Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění – daňový a účetní pohled


Bc. Renata Blahová
28. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem.

Foto: Fotolia

 

Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění může daňově ulevit jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jak na tato pojištění z hlediska účetního a daňového? Poradí vám tento článek.


 

Daňové zvýhodnění na straně zaměstnanců

Zaměstnanec musí pro daňové osvobození splnit určité podmínky. Ve smlouvě o penzijním připojištění nebo o soukromém životním pojištění musí být sjednána výplata plnění až po 60 kalendářních měsících a zároveň nejdříve v roce dosažení věku 60 let.
 
Zaměstnanec (plátce daně) si může od základu daně odečíst zaplacené životní pojištění ve výši až 12.000 Kč ročně. Tato suma je maximální a platí pro souhrn všech životních pojištění, které má, má-li smluv o soukromém životním pojištění uzavřených více. Do této částky se započítávají pouze platby poplatníka – zaměstnance, příspěvky zaměstnavatele se sem nezahrnují.
 
U penzijního připojištění si může zaměstnanec odečíst od základu daně částku zaplacenou na penzijní připojištění přesahující 12.000 Kč. Maximální roční částka činí také 12.000 Kč celkem ze všech smluv o penzijním připojištění, které zaměstnanec má. Opět se jedná pouze o platby, které si platí sám zaměstnanec, a příspěvky zaměstnavatele se sem nezahrnují.
 
Optimální roční výše, kterou by si měl zaměstnanec na penzijní platit, je tedy 24.000 Kč. Po odečtení 12.000 Kč si uplatní maximum. Pokud by si zaměstnanec platil například 16.000 Kč ročně, po odečtení 12.000 Kč by si z daňového základu odečetl pouze 4.000 Kč.
 
Celkem si tedy zaměstnanec může svůj roční daňový základ snížit o 24.000 Kč (12.000 Kč na soukromém životním pojištění a 12.000 Kč na penzijním připojištění).
 
Zaměstnanec dokládá výši zaplaceného pojištění potvrzením, které zasílá pojišťovna v lednu následujícího roku.
 
Od daně z příjmů jsou osvobozeny příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění, které nepřesahují 30.000 Kč ročně celkem (penzijní i životní). Kromě daňového osvobození se z těchto příspěvků neplatí ani sociální a zdravotní pojištění (odvody).
 
Příspěvky přesahující tento limit podléhají klasicky dani z příjmů ze závislé činnosti a platí se z nich sociální a zdravotní pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.
 
Daňové osvobození platí u zaměstnanců na klasickou pracovní smlouvu i u zaměstnanců „brigádníků“, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

Daňové zvýhodnění na straně zaměstnavatelů

Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem (na straně zaměstnance je od daně z příjmů osvobozený do limitu 30.000 Kč ročně, jak již bylo zmíněno výše).
 
Dodrží-li zaměstnavatel u příspěvku limit 30.000 Kč ročně pro jednoho zaměstnance celkem na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění, je tento příspěvek osvobozen také od odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 
Z příspěvků přesahujících limit 30.000 Kč musí zaměstnavatel odvést povinné sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Stejně tak zaměstnanec musí z této částky odvést sociální pojištění 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %, protože tuto částku zahrnuje do základu daně z příjmů ze závislé činnosti, kromě sociálního a zdravotního tedy zaplatí také daň z příjmů.
 
Aby byl příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, musí být tento příspěvek sjednán v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo v jiné smlouvě. Pracovní poměr se zaměstnancem musí být sjednán na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.

Daňové zvýhodnění u podnikatelů

Daňové zvýhodnění v podobě odčitatelných položek od základu daně za zaplacené penzijní připojištění a soukromé životní pojištění neplatí pouze pro zaměstnance, ale pro všechny fyzické osoby. Do svého daňového přiznání je tedy mohou zahrnout také podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podnikající na základě jiného oprávnění, osoby mající zdanitelné příjmy z pronájmu nebo jiné příjmy.
 
Pro všechny fyzické osoby platí úplně stejná pravidla, která byla uvedena na začátku článku u zaměstnanců. U soukromého životního pojištění si od základu daně můžete odečíst maximálně 12.000 Kč. U penzijního připojištění si můžete odečíst od základu daně částku převyšující 12.000 Kč, kterou na penzijní připojištění ročně platíte, maximálně však 12.000 Kč.

Příklad 1: Příspěvky do limitu

Zaměstnanec má hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč měsíčně, má podepsané prohlášení poplatníka. Zaměstnavatel mu měsíčně přispívá na penzijní připojištění částkou 1 000 Kč a na soukromé životní pojištění částkou 500 Kč.
 
Text Částka MD/D
Hrubá mzda 15 000,- 521/331
SP zaměstnanec 6,5 % 975,- 331/336
ZP zaměstnanec 4,5 % 675,- 331/336
SP zaměstnavatel 25 % 3 750,- 524/336
ZP zaměstnavatel 9 % 1 350,- 524/336
Záloha na daň 945,- 331/342
Příspěvek na penzijní připojištění 1 000,- 527/325
Příspěvek na soukromé životní pojištění 500,- 527/325
Platby:    
Zaměstnanec (čistá mzda) 12 405,- 331/221
SP 4 725,- 336/221
ZP 2 025,- 336/221
945,- 342/221
Penzijní pojišťovna 1 000,- 325/221
Pojišťovna (životní) 500,- 325/221

Příklad 2: Příspěvky nad limit

Zaměstnanec má hrubou mzdu ve výši 15 000 Kč měsíčně, má podepsané prohlášení poplatníka. Zaměstnavatel mu měsíčně přispívá na penzijní připojištění částkou 2 000 Kč a na soukromé životní pojištění částkou 1 500 Kč.
 
Měsíčně tedy přesahuje limit o 1 000 Kč. Vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň bude navýšen o 1 000 Kč.
 
Text Částka MD/D
Hrubá mzda 15 000,- 521/331
SP zaměstnanec 6,5 % (základ 16 000,-) 1 040,- 331/336
ZP zaměstnanec 4,5 % (základ 16 000,-)                720,- 331/336
SP zaměstnavatel 25 % (základ 16 000,-) 4 000,- 524/336
ZP zaměstnavatel 9 % (základ 16 000,-) 1 440,- 524/336
Záloha na daň (SHM 21 440,-) 1 155,- 331/342
Příspěvek na penzijní připojištění 2 000,- 527/325
Příspěvek na soukromé životní pojištění 1 500,- 527/325
Platby:    
Zaměstnanec (čistá mzda) 12 085,- 331/221
SP 5 040,- 336/221
ZP 2 160,- 336/221
1 155,- 342/221
Penzijní pojišťovna 2 000,- 325/221
Pojišťovna (životní) 1 500,- 325/221
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva N.
27. 2. 2018 12:56:10
Firma dlouhodobě přispívá svému zaměstnanci na penzijní připojištění. Příspěvek ve výši 2.500 Kč měsíčně je pro firmu daňově uznatelný náklad, nepodléhající zdanění.

Pracovní poměr zaměstnance končí dohodou ke dni 28.2. 2018 z důvodu odchodu zaměstnance do starobního důchodu. Dotyčný bude ale pro firmu nadále pracovat, a to formou dohody o provedení práce za 10.000 Kč měsíčně.

Firma by chtěla dotyčnému i nadále vyplácet příspěvek na penzijní připojištění. Je to možné a byl by tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem?
Hlášení závadného obsahu

Gita Dohnalová
17. 10. 2016 16:20:49
Dobrý den, kolik může zaměstnavatel přispívat nejvíc na penz.připojištění, když by zaměstnanci nedával žádný příspěvek na životní pojištění. Děkuji za odpověď a přeji krásné a pohodové dny Blanka N.
Hlášení závadného obsahu
Dobrý den, kolik může zaměstnavatel přispívat nejvíc na penz.připojištění, když by zaměstnanci nedával žádný příspěvek na životní pojištění. Děkuji za odpověď a přeji krásné a pohodové dny Blanka N.
Hlášení závadného obsahu
Dobrý den, kolik může zaměstnavatel přispívat nejvíc za r. 2016 na penz.připojištění, když by zaměstnanci nedával žádný příspěvek na životní pojištění. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Aerine
15. 9. 2016 11:46:02
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli má zaměstnavatel právo odepřít mi příspěvek na spoření. Měli jsme možnost si vybrat mezi životním a penzijním. Moje chyba byla, že jsem zpočátku zvolila životní, to jsem teď ale zrušila a prosila jsem zaměstnavatele o převod příspěvku (po ukončení smlouvy životka) na penzijko. Prý jsem ale nebyla z tohoto důvodu vybrána pro tento benefit. To si o svém životě nesmím rozhodovat, aniž bych nepřišla o benefit?

Díky za nějaké reakce. Aerine
Hlášení závadného obsahu

Milda
11. 7. 2016 9:15:17
Dobrý den,
máme jako zaměstnanci následující problém, zaměstnavatel se rozhodl nám přispívat na důchodové připojištění. Výplatní páskou částka proběhla, ale na učtě není vložena. Jedná se o několik let zpětně. Máme na tyto příspěvky nárok?
Hlášení závadného obsahu

Marie
20. 5. 2016 7:27:25
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se zdaňuje částka (odbytné), které mi bude vyplaceno při ukončení penzijního a životní pojištění. Ukončení nebude předčastné. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
8. 3. 2016 9:46:48
reny: Dobrý den, zrušením životního pojištění se zabývají tyto dva články na Portálu POHODA:
- Zrušení životního pojištění – daňové dopady (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zruseni-zivotniho-pojisteni-%E2%80%93-danove-dopady/)
- Životní pojištění – dodanění v daňovém přiznání (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zivotni-pojisteni-%E2%80%93-dodaneni-v-danovem-priznani/)
Hlášení závadného obsahu

reny
7. 3. 2016 19:19:44
Když zruším životní pojištění na které mi přispívá zaměstnavatel, musí zaměstnavatel vše dodanit a dopojistit. Jak je to s příspěvkem na penzijní připojištění? Když ho předčasně zruším, přijdu o státní příspěvek a zaměstnavatel částky, které mi přispíval musí také dopojistit?
Hlášení závadného obsahu


19. 10. 2015 16:27:11
Dobrý den, příspěvky zaměstnavatele jsou při dožití, popř.řádném skončení smlouvy v 65 letech daněny srážkovou daní?
Hlášení závadného obsahu

Blanka
2. 9. 2015 10:28:10
Dobrý den, kolik může zaměstnavatel přispívat nejvíc na penz.připojištění, když by zaměstnanci nedával žádný příspěvek na životní pojištění. Děkuji za odpověď a přeji krásné a pohodové dny Blanka N.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
14. 4. 2015 13:49:09
Dobrý den ,
chtěla jsem se zeptat jestli nějaký zákon zakazuje zaměstnavateli přispívat zaměstnanci na daňově neuznatelné životní pojištění?
Hlášení závadného obsahu

honza
14. 4. 2015 11:09:59
Dobrý den,mám uzavřeno penzijní připojištění od 1.8.2012,zaměstnavatel mi také přispívá. Pokud budu chtít po pětiletém spoření a ve věku 60let jednorázové vyrovnání, bude mi zdaněn také příspěvek zaměstnavatele, nebo výnos z jeho příspěvků?
Hlášení závadného obsahu

Blahová
3. 3. 2015 12:02:09
Dobrý den Matěji, ano, částka 1000,- podléhá zdanění, je o ni proto navýšen základ na 16 000,- viz "Měsíčně tedy přesahuje limit o 1 000 Kč. Vyměřovací základ pro odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň bude navýšen o 1 000 Kč."
Blahová
Hlášení závadného obsahu

Matěj
2. 3. 2015 10:42:14
Dobrý den,
měl jsem za to, že limit 30 000 Kč stanovený § 6 odst. 9 písm. p) je v roční výši. Zákon nemluví o tom, že měsíční limit je stanoven na 30 000/12 (tedy na 2 500 Kč měsíčně). Příklad 2, kde se počítá zdanění příspěvku nad limit by tak měl vycházet z předpokladu, že v předcházejících měsících již bylo zaměstnavatelem na účet zaměstnance u příslušné pojišťovny odvedeno 27 500 Kč. Příspěvky, který se vejdou do ročního limitu, to jest. 2 500 by tak byly osvobozené a částka, která přesáhne 30 000 Kč ročně, to jest 1 000 Kč v příkladu číslo 2, by měla podléhat zdanění a odvodům pojistného.
Hlášení závadného obsahu

andrea
28. 1. 2015 19:11:45
Dobrý den, jaký vliv má zrušení soukromého živ. pojištění na platby zaslané zaměstnavatelem. Má tento nějaké povinnosti vůči FÚ. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
21. 1. 2015 14:35:29
Dobrý den pane Davide,
děkuji za upozornění, moc se omlouvám za chybu, již je opravena.
R. Blahová
Hlášení závadného obsahu

David
15. 1. 2015 13:06:18
Dobrý den,
mám za to, že u příkladu máte u hrubé mzdy špatně zaúčtovanou zálohu na daň. Máte 342/331. Dle mého názoru, to má být přesně naopak.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Terra Mia s.r.o.
Spodní prádlo, které si zamilujete ...
www.pohodovynakup.cz

ADaKa & MK s.r.o.
Společnost poskytuje účetní služby, zpracování mezd i daň. přiznání
www.adakamk.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme