Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2020?


Redakce
31. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jedním ze způsobů úhrady daní je bezhotovostní platba, ať prostřednictvím bankovního příkazu, nebo internetového bankovnictví.

Foto: 123RF

 

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu, aby platby dorazily na odpovídající účet? Jaké jsou platební možnosti a z kterých částí se skládá bankovní účet správce daně? V dnešním článku přinášíme praktické informace, které se hodí většině z nás.


 
Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě se musí uvést, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její nasměrování zde znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (dále jen „ČNB“), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu:
  • Předčíslí bankovního účtu – v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
  • Matriková část (matrika) – jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část.
Tab.: Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů
 
Název finančního úřadu Matrika Kód banky
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad 77620021 0710

Příklad

Jako příklad uveďme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj: 748-77628111/0710, kde:
  • 748 – předčíslí určující typ daně (daň silniční),
  • 77628111 – matriková část označuje konkrétní finanční úřad
  • 0710 – kód ČNB.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky a nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu k úhradě, případně formou internetového bankovnictví.

Pro placení daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, tzv. SIPO. Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí mohou občané (fyzické osoby) využít bezplatnou poštovní poukázku A – doklad V/DS.

Za den platby daně je považován den, kdy se částka připíše na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného u ČNB.
 

Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky A – doklad V/DS

Poplatníci – fyzické osoby mohou využít bezplatnou poštovní poukázku A – doklad V/DS (tzv. daňovou složenku) pro placení v hotovosti následujících čtyř daní:
  • daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání,
  • daň z nemovitých věcí,
  • daň z nabytí nemovitých věcí,
  • daň z převodu nemovitostí.
Bezplatná poštovní poukázka A – doklad V/DS je modifikací poštovní poukázky A, při jejímž použití hradí cenu služby majitel bankovního účtu. Hlavním rozlišovacím znakem od běžné zpoplatněné poštovní poukázky A je, kromě názvu poukázky, transakční kód 113 v pravém horním rohu a konstantní symbol 0001. Poštovní poukázka A – doklad V/DS je dostupná na provozovnách České pošty.

Poplatníci daně z nemovitých věcí, fyzické osoby, obdrží poštou v průběhu května 2020 poštovní obálku s bezplatnou předvyplněnou poštovní poukázkou A – doklad V/DS k úhradě daně z nemovitých věcí.

Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky A

Poštovní poukázky A se používají pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku A lze použít pro platby všech druhů daní.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na provozovně České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě.

Obsah údajů z převzaté poukázky se automatizovaně přenáší do datového souboru, který je se odesílá finančnímu úřadu a který je jedinou podkladovou informací pro finanční úřad. Je tedy důležité dobře a čitelně vyplnit údaje na poukázce, aby se platba daně doručila a bez problémů identifikovala.

Bezhotovostní placení – formou bankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

V případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak se platba nedoručí. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce.

Platba se na účet správce daně nepřipíše a vrátí se zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi nepříjemné komplikace, neboť daň nemusí být zaplacena v termínu.

Bezhotovostní placení – formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená výše. Je opravdu důležité ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu.

Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí–matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu.

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a má-li daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).

Pokud nemá přidělené DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede devět nebo deset číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.

Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění.

Specifický symbol – v případě zajištění daně dle ZDPH se do kolonky Specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění.

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Datum splatnosti – by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZDPH se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum dne přijetí úplaty anebo datum dne přijetí vybraných výrobků z jiného členského státu.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Testování zaměstnanců se spustí od března

26. 2. 2021 | Od 1. března mohou zaměstnavatelé nakupovat schválené antigenní testy určené pro testování laiky, a může tak začít testování zaměstnanců ve firmách. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zpočátku bude testování dobrovolné, později povinné. Vláda zaměstnavatelům přispěje na jednoho zaměstnance maximálně 60 Kč na test čtyřikrát měsíčně. Zaměstnance, u kterého se testem onemocnění prokáže, bude muset zaměstnavatel nahlásit na hygienu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Účetní kancelář
Účetní kancelář Jana Jarochová
jarochova.webnode.cz

Terra Mia s.r.o.
Spodní prádlo, které si zamilujete ...
www.pohodovynakup.cz

Daňový kalendář

1. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020
15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,20 Kč
0,085 Kč
21,61 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.02.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru