Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Prominutí penále a úroků od 1. ledna 2015


Bc. Michaela Sobotková
8. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud žádáte o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, musíte počítat se správním poplatkem ve výši 1 000 Kč.

Foto: Fotolia

 

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, která je účinná od 1. 1. 2015.


 
Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně („příslušenství daně“). Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto.

Vyhovět finanční úřad může pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí.

Penále

Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
 
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným po 1. lednu 2015.

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015.
 
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.
 
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dřívějších právních předpisů (platných do konce roku 2014).

Kdy podat žádost o prominutí

Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
 
Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Jak podat žádost o prominutí

Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, pak tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč.
 
V případě žádosti o prominutí částky do 3 000 Kč včetně, se správní poplatek nehradí.
 
Žadatel o prominutí by měl svou žádost řádně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.
 
Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015 naleznete na webových stránkách Finanční správy.

K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.


Související článek:
Prominutí sankcí u daní a kontrolního hlášení


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bassau CZ
Prodej vonných esencí pro sauny, parní lázně, servis bazénů, vířivek
www.bassau.cz

NSD International CZ
Výroba etiket, bookletů.
www.nsd.cz

Daňový kalendář

15. 4. 2020 Daň silniční (záloha za 1. čtvrtletí 2020)
20. 4. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 4. 2020 Daňové přiznání MOSS (1. čtvrtletí 2020)
27. 4. 2020 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,54 Kč
-0,015 Kč
25,54 Kč
0,248 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.04.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru