Clo a celní řízení


Bc. Michaela Hauzarová
9. 9. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Celnímu řízení podléhá veškeré zboží přicházející na území EU ze zahraničí.

Foto: Fotolia

 

Při obchodování v rámci EU je dovoz i vývoz zboží osvobozen od celních poplatků, kvót a jiných překážek volného obchodu. Celní řízení však dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU.


 
Při obchodování v rámci Evropské unie („EU“) je dovoz i vývoz zboží osvobozen od celních poplatků, kvót a jiných překážek volného obchodu. Celní řízení však dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU, přičemž případný celní poplatek neboli clo stát vybírá prostřednictvím celní správy při přechodu zboží přes celní hranici.
 
Dovážené či vyvážené zboží může, ale i nemusí být zatíženo clem. Jednotné postupy celních orgánů v rámci celního řízení upravuje především legislativa EU. V průběhu celního řízení se porovnávají údaje v dokumentech se skutečným stavem zboží. Ve většině případů celní orgány kontrolují zejména správnost předložených dokladů, mohou však přistoupit též k namátkové či úplné fyzické kontrole zboží.

Vývoz zboží z EU

Vystavením vývozního doprovodného dokladu (dále jen „VDD“), který zboží doprovází až na hranice EU, je zboží propuštěno do celního režimu vývozu. Zboží se propustí k vývozu s podmínkou, že opustí celní území EU ve stejném stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku přijetí vývozního prohlášení.
 
Prostřednictvím VDD je prokázáno, že zboží nevstoupilo na vnitřní trh EU, a tudíž je jeho prodej osvobozen od DPH dle ustanovení § 66 zákona o DPH. Stanovení případného cla a jeho výše se poté v naprosté většině provádí v zemi příjemce, kam je zboží vyvezeno.

Dovoz zboží do EU

Dovoz zboží ze zemí mimo EU se týká nejen podnikatelských subjektů, ale v posledních letech se zvyšuje také zájem spotřebitelů z České republiky o nakupování ze zahraničních e-shopů, zejména ze zemí Číny, Tchaj-wanu či USA.
 
Celnímu řízení podléhá veškeré zboží přicházející na území EU ze zahraničí. Toto zboží je nutné v souladu s právními normami EU propustit do režimu volného oběhu, přičemž návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo zvolený zástupce, tzv. deklarant (Česká pošta, spediční společnosti).
 
Celní procedury nevedou vždy k vyměření cla, záleží zejména na hodnotě a druhu dováženého zboží. Například pro výpočetní techniku se převážně vztahuje clo 0 % bez ohledu na její cenu.
 
Obecně však platí tato pravidla:


Výjimka také platí pro zásilky zboží mezi soukromými osobami, kdy se hranice pro vyměření DPH posouvá z 22 na 45 eur. Jedná se o tzv. dárkové zásilky, musí však jít o dovoz neobchodní povahy. V praxi často používané označení zásilky jako „Gift“ některými zahraničními obchodníky není pro celní správu určující.
 
Sazby cla se převážně pohybují v rozmezí od 1 % do 10 % z hodnoty zboží (plus případné náklady na zahraniční dopravu či pojištění) a vyměřují se na základě přiložené faktury. Výši cla si může dovozce spočítat pomocí systému Taric CZ, důležité je ale správné zařazení zboží do příslušné kategorie.
 
Povinnost zaplatit clo při dovozu zboží se označuje jako celní dluh, přičemž jeho součástí jsou kromě cla i další daně (DPH, spotřební daň) a poplatky z celního řízení. Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. V případě nezaplacení celního dluhu může celní správa uložit pokutu do výše až 50 000 Kč nebo zabavit samotné zboží.
 
Do celní hodnoty dováženého zboží (do základu pro výpočet cla) se započítává:
 • vlastní hodnota zboží,
 • zahraniční náklady na dopravné,
 • případné pojištění apod.
Do základu pro výpočet DPH se započítává:
 • vlastní hodnota zboží,
 • clo, pokud je vyměřeno,
 • dopravné (úsek po EU), pokud již není součástí cla (celní hodnoty),
 • služba celní deklarace.

Příklad

Zboží dovezené do ČR z USA podléhá clu i DPH.
 
Hodnota zboží: 10 000 Kč
Doprava zahraniční: 1 200 Kč
Doprava po EU: 500 Kč
Clo: 7 %
Služba celní deklarace České pošty: 196 Kč
 
Clo = 0,07 x (10 000 + 1 200) = 784 Kč
DPH = 0,21 x (10 000 + 784 + 500 + 196) = 2 411 Kč

Celní režimy

Kromě režimu vývozu zboží a režimu propuštění zboží do volného oběhu při dovozu existují v rámci celní správy ještě tyto další režimy:
 • Tranzit – zboží je dopravováno pod dohledem od jednoho příslušného celního úřadu k příslušnému druhému celnímu úřadu (například TIR).
 • Uskladňování v celním skladu – při zajištění celního dluhu je zboží uskladněno v soukromém nebo veřejném celním skladu (clo a daně se neplatí).
 • Aktivní zušlechťovací styk – zboží, které bylo do tuzemska dovezeno za účelem zušlechtění (tedy např. montážní práce, kompletační práce atp.), poté je vyvezeno do další země (za toto zboží se neplatí clo ani daně, nejsou uplatňovány žádné limity či omezení).
 • Pasivní zušlechťovací styk – umožňuje, aby bylo tuzemské zboží vyvezeno do zahraničí, kde bude následně zušlechtěno a poté dovezeno zpět. Může se zcela či částečně osvobodit od cla, záleží na posouzení příslušného celního úřadu (v případě rozhodnutí, že na zboží bude clo uvaleno, se clo hradí z hodnoty přidané v zahraničí).
 • Dočasné použití – zboží bylo dovezeno do tuzemska a setrvalo zde určitou dobu (zahraniční vlastník), po uplynutí určité doby se vyveze v původním stavu (nezměněném) zpět do zahraničí. Dočasné použití se používá např. pro exhibice, umělecká díla apod. (zboží je částečně či zcela osvobozeno od dovozního cla).
U firem (hospodářských subjektů), které vyvážejí zboží do zemí mimo EU, dovážejí zboží ze zemí mimo EU, nebo převážejí zboží v celním režimu tranzitu (tedy i u mezinárodních dopravců), je povinné tzv. identifikační číslo EORI. Účelem je jedinečná identifikace uvedených subjektů ve všech členských státech EU.
 
Pro nepodnikající fyzické osoby lze vygenerovat tzv. dočasné (ad hoc) číslo EORI, díky němuž se urychlí projednávání na celním úřadu (údaje pod dočasným EORI jsou vedeny pouze v rámci ČR).
 
V minulých letech také proběhla rozsáhlá modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím dvanácti IT systémů a v současné době lze téměř všechna celní prohlášení podávat v elektronické podobě (např. pomocí aplikací e-Vývoz či e-Dovoz). Výsledkem je celkové zefektivnění a zjednodušení celních řízení a sjednocené předávání dat mezi členskými státy EU.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lucie
6. 12. 2022 10:06:12
Dobrý den,
prosím, jak je to s přefakturací cla? Např. firma (plátce DPH) nakoupí zboží z Číny, zaplatí clo, celní poplatky. Zboží je určeno pro německého zákazníka plus i clo. Česká firma (zprostředkovatel) fakturuje zákazníkovi bez DPH - ale bude celé plnění uvedeno v DPH přiznání? Nebo jen zboží bude v DPH, ale clo půjde mimo DPH? ...Když fakturuji českému zákazníkovi, zadám plnění jako osvobozené s nárokem na odpočet (myslím clo). Ale u zákazníka s německým DIČ, případně u zákazníka ze třetí země si nevím rady. Prosím o pomoc.

Děkuji a s pozdravem, Lucie
Hlášení závadného obsahu

Jarda
4. 3. 2022 14:26:28
Dobrý den, chci koupit loď registrovanou ve Švýcarsku a provozovanou v Holandsku. Pokud bych ji registroval v ČR, jaké clo a DPH bude? Druhá možnost je registrovat loď v Polsku - jaké zde bude clo a DPH?
Je přihlédnuto, kde bude loď provozována?
Hlášení závadného obsahu

Honza
12. 5. 2021 16:58:00
Zdravím. Jak se prosím dozvím, že mám zaplatit DPH či clo?
Hlášení závadného obsahu

Michal Horáček
25. 3. 2021 12:20:58
Přeji dobrý den, neporadíte nám někdo, jak proclívat a danit ( DPH) prodlouženou záruku z Velké Británie? Zboží je z Francie, ale prodloužená záruka na něj je z Velké Británie. Děkujeme za rodu
Hlášení závadného obsahu

VJ
22. 3. 2021 13:25:18
Dobrý den! Jakým způsobem určit při dovozu např. z USA cenu dopravy po EU? Může se vypočítat jako poměr vzdáleností místa expedice v USA a hranic EU? Na faktuře je v celková cena dopravy.
Hlášení závadného obsahu

Adam
4. 3. 2021 10:56:15
Dobrý den, prosím, které dokumenty potřebujeme pro vývoz stroje - pásový traktor z Ruské federace? Je lepší poptat přepravní společnost? Na kolik se můžou vyšplhat celní poplatky?
Hlášení závadného obsahu

Radka
6. 8. 2020 18:27:56
Dobrý den,prosím jaké dovozové clo bude na potravinové doplňky z Ruské federace ??
Hlášení závadného obsahu

Lopik
22. 1. 2020 14:49:56
Dobrý den, je nutnost posílat VDD s balíkem do USA ikdyž nejsme plátci DPH ?
Pokud ano umí POHODA tisknout VDD
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Hana
4. 12. 2019 22:15:22
Dobry den,objedala jsem kuchařský nůž z Japonska,cena 86,45 dolarů,v korunách 2 093 Kč.Doprava zdarma.Myslim,že clo platit nebudu,ale kolik bude dělat DPH.Dekuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Dr Alexander Fitz
8. 1. 2019 14:32:04
Dobrý den , ze Spojených Emirátu chci dovest suvenyry , parfemy. je omezen dovoz těchto dárku??děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 11. 2018 19:45:30
Dobrý den, ráda bych přes internet koupila 2 obrázky v hodnotě 218 dolarů. V jaké výši bych platila clo a DPH? Poštovné je zdarma.
Hlášení závadného obsahu

Josef
12. 11. 2018 21:26:27
Dobrý den chtel bych poslat dar telefon do ruské republiky kolik buda clo dekuji josef Dvořák
Hlášení závadného obsahu

Standa
15. 10. 2018 14:02:10
Dobrý den,
chci se zeptat, jak je to s podmínkami pro nákup zboží ve třetích zemích (Rusko, Bělorusko, atd.) a následný prodejem u nás. Jedná se o kosmetické přípravky.
Jak si vypočítám clo, DPH. Abych věděl, jestli se mi to vyplatí.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Tomas
17. 8. 2017 21:30:03
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak je to s osvobozením od cla a DPH, kdyz je balík označen jako "dárek od tety"?? Co musí byt splněno?? Je v tomto případě důležitá hodnota zboží?? Mam konkrétní případ, kdy jde o elektroniku za 30tis Kč. Dekuji... Tomas
Hlášení závadného obsahu

Ivana Loňková
Uživatel POHODA
13. 8. 2016 14:07:11
Dobrý den, jak zaúčtovat vrácené zboží vyvezené do 3.země. Vývoz byl uskutečněn koncen července,začátkem srpna se zazásilka vrátila spolu s dovozním dokladem v režimu 6110 F01 a tentýž den bylo zboží znovu posláno na původního adresáta v režimu vývoz. Budu vrácení účtovat jako dovoz zboží nebo jako "dobropis" červencového vývozu? Děkuji za odpověď. IL
Hlášení závadného obsahu

datove
25. 6. 2016 14:45:48
Britové se odpojily z EU jak to je s proclení zboží zakoupené v UK. děkují
Hlášení závadného obsahu

Ivako
11. 9. 2015 9:05:58
Dobrý den, prosím o radu, jak mám zadat doklad do účetnictví v případě dodání zboží ze země mimo EU s dodací podmínkou DDP(tím předpokládám jsou celní výlohy a daně zaplaceny dodavatelem.). Doklad od dodavatele mám pouze jeden - fakturu, kde vidím způsob dodání DDP a dvě částky: za zboží a za ostatní náklady. Mám od dodavatele požadovat nějaký doklad z celnice, resp. má povinnost nám doklad z celnice dodat? Budu vyčíslovat DPH do daňového přiznání a popř. kde zjistím jeho výši. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2023

6. 12. 2022 | Osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, se od roku 2023 zvýší minimální výše platby pojistného. Budou platit nově 168 Kč (místo 147 Kč). Nezapomeňte si tedy upravit platbu již za leden. Pokud byste totiž zaplatili méně, než je nově stanovené minimum, znamenalo by to pro vás zánik účasti na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
LEM PRŮMYSLOVÉ BARVY
Průmyslové barvy a nátěry pro výrobce ocelových konstrukcí.
www.prumyslovebarvy.com

Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,32 Kč
-0,035 Kč
23,12 Kč
0,122 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme