Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani silniční a z nemovitých věcí se posouvá


Redakce
12. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí můžete letos podat později.

Foto: 123RF

 

Pokud máte povinnost podat přiznání k dani silniční nebo k dani z nemovitých věcí, budete na to mít více času. Původní termín 1. února se totiž kvůli současným mimořádným událostem přesouvá až na 1. dubna 2021.


 
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 můžete letos podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání. Termín pro podání daňového přiznání k těmto daním se posouvá pro všechny z 1. února na 1. dubna 2021.

Nemusíte se tedy obávat pokuty za opožděné podání daňového přiznání k těmto dvěma daním, pokud k jejich podání dojde nejpozději 1. dubna 2021. Stejně tak vám nebude vyčíslen úrok z prodlení vzniklý na dani silniční, pokud dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději 1. dubna 2021.

Pozor, pokud máte nemovitou věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků si chce přiznat nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu, musí podat daňové přiznání do původního termínu, tedy do 1. února 2021. Tato lhůta vyplývá ze zákona a není možné ji prodloužit. V případě podání přiznání přes společného zástupce platí prodloužený termín 1. dubna 2021.

Tab.: Dokdy podat daňové přiznání a zaplatit daň
 
Daň Podání
daňového přiznání
Bez sankce Možnost platby bez úroku z prodlení až do
Z nemovitých věcí 1. 4. 2021 Prominutí pokuty 31. 5. 2021
Silniční 1. 4. 2021 Prominutí pokuty 1. 4. 2021 všechny daňové subjekty
16. 8. 2021 vybrané daňové subjekty

Zdroj: Finanční správa

Více informací se dozvíte ve Finančním zpravodaji 3/2021.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat ti, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví:
  • pozemek,
  • zdanitelnou stavbu nebo
  • bytovou či nebytovou jednotku nebo
  • pokud zaevidovali krajinný prvek na svém pozemku.
V případě, že jste nemovitou věc v loňském roce darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musíte to též oznámit finančnímu úřadu. Jestliže vám ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, je také třeba podat daňové přiznání. Pokud jste všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2020 pozbyli, doručíte na finanční úřad pouze písemné oznámení o této skutečnosti.

Povinnost podat daňové přiznání mají i ti poplatníci:
  • kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně,
  • u kterých došlo ke změně výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.
Předmětem zdanění je také část budovy nebo inženýrské stavby, pokud je dokončená a užívaná.

Pokud se potřebujete na něco ohledně daně z nemovitých věcí zeptat či pomoci s vyplněním přiznání, můžete se telefonicky obrátit na svůj finanční úřad.

Kdo podává přiznání k dani silniční

Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v České republice a používaná:
  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Dani silniční podléhají vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.


Zdroj: Finanční správa, Finanční zpravodaj 3/2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

O vrácení DPH z jiných členských států EU si můžete požádat do 30. září

4. 8. 2021 | Do 30. září si mohou plátci požádat o vrácení DPH za rok 2020, kterou zaplatili v jiném členském státě EU, přičemž nesmí být v tomto státě registrováni k DPH. O vrácení je možné požádat prostřednictvím elektronického portálu české daňové správy, do kterého je nejprve třeba se zaregistrovat. Správce daně má na zřízení přístupu lhůtu 15 dní.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

Účetní kancelář
Vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd.
centrum.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2021 Přiznání DPH (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Souhrnné hlášení (za červenec 2021)
25. 8. 2021 Kontrolní hlášení (za červenec 2021)
31. 8. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,44 Kč
-0,050 Kč
21,43 Kč
-0,011 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.08.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru