecká díla. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zf) ZDP za daňově uznatelné náklady považuje například náklady vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckých děl, pouze však do výše příjmu z jejich prodeje.

Za nedaňové náklady se považuje nájemné za umělecká díla. Dále pak náklady za restaurování uměleckých děl, jež nejsou součástí staveb a budov u těch účetních jednotek, jejichž předmětem podnikání není výstavní, muzejní a galerijní činnost s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. zf) ZDP.

Používané účty

V případě pořízení uměleckých děl používáme účet 032 – Umělecká díla a sbírky. Zde zachycujeme:
 • umělecká díla, která nejsou součástí stavby,
 • drahé kovy a kameny a předměty z nich vytvořené,
 • movité kulturní památky,
 • předměty kulturní hodnoty a obdobné hmotné movité věci, případně jejich soubory.
Předměty na účtu 032 se neodepisují. Jejich pořizovací cena se tedy stává nákladem až jednorázově v případě jejich prodeje či darování. Pokud umělecké dílo překročí limit 40 000 Kč, vztahuje se na něj ustanovení § 27 písm. d), a půjde o majetek vyloučený z odepisování. To ale neplatí pro umělecká díla, která jsou součástí stavby. Cena takového uměleckého díla je součástí ocenění stavby a v takovém případě je odepisováno dílo společně se stavbou.

Účtování na účtu 032:
 1. Pořízení uměleckého díla 042/321
 2. Zařazení – převod uměleckého díla do majetku 032/042
 3. Pořízení uměleckého díla převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 032/491
 4. Pořízení uměleckého díla formou nepeněžitého vkladu do obchodní korporace při jejím založení / při zvýšení základního kapitálu 032/353
 5. Účtování nově zjištěného uměleckého díla, v účetnictví dosud nezachyceného 032/413
 6. Vyřazení uměleckého díla z účetní evidence v pořizovací ceně:
  • formou daru 543/032,
  • z důvodu prodeje 541/032,
  • při vzniku manka/škody/krádeže 549/032,
  • formou převodu do osobního užívání individuálního podnikatele 491/032.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

janka
22. 4. 2021 9:17:23
Také bych potřebovala pohled daňové evidence.
Hlášení závadného obsahu

SKY BUILDING
1. 2. 2021 16:05:06
Nemá někdo zkušenosti se zaúčtováním investičního stříbra v daňové evidenci?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Krizové ošetřovné se rozšířilo i na další příbuzné

5. 5. 2021 | Od 30. dubna mohou čerpat ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nejen rodiče, ale i další příbuzní, a to v hlavní a vedlejší příbuzenské linii. Nejčastěji tedy půjde o prarodiče či tetu a strýce. Splnění podmínky příbuznosti se dokládá čestným prohlášením v části B tiskopisu žádosti o dávku ošetřovného.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

Prodej přírodního kamene
Obklady a dlažby z přírodního kamene pro váš domov a zahradu.
www.stone-art.info

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,68 Kč
-0,165 Kč
21,30 Kč
-0,136 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 07.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru