Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani silniční a z nemovitých věcí se posouvá


Redakce
12. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí můžete letos podat později.

Foto: 123RF

 

Pokud máte povinnost podat přiznání k dani silniční nebo k dani z nemovitých věcí, budete na to mít více času. Původní termín 1. února se totiž kvůli současným mimořádným událostem přesouvá až na 1. dubna 2021.


 
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 můžete letos podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání. Termín pro podání daňového přiznání k těmto daním se posouvá pro všechny z 1. února na 1. dubna 2021.

Nemusíte se tedy obávat pokuty za opožděné podání daňového přiznání k těmto dvěma daním, pokud k jejich podání dojde nejpozději 1. dubna 2021. Stejně tak vám nebude vyčíslen úrok z prodlení vzniklý na dani silniční, pokud dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději 1. dubna 2021.

Pozor, pokud máte nemovitou věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do původního termínu, tedy do 1. února 2021. Tato lhůta vyplývá ze zákona a není možné ji prodloužit. V případě podání přiznání přes společného zástupce platí prodloužený termín 1. dubna 2021.

Tab.: Dokdy podat daňové přiznání a zaplatit daň
 
Daň Podání
daňového přiznání
Bez sankce Možnost platby bez úroku z prodlení až do
Z nemovitých věcí 1. 4. 2021 Prominutí pokuty 31. 5. 2021
Silniční 1. 4. 2021 Prominutí pokuty 1. 4. 2021 všechny daňové subjekty
16. 8. 2021 vybrané daňové subjekty

Zdroj: Finanční správa

Více informací se dozvíte ve Finančním zpravodaji 3/2021.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat ti, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví:
  • pozemek,
  • zdanitelnou stavbu nebo
  • bytovou či nebytovou jednotku nebo
  • pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku.
V případě, že jste nemovitou věc v loňském roce darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musíte to též oznámit finančnímu úřadu. Jestliže vám ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, je také třeba podat daňové přiznání. Pokud jste všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2020 pozbyli, doručíte na finanční úřad pouze písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají i ti poplatníci:
  • kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně,
  • u kterých došlo ke změně výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.
Předmětem zdanění je také část budovy nebo inženýrské stavby, pokud je dokončená a užívaná.

Pokud se potřebujete na něco ohledně daně z nemovitých věcí zeptat či pomoci s vyplněním přiznání, můžete se telefonicky obrátit na svůj finanční úřad.

Kdo podává přiznání k dani silniční

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná:
  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Dani silniční podléhají vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.


Zdroj: Finanční správa, Finanční zpravodaj 3/2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
OSCOM.CZ
Autorizovaný obchod a velkoobchod s profesionálním nářadím
www.oscom.cz

ÚČETNÍ PROFI KANCELÁŘ
LEKTOR ÚČETNICTVÍ + ÚČETNICTVÍ NA ZAKÁZKU
lektorucetnictvi.sluzby.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru