Tuzemská fakturace v eurech


Bc. Renata Blahová
5. 12. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

I přesto, že u nás není jednotná měna zavedená, fakturují mnohé firmy v eurech.

Foto: Fotolia.eu

 

Přestože v České republice zatím není jednotná měna zavedena, již dnes mnohé firmy fakturují v eurech. Mnohé smlouvy a kontrakty jsou uzavírány v eurech, i když se jedná o smlouvy mezi dvěma tuzemskými stranami. Čtěte, jak správně v eurech fakturovat.


 
Účetní jednotky mají povinnost vést své účetnictví v české měně. Současně však musí vést evidenci také v měně zahraniční. Nastává tedy otázka, jaký kurz pro přepočet na českou měnu použít. Z hlediska účetnictví provádíme přepočet dvakrát:
 • ke dni uskutečnění účetního případu
 • k rozvahovému dni

Přepočet cizí měny ke dni uskutečnění účetního případu

Podle Českého účetního standardu č. 001 je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém dojde:
 • ke splnění dodávky,
 • platbě závazku,
 • inkasu pohledávky,
 • postoupení pohledávky,
 • vkladu pohledávky,
 • poskytnutí či přijetí zálohy,
 • převzetí dluhu,
 • zjištění manka, schodku, přebytku či škody,
 • pohybu majetku uvnitř účetní jednotky.
Dále nám tento standard říká, že pro účely oceňování pohledávek a závazků v cizí měně ke dni jejich vzniku za okamžik uskutečnění účetního případu považujeme u dodavatele den vystavení faktury a u odběratele den přijetí faktury. U hotovostních dokladů je to den uvedený na pokladním dokladu, u bankovních transakcí datum uvedené na bankovním výpise.
 
Při přepočtu eur na českou měnu vždy vycházíme z kurzu České národní banky (ČNB), máme však na výběr z několika možností:
 • denní kurz ČNB - tj. kurz platný v den uskutečnění účetního případu
 • pevný kurz ČNB - tím rozumíme kurz platný v první den období, které si určíme ve vnitropodnikové směrnici, může to být kurz platný první den v týdnu, měsíci, čtvrtletí, nejdéle však v jeden kalendářní rok (setkala jsem se také s tím, kdy firma používala kurz platný první středu v měsíci)
 • skutečný kurz - tuto možnost můžeme použít pouze v případě, kdy je skutečný kurz znám, jedná se většinou o kurz, který použila banka nebo směnárna. Pro případy ocenění pohledávek nebo závazků musíme použít jiný způsob.
 • jednotný kurz - jedná se o průměrný kurz vyhlašovaný Ministerstvem financí ČR (je to průměrný kurz vypočtený z kurzů platných vždy v poslední den v měsíci), tuto metodu můžou používat pouze osoby, které nevedou účetnictví, tedy fyzické osoby
Jednotlivé metody přepočtu nelze v průběhu účetního období měnit. Po celý rok musíme používat pouze jednu z výše uvedených. Metodu, kterou jsme se rozhodli používat, musíme mít uvedenou ve vnitropodnikové směrnici. Stejně tak se o ní musíme zmínit v příloze k daňovému přiznáni.
 
ČNB vyhlašuje denní kurz vždy až odpoledne, proto může nastat problém v případě, že vystavujeme faktury dopoledne, kdy kurz ještě neznáme. Přestože faktury vystavujeme v eurech, zákon nám ukládá provést přepočet a na dokladu uvést taky českou měnu. V případě, že musíme fakturu ještě ten den odeslat, musíme druhý den, kdy budeme kurz znát, částku faktury přepočítat a poslat klientovi doklad nový.
 
Další problém nastává v případě, kdy např. používáme pevný kurz. Stává se, že první den v měsíci nebo v týdnu nepřipadá na pracovní den a kurz ČNB není vyhlášen. V takovém případě použijeme další nejbližší pracovní den.

Přepočet k rozvahovému dni

K rozvahovému dni, tedy k poslednímu dni účetního období, což je většinou 31. 12., musíme mimo jiné přepočíst všechny pohledávky a závazky a konečné stavy valutových pokladen a bankovních účtů v cizích měnách kurzem České národní banky planým k 31. 12. Takže rozvahové položky jsou ve finále stejné, ať už během roku používáme jakoukoli z výše uvedených metod přepočtu.

Kurzové rozdíly

V mnohých případech vznikají kurzové rozdíly. Nejčastěji při použití denního kurzu, kdy v den vystavení nebo přijetí faktury použijeme jiný kurz než v den úhrady. Kurzový rozdíl je pro nás kurzovým nákladem nebo kurzovým výnosem.
 
Kurzový rozdíl může vzniknout také při zápočtu pohledávek a závazků, při převodu zálohy nebo při postupném splácení. Při postupném splácení můžeme spočítat kurzový rozdíl při každé jednotlivé platbě, nebo až po uhrazení celé pohledávky nebo závazku.
 
V každé firmě, která účtuje v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly k 31. 12., kdy provádíme přepočet pohledávek a závazků kurzem platným k poslednímu dni účetního období.

Příklad 1

  Datum Kurz   EUR Účtování
Přijatá faktura A 15. 12. 24,29 základ
DPH
celkem
€ 45,00
€ 9,00
€ 54,00
1 093,05 Kč
218,61 Kč
1 311,66 Kč
501/321
343/321
 
Přijatá faktura B 18. 12. 24,375 základ
DPH
celkem
€ 61,00
€ 12,20
€ 73,20
1 486,88 Kč
297,38 Kč
1 784,25 Kč
501/321
343/321
 
úhrada fa B
kurzový rozdíl - ztráta
22. 12.
 
24,495
 
  € 73,20
 
1 793,03 Kč
8,78 Kč
321/221
563/321
přepočet závazků  - fa A
kurzový rozdíl - zisk
31. 12.
 
24,22
 
  € 54,00
 
1 307,88 Kč
3,78 Kč

321/663

Přepočet cizí měny dle zákona o DPH

Abychom to neměli tak jednoduché, zákon o DPH a zákon o účetnictví mají odlišná pravidla.

U dodavatele - výstavce faktury se oproti výše uvedenému v podstatě nic nemění. U daně na výstupu použijeme kurz ČNB platný ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tj. den uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to ten, který nastane dříve. Nejjednodušší je, pokud se toto datum shoduje s datem vystavení dokladu. Pokud by datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bylo odlišné, správné by bylo použít kurzy dva – pro DPH kurz platný v den DUZP a pro účetnictví kurz platný v den vystavení faktury.
 
Odběrateli už nastává problém. Zákon o DPH nám říká, že pro přepočet cizí měny na českou měnu použijeme kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Výjimka je přepočet při dovozu zboží, v tomto případě použijeme celní kurz.
 
Dodavatel (výstavce faktury, osoba provádějící přepočet) na faktuře – daňovém dokladu uvádí základ daně a daň v EUR, zároveň pro něj platí povinnost uvést na dokladu přepočet na českou měnu a uvést kurz, kterým přepočet provedl. Odběratel tyto údaje z faktury přijaté použije pro přepočet DPH ve svém účetnictví. Tím pádem výše DPH odvedená finančnímu úřadu dodavatelem a DPH uplatněná odběratelem je ve stejné výši. Stát na tom „nevydělá, ani neprodělá“.
 
Na druhou stranu, dle zákona o DPH máme nárok uplatnit si odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém jsme obdrželi daňový doklad.

Příklad 2

Pokud přijmeme doklad v EUR s DUZP 30. 9., vystavený 3. 10. a my jako odběratel ho přijmeme 5. 10. a zaplatíme 19. 10., nastává zapeklitá situace. DPH přepočteme kurzem ČNB platným 30. 9. dle dokladu, samotnou DPH však uplatníme až v říjnu a pro účetnictví použijeme kurz platný k 5. 10.

A.
Dodavatel Datum Kurz   EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 437,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 487,50 Kč 2 475,50 Kč
      celkem € 600,00 14 925,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč  
kurzový rozdíl – ztráta         3,00 Kč  
 
Odběratel Datum Kurz   EUR Kč účetnictví Kč pro DPH
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 407,50 Kč 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 481,50 Kč 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 889,00 Kč 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč  
kurzový rozdíl – zisk         33,00 Kč  

Málokterý účetní program však umí používat dva kurzy – jeden účetní a druhý pro DPH, proto se v praxi používá pouze jeden kurz, a to kurz platný pro DPH.

B.
Dodavatel Datum Kurz   EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
      celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – zisk         69,00 Kč
 
Odběratel Datum Kurz   EUR
DUZP 30. 9. 24,755 základ € 500,00 12 377,50 Kč
datum vystavení 3. 10. 24,875 DPH € 100,00 2 475,50 Kč
datum přijetí 5. 10. 24,815 celkem € 600,00 14 853,00 Kč
Úhrada 19. 10. 24,87   € 600,00 14 922,00 Kč
kurzový rozdíl – ztráta         69,00 Kč

Co se týče zákona o účetnictví a zákona a daních z příjmů, rozdíl v nákladech a výnosech ve finále není tak velký.
 
Dodavatel Výnosy
A. 12 437,50 Kč
-3,00 Kč
12 434,50 Kč
B.
12 377,50 Kč
69,00 Kč

12 446,50 Kč
 
Odběratel Náklady
A. 12 407,50 Kč
-33,00 Kč
12 374,50 Kč
B.
12 377,50 Kč
69,00 Kč

12 446,50 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jana
22. 4. 2021 11:50:04
Dobrý den, potřebovala bych poradit ohledně zálohových faktur v EUR. Dodavatel ČR vystavil zálohovou fakturu v EUR na 90% ceny v kurzu 25,940. Poté Doklad k platbě, druhou zálohovou fakturu, opět doklad k platbě a konečnou fakturu pořád s kurzem 25,940.
Jaký kurz mám použít? Přijetí faktury proběhlo jiným kurzem, když používáme denní kurz ČNB, Doklady k platbě jsou jiného data a opět bychom měli použít jiný kurz k datu vystavení. Jedná se nám o to, aby bylo správně odvedeno DPH. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Klára Augustinová
22. 2. 2021 13:18:35
Dobrý den,

mám dotaz ohledně dobropisu ze zahraničí. Jedná se o dobropis k faktuře přijaté za zboží z Německa.

Datum vystavení dobropisu: 5.2.2021
Datum přijetí dobropisu do firmy: 10.2.2021

Datum vystavení dobropisu: 10.2.2021
Datum plnění: 5.2.2021 ???
Datum uplatnění odpočtu: 10.2. 2021 ???

A teď nastává otázka jaký kurz použiji? V dobropisu použiji účetní kurz a v DRC kurz z data 5.2.2021 kdy byl dobropis vystaven? Nebo použiji v dobropisu i v DRC kurz z původní faktury?

Předem děkuji za vaše názory.
Hlášení závadného obsahu

Libuše
3. 3. 2019 12:30:29
Dobrý den, může fakturovat v eur český OSVČ - plátce DPH - (daňová evidence) pro českou firmu s.r.o. v eurech? Jedná se o práci mimo území ČR. Dík za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana2018
22. 3. 2018 11:18:40
Dobrý den, mám dotaz. Jaký kurz mám použít při vystavení faktury v EUR, když přeprava byla ukončena o víkendu. Fakturace dopravci v Č. Republice. V mém případě se jedná o ukončení přepravy dne 17.3.2018( sobota). Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Danieal
26. 6. 2017 9:15:39
kurzy
Hlášení závadného obsahu

Monika
5. 3. 2017 20:07:37
Dobrý den, prosím o radu. Nakupuji zboží v Německu a prodávám u nás v ČR. Jak mám zadat do účetnictví? Mohu zadat jen v korunách? Nějak tomu vůbec nerozumím.. Předem děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
29. 12. 2016 19:15:32
Dobrý den, mám dotaz ohledně fakturace v EUR. OSVČ neplátce DPH fakturuje tuzemské firmě (s.r.o.) plátci DPH za odvedené zámečnické práce vykonané v zahraničí. Musí se na fakturu uvést, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost, když OSVČ není plátcem DPH? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

O.Vokounova
21. 6. 2016 12:36:52
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Vystavím zálohový list v eurech. Tento zálohový list je zaplacen, ale služba proběhne až v následujícím měsíci. Tak musím vystavyt tzv. druhý krok a tuto zálohu zdaním - použiji DUZP datum připsání na účet - také i kurz k datu připsání. Když však vystavím 3krok fakturu kde ZDPU je jiné a tudíž i kurz je jiný dostanu se do problému s DPH. Jak toto vyřešit. Dá se použít i ve třetím kroku kurz stejný jako v druhém kroku. Děkuji za odpověď. S pozdravem O.Vokounová
Hlášení závadného obsahu

Kissova
20. 10. 2015 12:10:19
dobrý den,
musí být na eurové faktuře vystavené v tuzemsku vyčíslené dva sloupce a to částka za fakturu (základ daně + DPH) jak v CZK tak v EUR nebo stačí na faktuře uvedený kurz (DÚZP)?
děkuji Kissova
Hlášení závadného obsahu

Kyselková
6. 1. 2014 11:43:48
Dobrý den. Proč při vystavování faktury musím použít kurz ČNB. Když platím účet v supermarketu, restauraci nebo fakturu v hotelu, mají na dokladu kurz výhodný pro dodavatele, např. 23-24Kč? Můžu mít celoročně pevný kurz pro vydané faktury např. 24Kč? Děkuji Vám.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
27. 6. 2013 14:05:45
Ano, dva české subjekty ať už fyzické osoby (OSVČ) nebo právnické (s.r.o.) si navzájem mohou fakturovat v EUR, pokud se tak dohodnou.
Hlášení závadného obsahu

nemilka
25. 6. 2013 10:18:50
Může fakturovat v eur český OSVČ - plátce DPH - (daňová evidence) pro českou firmu s.r.o. v eurech? Jedná se o práci mimo území ČR. Dík za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Chlada
22. 4. 2013 12:35:23
Já se pane Švihla nedomnívám, že by bylo správné, aby částka DPH na přijatém dokladu byla odlišná od částky DPH ve Vaší evidenci. Vy jste podle mne povinen vycházet z částky DPH na přijatém DD. Protože však podle zákona o účetnictví byste neměl ani přebírat kurz jiné účetní jednotky, tedy dodavatele (vystavitele DD), pak Vám pravděpodobně částka závazku spočítaná Vaším kurzem nebude souhlasit s částkou v CZK uvedenou dodavatelem (pokud náhodou nepoužijete shodný kurz). Od této celkové částky pak byste měl odečíst částku DPH v CZK uvedenou na dokladu dodavatele a rozdílem je Váš základ daně, pravděpodobně odlišný od základu dodavatele.
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
7. 3. 2013 20:57:17
Celní kurz se používá při dovozu, tzn. pořízení z třetích zemi (mimo EU) a pro výkazy intrastat, při pořízení zboží z EU byste měli používat kurz ČNB, stejně jako u vystavených faktur.
Hlášení závadného obsahu

Milena Kabelková
7. 3. 2013 12:17:58
Při dovozu zboží z EU používám celní kurs, provystvenou fakturu tuzemskou, kterou odběratel požaduje v EUR, používám denní kurs ČNB. Je to správně, prosím?
Hlášení závadného obsahu

ŠVIHLA
22. 2. 2013 18:50:11
Rozumíme si, na FÚ mi řekli, že u přijaté faktury je možno uplatnit jen jeden kurz a to kurz DPH, malé rozdíly DPH z hlediska kurzu pro účetnictví a pro DPH nevadí.
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
19. 2. 2013 11:09:41
Dobrý den,
příklad 2 písmeno B pojednává o rozdílném kurzu podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, každopádně ano, podle zákona o DPH výstavce dokladu (dodavatel) uvádí jiný přepočet než příjemce dokladu (odběratel), který přepočítává kurzem platným při přijetí dokladu (dle zákona o DPH).
R. Blahová
Hlášení závadného obsahu

ŠVIHLA
11. 2. 2013 15:08:39
Opravdu vysvětlující článek, ale v příkladu 2 písmeno B je dáno : v praxi se používá jeden kurz a to kurz platný pro DPH, tedy kdy obdržím daňový doklad, potom ale nebude stejná částka DPH na přijatém dokladu a u mne v evidenci DPH, je to přesto správně? Děkuji za názor.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

Nábytek-Interiéry Ostrava
Výrobce kancelářského,školního,kuchyňského nábytku,vestavěných skříní.

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme