Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců


Bc. Michaela Sobotková
14. 8. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mladiství zaměstnanci nesmí pracovat přesčas ani v noci.

Foto: Fotolia.eu

 

Na mladistvé zaměstnance a zaměstnankyně, které jsou těhotné, kojí nebo pečují o malé děti, se vztahují speciální pravidla. Přečtěte si, na co má tato skupina zaměstnanců nárok a jaké pracovní úlevy se jich týkají.


 

Pracovní podmínky zaměstnankyň

Zaměstnankyně nesmí vykonávat práci, která ohrožuje jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanovuje vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu (viz vyhláška č. 288/2003 Sb.).
 
Je také zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.
 
Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadním místě. Pokud požádá těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Výše uvedené platí také pro zaměstnankyni – matku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí.
 
V případě, že zaměstnankyně dosahuje při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle zvláštního právního předpisu (viz § 42 až 44 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Vyslání na pracovní cestu

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Zaměstnavatel je může přeložit jen na jejich žádost.
 
To samé platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, které ještě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Viz § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
Požádá-li někdo z výše uvedené skupiny o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
 
Těhotné zaměstnankyně nesmí vykonávat práci přesčas. Ani zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Přestávky ke kojení

Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.
 
Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku.
 
Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči.
 
Mladiství zaměstnanci nesmí pracovat přesčas ani v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.
 
Jestliže je zakázáno zaměstnávat mladistvého zaměstnance prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože je její výkon mladistvým zaměstnancům zakázán nebo protože podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb ohrožuje jeho zdraví, je zaměstnavatel povinen do doby, než bude mladistvý zaměstnanec moci tuto práci konat, poskytnout mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci.
 
Mladiství zaměstnanci mají zakázánu také práci pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, práci, která je pro ně v tomto věku nepřiměřená, nebezpečná nebo zdraví škodlivá a práci, při které jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejímž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních lidí.
 
Vyhláška č. 288/2003 Sb. přesně vymezuje práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
 
Zákazy některých prací mohou být rozšířeny výše uvedenou vyhláškou i na zaměstnance ve věku do 21 let.

Zdravotní prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen vést seznam mladistvých pracovníků, kteří jsou u něj zaměstnáni. Seznam musí obsahovat:
  • jméno (popřípadě jména) a příjmení,
  • datum narození, a
  • druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.
 
Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb:
  • před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 
Při ukládání pracovních úkolů mladistvému zaměstnanci je zaměstnavatel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb.


Zdroj: § 238 až § 247 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ACCOUNTING GROUP s.r.o.
Účetní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti účetnictví
www.acgroup.cz

Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru