Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Použití účtů 548 a 648 v praxi


Bc. Alena Haas Kubátová
25. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na účtu 548 účtujeme o nákladech týkajících se provozní oblasti, o kterých nebylo účtováno na jiných účtech třídy 5.

Foto: 123RF

 

Účtování na účtech 548 a 648 bývá spojeno s mnoha otázkami, z nichž alespoň některé dnes zodpovíme a současně vyvrátíme zažité mýty. K jakým chybám dochází při účtování a jaké jsou nejpoužívanější předkontace?


 
Pro začátek si zopakujeme základní zásady pro účtování nákladů a výnosů a poté se podrobně zaměříme na konkrétní syntetické účty.

Principy účtování na účtech nákladů a výnosů

Každý účetní i student druhého ročníku obchodní akademie bezpochyby ví, že přírůstky nákladů účtujeme na stranu Má dátipřírůstky výnosů na stranu Dal. Platí, že o nákladech i výnosech účtujeme zásadně v období, s nímž časově a věcně souvisejí. A ty, jenž se týkají budoucích či minulých období časově rozlišujeme pomocí účtů časového rozlišení.

Postup při časovém rozlišení si účetní jednotka upravuje zkraje roku ve své vnitropodnikové směrnici a nesmí jej v průběhu roku měnit.

Podle § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů není nutné používat účty časového rozlišení v takových případech, kdy se jedná o nevýznamné částky. Jde např. o předplatné novin a časopisů na následující rok, nákup kalendářů a diářů, nebo úhrada za služby účetních a daňových poradců ověřujících výsledek hospodaření za předchozí účetní období.

Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádí na vrub účtu 710 – Účet zisků a ztrát, zůstatky účtů v účtové třídě 6 ve prospěch účtu 710.

Účet 548 – Ostatní provozní náklady

Na tomto účtu účtujeme o nákladech týkajících se provozní oblasti, o kterých nebylo účtováno na jiných účtech účtové třídy 5.

Typickým příkladem je např. pojištění budov a dalších složek majetku, zaokrouhlení, technické zhodnocení v limitu do 40 000 Kč, zmařené investice, ceny do soutěží a reklamních slosování nebo náklady spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání či přechodné ubytování zaměstnanců.

Častým nešvarem účetních je zachycování nákladů na účtech 548, které však patří spíše na účet 518. Účetní jednotka má samozřejmě možnost k účtu 548 vytvořit celou škálu analytických účtů. Důvodem je zejména potřeba sestavení a kontroly rozpočtu.

Při vyplňování Výkazu zisku a ztráty zařadíme účet 548 následovně: pokud vyplňujeme výkaz v plném rozsahu, použijeme řádek F.5. – Jiné provozní náklady. V případě Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu použijeme řádek F – Ostatní provozní náklady.

Tab.: Nejpoužívanější předkontace, v nichž figuruje účet 548
 
Předkontace Popis
548/343 zúčtování rozdílu z vypořádání odpočtu DPH v případě kráceného koeficientu
548/343 zaokrouhlení DPH na konci účetního období
584/325, 379 zaúčtování pojištění majetku
548/042 převod výdajů na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, u kterých nebylo dosaženo částky stanovené vnitřním účetním předpisem
548/333, 361, 365, 379 předpis náhrady škody placené zaměstnancům/obchodním korporacím ve skupině/společníkům/ostatním subjektům
548/389 předpis náhrady škody v případě, kdy neznáme její přesnou výši
548/333 nárok zaměstnance na náhradu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
548/379 předpis příspěvků, jejichž plnění plyne ze zákona – Komora auditorů, Komora daňových poradců, Svaz účetních
548/325 ostatní dobrovolné příspěvky
348/042 náklady na zastavenou výstavbu
548/211, 221 úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
548/333 předpis poskytovaných paušálů vyplácených zaměstnancům za údržbu pracovních oděvů či použití vlastního nářadí

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy

Na účtu 648 analogicky k účtu 548 účtujeme o výnosech, o kterých nelze účtovat na jiných účtech skupiny 6 a které svou povahou spadají do provozní činnosti. Vyhláška o účetnictví nevymezuje náplně jednotlivých účtů.

Z toho důvodu často dochází k tomu, že zatímco jedna účetní jednotka účtuje o poštovném na účtu 602, jiná použije pro tento účel právě účet 648. Pro tyto případy nám opět poslouží vnitropodniková směrnice, která zkraje roku stanoví přesné postupy účtování, aby nedocházelo v průběhu účetního období k duplicitám na účtu 648 a 602.

Samozřejmě rovněž v případě ostatních provozních výnosů platí, že účetní jednotka vytváří analytické účty k syntetickému účtu 648. Důvodem je opět možnost lepšího a podrobnějšího sledování firemního rozpočtu.

Během účtování o provozních výnosech dochází k mnoha pochybením, z nichž nejčastějším je např. účtování o výnosech z finanční oblasti, které ale správně patří na účet 668 – Ostatní finanční výnosy.

Co se týče zařazení v účetních výkazech, platí následující: vyplňujeme-li Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, má účet 648 své místo v řádku III.3. Jiné provozní výnosy. V případě Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, použijeme řádek III. Ostatní provozní výnosy.

Tab.: Nejčastěji používné předkontace v souvislosti s účtem 648
 
Předkontace Popis
311/648 faktura vydaná za přefakturaci výkonů
311/648 výnosy z nájmu a finančního leasingu
315/648 výnosy z členských příspěvků
335, 351, 352, 355/648 předpis náhrady škody zaměstnancům/spojeným osobám v rámci skupiny/společníkům
378/648 předpis náhrady škody od ostatních subjektů
388/648 předpis náhrady škody pokud neznáme její přesnou výši
311/648 faktura za provizi dle smlouvy
346/648 přijatá provozní dotace ze státního rozpočtu
11X, 12X, 13X/648 přebytky zásob zjištěné při inventarizaci
01X, 02X, 03X, 11X, 12X, 13X/648 přijaté nepeněžité dary ve formě dlouhodobého nehmotného majetku/dlouhodobého hmotného majetku/zásob
325, 36X, 379/648 odpis právně zaniklého dluhu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

UniMark CZ, s.r.o.
Reklamní předměty, prezentační systémy, tiskárna
www.unimark.cz

Daňový kalendář

15. 4. 2020 Daň silniční (záloha za 1. čtvrtletí 2020)
20. 4. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 4. 2020 Daňové přiznání MOSS (1. čtvrtletí 2020)
27. 4. 2020 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,60 Kč
0,055 Kč
25,57 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.04.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru