Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Spolek – vedení účetnictví a zveřejňovací povinnosti


Bc. Michaela Hauzarová
26. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Může vést myslivecký spolek (dříve sdružení) jednoduché účetnictví? Jaké mají spolky zveřejňovací povinnosti? Vše, co chcete vědět o pravidlech týkajících se spolků, které vznikly se zavedením nového občanského zákoníku, se dozvíte v tomto článku.


 
 Dotaz:
Počátkem letošního roku mi byla předána funkce pokladníka mysliveckého spolku (bývalého mysliveckého sdružení). Shodou okolností jsem zjistila, že musím za rok 2014 odeslat nějaké doklady do veřejného rejstříku. Jak je to s přechodným obdobím, kdy spolek byl ještě sdružením registrovaným na Ministerstvu vnitra? Spolkem se stal teprve koncem roku 2015. Týká se nás také tato povinnost? A co vedení jednoduchého účetnictví? Byl mi předán za rok 2015 pouze pokladní deník s údaji o pohybech hotovosti v pokladně a prostředků na běžném účtu. Doplňuji, že obrat nepřesáhne 30.000 Kč ročně.
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Od 1. ledna 2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem („NOZ“) z občanských sdružení staly automaticky spolky (pokud občanská sdružení nevyužila práva změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo). Dnem nabytí účinnosti NOZ (1. 1. 2014) zároveň přestala být platná všechna ustanovení stanov občanských sdružení, která odporovala ustanovením NOZ. Spolky musí přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě, a to do tří let od výše uvedeného data účinnost NOZ.
 
Stanovy musí obsahovat náležitosti, mezi něž patří název, sídlo, účel, statutární orgán spolku a vymezení práv a povinností členů vůči spolku. Spolky také musely do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ přizpůsobit svůj název nové právní úpravě, kdy název musí obsahovat slovo spolek, zapsaný spolek nebo zkratku „z. s“.
 
Další velkou změnou v souvislosti s NOZ je způsob evidence spolků. Do konce roku 2013 evidovalo občanská sdružení Ministerstvo vnitra. Od začátku roku 2014 jsou spolky vedeny příslušnými krajskými soudy v tzv. spolkovém rejstříku, jehož součástí je i sbírka listin.
 
Automatický převod evidovaných občanských sdružení z evidence Ministerstva vnitra do spolkového rejstříku měl proběhnout do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona o veřejných rejstřících, zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Po uplynutí této lhůty si měl každý spolek ověřit, zda a v jakém rozsahu byly údaje o nich přeneseny. Spolek musí přizpůsobit zapsaný stav požadavkům stanoveným novým zákonem o veřejných rejstřících ve lhůtě do tří let od nabytí jeho účinnosti, to znamená do 1. 1. 2017.

Vedení jednoduchého účetnictví

Z výše uvedeného vyplývá, že spolkem se občanské sdružení stalo dnem nabytí účinnosti NOZ, tedy od 1. 1. 2014, bez ohledu na to, že název spolku byl přizpůsoben nové úpravě později (lhůta pro úpravu názvu spolkům vypršela 1. 1. 2016). Dále má spolek v souladu s ustanoveními uvedenými v NOZ povinnost doplnit předepsané náležitosti do spolkového rejstříku do 1. 1. 2017.
 
V ustanovení § 1f odst. 1 zákona o účetnictví („ZoÚ“) je mimo jiné uvedeno, že účetní jednotka podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) ZoÚ může vést jednoduché účetnictví, pokud:
 • není plátcem DPH,
 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3.000.000 Kč, a
 • je současně spolkem nebo pobočným spolkem.
Účetní jednotky jsou povinny v jednoduchém účetnictví v souladu s ustanovením § 13b ZoÚ vést účetní knihy, kterými jsou:
 • peněžní deník, který musí obsahovat informace o:
  • peněžních prostředcích v hotovosti a peněžních prostředcích na účtech zejména v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech,
  • příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období,
  • průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem podle předchozího bodu,
 • kniha pohledávek a kniha závazků,
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku.
Účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví jsou povinny nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období sestavit přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.
 
Dle ZoÚ platného od 1. 1. 2016 musí každý subjekt zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejňovat účetní závěrku do sbírky listin, tato povinnost se týká tedy i spolků. Podle přechodných ustanovení zákona o účetnictví musí spolky zveřejnit nejen závěrky od roku 2016, ale zpětně i za roky 2014 (do 31. 3. 2016) a 2015 (do 30. 11. 2017).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

milada240
22. 9. 2021 9:46:53
je tady spousta dotazů, ale žádná odpověď - nebo se špatně dívám?
Hlášení závadného obsahu

havlíček josef
17. 8. 2021 14:58:01
združení nájemníků vystupuje jako právnická osoba?Je povinností dle zákona o požární ochraně instalovat každých 200m a orovádět revize každý rok?prosím o podrobný popis dle čeho je tato povinnost-předem děkuji za odpověď s pozdravem Havlíček Josef
Hlášení závadného obsahu

Kuklajs
18. 8. 2020 14:25:22
Spolek
Hlášení závadného obsahu

martin
23. 1. 2019 14:45:16
dobry den. mam spolek od roku 2016.
Byl založen ale do dnešního dne neprovozován. je potřeba doložit i to že nebyli žádné příjmy a výdaje ? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Sylva
31. 8. 2018 13:13:40
Dobrý den,
jsme zapsaným spolkem při ZUŠ, vedeme jednoduché účetnictví.
Nemůžu nikde zjistit jestli můžeme používat nadále jednoduché účtování v období září 2018 až srpen 2019, tedy hospodářský rok, nebo musíme přejít na kalendářní rok.
Hlášení závadného obsahu

svobodka
22. 7. 2018 17:27:45
Dobrý den, jsme rybářský svaz z.s.jaké musíme vést účetnictví stačí daňová evidence nebo musíme klasické účetnictví. Daně odvádíme jako právnická osoba? nebo je to jinak? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Noname
20. 4. 2018 12:17:16
Dobrý den, musí z. s. Vydávat příjmové doklady, nebo jen na vyžádání. A dá se z. S. Někde nahlásit, když se zakonnemu zástupci nezdá tzv. tok penez
Hlášení závadného obsahu

Radka
16. 4. 2018 12:38:18
Dobrý den, existuje nějaký formulář pro hlášení přehledu o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích? Jako povinnost spolků.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Říha
Uživatel POHODA
19. 3. 2018 20:54:39
diskuze
Hlášení závadného obsahu

J.Net
27. 2. 2018 10:08:55
Dobrý den, musí zapsaný spolek vždy podávat daňové přiznání? Náš příjem je téměř stejný, jako náklady. Od jaké částky je případně nutné daňové přiznání podat. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
15. 2. 2018 17:47:29
Dobrý den, dostala jsem na starost daňové přiznání spolku za rok 2017. Spolek se zabývá hostinskou činností, v roce 2017 měl spol. příjmy z dobrovolného vstupného na akci, kterou pořádala, členské příspěvky, dar. Oproti tomu výdaje tvoří nákup občerstvení, materiál na opravu budovy, kde spolek sídlí apod. Hosp. výsledek mi vyšel hodně v mínusu. Chci se zeptat, zda je možné část občerstvení "odepsat" pro potřeby členů spolku. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Marcela Kuchařová
8. 2. 2018 19:19:57
Pro JaJa. Nemůžete vést daňovou evidenci, tu mohou vést je fyzické osoby, vy jste právnická osoba. Můžete vést jednoduché účetnictví. Co se týká darů, pokud jsou využity pro činnost spolku, tak jsou od daně osvobozeny, nemusíte tedy podávat daňové přiznání.
Hlášení závadného obsahu

JaJa
8. 2. 2018 18:25:43
Dobrý den, také bych poprosila o informaci ke spolku. Založen v r. 2017, v témže roce dar od města, dar od fyzické osoby. Jinak žádné příjmy. Prosím o informaci: vedení danové evidence nebo účetnictví? Podává se danové přiznání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
7. 1. 2018 13:00:00
Dobrý den,
má spolek povinnost při objednávce služeb nebo zboží povinnost vypisovat výběrové řízení? Případně ,že ano od jaké částky?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

TINA
11. 12. 2017 8:06:26
Dobrý den,jsme zapsaný spolek. Máme příjmy-dotaci z obce a nyní jsme přijali dotaci od ministerstva. Musíme podávat daňové přiznání?Děkujii
Hlášení závadného obsahu

Jan Motalík
23. 10. 2017 14:38:46
Dobrý den,
jsme zapsaným spolkem šachistů a nevedeme jednoduché účetnictví. Jak je to s čerpáním dotací od Šachového svazu ČR a města České Budějovice? A zda máme povinnost uveřejňovat účetní závěrku a pokud ano, tak v jakém rozsahu a co máme uveřejňovat? Zatím přes náš účet proteče jen pár tisíc za rok.
Hlášení závadného obsahu

Jana Arltová
18. 9. 2017 18:52:44
Vedu jednoduché účetnictví- daňovou evidenci občanskému spolku, splňujeme vše pro daňovou evidenci, ale někde jsem zaslechla pokud přijmeme dotaci /jakou-koli dotaci/ je potřeba vést účetnictví. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
25. 4. 2017 9:01:12
Pro p. Porizka: Děkuji za upozornění, v textu jsme chybu opravili.
Hlášení závadného obsahu

Porizka
24. 4. 2017 20:05:38
dobrý den,
máte zásadní chybu v citaci zákona o účetnictví § 1f odsts. 1 týkající se vedení jednoduchého účetnictví. V zákoně je napsáno "je současně spolkem nebo pobočným spolkem", vy máte uvedeno "je současně spolkem a pobočným spolkem"...
Hlášení závadného obsahu

Gita
20. 4. 2017 22:57:57
Dobrý den, jsme spolkem, vedeme jednoduché účetnictví. Jediným příjmem v loňském roce byla dotace z EU. Jsme povinni podávat daňové přiznání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Štěpánek
15. 2. 2017 21:52:05
Dobrý den, do loňského roku jsme byli jako modelářský klub součástí modelářského svazu (i když s vlastním IČ), a byli jsme do 100.000,- osvobozeni od daně. Naše příjmy i výdaje se celkem pohybovaly v řádech jednotek tisíců Kč a nečerpali jsme žádné dotace apod. Od letošního roku jsme zapsaným spolkem, jak je to s daňovou povinností nyní? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Stáňa
13. 2. 2017 12:00:38
Dobrý den, jsme zapsaný spolek - komorní pěvecký sbor. Nemáme žádný majetek, daňové přiznání dáváme každý rok i když se samýma nulama. Přílohou je něco jako "účetní závěrka" - shrnutí příjmů a výdajů za daný rok. V jakém tvaru má tato závěrka být a je nutno ji někam poslat (příp.i za roky 2014 a 2015?) Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Lída
2. 2. 2017 14:07:18
jsme zapsaný spolek zahrádkářů, vedem jednoduché účetnictví a letos chceme čerpat dotace z Obecního úřadu. Musíme k vůli dotaci vést podvojné účetnictví. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivmetka
6. 6. 2016 20:02:12
Dobrý den,
v jaké formě se zvěřejňuje účetní závěrka spolků. Musí být samostatnou listinou nebo může být závěrka součástí výroční zprávy? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Marcela Kuchařová
27. 5. 2016 10:33:00
Dobrý den,
jsme zapsaným spolkem při ZUŠ, vedeme jednoduché účetnictví.
Nemůžu nikde zjistit jestli můžeme používat nadále účtování v období září až srpen, nebo musíme přejít na kalendářní rok.

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Escape Consult spol.s r.o
Specialisté na účetní a mzdovou agendu, daňové poradenství
www.escapeconsult.cz

mobiliarpro.cz
Design, vývoj a výroba městského mobiliáře
www.mobiliarpro.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru