Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Krátkodobé a dlouhodobé úvěry – účty 231 a 461


Bc. Alena Haas Kubátová
11. 8. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dlouhodobým úvěrem se rozumí úvěr se splatností nad jeden rok.

Foto: 123RF

 

Úvěr znamená pro podnikatele přijetí peněz z cizího zdroje. Úvěr může být krátkodobý i dlouhodobý. Jaké účty používáme k jejich zaúčtování? A jaké účetní operace se k nim vážou? Pojďme se na účtování úvěrů společně podívat.


 

Krátkodobé úvěry

Za krátkodobé úvěry považujeme úvěry se splatností nejvýše jeden rok. V účetnictví je pro tyto typy úvěrů vyhrazena účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry, kde pro tento účel použijeme stejnojmenný účet 231 – Krátkodobé úvěry. Ve výkazu rozvahy jej nalezneme v pasivech v části C.II.2 – Závazky k úvěrovým institucím.

Na účtu 231 účtujeme o krátkodobých úvěrech poskytnutých bankami a úvěrovými institucemi a dále o úvěrech překlenovacích, pokud nejsou řešeny v rámci běžného účtu.

Překlenovací úvěr je někdy označován také jako meziúvěr a poskytují jej pouze stavební spořitelny. Jde o nástroj, jehož cílem je pomoci zákazníkovi financovat pořízení nemovitosti v době, kdy nesplní podmínky standardního úvěru ze stavebního spoření. To znamená, že nemá naspořeno potřebné množství finančních prostředků, nebo nespořil dostatečně dlouhou dobu.

Eviduje-li účetní jednotka více krátkodobých úvěrů, účtuje o každém z nich na samostatném analytickém účtu. První zápis na účtu 231 je pořízen na základě oznámení příslušné úvěrové instituce o poskytnutém úvěru, případně na základě prvního výpisu z úvěrového účtu. Zaúčtování úvěru provádíme přes pomocný účet 261 – Peníze na cestě, protože ne vždy má účetní k dispozici oba výpisy – běžný i úvěrový.

Pokud dojde k úhradě ze strany úvěrové instituce přímo dodavateli z úvěru, účtujeme proti účtům 321 – Závazky z obchodních vztahů, 379 – Jiné závazky, případně 479 – Jiné dlouhodobé závazky. Na straně Má Dáti účtujeme o splátkách úvěru, na straně Dal pak nově poskytnuté krátkodobé bankovní úvěry.

Tab. 1: Účtování v souvislosti s účtem 231:
 
Text MD/D
1. Poskytnutí krátkodobého úvěru – převod peněz na běžný účet  
   a) dle výpisu z BÚ 221/261
   b) dle výpisu z úvěrového účtu     261/231
2. Poskytnutí úvěru přímou úhradou dluhu – faktura
dodavatele/smlouva apod.
321, 379, 479/231
3. Splátka úvěru z běžného účtu 231/221
4. Přepočet úvěru k rozvahovému dni, pokud byl poskytnut v cizí měně  
   a) kurzový zisk 231/663
   b) kurzová ztráta 563/231


Pokud jsou používány cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i v těchto cizích měnách. Přepočet cizí měny se řídí směnným kurzem devizového trhu, vyhlášeným Českou národní bankou („ČNB“).

Pro přepočet k okamžiku vzniku účetního případu použijeme buď denní kurz konkrétní banky, nebo pevný kurz stanovený účetní jednotkou ve vnitropodnikové směrnici. Kurz ke konci rozvahového dne použijeme dle ČNB.

Dlouhodobé úvěry

Dlouhodobým úvěrem se rozumí úvěr se splatností nad jeden rok. Pro účtování dlouhodobých úvěrů je určen účet 461 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím ze stejnojmenné účtové skupiny 46.

Ve výkazu rozvahy se tento účet nachází v pasivech v části C.I.2 – Závazky k úvěrovým institucímC.II.2 – Závazky k úvěrovým institucím, přičemž je třeba rozdělit jeho krátkodobou část – tedy splátky, které mají být uhrazeny v následujících 12 měsících po rozvahovém dni, a dlouhodobou část – tj. zbytek splátek.

Účet 461 slouží pro zachycení dlouhodobých úvěrů poskytnutých bankou či úvěrovou společností a úvěrů poskytnutých při eskontu směnek. Analytická evidence k účtu 461 se stejně jako v případě účtu 231 vede podle poskytnutých úvěrů. V případě, že je úvěr poskytnut v cizí měně, je třeba k rozvahovému dni zaúčtovat příslušné kurzové rozdíly. Zde platí stejná pravidla jako pro účet 231.

Tab. 2: Účetní operace v souvislosti s účtem 461:
 
Text MD/D
1. Poskytnutí dlouhodobého úvěru převodem peněz na běžný účet  
   a) dle výpisu z BÚ             221/261
   b) dle výpisu z úvěrového účtu 261/461
2. Poskytnutí dlouhodobého úvěru k přímé úhradě dluhu 321, 379, 479/461
3. Splátka dlouhodobého úvěru  
   a) dle výpisu z běžného účtu 261/221
   b) dle výpisu z úvěrového účtu 461/261
4. Prodloužení lhůty splatnosti krátkodobého úvěru nad 1 rok 231/461
5. Přepočet bankovního úvěru v cizí měně k rozvahovému dni  
   a) kurzová ztráta 563/461
   b) kurzový zisk 461/663
 
Na základě úvěrové smlouvy lze příjem finančních prostředků v programu POHODA přímo zaznamenat v agendě Účetnictví/Banka na příslušný bankovní účet, kde zadáte nový příjmový doklad na částku úvěru a zvolíte příslušnou předkontaci dle charakteru úvěru 221/231 (krátkodobý), resp. 221/461 (dlouhodobý), členění DPH zvolíte „UN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Z běžného účtu následně provádíte likvidaci veškerých závazků běžným způsobem.

Na předpis splátek úvěru je možné vytvořit v agendě Fakturace/Ostatní závazky jednotlivé splátky s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Na platbu úroků z úvěru je možné vytvořit další závazek opět s předkontací „Bez  – Doklad bez zaúčtování“ a členěním DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“. Při tvorbě závazků na splátky úvěru a úroků lze využít povel Stálé platby… z nabídky Záznam v agendě Fakturace/Ostatní závazky.

Pořízení dlouhodobého majetku na úvěr

Zvláštní kapitolou je pořízení automobilů, strojů nebo obdobného dlouhodobého majetku prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Účetní jednotka obvykle splácí po určitou dobu (nejčastěji 36, 48 nebo 60 měsíců) stále stejnou částku, složenou ze splátky anuity, úroku a někdy i pojištění.

Na jednotlivé splátky je vystaven splátkový kalendář, kde je vše podrobně rozepsáno. V praxi se osvědčuje vytvořit na celé účetní období předpis splátek a poté splátky již jen párovat s bankou.

Ve splátkovém kalendáři bývají nejčastěji kromě základních údajů, jako je identifikace smluvních stran apod., uvedeny tyto údaje:
  • předmět úvěru,
  • celková výše poskytnutého úvěru,
  • celková výše splátky,
  • variabilní symbol platby,
  • bankovní spojení pro úhradu jednotlivých splátek,
  • splatnost jednotlivých splátek,
  • pro každou splátku rozpis jistiny, úroku, případně pojištění.
Jak takový nákup a postupné splácení vypadá v praxi? Uvedeme si to na jednoduchém příkladu.

Příklad

Společnost ABC, s. r. o. zakoupila od společnosti LOUDA AUTO, a. s. osobní automobil Mazda CX-30 za 899 998 Kč vč. DPH. Společnost ABC se rozhodla, že bude nákup automobilu financovat prostřednictvím dlouhodobého úvěru. Celková výše úvěru činí, stejně jako cena vozidla bez DPH, celkem 743 800 Kč a jedná se o úvěr na 5 let, celkem tedy 60 splátek.

V okamžiku, kdy společnost ABC, s. r. o. obdrží fakturu za nákup automobilu, zaúčtuje ji klasicky na 042/321. Poté interním dokladem uhradí fakturu přes úvěr a ten se tak dostane do účetnictví. Účetní operace tedy vypadají následovně.

 
Text MD/D
1. Nákup automobilu – faktura dodavatele  
   a) pořizovací cena ve výši 743 800 Kč 042/321
   b) DPH ve výši 156 198 Kč 343/321
2. Čerpání úvěru v okamžiku obdržení splátkového kalendáře
v hodnotě 743 800 Kč – interní doklad        
321/461
3. Splátka v celkové výši 13 375,48 Kč bude zaúčtována následovně:  
   a) splátka jistiny 461/325
   b) úrok z úvěru 562/325
4. Každoměsíční úhrada splátky z bankovního účtu 325/221
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

30. září vyprší lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z EU

27. 9. 2021 | Ve čtvrtek 30. 9. skončí lhůta, do které je možné požádat o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2020. Žádost je nutné podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu, který spravuje Generální finanční ředitelství. Žádosti podané jiným způsobem nemohou být totiž předány příslušným členským státům k vyřízení.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alfa tax consulting s.r.o
účetnictví - daně - mzdy
www.alfataxconsulting.cz

MAX COMPUTER
Prodej a servis výpočetní techniky za bezkonkurenční ceny.
www.maxcomputer.cz

Daňový kalendář

27. 9. 2021 Přiznání DPH (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Souhrnné hlášení (za srpen 2021)
27. 9. 2021 Kontrolní hlášení (za srpen 2021)
15. 10. 2021 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
0,035 Kč
21,76 Kč
0,072 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.09.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru