Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani silniční podejte do 31. ledna


Redakce
18. 1. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Silniční daň za rok 2018 je třeba zaplatit do 31. 1. 2019.

Foto: 123RF

 

Máte povinnost zaplatit za rok 2018 silniční daň? V tom případě nezapomeňte, že se blíží termín podání daňového přiznání. Musíte tak učinit nejpozději do 31. ledna 2019. Do konce ledna je také zapotřebí daň silniční zaplatit.


 
Silniční dani podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná:
 • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
 • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti – vozidla k podnikání.
Silniční dani podléhají vždy nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice.

Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak netýká?

Povinnost se netýká daňových subjektů, jejichž vozidla dani silniční nepodléhají. Těmito vozidly jsou např.:
 • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
 • ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v § 3 odst. 2 písm. g) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
 • speciální pásové automobily.

Poplatníci daně

Poplatníkem daně je ten, kdo:
 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsaná jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášený z registru vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž:
 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Pokud je u stejného vozidla více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.

Základ daně

Základem daně je:
 • zdvihový objem motoru v cm³ u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav a návěsů,
 • největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Tab.: Roční sazba daně ze základu daně podle zdvihového objemu motoru
 
Zdvihový objem (v cm³) Sazba v Kč
do 800 1 200
nad 800 do 1 250 1 800
nad 1 250 do 1 500 2 400
nad 1 500 do 2 000 3 000
nad 2 000 do 3 000 3 600
nad 3 000 4 200


Nejzazší lhůtou pro zaplacení silniční daně za rok 2018 je 31. leden 2019. Aktuální tiskopisypřiznání k dani silniční naleznete na webu Finanční správy.


Zdroj: Finanční správa, WINLEX
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CEZNA CZ s.r.o.
nábytek prodej výroba velkoobchod
www.cezna.cz

DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru