Sleva na pojistném na sociální zabezpečení


STORMWARE s.r.o.
10. 2. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě, že zaměstnanec pracuje ve více pracovních poměrech naráz, slevu na pojistném uplatňuje první zaměstnavatel v pořadí.

Foto: 123RF

 

Od února budou moci zaměstnavatelé uplatnit 5% slevu na sociální pojištění za kalendářní měsíc u vybraných zaměstnanců v pracovním poměru se zkráceným úvazkem. Ve kterých případech bude možné slevu uplatnit a jak ji vypočítat?


 
Slevu na pojistném u svých zaměstnanců ocení každý zaměstnavatel, přesto podmínky pro uplatnění slevy ve výši 5 % určují parametry, které ne každý splní.

Zaměstnanci, na které si bude moci zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném, jsou:
 • starší 55 let,
 • pečující o dítě mladší 10 let jako rodič, resp. pečovatel,
 • pečující o osobu blízkou mladší 10 let nebo o osobu blízkou, jež je závislá na pomoci jiné osoby,
 • připravující se na budoucí povolání studiem,
 • uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci v období 12 kalendářních měsíců před měsícem, za který se uplatňuje sleva,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • mladší 21 let.

Povinnosti, které musí zaměstnavatel pro uplatnění slevy splnit

Zaměstnavateli bude náležet sleva, pokud před jejím uplatněním elektronicky oznámí České správě sociálního zabezpečení („ČSSZ“) svůj záměr pomocí nového tiskopisu Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.

Pokud zaměstnanec pracuje ve více pracovních poměrech naráz, slevu na pojistném uplatňuje první zaměstnavatel v pořadí. Zaměstnavatelé si budou moci prostřednictvím ePortálu ČSSZ ověřit, zda mají pro konkrétního zaměstnance nárok uplatnit slevu, nebo jestli je již sleva uplatněna u jiného zaměstnavatele. Pro tento účel připravila Česká správa sociálního zabezpečení novou službu s názvem Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance.

Po ověření možnosti uplatňovat slevu na pojistném vzniká zaměstnavateli nová povinnost, a to písemně informovat zaměstnance o záměru na něj tuto slevu uplatňovat. Oznámení musí obsahovat důvod, na základě kterého může zaměstnavatel slevu uplatnit. Zaměstnanec bude povinen zaměstnavateli poskytnout podklady vyplývající z příslušného důvodu. To znamená doložit potvrzení, pokud jej zaměstnavatel doposud nemá k dispozici. Bez doložení potřebných podkladů nebude uplatnění možné.

Posouzení nároku na slevu

Pro posouzení nároku na slevu na pojistném je zapotřebí sečíst vyměřovací základy ze všech pracovních poměrů zaměstnance, které tvoří účast na nemocenském pojištění u zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec překročí některý z níže uvedených bodů, nebude mít zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném:
 • úhrn vyměřovacích základů je vyšší než 1‚5násobek průměrné mzdy,
 • úhrn vyměřovacích základů na 1 hodinu je vyšší než 1‚15 % průměrné mzdy,
 • odpracovaná doba překročí v kalendářním měsíci 138 hodin,
 • osoba se zdravotním postižením je v pracovním poměru u zaměstnavatele uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce,
 • zaměstnanec je uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce.

Výpočet slevy a její uplatnění zaměstnavatelem

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Aby zaměstnavatel mohl využít slevu, musí být u zaměstnance splněny podmínky po celý kalendářní měsíc a nesmí být překročeny limity pro posouzení nároku na slevu na pojistném.

Slevu na pojistném za kalendářní měsíc uplatňuje zaměstnavatel prostřednictvím tiskopisu Přehled o výši pojistného, který bude aktualizován včetně datové věty pro elektronické podání. Sleva na pojistném bude odečtena z částky pojistného a bude uvedena na aktualizovaném tiskopisu spolu se seznamem zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení v programech POHODA a PAMICA

Legislativní změna ovlivní v programech POHODA a PAMICA agendu Podání PVPOJ (Přehledu o výši pojistného), a navíc vznikne i nová agenda Podání OZUSPOJ (Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance).

Program POHODA

Zaměstnancům, u kterých se rozhodnete slevu na pojistném uplatňovat, nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nový typ „sleva – na sociální pojištění“. Dále zadejte období, od kterého budete slevu uplatňovat, a vyberte důvod pro její uplatnění.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za vybrané zaměstnance oznámí zaměstnavatel ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Personalistika jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam/Operace povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete zmíněné podání.

Vyplněné údaje si můžete zkontrolovat v nové agendě Podání OZUSPOJ na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu POHODA připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a její zohlednění v tiskopisu Přehled o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného.

Program PAMICA

Pro uplatnění slevy na pojistném nejprve vyberte v agendě Pracovní poměry zaměstnance, jehož pracovní poměr splňuje podmínky pro uplatnění slevy. Následně zvolte povel Slevy na pojistném z nabídky Záznam. Pomocí tohoto povelu vytvoříte záznam do nové agendy Slevy na pojistném. Zde vyberte důvod pro uplatnění slevy a zadejte datum, od kterého budete slevu uplatňovat. Agenda Slevy na pojistném vám poskytne přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů, u kterých uplatňujete slevy na pojistném.

Záměr uplatňovat zmíněnou slevu zaměstnavatel oznámí ČSSZ prostřednictvím nového e-podání Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Do agendy Slevy na pojistném jsme pro tento účel přidali do nabídky Záznam povel Podání OZUSPOJ, kterým vygenerujete příslušné podání do nové agendy Podání OZUSPOJ.

Vyplněné údaje si můžete v nové agendě Podání OZUSPOJ zkontrolovat na záložce Položky a podle potřeby upravit. Oznámení záměru odešlete elektronicky ve formátu XML na portál VREP, resp. do datové schránky ČSSZ prostřednictvím povelu Odeslání OZUSPOJ z nabídky Záznam, kterým vyvoláte průvodce pro elektronické podání oznámení.

Do další aktualizace programu PAMICA připravujeme výpočet slevy na pojistném ve vystavené mzdě a její zohlednění v tiskopisu Přehled o výši pojistného, kde bude o výši slevy ponížen odvod pojistného a uveden seznam zaměstnanců, na které byla sleva v daném měsíci uplatněna.


Související článek:
Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Laďka
6. 3. 2023 14:42:26
Katka R: Rodný list dítěte se dokládá vždy, pokud chcete uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, je to standardní postup.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
6. 3. 2023 13:22:15
Nováková Petra: Dobrý den, paní Nováková, pokud jste měla již vystaveny mzdy i pro zaměstnance, u kterých chce uplatnit slevu na pojistném, je nutné mzdy smazat a znovu je v nové verzi vystavit. Následně vygenerovat Podání PVPOJ a vypočtená sleva na SP se zohlední v Přehledu o výši pojistného.
Hlášení závadného obsahu

Katka R
3. 3. 2023 21:50:02
Dobrý den. Zaměstnavatel po mě vyžaduje doložit rodný list dítěte,aby mohl uplatnit slevu. Vzniká mi nějaká povinnost toto dokládat? Případně je upřesněno jakou formou? Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní údaje mého dítěte, nechci informace poskytovat. Navíc mi končí pracovní smlouva a kvůli zkrácenému úvazku mi smlouvu zaměstnavatel neprodlouží, vyžaduje plný. Děkuji za odpověď,K.
Hlášení závadného obsahu

Nováková Petra
Uživatel POHODA
3. 3. 2023 11:06:23
Dobrý den, po aktualizaci lze vygenerovat oznámení, nicméně sleva se stálé neprojevila ve mzdách, kdy to bude zaktualizováno?

Díky
Nováková
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 3. 2023 9:02:34
málková: Dobrý den, paní Málková, včera vyšel update programů POHODA a PAMICA, který již slevu zohledňuje.

Postup uplatnění slevy v programu PAMICA: https://www.stormware.cz/pamica/verze13300/update/

Postup uplatnění slevy v programu POHODA: https://www.stormware.cz/pohoda/verze13300/update/
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 3. 2023 8:53:01
KRadek: Dobrý den, děkujeme za upozornění, v článku jsme upravili.
Hlášení závadného obsahu

málková
2. 3. 2023 13:07:47
Kdy bude k dispozici aktualizace, tiskopis Přehled o výši pojistného stále nezohledňuje nahlášené slevy.
Hlášení závadného obsahu

KRadek
2. 3. 2023 9:38:06
Úvodem v článku je uvedení v rozporu s § 7a odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., neb zde uvedeno "pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá ...(lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,", což je dvojí, nikoliv jen pro osobu do deseti let, ale buď jde o ni, tj. mladá a jsoucí lehká závislost, nebo těžká a bez limitu věku, nikoliv jak je shora uváděno s limitem deseti let u obou případů.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BEST SYSTEM s.r.o.
IT firma zajišťující komplexní správu firemních sítí a serverů.
www.bestsystem.cz

KidsParadise.cz
E-shop zaměřený na děti. Hračky, dekorace do pokojů, úložné boxy.
kidsparadise.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme