Účetní audit: co to je, kdy ho potřebujete, jak probíhá?


Tereza Drbohlavová
21. 4. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní audit může být prováděn interně nebo externě.

Foto: 123RF

 

Účetní audit je proces ověřování a posuzování finančních záznamů a účetních výkazů organizace nebo podniku nezávislou třetí stranou. Cílem je zajistit jejich správnost, úplnost a důvěryhodnost. Kdo podléhá povinnému účetnímu auditu a jak probíhá?


 
Účetní audit je potřebný zejména pro větší organizace, které musí dodržovat zákonné, regulativní požadavky a normy týkající se finančního hlášení a účetnictví. V mnoha zemích jsou vydávány předpisy, které vyžadují, aby podniky podstoupily pravidelné účetní audity.

Účetní audit může být prováděn interně nebo externě. Interní audit provádí zaměstnanci organizace, zatímco externí audit vykonává nezávislá externí firma, která se specializuje na poskytování této služby.

Jak účetní audit probíhá?

Účetní audit probíhá v několika fázích. Nejprve auditor získá a prozkoumá finanční dokumenty a záznamy organizace, aby zjistil, zda jsou účetní výkazy správné a úplné. Poté se zaměří na vnitřní kontrolní systémy a postupy a dále posoudí jejich účinnost při prevenci podvodů a chyb v účetnictví. Nakonec předá své závěry a doporučení týkající se finančních záznamů a účetních výkazů organizace nebo podniku.

Účetní audit je důležitý proces, který pomáhá organizacím a podnikům zajistit správnost a úplnost jejich finančních záznamů. Díky tomu mohou lépe plánovat své obchodní aktivity, snížit riziko podvodů či chyb a zvýšit důvěryhodnost svých finančních výkazů pro investory, věřitele a zainteresované strany.

Kdo má povinnost provést audit?

V České republice jsou podle zákona o účetnictví povinni nechat si provést audit své účetní závěrky určité typy společností. Podle § 68 tohoto zákona jsou povinné mít prověřenou účetní závěrku a nechat si vypracovat zprávu od auditora tyto společnosti:
  • akciové společnosti,
  • společnosti s ručením omezeným, jejichž podíl majetku tvoří vklady společníků,
  • družstva, která splňují hranici obratu,
  • státní podniky a některé příspěvkové organizace.
První povinný audit se provádí u účetních závěrek za účetní období, které začíná po 31. 12. Pokud tedy společnost splňuje výše uvedené podmínky a má účetní období, které začíná po této datové hranici, musí nechat provést první povinný audit.

Vyhodnocení účetního auditu

Po zhodnocení výsledků auditu mohou být podniknuty různé kroky. Pokud byly zjištěny nějaké nedostatky, mohou být navržena opatření, jak je odstranit a jakým způsobem se budou předcházet v budoucnu. Účetní audit může také poskytnout podnikům a organizacím cenné návrhy na zlepšení interního řízení a procesů.

Je důležité si uvědomit, že účetní audit není jen nástrojem pro odhalování podvodů a nezákonných činností. Účelem auditu je poskytnout přesvědčivé a spolehlivé informace o hospodaření podniku, aby bylo možné vyvodit závěry a rozhodnutí týkající se budoucích plánů a strategií.

Vzhledem k důležitosti účetního auditu je důležité zvolit kvalifikovanou a zkušenou auditorskou společnost. Účetní audit by měl být prováděn profesionály, kteří jsou obeznámeni s daným průmyslem a jsou schopni poskytnout spolehlivé a přesné informace.

V dnešní době se také často využívají digitální nástroje pro účetní audit, jako jsou softwary pro automatizaci auditních procesů, což umožňuje rychlejší a efektivnější auditování. Tyto nástroje také umožňují auditním společnostem a podnikům lépe analyzovat data a identifikovat potenciální nedostatky a rizika.

Celkově lze říci, že účetní audit je důležitý nástroj pro poskytování spolehlivých informací o hospodaření podniku. Pomáhá podnikům a organizacím při plánování budoucích strategií, rozhodnutí a také při zlepšování interního řízení a procesů.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vrácení DPH osobám usazeným mimo EU

1. 6. 2023 | Osoby povinné k dani, které nejsou usazené v EU, mohou podat žádost o vrácení tuzemské DPH. Za rok 2022 lze žádost odevzdat nejpozději do 30. 6. 2023. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení DPH zaniká. Žádost je třeba podat v českém jazyce Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu (nelze ji podat elektronicky). DPH se vrací na principu vzájemnosti a nevrací se například u plnění souvisejících s pracovními cestami, osobní spotřebou či náklady na reprezentaci.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
TD-IS, s.r.o.
Dodavatel účetního, výrobního, konstrukčního a DMS software.
www.td-is.cz

DUSTRA s.r.o.
Účetní firma s mnohaletými zkušenostmi včetně zpracování daní a mezd.
email.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,57 Kč
-0,085 Kč
22,05 Kč
0,067 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme