Pořízení auta do podnikání


Bc. Zuzana Bartůšková
24. 4. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dříve byl velmi častým způsobem pořízení finanční leasing. Poslední dobou se však již objevuje u automobilů spíše zřídka a je nahrazován pořízením na úvěr.

Foto: Fotolia.eu

 

Automobil pro podnikatelské účely si pořídíte nejčastěji na fakturu, operativní leasing nebo na úvěr. Dříve byl oblíbený také finanční leasing, dnes už se ale u aut objevuje jen zřídka. Jak pořízení auta v jednotlivých případech správně zaúčtovat?


 
Při pořízení automobilu pro podnikatelské účely je pro většinu podnikatelů klíčový způsob financování. A ten má vliv i na účtování. Při pořízení jsou v praxi nejčastější tyto způsoby:
 • na fakturu (případně v kombinaci se zaplacením zálohy),
 • operativní leasing a
 • úvěr.
Dříve byl velmi častým způsobem pořízení finanční leasing. Poslední dobou se však již objevuje u automobilů spíše zřídka a je nahrazován pořízením na úvěr. Finanční leasing slouží spíše k pořizování strojů. Zda se jedná o pořízení na úvěr, nebo finanční leasing, je třeba zjišťovat ze smlouvy. Stává se, že jsou oba způsoby zaměňovány, což je chyba.

Pořízení na fakturu – se zálohou

Při pořízení na fakturu účtujeme veškeré náklady na pořízení do pořizovací ceny auta. V účetnictví k tomu slouží účet 042. V daňové evidenci jsou veškeré náklady související s pořízením auta nedaňový výdaj.
 
Do pořizovacích nákladů patří:
 • kupní cena,
 • doprava,
 • clo,
 • správní poplatky (např. za zápis do registru vozidel),
 • DPH u neplátců,
 • DPH u plátců, nemají-li nárok na odpočet daně, případně je-li nárok na odpočet pouze v částečné výši (např. u vozidel používaných současně k soukromým účelům).

Vozidlo lze zařadit do majetku až po splnění všech podmínek nutných k jeho provozování, tj. až po zapsání do registru vozidel.
 
Náklady na pořízení auta se dostávají do daňových nákladů formou odpisů. V daňové evidenci se odpisy neúčtují, pouze se uplatní přímo v daňovém přiznání. Účetní odpis je třeba zaúčtovat vždy, a to i v případě přerušení daňového odpisování nebo neuplatnění daňového odpisu.
 
Účtování:

úhrada zálohy z běžného účtu MD 052 / D 221 100.000 Kč (úhrada zálohy i koupě vozu proběhly ve stejném měsíci, proto dodavatel nevystavoval daňový doklad k záloze)
 
přijatá faktura za koupi vozu:

 • cena auta MD 042 / D 321 250.000 Kč
 • DPH 21 % 52.500 Kč – vozidlo bude používáno ze 40 % soukromě, tj. 21.000 Kč MD 042 / D 321, 31.500 Kč lze uplatnit DPH na vstupu MD 343 / D 321
 • odečet zálohy – 100.000 Kč 052/321 (je možné též účtovat kladně obráceným účetním předpisem 321/052)
v hotovosti uhrazený poplatek za zapsání do registru vozidel 800 Kč 042/211
 
zařazení auta do majetku (250.000 + 21.000 + 800) 271.800 Kč 022/042
 
úhrada pojištění auta v hotovosti 548/221
 
odpis 551/082

Operativní leasing

Při pořízení formou operativního leasingu zůstává vozidlo v majetku pronajímatele a po ukončení operativního leasingu se vrací zpět pronajímateli. Nájemce platí pronajímateli nájemné smluvené ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku. Smlouva o nájmu dopravního prostředku musí být písemná. Vozidlo pojišťuje a pojistné platí pronajímatel, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
 
Pronajímatel jako majitel vozidla si uplatňuje odpisy. Stejně tak by mělo být ve smlouvě sjednáno, kdo hradí náklady na provoz auta – především náklady na opravy a technické zhodnocení. Pokud není sjednáno, postupuje se dle platných předpisů, což má dopady na daňovou uznatelnost nákladů.
 
Pokud se jedná o nájem mezi spřízněnými osobami (což může být i společník s.r.o. a jeho s.r.o.), je třeba respektovat ustanovení o ceně obvyklé.
 
V daňové evidenci je zaplacené nájemné daňovým nákladem (u neplátce DPH je daňovým nákladem včetně DPH). V účetnictví se nájemné účtuje na účet 518.

Pořízení na úvěr

Pořízení na úvěr poslední dobou nahrazuje finanční leasing. V praxi se občas setkávám s tím, kdy auto pořízené na úvěr je účtováno jako finanční leasing. To je ovšem hrubá chyba. Proto doporučuji vždy před účtováním pročíst dobře smlouvu a nespokojit se pouze se splátkovým kalendářem, který může být v obou případech podobný.
 
Při pořízení auta na úvěr se kupující stává vlastníkem auta. I když může smlouva obsahovat ujednání o ručení kupovaným vozem. Při pořízení formou finančního leasingu je až do ukončení leasingu a prodeje vozu majitelem leasingová společnost.
 
Při pořízení na úvěr si odpisy uplatňuje kupující – vlastník auta, při pořízení formou leasingu si odpisy uplatňuje leasingová společnost.
 
Zálohu na pořízení auta je třeba účtovat jako zálohu na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nezaměňovat ji s akontací u finančního leasingu. V praxi se občas s touto chybou setkávám. Záloha na pořízení auta je pak chybně účtována na účet 381 a časově rozlišována a rozpouštěna do nákladů.

Úvěr na auto v daňové evidenci

Zaplacená záloha na auto je nedaňový výdaj – pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM). Pokud je firma plátce DPH, zaeviduje fakturu od prodejce auta kvůli nároku na DPH – půjde o nedaňový výdaj na pořízení DHM.
 
Neplátce DPH nemusí o faktuře účtovat, pokud půjde o nedaňový výdaj. Faktura však nebude v daňové evidenci nikdy uhrazena. Poskytnutí úvěru se v daňové evidenci neúčtuje. Účtuje se až o splátkách úvěru. Splátka obsahuje jistinu + úroky. V některých případech i pojištění. Splátku je tedy třeba rozdělit – splátka jistiny je nedaňový výdaj, splátka úroku (a případně pojistného) je daňový výdaj.

V programu POHODA lze toto rozúčtování provést přímo v agendě banka na položkách bankovního výdaje.
 
Účtování:

úhrada zálohy na auto v hotovosti MD 052 / D 211 100.000 Kč (úhrada zálohy i koupě vozu proběhly ve stejném měsíci, proto dodavatel nevystavoval daňový doklad k záloze)
 
přijatá faktura za koupi vozu:

 • cena auta MD 042 / D 321 250.000 Kč
 • DPH 21 % 52.500 Kč – vozidlo bude použito výhradně k ekonomické činnosti MD 343 / D 321
 • odečet zálohy – 100.000 Kč 052/321 (je možné též účtovat kladně obráceným účetním předpisem 321/052)
zařazení auta do majetku 250.000 Kč 022/042
 
úhrada faktury poskytnutím bankovního úvěru 202.500 Kč 321/461.1
 
předpis splátky dle splátkového kalendáře celkem 6.250 Kč, z toho:

 • jistina 4.500 Kč neúčtuje se nebo lze použít pomocný zápis např. 461.1/461.1
 • úroky 1.500 Kč 562/461.2
 • pojistné 250 Kč 548/325
úhrada splátky úvěru z bankovního účtu 6.250 Kč:
 • jistina 4.500 Kč 461.1/221
 • úroky 1.500 Kč 461.2/221
 • pojistné 250 Kč 325/221

Navržený způsob účtování je pouze ilustrativní. V praxi mohou nastat různé situace vyžadující různé účetní přístupy. Důležité je respektovat pravidlo, že záloha na dlouhodobý majetek se účtuje ve skupině 05, úroky ve skupině 56 a bankovní úvěry ve skupině 46, přičemž se analyticky rozděluje jistina a úroky.
 
Při účtování úroků je třeba respektovat pravidlo věcné a časové souvislosti a účtovat úrok do období, ve kterém vznikl, bez ohledu na to, zda a kdy byl uhrazen. Z toho důvodu nepovažuji za vhodné účtovat úroky přímo z bankovního výpisu předpisem 562/221.


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.

 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zena
29. 1. 2024 17:09:43
Za uato
Hlášení závadného obsahu

Petr
12. 6. 2019 7:57:15
dobry den. mam dotaz. v unoru 2019 jsem koupil nakladni vozidlo na uver od banky a zapsal na sebe jako fyzickou osobu. v cervnu jsem zalozil velkou autodopravu na osvc a ted si nevim rady, jak dostat zminovane nakladni vozidlo do ucetnictvi,jestli ho mohu jako fo pronajimat sam sobe jako osvc. nebo je jina moznost.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav
13. 4. 2019 10:53:01
Koupil jsem nové auto v tuzemsku, zaplatil jej fakturou a teď podávám hlášení dph. Uvedu fakturu do součtu nebo se nákup osob. auta uvádí do jiné kolonky? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Fiat
1. 3. 2018 20:44:51
Dobrý den, Mám výpis z živnostenského rejstříku na firmu s.r.o. a koncesi o provozování autodopravy. IČO zatím nebylo přiděleno. Notáři jsem podal všechny potřebné dokumenty k zapsání do obchodního rejstříku. Chci si koupit auto v hodnotě 450000 Kč ze svých peněz. Mohu tuto částku zaplatit z jakéhokoliv účtu nebo jen z podnikatelského? A bez IČO lze vůbec auto koupit, abych si ho mohl vložit do daní?
Hlášení závadného obsahu

Cipi
22. 2. 2018 19:29:22
DPH uplatnite ihned dle data prijeti danoveho dokladu. Naklad si uplatnite ve forme danovych odpisu na konci roku v danovem priznani. co se tyce splatek uveru, urok pripadne pojisteni jsou danovym nakladem, jistina nedanovym.
Hlášení závadného obsahu

Pavlína
22. 2. 2018 16:48:16
Dobrý den, bohužel z článku nejsem moc moudrá. Hlavně co se týká koupě vozu naúvěr a následné účtování v daňové evidenci. Také jsme koupili vůz na úvěr. Zaplatili zálohu a dostali fakturu, úvěrovou smlouvu. V jednom dni. Jak tedy postupovat při účtování a úplatnění odpočtu DPH?
Děkuji za odpověď
P.
Hlášení závadného obsahu

Countrywide
2. 11. 2017 8:33:04
Muzu si poridit vozidlo a odecist ho z dani pri OSVC kdyz vozidlo k praci nepotrebuji?
Hlášení závadného obsahu

Cipi
28. 10. 2017 23:50:13
Pokud se jedna o automobil nad 40 tis., do nakladu jej date az prostrednictvim odpisu po zarazeni. Takze zaloha letos nebude mit vliv na zaklad dane z prijmu.
Hlášení závadného obsahu

Miroslav
26. 10. 2017 11:30:59
Dobrý den, v říjnu 2017 jsem zaplatil zálohu na nákup osobního automobilu. Automobil bude dodán až v únoru 2017. Zařazení do majetku bude až v roce 2018, ale jak zaúčtovat zálohu ještě v letošním roce? DPH vynárokuji ihned. Účtuji v daňové evidenci. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

pepa
26. 4. 2017 9:35:17
prosím o radu, auto na leasing - splátky jsou daňově uznatelný doklad a auto se nemůže odepisovat a stane se majetkem firmy až po splacení leasingu, nebo to lze udělat jinak aby se auto mohlo odepisovat, moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Romana Stieberová
22. 4. 2017 22:00:17
Dobrý den,
poprosím o radu 21.3.2017 jsme složili zálohu firmě Auto Volf Škoda Domažlice na osobní automobil 185.000,-na to částku máme vystavenou zálohovou fakturu daňovou. Jsme plátci DPH auto bude vložený do podnikání a odpisováno 5 let rovnoměrným odpisem. Automobil bude stát celkem 673.000,- koncem 5 měsíce 2017 složíme 2 zálohu také firmě Auto Volf 115.000 na kterou bude také vystaven zálohový daňový doklad. Celkem bude na zálohách složeno 300.000,-Kč na zbytek peněz si budeme brát úvěr od ESSOXu přes KB. Smlouva na úvěr bude podepsána koncem 5/2017 a peníze uvolněny začátkem července a na základě složených záloh doplacena částka 373.000,- od úvěrové společnosti ESSOX přímo firmě Auto Volf.
Vozidlo bude k odběru počátkem června 2017.
V technickým průkazu bude zapsaný jako vlastník vozidla ESSOX a jako provozovatel budeme zapsána naše firma, abychom si mohly nárokovat DPH a odpisy. Po zaplacení úvěru bude změněn v technickým průkazu vozidla vlastníky z ESSOXU na naši firmu.

prosím o radu jak zaúčtovat:

1) Jak správně zaúčtovat zálohovou fakturu 21.3.2017 na 185.000,- mohu ji uplatnit v DPH již v 1.čtvrtletí 2017?
i přesto že smlouva na úvěr bude podepsaná až koncem 5/2017. Nebo ji mám uplatnit až v 2.čtvrtletí po podpisu smlouvy?

2) zálohové fa zaúčtuji rovnou do deníku jako zaplacené pod kódem hm, kartu hm prozatím nezaložím. 
3) po vystavení konečné faktury založím kartu hm a odečtu zálohy budu si nárokovat zbytek DPH.
4) jak je to potom s nárokem na odpisy a cestovní náhrady a garanční prohlídky či fa za opravy vozu, pojištění vozidla atd.

děkuji za radu Romana Stieberová
Hlášení závadného obsahu

David K.
15. 5. 2016 23:57:46
Dobrý den, má přítelkyně, OSVČ (plátce DPH) si pořídila nové auto. Bude jej využívat pouze tak, že mi (jsem OSVČ, plátce DPH) bude celoročně pronajímat s tím, že všechny náklady mi přefakturuje. Protože s autem budu jezdit služebně jen já, povedu knihu jízd. Budu si moct veškeré nájemné vč. DPH a dalších nákladů (které budu povinen vynakládat dle nájemní smlouvy) uplatnit jako výdaje v rámci mého daňového přiznání? Přítelkyně bude auto odpisovat průběžně v 5 letech...
Hlášení závadného obsahu

René
24. 3. 2016 10:56:17
Dobrý den, jsem osvč, účetnictví vedu pouze paušálem, auto mám pořízené před dvěma roky na rodné číslo, k podnikání toto auto používám, silniční daň platím. Pokud budu auto chtít prodat, bere se auto tak, jako že je v obchodním majetku nebo ne? Je potřeba řešit daň z příjmu? Např. po 4 letech vlastnictví vozu?
Hlášení závadného obsahu

Terezie
6. 10. 2015 14:27:36
Dobrý den, je nutno k rozvahovému dni přeúčtovat část úvěru na auto který je s dobou splatnosti kratší než 1 rok na krátkodobé závazky? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

universimp
27. 9. 2015 13:48:21
Dobrý den,
mám v užívání vozidlo pořízené na oper.leasing.Manželka vozidlo používá jako OSVČ.Vlastník v TP je Škofin .Jakým způsobem je možné vykazovat náklady na vozidlo- kilometrovné nebo měsíční paušál?
Děkuji za radu.
L.Svoboda
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 6. 2015 19:15:07
Věra Janů: bez bližšího prozkoumání smlouvy se nedá na váš dotaz jednoznačně odpovědět.
Hlášení závadného obsahu

Věra Janů
13. 5. 2015 12:17:46
Dobrý den, pročetla jsem zde různé případy financování hmotného majetku, konkrétně osobních a jiných vozidel. Mám trochu jiný případ a to splátkový prodej. Jedná se o pořízení osobního vozu formou 3 splátek a to tak, že se po dobu 3 let zaplatí vždy 1/3. V TP je jako majitel zapsána prodávající společnost a jako provozovatel je budoucí vlastník. Podle mého názoru je to jasné a odepisovat bude možné až po zaplacení poslední splátky a po převedení vlastnictví v TP. Ale z jaké částky bude odepisovat z celkové kupní ceny? Jedná se o daňovou evidenci.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 5. 2015 14:34:35
Petra: Článek byl psán v roce 2013 tedy před účinností NOZ a podle tehdejší legislativy. Děkuji za doplnění a aktualizaci podle aktuální právní úpravy.
Hlášení závadného obsahu

Petra
6. 5. 2015 16:09:34
Dobrý den, přečetla jsem si celou diskusi a hodně se zde mluvilo o výhradě vlastnictví, kdy se stáváte vlastníkem až po úplném zaplacení úvěru a tehdy teprve začnete odepisovat. Chtěla bych však upozornit na to, že dnes je ve většině úvěrových smluv při koupi auta podepsána zároveň Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva na věřitele. S tím je zároveň sjednána i smlouva o výpůjčce. ZDP pak umožňuje odepisovat původnímu odpisovateli majetek při splnění těchto podmínek - viz par.28 odst. 4 ZDP. Což je velmi důležité. Takže si myslím, že už se nyní málokdy u aut setkáme s výhradou vlastnictví.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:08:14
Lenka: hodnotu majetku v účetnictví kvůli změně nároku na odpočet měnit nebudete
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:06:07
565656: Pokud účtujete v Pohodě doporučuji část hrazenou úvěrem uhradit pomocí likvidace bez vazby
Hlášení závadného obsahu

Lenka
25. 2. 2015 15:33:45
Dobrý den, měla bych dotaz k účtování hodnoty majetku v okamžiku, kdy se v dalším roce změní poměr soukromě ujetých kilometrů. V tuto chvíli je třeba snížit DPH na vstupu, jak účetně vypořádat tuto "nevynárokovanou" část DPH. Změní se mi hodnota majetku? Pokud ano, jak je to s již započatým odepisováním? Děkuji velmi
Hlášení závadného obsahu

565656
25. 2. 2015 13:18:02
Dobrý den,máme pořízené auto na úvěr v daňové evidenci.
Chtěla bych se jen zeptát,když nebude faktura v daňové evidenci nikdy uhrazena,jak to řešit na konci roku,kde se mě bude stále zobrazovat jako závazek(neuhrazená)?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:41:52
jan: Pokud fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci vloží do obchodního majetku auto, které bylo pořízeno jako soukromé může ho daňově odepisovat 5 let. Pokud doba mezi pořízení auta (jeho koupí pro soukromou potřebu) a zařazení do užívání je kratší než 1 rok lze použít jako vstupní cenu pro daňové odepisování pořizovací cenu auta. Pokud je doba mezi pořízením auta a jeho vložením do obchodního majetku delší než 1 rok je třeba jako vstupní cenu použít reprodukční pořizovací cenu určenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. To znamená nechat cenu vozidla pro odpisování určit znalcem.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 2. 2015 14:35:08
Michal: § 79 Zákona o DPH uvádí: "§79 (1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku.
§79 (2) Nárok na odpočet daně podle odstavce 1 se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.
§79 (3) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 a 2 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem."
Pokud podnikel používá vozidlo výhradně k podnikání uplatní DPH v celé výši. DPH se nijak nerozpořítává do období jako např. odpisy hmotného majetku. Pokud je automabil používán k podnikání i soukromě uplatní se DPH v poměrné výši podle předpokládaného využívání k podnikání.
Hlášení závadného obsahu

Michal
6. 2. 2015 10:53:18
Dobrý den,
v době, kdy jsem byl neplátcem DPH (na podzim 2014), jsem do podnikání pořídil na úvěr nové vozidlo.
Nyní jsem se stal plátcem DPH. Chtěl bych zpětně započítat pořízení vozidla jako DPH na vstupu. Dle všeho mohu DPH na vstupu zpětně uplatnit jen v prvním zúčtovacím období.

Jaká část DPH z pořizovací ceny vozu se v tomto období započítává? Je to celé DPH z kupní ceny vozidla, nebo pouze část z jichž zaplacených splátek a akontace?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

jan
5. 2. 2015 14:29:59
Dobrý den, mohu v jednoduchém účetnictví nějak odepisovat náklad na pořízení auta, které jsem koupil ještě před začátkem podnikání? Dříve jsem ho měl pro soukromé účely, a nyní ho potřebuji pro podnikání. Měl jsem na mysli nějakou zbytkovou hodnotu vzhledem ke stáří vozu. Auto jsem zaplatil ze svého, a teď na něj budu ještě platit silniční daň apod. Tak by to snad nějak jít mohlo..... Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 1. 2015 17:38:30
Lenka : Pokud si nejste ze znění smlouvy jistá, jestli jde o úvěr nebo leasign, dopručuji se zeptat přímo na Unicredit. V součastnosti je v praxi u aut častější úvěr. Může být sjednáva i výhrada vlastnictví tj. že auto se stane vlastnictvím dlužníka až po úplném zaplacení. V tom případě nemůžete zatím auto odepisovat. Ale účtování úvěru bude probíhat jak je uvedeno v článku
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 1. 2015 17:26:43
Michaela : U fyzické osoby je auto zahrnuto do majetku okamžikem, kdy je o něm poprvé účtováno tzn. kdy na něj začne uplatňovat výdaje. Doporučuji si na něj vytvořit kartu majetku a vést v mimoúčetní evidenci majetku i v případě, že nebude daňově odpisováno.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
24. 1. 2015 16:40:14
Dobrý den, jak zaúčtovat fakturu od prodejce za nové auto, pokud mám financováno přes Unicredit a smlouva mi přijde jako leasing, jelikož vlastník vozu je Unicredit a my jako právnická osoba jsme uživatel. Ani nevím jak s DPH, poněvadž všechny splátky jsou bez daně, DPH je pouze na té dodavatelské faktuře. Přijde mi, že má všechno náležitosti úvěru, ale společnost není majitelem auta, tudíž bych to měla účtovat jako leasing i včetně zaplacené zálohy. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela
19. 1. 2015 12:42:37
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak postupovat při účtování, když dosud jsme pouze účtovali jízdné (tzv. cestovné) a od nového roku chceme auto dát do majetku. Neúčtujeme podvojně, pouze vedeme účetní evidenci (jedná se o pronájem nemovitostí bez poskytování služeb).Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 19:43:55
Petr: při pořízení ojetého auta na úvěr bude postup obdobný jako v případě pořízení nového auta na úvěr a obdobné to bude i s účtováním a daňovými náklady pro účely daně z příjmů. Zásadní rozdíl bude v případě pořízení ojetého auta z bazaru a možnosti odpočtu DPH. Bazar se může rozhodnout aplikovat zvláštní režim při kterém si nebudete moci uplatnit DPH z pořizovaného ojetého vozu. Doporučuji tedy pokud jste plátce DPH se před pořízením u konkrétního vozu informovat zda je možnost odpočtu DPH
Hlášení závadného obsahu

Petr
9. 1. 2015 9:27:37
Dobrý den. Začínám podnikat a chtěl bych si pořídit Automobil s bazaru v hodnotě 415 000,-kč. Zakoupit bych ho chtěl na úvěr z banky (né na leasing) a proto bych se chtěl jako úplný laik zeptat jak a co bych si mohl nechat odepsat z daní a tak trochu nějaký postup, abych někde neudělal chybu, které bych později litoval. Předem moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 12. 2014 14:52:58
d416: Do pořizovací cena auta pro účely daňových odpisů se zahrnuje pořizovací cena + vedlejší náklady pořízení. U neplátce DPH se zahrnuje cena auta + DPH + náklady související s pořízením a zařazením do používání (např. poplatky za přihlášení vozidla). Úroky z úvěru se do pořizovací ceny nepočítají. Součet jistin + zaplacená záloha by měli odpovídat celkové částce k úhradě za auto. Neměl by tam být žádný rozdíl. V praxi občas obchodníci samostatně vypisují fakturu např. na příslušenství (povinná výbava, přídavné světlomety apod.) a započítávají ho do hodnoty úvěru a zálohy. Zkontrolujte tedy jestli rozdíl v ceně není způsoben tímto a nezapomeňte příslušenství také zahrnout do pořizovací ceny auta.
Hlášení závadného obsahu

d416
12. 12. 2014 11:45:05
Dobrý den,
Nejsem plátce DPH a účtuji v daňové evidenci.Koupil jsem auto pro podnikání za pořizovací cenu 400 000 Kč, na zálohách jsem zaplatil 200 000 Kč, a vzal jsem si úvěr na 200 000 Kč. Od liesingové společnosti jsem dostal rozpis na 4 roky kde je uveden vždy úmor a úrok pro jednotlivé splátky. Úmor je tedy nedaňový výdaj, úrok daňový výdaj v příslušném roce. Zajímalo by mě však jak je to s cenou auta pro stanovení výše odpisů (zrychlené nebo rovnoměrné odpisování), když fakturovaná cena auta (400 000) byla úvěrem navýšena.36 splátek jistiny tedy bez úroků úvěru +zaplacená záloha (415 000 Kč) přesahuje cenu auta uvedená na faktuře.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:45:29
Zdenka: ano můžete do podnikání pořídit i ojeté auto od nepodnikající osoby. Auto zaúčtujete na základě smlouvy (pravděpodobně kupní), která by měla být písmená. V tomto případě není nutné mít fakturu - pro zaúčtování použijete údaje o prodejní ceně z smlouvy. Do nákladů auto dostanete prostřednitvím daňových odpisů. Takže stejně jako u nového auta. Žádný daňový předpis nenařizuje jak má být auto pojištěno.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:42:25
Věrka: znamená to, že pojistné budete účtovat do období se kterým věcně a časově sousí. Pokud ho máte zahrnuté v měsíčních splátkách, tak budete pojistné na dané měsíc účtovat při účtování splátky
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 11. 2014 22:41:08
Žejdlová Jitka: vzhledem k tomu, že píšete, že se jedná o pořízení na úvěr, tak zřejmě nejde o akontaci (s tou se pracuje při pořízení na finanční leasign), ale o platbu zálohy. Účtovat tedy budete tak jak je popsáno v příkladu. Bližší to boužel bez nahlédnutí do smlouvy, splátkového kalendáře a faktury nelze rozklíčovat.
Hlášení závadného obsahu

Zdenka
28. 11. 2014 11:31:45
Dobrý den, začínáme s podnikáním, potřebujeme aspoň do začátku levnější automobil. Mohu zakoupit na základě smlouvy ojeté auto od soukromníka? Jak je dostanu do nákladů a jak postupovat dále? Základem je pojištění (povinné ručení), je podmínkou i havarijní pojištění? Děkuji za odpověĎ.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
16. 11. 2014 20:01:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat:dne 22.9.2014 jsme koupili firemní vozidlo, které jsem naúčtovala na 042 a budu odepisovat.Téhož dne jsme na vozidle nechali udělat menší servisní práce jako výměnu oleje a evidenční kontrolu a také jsme na vozidle nechali dodělat tažné zařízení.Mám tyto práce, nebo převážně tažné zařízení naúčtovat jako zhodnocení vozidla a také odepisovat?Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Věrka
30. 10. 2014 13:24:14
pojistné časově rozlišit, když bych použila váš příklad s úvěrem, pojistné mám časově rozlišit když je ve splátkách po 4roky?
děkuji
Hlášení závadného obsahu

Žejdlová Jitka
30. 10. 2014 12:25:39
Dobrý den, prosím můžete mi někdo poradit, jak zaúčtovat akontaci na auto placenou hotově, zbytek je splátkovým kalendářem, který jsem obdržela...není tam nárok na odpočet DPH,jen co se týče jejich služeb jako příprava vozu k prodeji + služby, jsem z té faktury nějaká špatná...akontace byla 41095 KČ, úvěr 61642 KČ. Na konečné faktuře je celkem k úhradě 102737 KČ, mimo DPH 96999 KČ, základ je 4742,15 KČ,daň 995,85 KČ. Každý měsíc je platba 2267 KČ. Potom zde píšou účelově vázaný spotřebitelský úvěr a je zde částka 66 642 KČ -u toho je napsáno celková výše spotřeb. úvěru zahrnuje spotřeb. úvěrem financovanou část ceny zboží ve výši 61642 KČ, jakož i náklady spojené s poskytnutím úvěru ve výši 5000 KČ.Nevím, jak postupovat... volám o pomoc toho, kdo tomu rozumí a dokáže mi poradit.
Děkuji, s pozdravem Jitka.
P. S. Pracuji v programu EKONOM
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
28. 10. 2014 9:45:16
Jindra: Pokud bylo auto používáno k podnikání, tak je příjem z prodeje třeba zdanit. Osvobozen od daně z příjmů fyzických osob je příjem z prodeje auta pokud nebylo 5 let před prodejem zahrnuto v obchodním majetku (používáno k podnikání). Jako náklad lze uplatnit pouze zůstatkovou cenu prodávaného auta, pokud by nebylo zcela odepsáno.
Hlášení závadného obsahu

Jindra
28. 10. 2014 6:36:12
Dobrý den, prosím o radu jedno auto jsem prodal a vzápětí
koupil jiné. Auto bylo odepsané je prodej daňový příjem?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 10. 2014 11:57:54
Petr: V daňové evidenci zaúčtujete zálohu na pořízení auta - dlouhodobého majetku jako nedaňový výdaj. Stejně tak pak doplatek ceny. Auto do daňových nákladů dostanete prostřednictvím daňových odpisů uplatněných v daňovém přiznání. Po zaplacení zálohy vám musí dodavatel (prodejce auta) vystavit daňový doklad o zaplacené záloze. Na základě tohoto daňového dokladu si můžete nárokovat DPH ze zaplcené zálohy a to v měsíci ve kterém došlo k obdržení daňového dokladu. V praxi většinou prodejci auta doklad vystavují automaticky a předávají ho ihned po obdržení peněz, takže byste doklad měl mít a můžete uplatnit DPH za červenec. Pokud ho nemáte, požádejte prodejce o jeho vystavení - je povinnen podle zákona o DPH vám ho vystavit do 15 dnů ode dne přijetí peněz. DPH můžete nárokovat i kdykoliv později včetně varianty v lednu za celé plnění dohromady
Hlášení závadného obsahu

Petr
21. 10. 2014 21:13:53
Dobrý den,
prosím o radu , 2.7.2014 jsme zaplatili zálohu na nový vůz ve výši 65000 kč s dph. 1.10.2014 jsme přebrali vůz . vůz je financován na úvěr , výše úvěru 270000 kč s dph.Vůz je v majetku firmy. Jak správně zaúčtovat zálohu v daňové evidenci? Jsme plátci dph , odečteme si dph ze zálohy placené v červenci a poté v lednu dph z částky 270000 kč, nebo uplatníme odpočet celého dph v lednu?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 9. 2014 18:47:23
Dita: domnívám se, že rozhodnutí je na vás. Pokud však máte k dispozici důkaz, že jste auto měli plně k dispozici - přejímací protokol, tak se domnívám, že je reálná šance daňový náklad na PHM obhájit. Kromě odpisování - to musí začít opravdu až po zapsání do TP. Samozřejmě pro uplatňování PHM ve skutečné výši je podmínka vedení knihy jízd a to od samého začátku používání
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 9. 2014 18:45:16
Markéta 27: odepisovat můžete začít po zařazení auta do majetku tj. jakmile budou splněné podmínky pro provoz - bude vozidlo přihlášeno na vás. Koukněte do smlouvy jestli tam náhodou nemáte výhradu vlastnictví - že auto bude vlastnictvím kupujícího až po doplacení poslední splátky. Pak byste musela s odpisy počkat na přejití vlastnictví. Na splátkovém kalendáři nebo v úvěrové smlouvě byste měla mít vyčísleno kolik je úrok a kolik jistina. Pokud to tam není požádejte úvěrovou společnost o doplnění. Těch 100 tisíc nedoplatek by měl být zřejmě hrazen úvěrem - mělo by jít o jistinu. Ověřte si to ve smlouvě popř. konzultací s úvěrovou společností. Proúčtujete ho zápisem 321/461 - poskytnutí úvěru jistina. Splátky pak budete dělit na splátku jistiny a úroku a účtovat podle článku. Většinou bývá ve splátce obsaženo obojí. Pokud byste to měla jinak, řiďte se konkrétními podmínkami ve smlouvě a splátkovém kalendáři
Hlášení závadného obsahu

Dita
29. 9. 2014 18:35:04
Ještě ale upřesnění: auto je na úvěr, přejímací protokol ze dne 1.8.2014, ale samozřejmě než dostalo značky, tak to trvalo až do 9.9.2014 dle zápisu v technickém průkaze. Domníváte se i tak, že je to nemožné nákup PHM dát do nákladů a nárokovat DPH. Je to přeci běžné, přepis na značky trvá, ale i tak se s autem dá jezdit. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 9. 2014 18:26:09
Markéta 27: odepisovat můžete začít po zařazení auta do majetku tj. jakmile budou splněné podmínky pro provoz - bude vozidlo přihlášeno na vás. Koukněte do smlouvy jestli tam náhodou nemáte výhradu vlastnictví - že auto bude vlastnictvím kupujícího až po doplacení poslední splátky. Pak byste musela s odpisy počkat na přejití vlastnictví. Na splátkovém kalendáři nebo v úvěrové smlouvě byste měla mít vyčísleno kolik je úrok a kolik jistina. Pokud to tam není požádejte úvěrovou společnost o doplnění. Těch 100 tisíc nedoplatek by měl být zřejmě hrazen úvěrem - mělo by jít o jistinu. Ověřte si to ve smlouvě popř. konzultací s úvěrovou společností. Proúčtujete ho zápisem 321/461 - poskytnutí úvěru jistina. Splátky pak budete dělit na splátku jistiny a úroku a účtovat podle článku. Většinou bývá ve splátce obsaženo obojí. Pokud byste to měla jinak, řiďte se konkrétními podmínkami ve smlouvě a splátkovém kalendáři
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
29. 9. 2014 18:15:15
Dobrý den, prosím o radu.Firma si pořídila vozidlo na úvěr.Vozidlo stálo 121 tis., z toho bylo 21 tis. uhrazeno hotově a zbylá část se bude splácet.Pojistné si hradíme sami.Budu odepisovat ihned, nebo až po dosplácení úvěru?Jak zaúčtuji jednotlivé splátky?Jestliže fakturu za vozidlo zaúčtuji takto:
100 000,- 042/321
21 000,- 343021/321
úhrada 21 000,-, nedoplatek 100 000,- mi zůstane viset na 321.A dále mě zajímá, po uhrazení všech splátek bude zase naopak faktura přeplacena o 25 tis. což je asi úrok, který ale není ve splátkovém kalendáři vyčíslen.Jak mám zaúčtovat tento přeplatek(úrok) a mám ho rozpočítat na jednotlivé měsíce?Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
22. 9. 2014 10:13:15
Dita: já bych si to netroufla. Neumím si představit, že bych před správcem daně obhájila, že jsem tankovala PHM do auta, které podle TP nevlastním. Nicméně rozhodnutí je na vás. Pokud máte pocit, že jste schopni si toto obhájit před správcem daně.
Hlášení závadného obsahu

Dita
21. 9. 2014 11:35:05
Dobrý den, mám dotaz ohledně koupě auta a nákladů na PHM. Auto je zařazeno do majetku zápisem v techn.průkazu, což je u nás 9.9.14, nicméně auto měl již k dispozici od 1.8.2014. Samozřejmě do auta tankoval od té doby benzín. Můžu jej účtovat do nákladů a nárokovat DPH, i když k zařazení do majetku došlo až o měsíc později? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
31. 7. 2014 16:32:54
To Alenka: pro účely DPH není podstatné kdy jste zařadili auto do majetku, ale kdy máte nárok na odpočet daně a zvláštní režim výslovně vyžaduje, aby plnění pořízená před registrací byla uplatněna v prvním období, ne později. Samozřejmě podmínkou pro uplatnění odpočtu je vlastnictví daňového dokladu.
Podle mého názoru můžete podat dodatečné přiznání na květen. Ale raději počítejte, že při podání dodatečného přiznání na tak výrazné snížení daně může správce daně zahájit postup k odstranění pochybností či jinou formu kontroly. A odpočet Vám nevrátí dokud kontrolu neukončí.
Hlášení závadného obsahu

Alenka
22. 7. 2014 9:16:48
Dobrý den,
1. Nevadilo by to, i když zařazení auta do majetku až v červnu? Protože teoreticky v květnu auto ještě nebylo v majetku.
2. V případě, že musím uplatnit v květnu můžu podávat opravné přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
21. 7. 2014 22:04:23
TO Alenka: můžete uplatnit odpočet DPH z nákupu auta k ekonomické činnosti podle § 79: " Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto dni součástí jejího obchodního majetku." Odpočet lze uplatnit pouze v období, ve kterém jste se stala plátcem tj. v DPH za květen
Hlášení závadného obsahu

Alenka
21. 7. 2014 19:11:07
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat na nárok na odpočet na auto na podnikání.
Já totiž 15.4 jsem zaregistrovala dobrovolně na plátce DPH, a 27.5 jsem se stala plátcem.
Zároveň 28.4 jsem si pořídila auto na podnikání od plátce na fakturu (nebyla jsem v té době ještě plátcem), ale až v červnu jsem zaregistrovala auto do velkého technického průkazu, totiž jsem zařadila auto do podnikání až v červnu.
Vím, že nárok na odpočet zařazených obchodních majetku před registrací můžu uplatnit 3 roky zpátky.
Ale co v mém případě, když auto jsem pořídila až po době registrace DPH jako neplátce, a zařazení koupené auto do majetku až v červnu (kvůli velký technický průkaz), a to, že jsem už stala plátcem.
Mám vůbec nárok na odpočet na DPH? a pokud ano, mohla bych uplatnit do 3 let?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
13. 6. 2014 11:55:42
To marus: na stejný dotaz už jsem jednou v diskuzi odpovídala.
Hlášení závadného obsahu

marus
13. 6. 2014 11:31:38
Dobrý den, může se použít jako daňový náklad oprava vozidla v období mezi koupí a zapsáním do TP? Firmě trvalo půl roku než vozidlo přihlásila. Děkuji za odpov
Hlášení závadného obsahu

Iva Z.
20. 5. 2014 11:24:21
Ano, ve Smlouvě o finacování je malinkým písmem napsáno, že Smlouva je zajištěna Smlouvou o zajištění závazku. Což pravděpodobně je výhrada vlastnictví....
Moc děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 5. 2014 11:14:41
To Iva Z.: Auto odepisuje vlastník. V úvěrové smlouvě může být sjednána ta výhrada vlastnictví, o které jste četla tj. že vlastníkem se stáváte až po úplném zaplacení. To zjistíte pouze v úvěrové smlouvě. Z TP se to vyčíst nedá. Případně můžete kontaktovat úvěrovou společnost a zeptat se u nich. Pokud máte výhradu vlastnictví tak se budete řídit tím co jste vyčetla v článku.
Hlášení závadného obsahu

Iva Z.
20. 5. 2014 11:08:09
Dobrý den, v diskuzi píšete, že odepisuje vlastník vozu, ale já mám auto na úvěr (kde úvěr činí 1/3 kupní ceny - 2/3 zaplatil klient sám) a v technickém průkaze je jako vlastník úvěrová společnost a provozovatel klient. Jak je to s odpisy v tomto případě? Četla jsem i článek, který pojednává o koupi majetku s výhradou vlastnictví - tam píší, že účetní odpisy se účtují u toho, kdo používá od data zařazení a daňové až po přechodu vlastnického práva. Je to tento případ?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
12. 5. 2014 8:12:51
Dobrý den,
doporučuji pročíst tyto dva články na Portálu POHODA:

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/uplatnovani-dph-u-osobnich-automobilu/

http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/novy-a-ojety-automobil-v-dph/
Hlášení závadného obsahu

sjuzane
11. 5. 2014 16:58:54
Dobrý den, mohu jako OSVČ plátce DPH při pořízení v roce 2014 nového osobního vozu do podnikání nárokovat DPH? Děkuji!! zv
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
5. 4. 2014 12:18:29
To Lucie: motorová vozidla pro nákladní dopravu patří také do sk. 2. Pokud jste prvním odpisovatelem (první vlastník) můžete uplatnit zvýšený odpis o 10%.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
4. 4. 2014 13:52:03
Dobrý den, měla bych ještě dotaz, zda automobil dodávkového typu patří do 2. odp. skupiny? A zda je možné u tohoto vozidla využít zvýšení o 10 % vstupní ceny v 1. roce? Moc děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
3. 4. 2014 17:21:29
To Lucie: odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (viz § 26 odst. 5 Zákona o dani z příjmů). U vozidel se těmito zvláštními předpisy rozumí přihlášení do registru vozidel a splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Faktické vlastnictví věci je dle mého názoru základní podmínkou pro zařazení do majetku a zahájení odpisování.
Hlášení závadného obsahu

Lucie
3. 4. 2014 12:39:46
Dobrý den,
v prosinci roku 2013 jsme pořídili, zaregistrovali i pojistili nový automobil. K převzetí auta však došlo až během února 2014. Kdy máme zařadit majetek a začít odepisovat? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 3. 2014 11:12:42
Pokud auto koupil skutečně formou finančního leasingu, tak jej odepisovat nemůže. Hmotný majetek odepisuje jeho vlastník a tím je v případě finančního leasingu leasingová společnost. V současné době se však finanční leasingy na auta již moc nevyskytují a doporučuji se tedy seznámit se smlouvou. Jestli nejde o pořízení za úvěr. V tom případě je vlastníkem auta kupující a může ho daňově odepisovat zrychleně nebo rovnoměrně. Pokud není ve smlouvě sjednána výhrada vlastnictví tj. že auto se stává vlastnictví kupujícího až po úplném zaplacení. Pak jej také nemůže odepisovat.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 3. 2014 11:05:48
Dobrý den, přítel taxikář loni v dubnu koupil osobní vozidlo na leasing k podnikání. Jak jej může odepisovat?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
24. 2. 2014 14:30:12
Dobrý den, hmotný majetek odepisuje jeho vlastník. Takže pokud došlo k převodu vlastnického práva na Vás, tak bude auto odepisovat Vy jako vlastník. Bez ohledu na to, že je financován úvěrem. To je hlavní rozdíl mezi pořízením na úvěr, kdy se kupující stává vlastníkem vozu (a může tedy i odepisovat) a pořízením na finanční leasing, kdy vlastníkem vozu je pronajímatel (leasingová společnost), který si uplatňuje odpisy. Přičemž o účetních odpisech musíte v účetnictví účtovat vždy a nelze je přerušit ani neuplatnit. Daňové odpisy uplatnit můžete, ale nemusíte a můžete je přerušit i neuplatnit
Hlášení závadného obsahu

surf73
24. 2. 2014 14:26:34
Dobrý den, chci se zeptat, zda lze uplatnit účetní i dańové odpisy u osobního automobilu pořízeného na úvěr, kdy došlo k převodu vlastnického práva. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
18. 12. 2013 12:04:10
Dobrý den,
při pořízení na úvěr nerozlišujete úroky jako akontaci u finančního leasingu. Respektujete pravidlo, že se úroky účtují do období se kterým věcně a časově souvisí bez ohledu na to kdy byli uhrazeny. Nejlépe je účtovat podle splátkového kalendáře, takže úrok za leden 2013 zaúčtujete do ledna 2013 atd. Přesně podle splátkového kalendáře. Takže v nákladech roku 2013 budete mít všechny nákladové úroky 2013. Někdo uvádí alternativní způsob účtování úroků přímo z běžného účtu 562/221. Ale já to nedoporučuji právě z důvodu, že platby nemusí korespondovat s tím, které úroky do období patří. A pak byste musela dělat příslušné časové rozlišení.
Hlášení závadného obsahu

Zuzka Bella
18. 12. 2013 10:50:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na časové rozlišení úroků při úvěru na auto v účetnictví. Znamená celkovou částku úroku podělit jako u leasingu 60 měsíci a měsíčně dát do nákladů 1/60? Nebo účtovat úrok tak, jak je uveden ve splátkovém kalendáři? Tedy 1.měsíc např. 1500, 2.měsíc 1250, 3.měsíc 1000 atd...? Děkuji. ZB
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 11. 2013 19:57:06
Dobrý den, odpisování majetku lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (viz § 26 odst. 5). Tímto se zvláště u automobilů myslí mimo jiné zapsání do registru vozidel. Nicméně dle § 24 odst. 1 se za daňové náklady považují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Mezi takové výdaje lze považovat i náklady na opravy auta, které jsou ve vlastnictví daňového subjektu. Pokud jste tedy schopní prokázat, že v době opravy jste automobil vlastnili (např. na základě kupní smlouvy) a automobil sloužil k zajišťování zdanitelných příjmů lze dle mého názoru náklady na opravu uplatnit jako daňové. Pokud však v době opravy neměl daňový subjekt prokazatelně auto k dispozici a nepoužíval ho k dosažení zdanitelných příjmů, nelze výdaj uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
25. 11. 2013 12:13:31
Dobrý den, může se použít jako daňový náklad oprava vozidla v období mezi koupí a zapsáním do TP? Firmě trvalo půl roku než vozidlo přihlásila. Děkuji za odpověď, I.L.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

MUSICWEAR
Oblékni si hudbu
www.musicwear.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme