Účetní a datová uzávěrka v programu POHODA


Ivona Neuwirtová
18. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Před provedením účetní uzávěrky je vhodné ověřit úplnost účetnictví.

Foto: Fotolia

 

Abyste při účetní uzávěrce na něco důležitého nezapomněli, připravili jsme pro vás několik tipů a doporučení. Jak na účetní a datovou uzávěrku v programu POHODA, vám poradíme v tomto článku.


 

Účetní uzávěrka

Před provedením účetní uzávěrky je vhodné ověřit úplnost účetnictví. Veškeré účetní zápisy by měly být dokončené, tzn. mít přiřazenu předkontaci.
 
Při kontrole se zaměřte na následující oblasti:
  • záznamy s předkontací Bez, Nevím a vlastní předkontací Bez, včetně vazeb na zdrojové doklady,
  • počáteční stavy na rozvahových účtech,
  • podvojnost zápisů,
  • zůstatky na bankovních účtech a v pokladnách,
  • pořízení zásob při účtování skladů způsobem A a zaúčtování odchylky způsobené zaokrouhlovacími rozdíly při účtování skladů způsobem A,
  • nulový zůstatek u některých účtů (111, 131, 349, 395 a 431),
  • rozvahu a výsledovku, řádky výkazů a zůstatky jednotlivých účtů,
  • porovnání zůstatků účtů 311 a 321 s knihou pohledávek a závazků.
 
Tyto kontroly byste měli udělat proto, aby vaše účetnictví bylo správně připraveno pro uzavření účtů a sestavení závěrkových účtů 702 (konečný účet rozvažný) a 710 (účet zisků a ztrát).
 
Kromě této obecné kontroly konzistentnosti účetnictví věnujte svou pozornost také dalším oblastem, abyste měli uzavřeny své evidence věcně správně a měli připraveny správné podklady pro splnění daňových a jiných povinností:
 
1. Proveďte uzávěrku kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek v cizích měnách kurzem k 31. prosinci 2013.
 
2. Máte-li valutovou pokladnu nebo devizový účet, přepočítejte jejich konečný stav kurzem ČNB k 31. prosinci 2013.
 
3. Zkontrolujte časové rozlišení dokladů účtovaných nebo hrazených na přelomu období.
 
4. Pokud jste během roku prováděli krácení odpočtu daně podle § 76 zákona o DPH, doúčtujte vypořádací koeficient.
 
5. Snižte základ daně z příjmů o DPH vypočtenou a uplatněnou z tržeb v režimu maloobchod podle § 91 zákona o DPH.
 
6. Proveďte roční zúčtování záloh daně z příjmů zaměstnancům, kteří si o roční zúčtování záloh požádají, a vyúčtování daně z příjmů, případně srážkové daně odvedené zaměstnavatelem.
 
7. Sestavte inventuru a zaúčtujte ji.
 
8. Proúčtujte nevyfakturované dodávky a materiál na cestě.
 
9. U skladů účtovaných způsobem A zaúčtujte odchylku metody vážené nákupní ceny.
 
10. U skladů účtovaných způsobem B zaúčtujte konečný stav zásob zjištěný při inventarizaci.
 
11. Zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti a z mimořádné činnosti.
 
Jakmile provedete všechny potřebné kontroly a s nimi související účetní operace, můžete udělat účetní uzávěrku. V programu POHODA ji zahájíte kliknutím na povel Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka...

Příprava daňové evidence na datovou uzávěrku

Podklady pro daň z příjmů najdete v agendě Účetnictví/Daň z příjmů. Pro sestavení přílohy č. 1 k přiznání k dani z příjmů můžete použít sestavu Tabulka pro daň z příjmů (DE).
 
Pokud používáte cizí měny, zkontrolujte nastavení používání denního nebo pevného kurzu a zadání denního, resp. jednotného kurzu k 31. prosinci 2012 a k 31. prosinci 2013. V případě používání pevného kurzu proveďte přecenění příjmů a výdajů v cizí měně. Dále pokračujte v krocích 2 až 7 zmíněných u bodů o účetní uzávěrce a přepočítejte váženou nákupní cenu, která vstupuje do tiskové sestavy Tabulka pro přílohu daně z příjmů (DE).

Datová uzávěrka (pro účetnictví i daňovou evidenci)

Datová uzávěrka oddělí data jednotlivých účetních období do samostatných souborů a do nového roku převede jen údaje potřebné pro práci v novém roce. Oddělení dat také zabrání případným zásahům v údajích, jejichž změna by mohla mít vliv třeba na daňovou povinnost.
 
Datová uzávěrka se vztahuje k vedení daňové evidence i účetnictví. Než se do ní pustíte, doporučujeme provést správu databáze a její zálohování. Pak můžete datovou uzávěrku spustit pomocí povelu Účetnictví/Uzávěrka/Datová uzávěrka...
 
Datová uzávěrka je nevratnou operací, proto buďte při její realizaci opatrní. Zvláštní pozornost věnujte datové uzávěrce, zejména pokud používáte pobočkové zpracování dat.
 
 Podrobnější informace najdete v nápovědě svého programu POHODA a na www.stormware.cz/faq. Některé postupy si můžete také prohlédnout v našem videonávodu.


Zdroj: Moje POHODA (leden 2014)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana Ciprová
Uživatel POHODA
19. 2. 2014 20:38:18
POHODA_diskuse
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

19. 5. 2022 | Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Chytry-obchod.cz
Specialista na čističky vzduchu, klimatizace, odvlhčovače vzduchu.
www.chytry-obchod.cz

TechProg s.r.o.
Prodej a servis IT techniky, sítě optické a metalické, outsorcing IT

Daňový kalendář

25. 5. 2022 Přiznání DPH (za duben 2022)
25. 5. 2022 Souhrnné hlášení (za duben 2022)
25. 5. 2022 Kontrolní hlášení (za duben 2022)
31. 5. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
-0,035 Kč
23,32 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme