Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Tichý společník s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
2. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Smlouva o tiché společnosti může, ale nemusí být uzavřena písemně.

Foto: 123RF

 

Pokud vaší společnosti schází finance, může vám pomoci tzv. tichý společník. Kdo to ale vlastně je a jak funguje vztah mezi ním a společností? Jak o transakcích s ním spojených účtujeme a jak je daníme?


 
V případě, že společnost potřebuje více finančních prostředků, může situaci řešit např. úvěrem, který však ne vždy dostane. Další možností, jak získat finanční prostředky na svou činnost, je využití vkladu tichého společníka.

Tichý společník uzavírá se společností smlouvu o tiché společnosti (podle občanského zákoníku). Tato smlouva nemusí být uzavřena písemně a tichý společník se v ní zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele – a podnikatel se na druhou stranu zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku.

Vkladem tichého společníka může být jak peněžitá částka, tak věc, právo nebo jiná majetková hodnota, kterou lze využít při podnikání společnosti.

Kromě povinnosti vkladu tichého společníka, má tento společník taky určitá práva – a to především nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele. Toto právo lze ve smlouvě i omezit nebo vyloučit – ale k tomuto omezujícímu ujednání by se nepřihlíželo v případě, že by tichý společník osvědčil rozumný důvod domnívat se, že obchodní doklady a účetní záznamy nejsou vedeny správně nebo poctivě.

Dále má tichý společník nárok na stejnopis účetní závěrky (bez zbytečného odkladu po jejím vyhotovení/schválení). Účetní závěrka je pak podkladem pro výpočet jeho podílu na zisku.

Tichý společník však nemá právo účastnit se na vedení podniku a ani neručí za dluhy podnikatele – ledaže by jméno tichého společníka bylo obsaženo ve jménu, popřípadě obchodní firmě podnikatele (ručil by neomezeně veškerým svým majetkem).

Omezeně by tichý společník za dluhy podnikatele ručil v případě, že by prohlásil osobě, s níž podnikatel jedná o uzavření smlouvy, že podnikají společně a že ručí za dluhy podnikatele (ručil by pouze za dluhy vyplývající z této smlouvy).

Kromě toho, že se tichý společník podílí na zisku, podílí se také na případné ztrátě. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje a není povinen vklad o podíl na ztrátě doplnit. Po opětovném dosažení zisku, se podíl tichého společníka opět navyšuje až do jeho původní výše (a poté je teprve možné vyplácet případný podíl na zisku).

Pokud by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, tichá společnost by se zrušila (to by neplatilo, kdyby podíl na ztrátě uhradil nebo doplnil vklad).

Podíl tichého společníka se pak vyplatí do 30 dnů od vyhotovení/schválení účetní závěrky. Nárok na podíl ze zisku je samozřejmě jen v situaci, kdy je zisku dosaženo. Pokud by tichý společník svůj podíl na zisku nevybral, jeho podíl se tím nezvyšuje.

Tichá společnost může být ujednána jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitouvypovědět ji lze nejpozději šest měsíců před koncem účetního období.

Zdanění podílu na zisku tichého společníka

Společnost (s. r. o.) vyplácející podíl na zisku musí za tichého společníka srazit a odvést z tohoto podílu srážkovou daň (15 %). Daň se sráží nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho rozdělení – případně v okamžiku výplaty, pokud tento okamžik nastane dříve.

Daň pak společnost odvádí do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost tuto daň srazit. Podle toho, zda je tichým společníkem fyzická nebo právnická osoba – společnost se musí registrovat k dani z příjmů fyzických/právnických osob vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (pokud již registrovaná není) a za kalendářní rok pak podat vyúčtování k této dani.

Daň se potom platí na příslušný účet správce daně – za tiché společníky – fyzické osoby s předčíslím 7720 a za tiché společníky – právnické osoba s předčíslím 7712.

Účtování na straně podnikatele (s. r. o.) příjemce vkladu od tichého společníka

Vklad tichého společníka na účet podnikatele:

221/479 Bankovní účet / Jiné dlouhodobé závazky (dluhy)

Nárok na podíl na zisku:

431/379 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / Jiné závazky

Předpis srážkové daně (15 %):

379/342 Jiné závazky / Ostatní přímé daně

Výplata podílu na účet (85 %):

379/221 Jiné závazky / Bankovní účet

Účtování na straně tichého společníka (pokud vede účetnictví)

Vklad tichého společníka na účet podnikatele:

067/221 Ostatní půjčky / Bankovní účet

Nárok na podíl na zisku:

378/665 Jiné pohledávky / Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Výplata podílu na zisku na účet:

221/378 Bankovní účet / Jiné pohledávky
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

24. 11. 2020 | Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Objednávkový systém Arebo
Objednávkový systém usnadňuje práci velkoobchodům, výrobcům a dovozcům
www.arebo.cz

Účetnictví a mzdy
Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.
www.kamilanavratilova.cz

Daňový kalendář

25. 11. 2020 Přiznání DPH (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Souhrnné hlášení (za říjen 2020)
25. 11. 2020 Kontrolní hlášení (za říjen 2020)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

Další termíny

Kurzovní lístek

26,26 Kč
-0,045 Kč
22,13 Kč
0,027 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru