Technické zhodnocení od roku 2014


Bc. Renata Blahová
25. 4. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Hlavní změnou oproti minulému roku je účetní sjednocení hodnotového kritéria pro stanovení dlouhodobého majetku.

Foto: Fotolia

 

Vyhláška č. 500/2002 Sb. od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Tato definice se od formulace v zákoně o daních z příjmů neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se jedná již o technické zhodnocení.


 
Z účetního pohledu se za technické zhodnocení dlouhodobého majetku považují takové zásahy do majetku už uvedeného do užívání, které mají za následek změnu účelu majetku nebo změnu technických parametrů, nebo způsobí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
 
Do technického zhodnocení se řadí také nástavby, přístavby a stavební úpravy, pokud náklady vynaložené na tyto úpravy dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování samotného dlouhodobého majetku – dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. U staveb musí vynaložené náklady dosáhnout významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně stavby.
 
Hlavní změnou oproti minulému roku je účetní sjednocení hodnotového kritéria pro stanovení dlouhodobého majetku.
 
Dříve bylo technické zhodnocení definováno pouze v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Od 1. 1. 2014 nově definuje technické zhodnocení dlouhodobého majetku také zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a hlavně vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Do roku 2013 tato vyhláška odkazovala na definici v zákoně o daních z příjmů.
 
Definice technického zhodnocení podle zákona o daních z příjmů a podle zákona o účetnictví se v podstatě neliší, rozdíl je jen v limitu, který určuje, kdy se již jedná o technické zhodnocení.
 
Náklady vynaloženými na technické zhodnocení rozumíme souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období (to je většinou kalendářní rok). Dle zákona o daních z příjmů se ale za technické zhodnocení nehmotného majetku považují výdaje na každé jednotlivé ukončené zhodnocení. Zde je tedy kromě limitu další rozdíl mezi účetním a daňovým pohledem.

Hranice pro technické zhodnocení

U hmotného majetku je hranice pro stanovení technického zhodnocení shodná s hranicí, kterou účetní jednotka používá pro stanovení samotného majetku. Účetní jednotka si může stanovit limit ocenění dlouhodobého majetku shodný se zákonem o daních z příjmů, tedy 40.000 Kč. Limit pro technické zhodnocení bude také 40.000 Kč. Účetní a daňové odpisy budou v tomto případě shodné.
 
U nehmotného majetku zákon o daních z příjmů určuje hranici pro zařazení do majetku 60.000 Kč, pro technické zhodnocení však jen 40.000 Kč. Zde proto bude docházet k rozporu mezi účetními a daňovými odpisy.
 
Pokud si účetní jednotka zvolí limit pro dlouhodobý nehmotný majetek 60.000 Kč, bude také technické zhodnocení v hodnotě do 60.000 Kč účtováno do nákladů. Z daňového hlediska ale náklady na technické zhodnocení převyšující 40.000 Kč nebudou daňově uznatelné a budou zvyšovat vstupní cenu daného majetku (účetní vstupní cena však zůstane původní). Do daňových nákladů se tedy dostanou až formou daňových odpisů.
 
V případě, že si firma zvolí limit pro dlouhodobý nehmotný majetek 40.000 Kč, bude dlouhodobý majetek nad 40.000 Kč odepisovat, přestože zákon o daních z příjmů by umožňoval jednorázové účtování do daňových nákladů. Limit pro technické zhodnocení bude také 40.000 Kč a daňové a účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku budou shodné.
 
Stavby jsou definovány jako dlouhodobý majetek vždy, bez ohledu na cenu. Limit pro technické zhodnocení proto bude určen vnitropodnikovou směrnicí, může být shodný se zákonem o daních z příjmů, tedy 40.000 Kč. Při určování limitu by měla účetní jednotka vycházet z principu významnosti ve vztahu k pořizovací ceně jednotlivé stavby.
 

Související článek:
Technické zhodnocení nemovitosti
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marcela
6. 9. 2017 15:38:57
dobrý den,
drobný hnotný majetek máme stanoven od 15 do40 tis. (hmotný od 40tis), drobný nehmotný majetek je stanoven od 15 do 60tis (nehmotný od 60tis). TZ se tedy bude provádět u hmotného a nemohmotného majetku od kdy? u Hmotného až od 40tis a nehmotného od 60tis?? nebo již od 15tis u ubou případů?
Děkuji mockrát
Marcela
Hlášení závadného obsahu

OK Farma
6. 1. 2017 22:23:05
Dobrý den, pokud provádím stavební úpravy stáje, mohu si výdaje na technické zhodnocení rozložit do dvou let a jednorázově odepsat? Mám na mysli, že v 1 roce provedu stavební úpravu stáje a v 2. roce provedu úpravu skladu krmiv. Nebo musím nejprve dokončit obě fáze a potom 30 let odepisovat 80.000,- Děkuji za odpověď Petr
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
6. 12. 2014 15:22:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se jedná o technické zhonocení vozidla v případě montáže tažného zařízení (cena cca 6000,- Kč).Vozidlo bylo zakoupeno v roce 2012 a tažné zařízení bylo namontováno v roce 2014.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

AnnaS
26. 6. 2014 15:04:33
Dobrý den. Jsme p.o. - vedeme pouze účetní odpisy. Znamená pro nás v případě technického zhodnocení drobného nehmotného majetku ve výši 50.000,-, že si můžeme stanovit vnitřními směrnicemi limit pro TZ 60.000,- a dát TZ pod limitem pouze do nákladů? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
7. 5. 2014 20:31:41
Limit je na účetní jednotce, zda bude vyšší nebo nižší, ale pro zařazení majetku a technické zhodnocení stejné
viz "U hmotného majetku je hranice pro stanovení technického zhodnocení shodná s hranicí, kterou účetní jednotka používá pro stanovení samotného majetku."
Hlášení závadného obsahu

Čapka
7. 5. 2014 16:18:10
Děkuji za reakci a ještě prosím o upřesnění zda je možné aby účetní jednotka měla limit pro zařazení nového majetku vyšši než 40 tis. Kč a pro aktivaci technického zhodnocení limit nižší než je tato hodnota pořizovací ceny (například dle pravidla účetního odpisového plánu).
Hlášení závadného obsahu

Blahová
7. 5. 2014 16:04:17
Pokud si účetní jednotka určí nižší účetní limit (než 40 tis.) pro zařazení do majetku, bude také limit pro technické zhodnocení nižší. Účetní odpisy pak budou nižší než odpisy daňové.
Hlášení závadného obsahu

Čapka
29. 4. 2014 10:31:17
Může si účetní jednotka stanovit limit pro zhodnocení nižší než 40 tisíc Kč? Jaký pak může být účetní a daňový odpis majetku?
Hlášení závadného obsahu

Blahová
25. 4. 2014 10:24:41
Dobrý den, nebyla podmínka, aby účetní a daňové odpisy byly shodné. Účetní odpisy byly vždy na rozhodnutí účetní jednotky.
Hlášení závadného obsahu

Josef Novák
25. 4. 2014 8:30:31
Dobrý den. Ve Vašem článku uvádíte, že v případech, kdy účetní jednotka zvolí limit ocenění majetku shodně se zákonem o daních z příjmů, účetní a daňové odpisy budou SHODNÉ. Je to snad oproti minulým letům podmínka, aby účetní odpisy byly shodné s daňovými ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Alfa tax consulting s.r.o
účetnictví - daně - mzdy
www.alfataxconsulting.cz

MONTAKO CZ s.r.o.
Výroba a prodej pojezdových kol, manipulační techniky, plyn. pružin.
www.montako.cz

Kurzovní lístek

25,23 Kč
-0,005 Kč
23,71 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme