Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Účtování cenných papírů


Šárka Stropková
10. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jednou z možností, jak investovat volné finanční prostředky, je investování do cenných papírů.

Foto: Fotolia.eu

 

Jednou z možností, jak investovat volné finanční prostředky, je investice do cenných papírů – to znamená do nákupu například akcií či dluhopisů. Jak cenné papíry správně zaúčtovat, vám poradí tento článek.


 

Krátkodobý finanční majetek

Jednou z možností, jak investovat volné finanční prostředky, je investování do cenných papírů (CP) – nákup akcií, obligací (dluhopisů) apod. Účetní jednotka vloží peněžní prostředky na účet bank a očekává zisk. Zisk se tvoří rozdílem ceny mezi nákupem a prodejem CP.
 
Na účtování krátkodobého finančního majetku je v účtové osnově vyhrazena 2. účtová třída. Účtují se zde peněžní prostředky, šeky, ceniny, vklady v bankách bez výpovědní lhůty nebo vklady s výpovědní lhůtou do 1 roku, obchodovatelné CP, které účetní jednotka nemá v úmyslu držet déle než 1 rok.
 
Členění finančních účtů:

1) aktivní účty (účtová skupina 21, 22, 25)

a) 211 – pokladna, 213 – ceniny, 221 – bankovní vkladové účty
 
b) účty pro zachycení CP v majetku podniku – drženy krátkodobě, tj. do 1 roku
 • 251 – majetkové CP k obchodování
 • 252 – vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
 • 253 – dluhové CP k obchodování
 • 255 – vlastní dluhopisy
 • 256 – dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti
2) pasivní účty (účtová skupina 23 a 24)
 • 231 – krátkodobé bankovní úvěry
 • 232 – eskontní úvěry (úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. jiné CP, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu)
 • 249 – ostatní krátkodobé finanční výpomoci (půjčky od jiných subjektů než bank, ale neúčtuje se zde o krátkodobých půjčkách, které účetní jednotka získá od společníků v obchodní společnosti – ty se účtují v 36. účtové skupině)
Nákup akcií za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do maximálně jednoho roku, účtujeme na účtu 251. Jedná se o majetek, který je charakteristický svojí vysokou likvidností.
 
Nákup CP a související náklady se účtují na účet 259. Pak se převedou na účet 251, zařazení CP k obchodování. Prodej se účtuje na účet 661, úbytek na účet 561. Přecenění majetku na reálnou hodnotu se zaúčtuje na účet 564 nebo 664.
 
Účtování CP určených k obchodování, držených krátkodobě, v horizontu maximálně 1 roku:
 
259 / 211, 379          úhrada za nákup CP
259 / 211, 379          úhrada provize makléři
251 / 259                  zařazení CP k obchodování do majetku (může se účtovat přímo 251 / 211)
 
211, 378 / 661          tržby z prodeje CP (v prodejní ceně)
561 / 251                  úbytek cenných papírů (v pořizovací ceně)
221 / 666                  přijaté dividendy po zdanění z krátkodobě držených akcií
 
Analytické účty k cenným papírům je třeba vést podle druhu cenných papírů, podle emitentů, jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které znějí.
 
Pokud se účetní jednotka rozhodne, že si CP ponechá déle než jeden rok, přeúčtují se CP na účet skupiny 06 (dlouhodobý finanční majetek).

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek je takový majetek, který účetní jednotka nakoupí za účelem obchodování s ním, nebo za účelem dlouhodobého uložení volných finančních prostředků. Patří sem CP s dobou držení více než jeden rok.
 
Účtování CP držených dlouhodobě:
 
043 / 379             pořízení dlouhodobého majetku, nákup akcií
043 / 379             zaúčtování provizí makléřům
379 / 221             úhrada z běžného účtu
061 / 043             zařazení nakoupených akcií do majetku
 
211 / 661             tržba za prodej CP
561 / 061             úbytek prodaných akcií

Oceňování cenných papírů

Rozlišuje se oceňování cenných papírů při pořízení a oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Při nákupu se cenné papíry oceňují skutečnou pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související (např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám). Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenných papírů a podílů.

Při bezúplatném nabytí cenného papíru lze použít reprodukční pořizovací cenu.

Úbytek prodaných cenných papírů se oceňuje:
 • skutečnou pořizovací cenou,
 • cenou vypočtenou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo
 • způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů – takto lze postupovat v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, jmenovitých hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.
Cena při prodeji (tržní cena) je určena smlouvou o převodu cenných papírů. Cenné papíry znějící na cizí měnu se přepočítávají na českou měnu kurzem České národní banky platným v den pořízení, tj. denním kurzem nebo pevným kurzem, který si stanoví účetní jednotka na vymezené období ve své vnitřní směrnici.


Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

zlymeda
11. 12. 2017 23:00:54
Dobry den,
ako by sa uctoval tzv short akcii? Tzn najrpv akcie predam a neskor ich kupim spat, kde sa profituje ked cena akcie klesa.

Dakujem
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik



 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace




Firmy v Pohodě
 
JLS Spedition, s.r.o.
Vnitrostátní a mezinárodní doprava a spedice.
www.jlsspedition.cz

Zmrzlinový stroj
Prodej, pronájem, servis zmrzlinových strojů na točenou zmrzlinu.
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru