Zahraniční pracovní cesta v příkladech


Bc. Renata Blahová
30. 9. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

Foto: Fotolia.eu

 

Jak na zahraniční pracovní cesty teoreticky, jsme si ukázali nedávno. Tentokrát si předvedeme výpočet pracovní cesty za hranice České republiky na praktických příkladech. Počítejte s námi.


 

Příklad 1: Cestování automobilem

Plynárenská společnost z Jihomoravského kraje vysílá svého zaměstnance na pracovní cestu na Slovensko, kde bude provádět montáže plynových hořáků v síti prodejen.
 

Čtyřdenní pracovní cesta probíhala následovně:

12. 8. 2013  
Dubňany – Starý Hrozenkov   5:00 až 7:00   (přechod státní hranice)   85 km
Starý Hrozenkov – Bánovce nad Bebravou   7:00 až 8:00   (montáž 3,5 hodiny)   45 km
Bánovce nad Bebravou – Partizánské   11:30 až 12:15   (montáž 3,5 hodiny)   20 km
Partizánské – Prešov   16:00 až 21:30   (přesun do Prešova, ubytování)   370 km
 
13. 8. 2013  
Prešov – Prešov   7:00 až 10:30   (montáž 3,5 hodiny)   10 km
Prešov – Košice   10:30 až 11:10   (nákup materiálu na fakturu)   35 km
Košice – Svidník   11:30 až 12:30   (montáž 2 hodiny)   95 km
Svidník – Stropkov   14:40 až 16:50   (montáž 2 hodiny)   15 km
Stropkov – Snina   17:00 až 19:00   (přesun do Sniny)   75 km   (Snina – ubytování)
 
14. 8. 2013  

Snina – Snina   7:00 až 11:00   (montáž 4 hodiny)   10 km
Snina – Trebišov   11:00 až 12:30   (montáž 2,5 hodiny)   75 km
Trebišov – Veľký Meder   15:00 až 21:30   (Veľký Meder – ubytování)   450 km
 
15. 8. 2013  
Veľký Meder – Dunajská Streda   7:00 až 7:20   (montáž 4,5 hodiny)   25 km
Dunajská Streda – Skalica   12:10 až 15:10   (montáž 3 hodiny)   155 km
Skalica – Sudoměřice   18:10 až 18:20   (přechod státní hranice)   5 km
Sudoměřice – Dubňany   18:20 až 18:40   (konec pracovní cesty)   18 km


A) strava nebyla poskytnuta

Tab. 1: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Sazba stravného v Kč (v ČR) Sazba stravného v EUR (mimo ČR) Kapesné v EUR (40 %)
12. 8. 2013 ČR 2 0    
12. 8. 2013 Slovensko 17   23,33 9,33
13. 8. 2013 Slovensko 24   35,00 14,00
14. 8. 2013 Slovensko 24   35,00 14,00
15. 8. 2013 Slovensko 18,33   35,00 14,00
15. 8. 2013 ČR 0,33 0    
           
Celkem EUR       128,33 51,33

První den (kombinace Česká republika a Slovensko) česká část trvala pouze 2 hodiny, nevzniknul tedy nárok na tuzemské stravné. Zahraniční část trvala 17 hodin a zaměstnanec má tím pádem nárok na 2/3 základní sazby, která pro Slovensko činí 35 EUR/den, tedy 23,33 EUR, kapesné ve výši 40 % stravného činí 9,33 EUR.
 
Druhý a třetí den (strávený celý v zahraničí) zaměstnanci náleží za každý den celá základní sazba stravného a 40% kapesné z tohoto stravného.
 
Čtvrtý den zaměstnanec v zahraničí strávil více než 18 hodin, má tedy nárok na plnou sazbu stravného, v ČR mu nárok na stravné nevzniká.
 
Zahraniční stravné se poskytuje zásadně v cizí měně.
 

B) použito soukromé vozidlo zaměstnance, doloženy skutečné náklady za naftu

Tab. 2: Základní náhrada a náhrada pohonných hmot (PHM)

      Sazba Náhrada
  Stát Km EUR EUR
Amortizace ČR + SK 1 488 3,6 0,139 5 356,8 206,832
PHM ČR 103 36,01 1,391 255,923 9,886
PHM SK 1 385 35,82 1,384 3 422,95 132,262
             
Celkem         9 035,673 348,98

Zaměstnanec použil dieselové vozidlo se spotřebou 6,9 l/100 km, nákup PHM doložil dokladem z ČR 36,1 Kč/l a ze Slovenska 1,384 EUR/l.
 
Pro přepočet cizí měny se používá kurz platný v den zahájení pracovní cesty, v případě zálohy je to kurz platný v den poskytnutí této zálohy.
 
Podle § 167 zákoníku práce náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně je povinen uhradit zaměstnavatel pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. Ostatní vyúčtování pak může být provedeno buď v českých korunách, nebo v eurech.
 
Podobně, jestliže zaměstnanec nebude trvat na poskytnutí náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně, může mu ji zaměstnavatel poskytnout v české měně. Zaměstnanec může použít průměrnou cenu pohonné hmoty stanovenou vyhláškou (jako u tuzemských cestovních příkazů).
 

C) ubytování placeno na místě v hotovosti

Tab. č. 3: Nutné vedlejší výdaje

Datum Popis Místo Částka v EUR
12. 8. 2013 Ubytování Prešov 7,00
13. 8. 2013 Ubytování Snina 6,50
14. 8. 2013 Ubytování Veľký Meder 7,50
Celkem     21,00


D) ubytování včetně snídaně

Tab. č. 4: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Stravné v EUR (mimo ČR) Krácení Upravené stravné v EUR Kapesné v EUR (40 %)
12. 8. 2013 ČR 2        
12. 8. 2013 Slovensko 17 23,33   23,33 9,33
13. 8. 2013 Slovensko 24 35,00 25 % 26,25 14,00
14. 8. 2013 Slovensko 24 35,00   35,00 14,00
15. 8. 2013 Slovensko 18,33 35,00 25 % 26,25 14,00
15. 8. 2013 ČR 0,33        
             
Celkem EUR     128,33   110,83 51,33

Druhý a čtvrtý den byla v rámci ubytování poskytnuta také snídaně. Protože v oba tyto dny pracovní cesta trvala více než 18 hodin, krátí se stravné o 25 % za jedno jídlo. Od stravného tedy odečteme 25 % (8,75 EUR) a denní stravné činí 26,25 EUR. Jinak vše včetně kapesného zůstává neměnné (tak, jak je uvedeno v předchozích příkladech).

Příklad 2: Cestování letecky

Zaměstnanec brněnské společnosti byl vyslán na pracovní cestu do Paříže. Jednalo se o celodenní konferenci. Letenky i ubytování byly zaplaceny předem zaměstnavatelem. V den konference byla poskytována celodenní strava, tedy snídaně, oběd a večeře. Zaměstnanec využil přímý let nízkonákladové letecké společnosti (Praha – Paříž), občerstvení na palubě letadla nebylo poskytnuto.
 
Z Brna na letiště cestoval autobusem. Z francouzského letiště do hotelu využil taxislužby s předchozím souhlasem zaměstnavatele. Autobus a taxi platil na místě v hotovosti. Žádné další vedlejší výdaje spojené s pracovní cestou mu nevznikly.

 
Pracovní cesta probíhala následovně:

Datum Odjezd
Příjezd
Země Čas Dopravní prostředek Km
10. 9. 2013 Brno – Zvonařka   06:50    
10. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla ČR 10:00 autobus 226
10. 9. 2013 Praha – odbavení   10:00    
10. 9. 2013 Praha – odlet ČR 12:35    
10. 9. 2013 Praha – odlet   12:35    
10. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle Francie 14:15 letadlo 1 030
10. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle   14:35    
10. 9. 2013 Paříž – hotel Francie 15:40 taxi 31
12. 9. 2013 Paříž – hotel   05:30    
12. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle Francie 06:20 taxi 31
12. 9. 2013 Paříž – Letiště Charles De Gaulle   06:20    
12. 9. 2013 Paříž – odbavení Francie 08:25    
12. 9. 2013 Paříž – odlet   08:25    
12. 9. 2013 Praha – přílet Francie 10:00 letadlo 1 030
12. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla   10:00    
12. 9. 2013 Praha – Letiště Václava Havla ČR 10:35    
12. 9. 2013 Praha – odjezd   10:35    
12. 9. 2013 Brno – Zvonařka ČR 14:45 autobus 226


Tab. č. 5: Stravné a kapesné

Datum Země Počet hodin Stravné v Kč (v ČR) Stravné v EUR (mimo ČR) Krácení Upravené stravné v Kč Stravné v EUR Kapesné v EUR (40 %)
10. 9. 2013 ČR 5,75 66,00     66,00    
10. 9. 2013 Francie 11,42   15,00     15,00 6,00
11. 9. 2013 Francie 24   45,00 75 %   11,25 18,00
12. 9. 2013 Francie 10   15,00     15,00 6,00
12. 9. 2013 ČR 4,75            
                 
Celkem EUR       75,00     41,25 30,00
Celkem Kč     66,00         0

První den tuzemská část pracovní cesty přesahuje 5 hodin, vzniká tedy nárok na tuzemské stravné v rozmezí 66 až 79 Kč (v našem případě byla použita nejnižší sazba). Protože v tomto dni vzniknul nárok na tuzemské stravné, musí zaměstnanec na zahraniční části pracovní cesty strávit minimálně 5 hodin, aby měl nárok také na zahraniční stravné, což v tomto případě splňuje.
 
Základní sazba zahraničního stravného pro Francii činí 45 EUR. Zahraniční část pracovní cesty spadá do rozmezí 5 až 12 hodin, zaměstnanci proto náleží zahraniční stravné ve výši 1/3, tedy 15 EUR. Zároveň má nárok na kapesné ve výši 40 % stravného, což činí 6 EUR. První den nebyla zaměstnanci poskytnuta žádná bezplatná strava, stravné proto není kráceno.
 
Druhý den strávil zaměstnanec celý v zahraničí, náleží mu proto celá výše základní sazby stravného. Byla mu však poskytnuta celodenní strava (tři jídla), základní stravné se tedy krátí o 25 % za každé jídlo (celkem o 75 %). Stravné pro druhý den tak činí 11,25 EUR a kapesné 18 EUR.
 
Třetí den je opět kombinován. Tuzemská část činí méně než 5 hodin, nevzniká tedy nárok na tuzemské stravné. Nárok na zahraniční stravné v tomto případě vzniká po jedné hodině. V našem případě strávil zaměstnanec na zahraniční cestě 10 hodin, má proto opět nárok na 1/3 základního stravného, stejně jako v první den (15 EUR). Strava nebyla poskytnuta, tudíž se stravné nekrátí. Výše kapesného je klasicky 40 % stravného, tedy 6 EUR.
 
Zaměstnanec na stravném dostane celkem 66 Kč a 41,25 EUR.
 
Připomínám, že v případě letecké dopravy dobu strávenou v zahraničí počítáme od odletového času letadla z českého letiště do příletového času letadla na české letiště.

Tab. č. 6: Nutné vedlejší výdaje

Datum Popis Místo Částka Měna
10. 9. 2013 jízdenka Brno 210,00 CZK
10. 9. 2013 taxi Paříž 48,00
12. 9. 2013 taxi Paříž 48,00
12. 9. 2013 jízdenka Praha 210,00 CZK
         
Celkem     420,00 CZK
Celkem     96,00

Výdaje vynaložené na jízdné zaplacené v hotovosti byly zaměstnanci proplaceny ve skutečné výši dle doložených dokladů.


Související článek:
Zahraniční pracovní cesta
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lubos
3. 11. 2022 11:50:58
Dobrý den, jaký bude prosím vás postup výpočtu při služební zahraniční cestě, která je vykonána autem a destinace jednání je Srbsko.
Cesta která začíná překročení st hranice s rakouskem v 0536 hod se započítává jako začátek zahraniční služební cesty nebo se jako začátek služební zahraniční cesty započítáva překročení hranice srbska v 17.45 hodin stejného dne.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ing
17. 1. 2021 13:34:37
Dobrý den, prosím, kolik bude činit stravné u druhého dne třídenní zahr. cestě na Slovensko. Druhý den odjíždí ze Slovenska, hranice překročí v 18:50 a do Prahy dojede další den v 0:05 hodin. Na Slovensku byl 18:50 hod., obdržel jedno jídlo a v ČR byl 5:10 hod. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Andrea Josieková
30. 11. 2016 15:28:13
Dobrý den, chci se zeptat jak bude stravné vypadat v případě, že zaměstnanec odlítá z Prahy 7:10, přesedá ve Francii (přílet 9:10), čekací doba na letadlo do Havany od 9:10-11:15, dále 11:15 odlet směr Havana, 15:10 (našeho času) přílet do Havany. Zajímá mě to hlavně z důvodu přesedání ve Francii, nevím zda se bude počítat Francouzské stravné nebo zda se na to nebere zřetel. Obdobně i na cestě zpět, ale to už pochopím z cesty tam. :-) Prosím o odpověď, děkuji
Hlášení závadného obsahu

Luciáš
14. 5. 2015 10:28:47
Mám dotaz , zahraniční cesta do Bruselu: první den :odlet z Prahy 17:40 přílet 19:10 přílet do Bruselu.Byla poskytnuto jedno jídlo. Druhý den odlet z Bruselu 17:36, poskytnuto jedno jídlo. Jaký bude výpočet ? Moc děkuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Flexibilní novela zákoníku práce

16. 4. 2024 | Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit flexibilitu pracovních vztahů a posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Změny zahrnují podporu rodičů malých dětí, nová pravidla pro výpovědi a možnosti organizace pracovní doby. Další inovace zahrnují zkrácení výpovědní doby a možnost zaměstnancům vykonávat práci v jiné měně. Novela reaguje na potřeby trhu práce a podněty z jednání s odborníky a zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
RenPep Ekonomia, s.r.o.
Firma s více než dvacetiletými zkušenostmi s vedením účetnictví.
www.renpep.cz

Vedení účetnictví FO a PO
Kompletní vedení účetnictví pro fyzické, právnické osoby, spolky.
ucetnictvi-dane-kozubkova.webnode.cz

Kurzovní lístek

25,27 Kč
0,000 Kč
23,71 Kč
0,044 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme