Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování darů


Bc. Michaela Hauzarová
4. 2. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podoba reklamních a propagačních předmětů není nijak speciálně upravena, společnost může darovat vše, co považuje za vhodné pro potřeby podnikání.

Foto: Fotolia

 

Darem se rozumí vynaložené peníze nebo statky, za které obdarovaný neposkytne dárci žádné protiplnění. V tomto článku si na příkladech ukážeme účtování některých druhů poskytovaných bezúplatných plnění a jejich daňovou účinnost.


 
Nutnost definovat a poté správně zaúčtovat dary poskytnuté obchodním partnerům nebo například veřejně prospěšným organizacím (neziskovým organizacím) bývá v podnikatelském prostředí poměrně častou záležitostí, přesto se i v této oblasti mnohdy chybuje. Základním pravidlem je uvědomit si, že darem se rozumí vynaložené peníze nebo statky, za které obdarovaný neposkytne dárci žádné protiplnění.
 
V tomto článku si na příkladech ukážeme účtování některých druhů poskytovaných bezúplatných plnění a jejich daňovou účinnost.

Reklamní nebo propagační předměty

Za splnění podmínek uvedených v § 25 zákona o daních z příjmů („ZDP“) lze daňově uplatnit „dary“ v podobě reklamních a propagačních předmětů. Musí se však jednat o předmět:
  • který je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou,
  • jehož pořizovací cena nepřesahuje 500 Kč bez DPH,
  • není předmětem spotřební daně s výjimkou tichého vína.
Příklad 1: Společnost s ručením omezeným na konci roku 2015 rozdala svým obchodním partnerům firemní kalendáře a propisky s logem firmy v celkové pořizovací ceně 490 Kč bez DPH. V tomto případě budou předměty zaúčtovány jako daňově uznatelný náklad na účet 501 – Spotřeba materiálu.
 
Podoba reklamních a propagačních předmětů není nijak speciálně upravena, společnost může darovat vše, co považuje za vhodné pro potřeby podnikání. Pro případné dokazování při daňovém řízení je však vhodné vést například evidenci obdarovaných partnerů.
 
Jinak by však z daňového hlediska vypadala situace, kdyby výše uvedené předměty byly vloženy do dárkové tašky v ceně 12 Kč. Do limitní částky se zahrnují i náklady na potisk, obaly či případnou přepravu. V tomto případě by tedy hodnota dárkového předmětu činila 502 Kč bez DPH, a proto by náklady spojené s nákupem těchto předmětů nebylo možné uznat jako daňově účinné. Jednalo by se o tzv. náklady na reprezentaci.
 
Text MD/D
Výdej materiálu, zboží
za účelem reprezentace
513/112,132 (účtování způsobem A)
  513/321 (účtování způsobem B)

Náklady na reprezentaci

Nejčastěji se jedná o náklad v podobě občerstvení či pohoštění pro obchodní partnery či zaměstnance.
 
Příklad 2: Podnikatel, plátce DPH, si pro jednání s obchodními partnery pronajal salonek za 3 500 Kč bez DPH, DPH činí 635 Kč. K tomu zajistil občerstvení v hodnotě 10 000 Kč bez DPH, DPH za občerstvení činí 2 100 Kč.
 
Text MD/D
Platba občerstvení v hotovosti 12 100 Kč 513/211 – nejedná se o daňově uznatelný náklad
 
 
Z hlediska DPH se také nejedná o náklad na dosažení a udržení příjmů, proto nemá plátce DPH ani nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (§ 72 odst. 4 zákona o DPH).
 
Jelikož je však obchodní jednání považováno za činnost související s dosažením, zajištěním a udržením příjmů, lze daňově uznat náklady týkající se pronájmu prostor, poskytnutí reklamních předmětů (např. katalogy) či cestovní náhrady na dopravu zaměstnanců na tuto akci.
 
Text MD/D
Faktura přijatá za pronájem salonku
3 500 Kč
518/321 – jedná se o daňově uznatelný náklad
DPH k pronájmu salonku
635 Kč
343/321 – podnikatel má nárok na odpočet DPH

Sponzoring

Příklad 3: Společnost s ručením omezeným daruje místnímu fotbalovému klubu (veřejně prospěšný poplatník) nové dresy v hodnotě 12 000 Kč.
  1. Společnost nepožaduje za tento dar žádné protiplnění:
543/321 – daňově neuznatelný náklad

Společnost si však může při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 8 ZDP odečíst hodnotu daru od základu daně, a to až do výše 10 % základu daně. Pro fotbalový klub se přitom nejedná o zdanitelný příjem.
 
  1. Na dresech je logo společnosti jako sponzora:
501/321 – daňově uznatelný náklad

Fotbalový klub je naopak povinen zahrnout hodnotu dresů ve výši 12 000 Kč do svých zdanitelných příjmů.

Nepeněžní plnění v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom

Příklad 4: Výrobce plynových vařičů se rozhodl věnovat 100 kusů obětem zemětřesení v Itálii. Výrobní náklad jednoho vařiče činí 2 500 Kč bez DPH, prodejní cena je 3 750 Kč bez DPH.
 
Text MD/D
Výdej plynových vařičů v ceně 250 000 Kč 501/132
Odvod DPH z darovaných vařičů 78 750 Kč
(z prodejní ceny)
501/343


Nepeněžní plnění poskytnuté v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad.
 
Pokud by však výrobce místo vařičů poskytl obětem zemětřesení například v hotovosti 100 000 Kč, jednalo by se o dar, který není daňově uznatelný.
 
Text MD/D
Peněžní dar obětem zemětřesení 543/211


Dar přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti:
  1. Dar zaměstnanci ve formě propagačního předmětu – jedná se o daňově uznatelný náklad zaměstnavatele a základ daně zaměstnance není darem ovlivněn (501/112, 132).
  2. Nepeněžitý dar zaměstnanci do výše 2 000 Kč poskytnutý pro účely stanovené vyhláškou o Fondu kulturních a sociálních potřeb („FKSP“) – pro zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad (pokud není dar poskytnut ze zisku), pro zaměstnance se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů.
Příklad 5: Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům z FKSP vstupenky do fitcentra v roční hodnotě 1 000 Kč za jednu vstupenku.
 
Text MD/D
Přijatá faktura za vstupenky 213 (ceniny)/321
Předání vstupenek zaměstnancům 423, 427 (statutární, ostatní fondy)/213
 
  1. Dary peněžní, popř. nepeněžní, nesplňující výše uvedené body – pro zaměstnavatele se jedná vždy o daňově neuznatelný náklad (pokud nejsou hrazeny ze zisku) a pro zaměstnance jsou součástí jejich zdanitelného příjmu.

Dary mezi příbuznými

Přijatý dar je osvobozen od daně z příjmů pro příbuzné v přímé linii (rodiče, děti, vnuky) a vedlejší linii (sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů). Dále se osvobození od daně z příjmů týká i osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti.
 
Výjimkou je však poskytnutí darů v souvislosti s podnikáním – v takovém případě se jedná o zdanitelný příjem bez ohledu na příbuzenský vztah.
 
Příklad 6: Otec podnikající jako OSVČ daruje společnosti s ručením omezeným založené jeho synem (jednatelem) výrobní zařízení. Otec si na toto zařízení uplatnil nárok na odpočet DPH.
 
Z pohledu DPH se ze strany otce jedná o dodání zboží podle ustanovení § 13 odst. 4 a 5 zákona o DPH. Základem daně je cena zboží, za kterou by ho bylo možné pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Z hlediska daně z příjmů se ze strany dárce jedná o „nedaňový“ náklad: 543/02x.
 
Od 1. 1. 2016 platí novela zákona o účetnictví, kdy se mimo jiné změnilo i účtování darů. Přijaté dary se oceňují reprodukční cenou a nově se účtují do provozních výnosů (účtová skupina 64), nebo v případě daru v podobě finančního majetku v účtové skupině 66. V případě, že přijatý dar bude osvobozen od daně z příjmů, vyloučí se tento výnos jako nedaňový v daňovém přiznání.
 
Účtování přijatých darů u obdarovaného:
 
Text MD/D
Přijatý peněžní dar fyzickou osobou 211 (221)/668
Přijatý peněžní dar právnickou osobou 211 (221)/668
Přijaté nepeněžní dary v podobě dlouhodobého majetku 0xx/648


Související článek:
Dary v podnikání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

NaďaMartinková
14. 7. 2020 10:06:23
Prosím jak zaúčtovat květiny pro klientky při návštěvě firmy, nebo dárky k narozeninám pro zaměstnance.

Prosím jak zaúčtovat květiny pro klientky přinávštěvě firmy a dárky k narozeninám pro zaměstnance. Děkuji Martinková
Hlášení závadného obsahu

Trnkova
3. 1. 2019 20:41:21
Dobrý den, prosím Vás, pořádáme soukromou akci v obci pro veřejnost"Masopust", na který nám chtějí finanční částkou přispět různí podnikatelé.Chtějí vystavit smlouvu a fakturu, jak máme a kam zaúčtovat finanční dary? Jsme jen soukromé osoby, někteří OSVČ nebo zaměstnanci, ale dobrovolníci této akce.Rádi bychom byli rádi za jaký koliv fin.dar pro možnost organizace a přípravy akce. Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem.
Hlášení závadného obsahu

Marcela Šmídová
19. 3. 2018 15:48:41
Dobrý den, jak mám prosím zaúčtovat dar vstupenky na muzikál pro seniory, přijetou fakturu na vstupenky firma má, ale darovací smlouva žádná není, nemohu tedy uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

petra
7. 8. 2017 22:17:12
dobrý den, mám dotaz: pokud jsem v roce 2016 dostala darem pozemek a letos ho prodávám, budu platit daň ze zisku? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lucie Dziubová
30. 12. 2016 12:08:53
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat nepeněžní dar - bezúplatné poskytnutí práva užití reklamní plochy na dvou vozidlech naší společnosti. Hodnota daru byla stanovena na 10 tis. Kč. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
19. 5. 2016 9:04:54
Dobrý den pane Vaněček, děkuji za upozornění, přijaté nepeněžní dary se od 1. 1. 2016 účtují do jiných provozních výnosů do účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy, jak uvádíte. V případě finančního majetku je to účtová skupina 66 - Ostatní finanční výnosy. Účtování přijatých darů jsme již opravili podle novely zákona o účetnictví.
Hlášení závadného obsahu

Robert Vaněček
18. 5. 2016 9:26:06
Přijaté dary již nebudou účtovány ve prospěch kapitálového účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy, ale jako jiné provozní výnosy, skupina 64 - Jiné provozní výnosy.
Hlášení závadného obsahu

unimat
4. 2. 2016 20:52:00
Omlouváme se k našemu dotazu ze dne 4.2.2016. Účet reprezentace má být 513, opravte prosím.
Děkujeme
Hlášení závadného obsahu

Tomáš Beran
Poradce POHODA
4. 2. 2016 19:53:37
Pokud firma hradí náklady na reprezentaci, pak nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ani v případě, pokud je plátcem DPH. Celkový daňově neúčinný náklad zahrnuje základ DPH i DPH.
Příklad:
Faktura od dodavatele, plátce DPH:
základ 2000,- Kč / účet 531
DPH 21% 420,- Kč / účet 531
Celkem k úhradě 2420,- Kč / účet 321
Dotaz:
Jak tento případ zaúčtovat s dopadem v kontrolním hlášení, kde výše DPH proti faktuře dodavatele nebude vyjádřena.
Děkujeme s přáním příjemného dne
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Truhlářství Drál
Zakázková výroba nábytku.
www.truhlarstvidral.cz

Ekomaziva s.r.o.
maziva pro lisování, maskování pro povrchovky
www.ekomaziva.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru