Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 8. díl


Bc. Michaela Sobotková
3. 2. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jsou k vyřazení drobného majetku zapotřebí nějaké dokumenty? Můžete při mateřské dovolené pracovat u stejného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce? Pro koho je povinné elektronické přiznání k DPH? Odpovídají naši odborníci na účetnictví a daně.


 

Účetnictví

Účtování stravenek
Společnost provozující hostinskou činnost začala přijímat stravenky. Jak účtovat přijetí platby ve stravenkách a následné proplacení stravenek od společnosti vydávající stravenky?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle postupů účtování upravených Českým účetním standardem pro podnikatele č. 016 se v účtové skupině 21 – Peníze účtuje rovněž o zakoupených stravenkách do provozoven veřejného stravování. Konkrétně se o stravenkách účtuje jako o ceninách na účtu 213. Poskytování jídel a nápojů v pohostinství se zpravidla účtuje jako prodej zboží (případně služeb). Při úhradě většinou hodnota stravenky pokryje jen část ceny jídla a zákazník doplácí rozdíl v hotovosti, možný je ale i opačný případ.
 
Př.: Hodnota poskytnutého jídla je 85 Kč (včetně DPH), poskytnuto 50 jídel za den.
 
Tržby od zákazníků – částečná úhrada stravenkami v hodnotě 50 Kč
MD 213/D 604 (602)      2.500,00 Kč
 
Doplatky v hotovosti
MD 211/D 604 (602)      1.012,00 Kč
 
DPH z tržeb
MD 211/D 343      738,00 Kč
 
Při odvodu stravenek distributorské firmě si tato účtuje provizi – například 2 % z nominální hodnoty odkoupených stravenek, zpravidla o tuto provizi rovnou sníží vyplacenou částku.
 
Odvod stravenek distributorské firmě
MD 315 (311)/D 213      2.500,00 Kč
 
Provize distributorské firmy 2 % z nominální hodnoty stravenek
MD 518/D 315 (311)      50,00 Kč
 
DPH z provize (21 %)
MD 343/D 315 (311)      10,50 Kč
 
Doplatek distributorské firmy
MD 211 (221)/D 315 (311)      2.439,50 Kč


Zaúčtování účetní operace do roku 2013
V roce 2013 nám byla Finančním úřadem na základě „Dodatečného platebního výměru za zdaňovací období r. 2011“ vyměřená daň z příjmů právnických osob. Jak mám tuto účetní operaci zaúčtovat do roku 2013?

Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Doměrky a vratky daně z příjmů za minulá léta se účtují v účtové skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů, na účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů se souvztažným zápisem na účet 341 – Daň z příjmů. Tedy vyměřenou daň roku 2011 zaúčtujete v roce 2013 zápisem MD 595/D 341. Předpokládám, že jste v roce 2011 neměli daňovou ztrátu a že vám FÚ pouze nesnižoval výši ztráty. Pokud by tomu tak bylo, pak o tomto snížení ztráty se neúčtuje, pouze se v následném daňovém přiznání sníží hodnota ztráty, kterou lze v dalších letech odečíst. Jenom pro doplnění, pokud součástí nálezu k rozhodnutí o doměření daně je i napadení zůstatku některého rozvahového účtu poplatníka, je potřeba zaúčtovat i tuto změnu stavu rozvahových účtů zjištěnou správcem daně oproti stavům v účetnictví.Nákup podílu u s.r.o.
S.r.o. A zakoupila další s.r.o. B, kde má 40% podíl ve výši 80.000 Kč. Na jaký účet zaúčtuji u s.r.o. A nákup podílu? MD účet 252 vlastní akcie / D 211 80.000 Kč – je to správné účtování?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Při nákupu obchodního podílu se u kupujícího, pokud je účetní jednotkou, účtuje o nabytí dlouhodobého finančního majetku koupí na straně MD účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek, souvztažně s účtem 379 – Jiné závazky na straně Dal. Úhrada závazku se pak účtuje MD 379/D 211 (221). V závislosti na tom, jak velkým podílem kupující v kupované obchodní společnosti bude disponovat, se pak účtuje buď na MD účtu 061 – Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem, nebo 062 – Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným vlivem, či 063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly.
 
V tomto konkrétním případě, pokud nenakládá ve společnosti B jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě stejným nebo vyšším podílem jako společnost A (40%), má společnost A rozhodující vliv, je ovládající osobou podle ustanovení § 74 a 75 zákona o obchodních korporacích. Nákup podílu se pak účtuje na MD účtu 061. Předpokládejme, že s pořízením finančního majetku nejsou spojeny žádné vedlejší náklady, můžeme tedy účtovat přímo bez použití kalkulačního účtu 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku.
 
Pokud jde o uváděnou částku 80.000 Kč, není z dotazu jasné, zda byl podíl ve společnosti B zakoupen za nominální hodnotu podílu. Samozřejmě v praxi se zpravidla pořizovací cena podílu liší od ceny nominální. Nákup podílu se u společnosti A účtuje v ceně pořizovací, nikoli nominální.Vyřazení majetku
Používám program POHODA a drobný majetek eviduji v agendě Drobný majetek. Potřebuji při vyřazení tohoto majetku nějaké dokumenty typu potvrzení o likvidaci, darovací smlouvu, čestné prohlášení o nefunkčnosti majetku atp.? Nebo mohu majetek prostě vyřadit a případné kontrole sdělit, že se rozbil?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Drobný hmotný majetek se rovnou při jeho pořízení zpravidla stává daňovým výdajem – v případě, kdy je tento majetek okamžitě vydán „do spotřeby“, není-li tedy „zakonzervován“ na skladě. Třebaže se o výdeji drobného majetku účtuje jako o spotřebě materiálu (účet 501), nedá se z tohoto odvozovat, že by drobný majetek byl nějakým specifickým druhem zásob. Proto se ani na operativní evidenci tohoto majetku nedá aplikovat ustanovení příslušných zákonů vztahujících se k vedení evidence zásob. Evidence drobného majetku slouží pro interní potřeby podnikatelů, aby měli přehled o svém majetku.
 
V případě likvidace nepotřebného nebo nefunkčního drobného majetku se na samotný způsob vyřazení majetku z operativní evidence tedy nevztahuje ani ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona o daních z příjmů. Není tedy předepsáno vypracovávat pro tyto případy prokazatelný likvidační protokol.
 
Nicméně je jasné, že již ze samotné definice drobného hmotného majetku vyplývá výchozí předpoklad, že tento majetek by měl mít standardně použitelnost delší než jeden rok, zpravidla ale mívá skutečnou reálnou životnost mnohem delší. Navíc vyřazení majetku v důsledku likvidace je jediný případ, kdy na rozdíl od prodeje nebo převedení majetku z podnikání do trvalého osobního užívání nevzniká pro podnikatele povinnost dodaňovat prodej či převedení daní z příjmů či DPH. Dá se proto předpokládat, že „podezřelé“ příliš brzké či velmi časté vyřazování majetku likvidací by se mohlo stát předmětem pozornosti správce daně při kontrolní činnosti. Z tohoto důvodu je proto doložení nepoužitelnosti a nefunkčnosti drobného majetku posudkem odborné firmy či jiným způsobem při vyřazení likvidací z praktického hlediska doporučováno.

Pracovněprávní oblast

Mateřská dovolená a dohoda o provedení práce
Právě se chystám na mateřskou dovolenou. Chtěla bych spolupracovat také při MD a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mi chce dát podepsat dohodu o provedení práce. Je to možné? Nevyruší se mi tím smlouva na dobu neurčitou? Aby mi potom zaměstnavatel neřekl, že pracovní smlouva byla nahrazena dohodou.


Odpovídá Lenka Uvírová, účetní:
Smlouva se Vám nevyruší. Dohoda o provedení práce nemá se smlouvou nic společného. Dohoda by měla být na max. 300 hod. za rok, a pokud budete mít plat do 10.000 Kč měsíčně a podepíšete „růžové prohlášení“, nebude se za Vás odvádět ani sociální a zdravotní pojištění a daň pokryje Vaše sleva na poplatníka, takže se Vám nebude ani strhávat daň.Dohoda o provedení práce a renta
Pobírám rentu za předcházející služební poměr a současně pracuji na dohodu o provedení práce u dvou subjektů a u každého si měsíčně vydělám do 10.000 Kč. Postačí platit u každého subjektu zálohovou daň 15 %, nebo je to příjem nad 10.000 Kč měsíčně a je nutné platit rovněž sociální a zdravotní pojištění?


Odpovídá Lenka Uvírová, účetní:
Renta se nepočítá do příjmů. Pokud si u dvou různých zaměstnavatelů na dohodu vyděláte do 10.000 Kč, můžete u jednoho z nich podepsat „růžové prohlášení“, tam Vám daň pokryje sleva na poplatníka, takže sociální, zdravotní ani daň neodvádíte. U druhého zaměstnavatele už slevu na poplatníka uplatňovat nemůžete, tam Vám bude srážena pouze daň, sociální a zdravotní ne.


Návrat po třech rodičovských dovolených do práce
V dubnu se vracím po třech po sobě jdoucích rodičovských dovolených do práce. Děti mám od sebe necelé dva roky, takže jsem navazovala z jedné dovolené na druhou a třetí. Řádnou dovolenou jsem si po přechodu z mateřské na rodičovskou dovolenou nevybírala. Zajímá mě, na kolik dní dovolené budu mít nárok k proplacení, protože mi bylo naznačeno, že už pro mě místo nedrží.


Odpovídá Lenka Uvírová, účetní:
Dotaz není úplně přesný, ale pokud ho dobře chápu, tak zaměstnavatel je povinen držet Vám místo 3 roky. Pokud jste si dovolenou nevybrala při přechodu z mateřské dovolené na rodičovskou dovolenou, bohužel na ni již nemáte nárok.

Daň z přidané hodnoty

Prodej daru a DPH
Aeroklub – občanské sdružení, plátce DPH, dostal před několika lety od Aeroklubu ČR jako dar letadlo. Tento dar chce nyní prodat. Jak má postupovat s ohledem na DPH? Musí fakturovat s daní, nebo může bez daně? Na vstupu nebyl uplatněn odpočet DPH.


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Podle mého názoru (bez znalosti podrobnějších informací) v tomto případě bude prodej darovaného letadla podléhat dani z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že Aeroklub je již plátcem DPH, je totiž otázkou, zda se na jeho činnost případně dá aplikovat ustanovení § 61 písm. d) zákona o DPH. Pokud by tomu tak bylo, pak je na tazateli, aby posoudil, zda by se prodej výše uvedeného majetku nemohl posuzovat jako dodání zboží podle § 61 písm. f) téhož zákona.Elektronické přiznání k DPH
Přiznání DPH za IV/2013 se už podává elektronicky? Nebo je to myšlené tak, že se elektronicky podává přiznání až za období 2014? Když se bude podávat už nyní elektronicky, musí se ještě dávat i souběžně papírově?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Pokud jde o právnické osoby – plátce DPH, pak tyto mají podle § 101a zákona o DPH povinnost od 1. 1. 2014 činit podání elektronicky bez ohledu na zdaňovací období, kterého se tato podání týkají. Tedy právnické osoby podávají elektronicky podání za zdaňovací období prosinec 2013, nebo čtvrtý kvartál 2013, případně za všechna dřívější zdaňovací období, pokud za tato období nepodala přiznání do 31. 12. 2013. Současně musí elektronicky podat i dodatečná daňová přiznání vztahující se k jakémukoli zdaňovacímu období před 1. 1. 2014, pokud je toto dodatečné přiznání podáváno až po 1. 1. 2014.
 
Fyzické osoby (plátci DPH) mohou podávat daňová přiznání elektronicky dobrovolně za stejných podmínek jako právnické osoby. Vedle fyzických osob, které mají povinnost podávat přiznání elektronicky ze zákona, pak musí povinně po 1. 1. 2014 podávat daňová přiznání elektronicky ty fyzické osoby – plátci DPH, které přesáhnou obrat 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. A to od zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl obrat překročen. Vzhledem k tomu, že sledování obratu se vztahuje k 1. 1. 2014, pak pro ty plátce, kteří překročili tento obrat již v roce 2013, platí povinnost podat přiznání elektronicky od 1. 2. 2014 (měsíční plátci), případně od 1. 4. 2014 (kvartální plátci).
 
Pokud plátce podá přiznání elektronicky v souladu s ustanovením zákona o DPH, pak již není nutné souběžně podávat přiznání také v papírové podobě.Nákup a prodej aut
Jsme plátci DPH. Nakupujeme a prodáváme auta. Když koupíme auto od neplátce, přidáme si obchodní marži a prodáme ho zase bez DPH. Děláme to tak správně?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Domnívám se, že v tomto případě nepostupujete správně. Obecně platí, že každý plátce DPH musí při prodeji zboží uplatnit DPH na výstupu, a to i v případě, kdy bylo zboží pořízeno od neplátce DPH. Předpokládám, že prodáváte automobily pouze v tuzemsku, tedy nebudu ani uvažovat výjimky z obecného pravidla, které se vztahují k prodeji zboží do jiného státu EU osobě registrované k dani či vývoz zboží do třetích zemí mimo EU. Z dřívějších ustanovení zákona o DPH stále platí další výjimka, podle níž byl od DPH osvobozen prodej osobního auta, při jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet DPH. Tato výjimka se ale vztahuje pouze k osobním automobilům nakoupeným před 1. 4. 2009.
 
Další osvobození je podle § 62 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH v případě, kdy plátce nemohl uplatnit odpočet DPH na vstupu u takového zboží, které používal pouze k plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, případně použil toto zboží pro reprezentaci. Ani tato osvobození není možno na vaši činnost použít.
 
Takže ve vašem případě zůstává v platnosti povinnost z každého prodeje odvést příslušnou DPH. Pokud jsem ovšem z dotazu dobře pochopil, jedná se u vaší firmy o autobazar. V takovém případě byste mohli využít zvláštního režimu podle § 90 zákona o DPH a zdaňovat pouze ziskovou přirážku (obchodní marži).Fakturace na Slovensko
Jak postupovat při fakturaci na Slovensko pro neplátce DPH v případě, že máme povinnost se registrovat k dani na Slovensku? Jaké členění DPH použít?


Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Pokud plátce daně poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě osobě nepovinné k dani, vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň podle předpisů platných v této členské zemi plátce daně, který tuto službu poskytl. V této souvislosti mu může vzniknout registrační povinnost v tomto státě.

 


Převod auta na úvěr
Vedu daňovou evidenci sdružení bez právní subjektivity dvou OSVČ, podíl 50:50. DPH odváděl podnikatel B a podnikatel K odváděl DPH s nulou. V současné době se dohodli na rozpuštění sdružení. V roce 2013 zakoupili osobní vozidlo na úvěr – majitelem je leasingová společnost a provozovatelem podnikatel B, který uplatnil DPH. Jaký je postup v případě převodu provozovatele na podnikatele K? Co se bude dít s DPH?


Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Pokud účastník sdružení obdrží finanční náhradu formou podílu na hmotném nebo nehmotném majetku, půjde o zdanitelný příjem. Na druhé straně však může uplatnit jako daňový výdaj poměrnou část zůstatkové ceny. Pokud je v uvedeném případě skutečně vlastníkem vozidla leasingová společnost, nepůjde o výše uvedený případ, nýbrž o klasickou cesi smlouvy. Do data x spláceli oba účastníci pořízení vozidla společně a od tohoto data bude splácet celý tento majetek pouze podnikatel K. K žádnému vyrovnání mezi účastníky sdružení v tomto případě nedochází. Z hlediska DPH nedochází k žádnému zdanitelnému plnění.

 


Fakturování dlouhodobého pronájmu
Společnost s ručením omezeným, majitel areálu, pronajímá spolku zastřešená hřiště. Tento spolek je dále pronajímá široké veřejnosti. S.r.o. je plátce DPH, musí spolku (neplátce DPH) fakturovat nájem včetně DPH, pokud se jedná o dlouhodobý pronájem? Druhá otázka se týká spolku – může se brát pronajímání jednotlivých hřišť ke sportovním účelům jako nezisková činnost?


Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Podle nového ustanovení § 56a zákona o DPH je osvobozen nájem vybraných nemovitých věcí, specifikovaných § 56 odst. 1 (mimo jiné jde i o pozemky a stavby). Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu vybrané nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatňuje daň. Pokud jde o činnost spolku nebo zájmových sdružení, podléhá zdanění i nezisková činnost, pokud příjem z těchto činností převyšuje související výdaje. Navíc příjmy z nájemného (s výjimkou nájmu státního majetku) jsou podle § 18a odst. 2 zákona o daních z příjmů vždy předmětem daně.

 


Odvod DPH odběrateli z EU a mimo EU
Jsme autoservis, provádíme opravy aut, účtujeme náhradní díly, oleje a jiný spotřební materiál + servisní práce a také prodej PHM. Jedná se mi o sazbu a odvod DPH, když bude naším zákazníkem odběratel – člen EU, má platné DIČ, a když bude naším odběratelem nečlen EU – tedy ze 3. země. Materiál bude u odběratele z EU účtován bez daně a ZD do řádku č. 20 přiznání, práce taktéž bez daně a do ř. 21? Jak to bude s pohonnými hmotami? To stejné u odběratele ze 3. země, materiál bude účtován bez daně a ZD do řádku č. 22 přiznání, práce taktéž bez daně a do ř. 26 přiznání? Jak to bude s pohonnými hmotami?


Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
V daném případě se místo zdanitelného plnění určuje podle ustanovení § 9 zákona o DPH. Pokud je plnění poskytnuto osobě povinné k dani, je místem plnění místo, kde má tato osoba sídlo. V tomto případě tuzemský poskytovatel služby neuplatní daň na výstupu, pouze na daňový doklad uvede, že „daň odvede zákazník“. Pokud však je příjemcem zdanitelného plnění osoba nepovinná k dani, a pokud se jedná o práci na movité věci, je podle § 10g písm. b) ZDPH místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta, tedy v tomto případě v tuzemsku. Z tohoto důvodu se uplatní na výstupu daň podle českého zákona.

Podnikání

Spolupracující osoba
Jsem OSVČ. Mohu mít manžela se stejným živnostenským oprávněním jako osobu spolupracující a uplatňovat mimo snížení daně z příjmů také snížení např. 30 % obratu, a tím o 30 % snížit hranici 1.000.000 Kč k povinné DPH?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
Bohužel nikoli, využití manžela jako spolupracující osoby a rozdělení části Vašich příjmů a výdajů na něj se vztahuje pouze k dani z příjmů. Na DPH nemá rozdělení příjmů žádný vliv, a pokud dosáhnete stanoveného obratu, stáváte se povinně plátcem DPH.Paušál na auto v majetku firmy
Platí stále (za zdaňovací období 2013) možnost u automobilu v majetku firmy (a pokud uplatňuji skutečné výdaje na dopravu) odečíst si paušál 5.000 Kč/měsíc/vůz (za předpokladu vyloučení skutečně koupených PHM a parkovného)? Nebo už je to zrušeno?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:
I v aktuálním znění zákona o daních z příjmů stále platí ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt), podle něhož mezi daňově uznané výdaje patří také paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem. Tedy splňujete-li všechny podmínky tohoto paragrafu, můžete si i za rok 2013 uplatnit „výdaj“ ve výši 5.000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období.

Daň z příjmů

Darování bytu a jeho zdanění
Prarodiče darovali synovi darem 1/2 bytu. Zapsáno na katastru 3. 1. 2014. Bude platit daň z převodu nemovitostí a nově daň z příjmů místo darovací daně, od které by byl v roce 2013 osvobozen?

Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Podle § 10 odst. 3 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od 1. 1. 2014 osvobozeny od daně také bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší.Budou platit děti dědickou daň?
Po mém úmrtí zdědí moje děti peníze na účtech (stavební spoření, investiční účty, penzijní spoření, životní pojištění a sporožirový účet). Budou z toho platit daň z příjmů, když byla zrušena dědická daň?


Odpovídá Ing. Jiří Nigrin, daňový poradce:
Podle nového ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Blanka
15. 2. 2018 13:39:07
Dobrý den. Zrušila jsem předčasně životní pojištění. Musím dodanit. Jaké doklady mám doložit finančnímu úřadu. Jedná se o období roku 2015 a 2016. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Janule
21. 6. 2016 14:31:12
Dobrý den,
při inventuře jsem narazila na jiný drobný majetek, než byl uvedený v inventurním soupisu. Někde jsem četla, že se nesmí zaměňovat majetek za jiný (např. skříň Alfa - uvedená na seznamu za skříň z nábytkové stěny) Nemohu najít ten předpis, kde jsem to četla. Můžete mi poradit, kde hledat?
Hlášení závadného obsahu

Romana Kostková
26. 2. 2016 9:59:10
Dobrý den, nevím, zda se dotazy píší sem. Jedná se mi o vyřazení osobního automobilu z majetku fy. Manžel je fO a vede jen evidenci. Osobní automobil koupil a zařadil do fy. v prosinci 2010, Je již celý odepsaný. Při nákupu jsme koupily auto od společnosti, která nám vystavila fa bez DPH a tudíž jsme si DPH neuplatnily. Společnost ho prý vyhrála a tak DPH nebylo možné. Nyní chceme automobil převést do čistě soukromého využívání - musím odvádět DPH z ceny obvyklé? Jestli ano, je možné se této povinnosti zbavit, kdyby byl automobil darován dceři tělesně postižené? Děkuji za odpověď. Kostková
Hlášení závadného obsahu

ylenny
22. 2. 2015 11:47:05
Dobrý den, prosím o ujasnění účtování v daňové evidenci OSVČ (není plátcem DPH). Jedná se o nákup diagnostického přístroje v hodnotě 29 000 Kč a počítačové databáze v hodnotě 21 000 Kč. Doporučujete zvolit variantu (1) proúčtovat obě položky jako provozní režii a zařazení do evidence Drobného majetku? Nebo druhá varianta (2) zvolit odpisovou sk. 2, nahlížet na obě položky jako na celek (jedna bez druhé není funkční) a odepisovat je?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
25. 3. 2014 8:23:14
pro Jarku:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde:
http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-10-dil/
Hlášení závadného obsahu

Alice
21. 3. 2014 13:10:11
V loňském roce jsme koupili byt, který pronajímáme. Lze odečítat nějakým způsobem kupní cenu jako náklady při danění příjmů z pronájmu?
Hlášení závadného obsahu

Vlasta Tunková
20. 3. 2014 17:31:25
OSVČ má živnost. oprávnění (IČO) na živnost volnou (vede DE)Rozšířil si podnikání o živnost řemeslnou (stejné IČO), může pro řemeslnou živnost použít paušální výdaje?
Hlášení závadného obsahu

Jarka
17. 3. 2014 18:08:26
Dobrý den, prosím o radu jak se promítne v daňovém přiznání za rok 2013 nákup auta do podnikání za hotové peníze, zda je nutno jej dát do majetku a jak je to s odpisy. Auto bylo pořízeno za 145000,- Kč a kolik si můžu dát do výdajů korun.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
4. 3. 2014 8:00:12
pro Marcela Filipová, MarieP., dotazovatelka, Marta Kindlová, Zuzka, Blanka:

Odpověď na Váš dotaz naleznete zde: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/odpovedi-na-dotazy-z-online-poradny-%E2%80%93-9-dil/
Hlášení závadného obsahu

Jana
25. 2. 2014 14:31:53
Dobrý den, prosím o radu se zaúčtování zřizovacích výdajů nově vzniklé s.r.o.
Společnost má jednoho společníka.Ten před založením společnosti (v lednu) zaplatil zálohu 15.000,- na právní služby. Od února je společnost plátcem DPH. Právník vystavil fakturu 1.2., kde jsou uvedeny právní služby a sepsání notářského zápisu 15.096,-s DPH, správní a soudní poplatek 6.000,-bez DPH a odečtena záloha 15.000,-. Jak mám zaúčtovat zálohu při sestavování zahajovací rozvahy a jak pak zaúčtovat fakturu?Děkuji moc za odpověď a jsem s pozdravem.Malá
Hlášení závadného obsahu

Marcela Filipová
Poradce POHODA
17. 2. 2014 14:44:46
Firma nakupuje materiál v Číně. Na základě PFA materiál uhradí z korunového účtu ( banka přepočte kurzem ) Celní správa vystaví daňový doklad min. o 14 dní později a v jiném kurzu. Pro přiznání k DPH se musí použít částka z daňového dokladu. Jak případ zaúčtovat ?
Hlášení závadného obsahu

MarieP.
14. 2. 2014 16:41:01
Změna zdaňovacího období. Právnická osoba - registrace k DPH v 19.12.2013, podána žádost na změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní 23.12.2013.FÚ nevyhověl s odůvodněním, že žádost nebyla podána do konce měsíce října 2013, což je termín nereálná. Má smysl se odvolávat? Děkuji za info
Hlášení závadného obsahu

dotazovatelka
12. 2. 2014 18:00:00
Dobrý den. Potřebovala bych poradit. Bylo nám sděleno, že můžeme uplatňovat Slevu daňového poplatníka, když manžel pobírá rentu ze šachty. Je toto opravdu možné a co pro to musíme udělat? doufám že píši dotaz srozumitelně
Hlášení závadného obsahu

dotazovatelka
12. 2. 2014 17:53:27
Sleva daňového poplatníka
Hlášení závadného obsahu

Marta Kindlová
10. 2. 2014 21:12:16
Dobrý den, chci se zeptat, zda musím podávat daňové přiznání za minulý rok, kdy jsem v tomto roce po předchozí rodičovské dovolené pobírala peněžitou pomoc v mateřství a poté si nechala proplatit od zaměstnavatele dovolenou ve výši 22tis. Kč. Děkuji za opověď. MK
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
5. 2. 2014 17:01:38
Dobrý den,můžu se prosím zeptat-do 05/2013 jsem pracovala jako OSVČ (nebyla jsem plátcem DPH).Od 3.6.13 jsem zaměstnána na hlavní prac.poměr.Musím podat za rok 2013 (do května) daň.přiznání-jaké podklady k němu potřebuji?
děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Blanka
5. 2. 2014 13:34:34
Dobrý den. Prosím o radu, jaký formulář daňového přiznání mám vyplnit, když jsem skončila prac.poměr v říjnu a pak jsem evidovaná na ÚP. A musím k přiznání doložit kromě potvrzení o zdanit.příjmech i potvrzení od ÚP? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
HLEDÁTE DAŇOVÉHO PORADCE?
Vše od běžných konzultací až po převzetí celé účetní a daňové agendy.
www.filipmacoun.cz

Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,70 Kč
-0,035 Kč
22,13 Kč
-0,051 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru