Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přerušení odepisování – možnost, jak ušetřit na daních


Ing. Michal Kadlec
25. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účetní odpisy majetku si stanovuje sama účetní jednotka, zatímco daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů.

Foto: 123RF

 

Víte, že můžete ušetřit na daních tím, že přerušíte odepisování majetku? Podívejte se na to, za jakých podmínek a jak přesně to lze udělat. Kdy je například dobré odpisy přerušit a kdy je dobré upřednostnit slevy na dani před odpisy?


 

Účetní odpisy

Účetní odpisy vyjadřují snížení hodnoty majetku, kdy toto snížení má trvalý charakter. Majetek se odepisuje postupně v průběhu jeho používání. Postupné odepisování může být stanovené např. ve vazbě na čas nebo na výkony.

Účetní odpisy majetku tak vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Toto opotřebení odborně odhadneme tak, aby zachycení v účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz skutečnosti. Stanovení účetních odpisů je v kompetenci účetní jednotky (na rozdíl od daňových odpisů, které se řídí zákonem o daních z příjmů).

Účetní odpisy nemají žádný vliv na základ daně (ten ovlivňují odpisy daňové). Účetní odpisy tedy ovlivňují pouze účetní výkazy – zejména hodnotu čistých aktiv a účetní hospodářský výsledek.

Nicméně i přesto, že účetní odpisy nemají vliv na výši daně, stává se, že majitel společnosti chce účetní odpisy přerušit s cílem zvýšit účetní hospodářský výsledek – a domnívá se, že tak výkazy vypadají „lépe“ (např. pro banku při žádání o úvěr).

Takový postup však správný není a účetní odpisy takovýmto způsobem přerušit nelze. Ani argumenty, že se majetek nepoužívá, a tedy nezastarává a není ho třeba odepisovat, nejsou správné – majetek zastarává i morálně a jeho hodnota klesá (např. auto, se kterým nebudeme rok jezdit, svou hodnotu ztratí, i když ho fyzicky neopotřebováváme).

Daňové odpisy

Daňové odpisy hmotného majetku není poplatník povinen vůbec uplatnit (je to jeho právo, ale ne povinnost). Tyto odpisy může i přerušit. Při pokračování v odepisování pokračuje poplatník způsobem, jako by odepisování přerušeno nebylo. Doba odepisování se tak prodlouží o dobu přerušení odepisování.

Příklad 1

Přerušení lze uplatnit u rovnoměrných i zrychlených odpisů hmotného majetku. Samozřejmě se můžeme rozhodnout u různých majetků k různým postupům – u některého majetku můžeme odepisování přerušit, u jiného naopak nepřerušíme.

Tab.: Odpisy bez přerušení a s přerušením
 
Rok Odpisy bez přerušení Odpisy s přerušením v roce 2019
2018 110 000 110 000
2019 222 500 0
2020 222 500 222 500
2021 222 500 222 500
2022 222 500 222 500
2023 X 222 500
CELKEM 1 000 000 1 000 000

Příklad 2

Pokud by však poplatník (fyzická osoba) uplatnil výdaje paušální částkou (80 % zemědělská výroba, 60 % živnostenské podnikání, 40 % jiné příjmy ze samostatné činnosti, 30 % nájmy), nelze za toto zdaňovací období odpisy uplatnit a ani o tuto dobu prodloužit daňové odepisování.

V paušálních výdajích jsou již veškeré výdaje včetně daňových odpisů obsaženy. Po tuto dobu vede poplatník odpisy pouze evidenčně.


Tab.: Odpisy bez přerušení a s přerušením
 
Rok Odpisy bez přerušení Odpisy 2019–2021 paušální výdaje
2018 110 000 110 000
2019 222 500 0
2020 222 500 0
2021 222 500 0
2022 222 500 222 500
2023 X 0
CELKEM 1 000 000 332 500

Kromě toho, že nemáme povinnost daňový odpis uplatnit vůbec, existuje ještě u rovnoměrných odpisů možnost uplatnit tento odpis jen částečně.

Sazby rovnoměrných odpisů jsou stanoveny jako maximální, můžeme si tedy uplatnit i odpisy nižší. U zrychlených odpisů takovou možnost však nemáme – koeficienty přiřazené jednotlivým odpisovým skupinám jsou stanoveny fixně (ne jako maximální).

Případně můžeme využít i toho, že nemusíme odepisování majetku vůbec zahájit a zahájíme ho až v dalším roce nebo dalších letech.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou. V ostatních případech se nehmotný majetek odepisuje rovnoměrně bez přerušení, a to podle jednotlivých druhů:
 • audiovizuální díla – nejméně 18 měsíců,
 • software – nejméně 36 měsíců,
 • nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – nejméně 36 měsíců,
 • ostatní nehmotný majetek – nejméně 72 měsíců.
Tyto odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni „způsobilosti“ k odepisování.

Daňové odpisy nehmotného majetku tedy přerušit nelze, nicméně u nehmotného majetku bez sjednané doby práva užívání jsou doby odepisování definováné jako minimální (toto platí od 1. 7. 2017) – můžeme tedy odepisovat i déle. Při delším odepisování bude tedy měsíční/roční odpis nižší – nesmíme však zapomenout na to, že odpis musí být rovnoměrný.

Proč daňové odepisování přerušit – a jak na tom vyděláme?

Tím, že daňové odpisy přerušíme – a neuplatníme si je v daňovém přiznání – se nám zvýší základ daně, a může se zdát, že budeme platit vyšší daň. Nicméně můžou nastat situace, kdy to není takto jednoduché a neuplatnění si odpisu nám naopak daň ve výsledném efektu sníží.

Výsledná úspora na daních vychází z toho, že některé položky, které nám daňový základ snižují, můžeme uplatnit pouze v některých obdobích – a pokud je neuplatníme – definitivně a navždy o ně přijdeme.

V těchto případech se vyplatí uplatnit nejdříve tato snížení základu daně a teprve v dalších letech uplatnit odpisy, jejichž uplatnění není ničím limitováno.

Nejčastěji se může jednat například o nevyužitou ztrátu minulých let, kterou můžeme uplatnit pouze v pěti letech – a pak o ni přijdeme. Situaci si ukážeme na příkladu.

Příklad 3

Následující tabulky ukazují dvě situace:
 1. Situaci, kdy uplatníme hned veškeré daňové odpisy – ale přijdeme tak o ztráty, které můžeme uplatnit pouze pět let (v roce 2018 využijeme ze ztráty roku 2013 pouze 9 000 Kč a o zbylých 11 000 Kč přijdeme).
 2. Situaci, kdy daňové odpisy v roce 2018 neuplatníme – což nám umožní využít celou daňovou ztrátu (20 000 Kč), a odpisy využijeme v dalších letech.
Z obou situací vyplývá, že celkově uplatníme vždy celý odpis (v součtu za všechny roky 27 500 Kč), ale celková daň je v případě neuplatnění odpisů v roce 2018 (v součtu za všechny roky) nižší, a to o 2 090 Kč (53 770 Kč − 51 680 Kč). Tento rozdíl odpovídá 19% dani z nevyužité části ztráty (11 000 Kč).

Obr.: Uplatnění daňového odpisu v roce 2018Obr.: Neuplatnění daňového odpisu v roce 2018Propadnutí daňových ztrát je pouze jedním z faktorů, na který musíme myslet při rozhodování o tom, jestli využít nebo dočasně nevyužít daňové odpisy – s cílem ušetřit na daních. Existuje řada dalších „úlev“, které si v daňovém přiznání můžeme uplatnit pouze v daném roce, a proto je důležité si je uplatnit přednostně před uplatněním odpisů (které raději dočasně „obětujeme“).

Upřednostnit před odpisy bychom měli zejména uplatnění:
 • nevyužité daňové ztráty (právnické i fyzické osoby) – pět let,
 • darů (právnické i fyzické osoby),
 • úroků z hypotéky / stavebního spoření (fyzické osoby),
 • příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění (fyzické osoby),
 • odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (právnické i fyzické osoby) – tři roky,
 • odpočtu na podporu odborného vzdělávání (právnické i fyzické osoby) – tři roky,
 • slevy na poplatníka/invaliditu/studium (fyzické osoby),
 • slevy na manželku (fyzické osoby),
 • slevy na umístění dítěte (fyzické osoby),
 • slevy na evidenci tržeb (fyzické osoby),
 • slevy na dani z titulu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením (právnické i fyzické osoby).
Při sestavování daňového přiznání – zejména v situaci, kdy se pohybujeme ve ztrátě nebo v nižším zisku – bychom měli zvážit všechny varianty uplatnění nejrůznějších úlev v takovém pořadí, které nám v konečném důsledku ušetří peněžní prostředky placených na dani z příjmů.

Různé poskládání úlev v průběhu let nám může daňovou povinnost legálním způsobem optimalizovat.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Sona
26. 5. 2019 17:00:33
Omlouvam se, spatne jsem precetla, ze ta nemoznost u zrychl. odpisu se tyka pouze uplatneni nizsi castky nez je dana. Jiz to chapu.
Hlášení závadného obsahu

Sona
26. 5. 2019 16:58:13
Dobrý den, měla jsem za to, že i zrychlené odpisy mohu přerušit dle § 26/8. Proč si myslíte, že to nejde?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
OSCOM.CZ
Autorizovaný obchod a velkoobchod s profesionálním nářadím
www.oscom.cz

Pixely Pavla Ovsíka
Fotograf s oosobním přístupem ke klientovi.
www.pixpo.cz

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru