Kurzové rozdíly u poskytnutých záloh v cizí měně


Ing. Michal Kadlec
12. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Kurzové riziko vzniká jen u těch transakcí v cizí měně, které jsou spojeny s peněžní platbou v budoucnosti.

Foto: 123RF

 

V případě, že zaplatíme zálohu na budoucí plnění v cizí měně, měli bychom vědět, jak postupovat k rozvahovému dni. Zda tuto zálohu přepočítávat na české koruny, nebo nepřepočítávat, si objasníme v následujícím článku.


 
Účetnictví vedeme povinně i v české měně, jakož i účetní závěrku sestavujeme v jednotkách české měny. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně na českou měnu účetní jednotky povinně přepočítávají k okamžiku uskutečnění účetního případu a následně ke konci rozvahového dne.

V případě některých transakcí v cizí měně je účetní jednotka vystavena kurzovému riziku. Kurzové riziko souvisí se změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně (české koruně). Kurzové riziko vzniká jen u těch transakcí v cizí měně, které jsou spojeny s peněžní platbou v budoucnosti, kdy vývoj měnového kurzu má vliv na výši těchto budoucích peněžních toků, které účetní jednotka z aktiva očekává získat. Toto kurzové riziko zobrazíme v účetnictví právě prostřednictvím kurzových rozdílů.

Kurzové riziko naopak nevyplývá z aktiv a závazků, které ačkoliv jsou důsledkem transakce v cizí měně, nepředstavují do budoucna očekávaný peněžní tok (např. majetek, zásoby, náklady příštích období, …) – stejně tak jako námi zaplacené zálohy, které nebudou v budoucnosti vráceny.

Tab.: Přehled účtů záloh
 
Číslo účtu Název účtu
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
151 Poskytnuté zálohy na materiál
152 Poskytnuté zálohy na mladá zvířata
153 Poskytnuté zálohy na zboží
314 Poskytnuté zálohy

Poskytnutá záloha zachycená v účetnictví představuje úhradu (části) pořizovací ceny majetku nebo služby (před jejich dodáním). Je-li tedy očekáváno dokončení předmětného ujednání, nepředstavují tyto zálohy v cizí měně pohledávku, ale majetek (resp. jeho část), a není s nimi spojeno kurzové riziko. Proto se takovéto zálohy k datu účetní závěrky ani k datu zúčtování záloh kurzově nepřepočítávají.

Příklad 1

Dne 10. 11. 2020 zaplacena záloha na nákup stroje 10 000 EUR (kurz ČNB 26,431 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
10. 11. 2020 264 310 Kč 052/221


Rozvahový den
31. 12. 2020 (kurzový rozdíl u zálohy se nepočítá a neúčtuje)


Dne 25. 1. 2021 dodán stroj a faktura na 30 000 EUR (10 000 EUR zaplaceno zálohou), kurz ČNB 26,080 Kč/EUR.
 
Datum Částka MD/D
25. 1. 2021 782 400 Kč 042/321
25. 1. 2021 264 310 Kč 321/052
25. 1. 2021 3 510 Kč 563/321*
(kurzový rozdíl se týká závazku,
ne zálohy)

* varianta, kdy počítáme kurzový rozdíl i při částečné úhradě

Dne 1. 2. 2021 doplacena faktura 20 000 EUR (kurz ČNB 25,97 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
1. 2. 2021 519 400 Kč 321/221
1. 2. 2021 2 200 Kč 321/663
(kurzový rozdíl se opět týká závazku,
ne zálohy)

052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
221 – Bankovní účet (EUR)
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
321 – Závazky (dodavatelé)
563 – Kurzová ztráta
663 – Kurzový zisk

 
Při úhradě faktury odečtením zálohy v cizí měně v programu POHODA ručně zadáme do pole Kurz likvidace kurz platný ke dni úhrady zálohy.

U záloh na služby zaplacených před jejich poskytnutím v následujícím období se jedná v podstatě o náklady příštích období – to jsou aktiva, která jsou důsledkem již uskutečněného peněžního toku a není s nimi spojeno kurzové riziko. Nepřepočítávají se tedy ani tyto zálohy při účetní závěrce příslušným kurzem ČNB.

Příklad 2

Dne 10. 11. 2020 zaplacena 1. záloha na služby, které budou poskytnuty v roce 2021 – 15 000 EUR (kurz ČNB 26,431 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
10. 11. 2020 396 465 Kč 381 (314)/221


Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, které budou poskytnuty až v následujícím účetním období, použijeme místo účtu 314 – Poskytnuté zálohy spíše účet 381 – Náklady příštích období (nicméně princip u účtu 314 i 381 je stejný). Důležité je spíše, kam se daný účet promítne v rozvaze (tj. správné nastavení účtů). U mikro účetních jednotek sestavujících rozvahu ve zkráceném rozsahu je tento výkaz tak zkrácený, že oba účty vykazujeme na stejném řádku (C. Oběžná aktiva).

Dne 10. 12. 2020 zaplacena 2. záloha na služby, které budou poskytnuty v roce 2021 – 15 000 EUR (kurz ČNB 26,305 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
10. 12. 2020 394 575 Kč 381 (314)/221


Rozvahový den
31. 12. 2020 (kurzový rozdíl u záloh nepočítáme a neúčtujeme)

Dne 25. 1. 2021 přijata faktura na služby na částku 31 000 EUR (kurz ČNB 26,080 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
25. 1. 2021 808 480 Kč 518/321
25. 1. 2021 396 465 Kč 321/381 (314)
25. 1. 2021 394 575 Kč 321/381 (314)
25. 1. 2021 5 265 Kč 563/321
(kurzový rozdíl se týká závazku,
ne zálohy)
25. 1. 2021 3 375 Kč 563/321
(kurzový rozdíl se týká závazku,
ne zálohy)


Výše zbylých pořizovacích nákladů majetku nebo služby, která nebyla zálohou uhrazena, představuje další samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny, o níž účetní jednotka účtuje (jako o závazku nebo úhradě) v době dodání majetku nebo služby, přičemž nedochází souběžně k přepočtu částky poskytnuté zálohy.

Dne 5. 2. 2021 uhrazen zbytek faktury (1 000 EUR při kurzu ČNB 25,805 Kč/EUR).
 
Datum Částka MD/D
5. 2. 2021 25 805 Kč 321/221
5. 2. 2021 275 Kč 321/663
(kurzový rozdíl se týká závazku,
ne zálohy)

314 – Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích období
518 – Služby


Takováto záloha jako samostatná (dílčí) část celkové pořizovací ceny majetku nebo služby tedy nepředstavuje majetek, který je předmětem kurzového přepočtu (rozdílu). Tuto zálohu účtujeme a vykazujeme v hodnotě stanovené kurzovým přepočtem k datu účetního případu, tj. k datu poskytnutí peněžních prostředků. Dále už tuto zálohu ke konci roku (rozvahového dne) nepřepočítáváme.

Tyto zálohy vykazujeme v rozvaze:
  • v rámci dlouhodobého majetku, je-li očekávaným plněním pořízení dlouhodobého majetku
Vykázání zálohy k 31. 12. 2020 z příkladu č. 1 v rozvaze:
 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek řádek 14 264 310
B.II.5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek řádek 25 264 310
 
  • v rámci zásob, je-li očekávaným plněním pořízení zásob
C.I. Zásoby řádek 38
C.I.5 Poskytnuté zálohy na zásoby řádek 45
 
  • v rámci nákladů příštích období, je-li očekávaným plněním pořízení služby (pokud se služba týká následujícího účetního období)
Vykázání záloh k 31. 12. 2020 z příkladu č. 2 v rozvaze
(starší způsob vykazování)
 
D. Časové rozlišení aktiv řádek 74 791 040
D.1. Náklady příštích období řádek 75 791 040


Vykázání záloh k 31. 12. 2020 z příkladu č. 2 v rozvaze
(novější alternativní způsob vykazování)
 
C.II. Pohledávky řádek 46 791 040
C.II.3.1 Náklady příštích období Řádek 145 791 040


V případě, že bychom očekávali, že nedojde k dodání majetku nebo služby, za které jsme již zaplatili zálohu (záloha nám bude vrácena), pak v takovém případě by tato poskytnutá záloha v cizí měně byla pohledávkou, tedy majetkem vyjádřeným v cizí měně. A tato pohledávka by naopak byla předmětem kurzového přepočtu k rozvahovému dni, kdy by byla tato záloha vykázána v rozvaze v rámci pohledávek.

Více informací můžete nalézt např. v Interpretaci Národní účetní rady I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila zvýšení limitu pro DPH

23. 6. 2022 | Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým by se měl s účinností od 1. 1. 2023 zvýšit roční limit pro povinnou registraci k DPH. A to z jednoho milionu korun na dva. V souvislosti s tímto krokem by měla od příštího roku vzrůst na dvojnásobek taktéž podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh teď míří ke schválení do Parlamentu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
zabezpečovací systémy
prodej, servis, obchod, jablotron, dsc,paradox,galaxy,hikivison,avtech
www.a1com.cz

Svařovací technika Merkle
Prodej a servis svařovacích a řezacích zařízení.
www.merkle-tabor.cz

Daňový kalendář

27. 6. 2022 Přiznání DPH (za květen 2022)
27. 6. 2022 Souhrnné hlášení (za květen 2022)
27. 6. 2022 Kontrolní hlášení (za květen 2022)
1. 7. 2022 Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
23,39 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.06.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme