Připravovaná novinka na rok 2021: stravenkový paušál


Bc. Michaela Hauzarová
10. 11. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Příspěvek na stravování je alternativou ke stravenkám či závodnímu stravování.

Foto: 123RF

chystase
 

Stravenkový paušál by měl od 1. 1. 2021 představovat třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Jak bude konkrétně vypadat a kdo by jej mohl využít, se dozvíte v následujícím článku.


 
Stravenkový paušál je součástí návrhu novely zákona o daních z příjmů, a pokud jeho návrh projde celým legislativním procesem (aktuálně míří do 3. čtení v Poslanecké sněmovně), mohl by začít platit již od 1. 1. 2021. Záměrem není zavedení nového daňového zvýhodnění, ale spíše zjednodušení, jak čerpat stávající zvýhodnění na stravování.

Stravenkovým paušálem se rozumí daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, a doplňuje tak možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.

Přechod na stravenkový paušál by měl vést k poklesu administrativy a nákladů na poplatky a provize, které jsou spojeny s poskytovanými stravenkami. Navíc zvýhodněný příspěvek na stravování budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou.

V neposlední řadě je cílem nové právní úpravy také rozšíření daňové podpory stravování zaměstnanců u těch zaměstnavatelů, kteří v současné době nijak zaměstnancům na stravování nepřispívají. A to zejména z důvodu vysokých vedlejších nákladů na poskytování stravenek.

Daňový režim poskytování příspěvků na stravování upravují dvě ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je na straně zaměstnance osvobozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování. Z pohledu zaměstnavatele je pak tento příspěvek daňově uznatelný výdaj v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.

Aktuálně mohou zaměstnavatelé daňové zvýhodnění na stravování využít dvěma způsoby:
  • Zaměstnavatel zajišťuje stravování ve vlastních stravovacích zařízeních či prostřednictvím jiných subjektů. Daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele je příspěvek poskytovaný až do výše 55 % ceny jednoho jídla (u plátců DPH v úrovni bez DPH) za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní době trvající 5 až 12 hodin (103 Kč), tedy do výše maximálně 72,10 Kč.
  • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům nepeněžité plnění ve formě stravenek, na něž jsou výdaje daňově uznatelné do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně do 70 % horního limitu stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (103 Kč), tedy do výše maximálně 72,10 Kč.

U zaměstnavatele bude stravenkový paušál daňově uznatelným výdajem

Stravenkový paušál by měl od 1. 1. 2021 představovat třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Peněžitý příspěvek na stravování bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nebude ani vstupovat do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele bude tento peněžitý výdaj daňově uznatelným výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Aby se jednalo o daňově a odvodově zvýhodněný příspěvek na stravování, musí být poskytnut na jednu směnu v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2020 se jedná o částku 103 Kč), tedy do výše maximálně 72,10 Kč.

Například za 21 odpracovaných směn v měsíci může zaměstnanec získat daňově uznatelný příspěvek na stravování ve formě stravenkového paušálu zhruba 1 500 Kč.

Obecně lze předpokládat, že o stravenkovém paušálu budou uvažovat zejména ve firmách, kde jsou nyní poskytovány stravenky nebo není poskytován žádný příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance. Pokud má podnik jídelnu, ve které zaměstnancům přispívá na stravu, pak zde není velký předpoklad, že zaměstnavatel přejde na stravenkový paušál.

Srovnání stravenkového paušálu a stravenek:
  • Zaměstnavatel chce využít maximální daňové výhody z poskytování stravenek, proto přispívá na stravenku v hodnotě 131 Kč maximální možnou výši 72 Kč, což odpovídá 55 % daňově uznatelnému nákladu. Zaměstnanec pak na jednu stravenku v hodnotě 131 Kč zaměstnavateli doplácí 59 Kč.
  • Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu ve výši 72 Kč na jednu směnu. Příspěvek na stravování zaměstnanci je součástí jeho měsíční mzdy.
Daňový dopad při poskytování stravenkového paušálu a stravenek je shodný.

Proč se tedy bude zavádět stravenkový paušál?

  1. Při pořízení stravenek vznikají další vedlejší náklady, tzn. náklady na jejich administrativu, provize a další poplatky. Zejména pro malé firmy je systém stravenek příliš administrativně náročný a drahý. U stravenkového paušálu, který bude součástí mzdy či platu, se tyto náklady eliminují.
  2. Stravenky nejsou přijímány u všech poskytovatelů stravování, průměrně každá třetí restaurace stravenky nepřijímá. Pokud restaurační zařízení stravenky přijímá, musí stravenkové firmě uhradit poměrně vysokou provizi ve výši 5 % až 7 % z hodnoty stravenky.
  3. Ne všichni zaměstnanci jsou ochotni doplácet na stravenky (45 % jejich ceny), a proto tento benefit nevyužívají. U stravenkového paušálu je příspěvek na stravování přímo součástí mzdy či platu zaměstnance.
  4. Zaměstnavatelé poskytují obvykle stravenky v nižší hodnotě než 131 Kč a z toho důvodu nedosahují maximální daňové výhody příspěvku na stravování ve výši 72 Kč na jednu směnu.
  5. Stravenky mají svoji časovou platnost, kdy zaměstnanci musí hlídat, dokdy je lze použít. U stravenkového paušálu si zaměstnanec už nebude muset hlídat, aby mu stravenka nepropadla.
  6. V neposlední řadě se ne všichni zaměstnanci mohou například ze zdravotních důvodů stravovat v restauraci a tito zaměstnanci jsou odkázáni na stravu připravenou doma. Pro takové zaměstnance je stravenkový paušál také nepochybně jednodušší řešení.
Ačkoliv větší část restaurací stravenkový paušál podporuje, na druhé straně se v souvislosti se zavedením stravenkového paušálu hovoří o možné neochotě zaměstnanců přijaté peněžní příspěvky na stravování využít stejně jako stravenky v zařízeních poskytujících stravu. Ze strany některých provozovatelů jídelen, kantýn či restaurací panuje částečně obava, že zaměstnanci budou nedaněný stravovací paušál považovat za určité navýšení svých celkových příjmů.

Samotné stravenky ale vůbec nezaručují, že je zaměstnanci použijí pouze ve stravovacích zařízeních, jelikož je lze použít i na běžný nákup potravin v obchodech. Zaměstnanec však samozřejmě nebude muset dokládat, že peníze přijaté na stravování použil na oběd v restauraci.

Důležité je poznamenat, že příspěvek na stravování je jedním ze zaměstnaneckých benefitů a zaměstnanci na něj nemají automaticky nárok. V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci přestávku na oddech a stravování.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování, učiní tak dohodou v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem. Zaměstnanci si sami nebudou moci volně zvolit, zda ze stravenek přejdou na stravenkový paušál.

Pro úplnost je ještě vhodné zmínit, že peněžní příspěvek na stravování nebude předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál ale není mzda a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu.


Související články:
Stravenkový paušál v praxi
Připravované stravné od roku 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hana
Uživatel POHODA
1. 7. 2021 13:48:04
Dobrý den, jsme město a chceme zaměstnancům poskytnout stravenkový paušál. byla jsem na školení, kde nám bylo vysvětleno, že na osvobozený nárok od DP má zaměstnanec, který odpracuje celou směnu (mimo přerušení na překážky v práci dle NV 590/2006). čteme kolem problematiky mnoho informací a začínáme se v tom ztrácet. Každý si poskytování tohoto benefitu vysvětluje trochu jinak.
Navíc máme ještě klouzavou pracovní dobu, jdy její část je pevná (úřední hodiny) a toto neplatí pro zaměstnance jako např. kultury - muzeum, TIC nebo třeba i IT, kteří mají pracovní dobu různou i např. podle turistické sezóny. Je na tento benefit nárok, pokud si např. vezmu v průběhu pracovní doby 1/2 hodiny
náhradní volno??? Děkuji za odpověď HN
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
20. 1. 2021 7:59:59
Dobrý den, odpovědi na některé otázky najdete v aktuálním článku "Stravenkový paušál v praxi" (https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/stravenkovy-pausal-v-praxi/) na Portálu POHODA.
Hlášení závadného obsahu

Alena
14. 1. 2021 17:45:13
Dobrý den všem, včera jsem absolvovala daňové školení s pí. Dobešovou z MFČR a po přečtení příspěvků píši info k paušálnímu stravnému, které jsem získala, snad někteří najdete odpovědi na svoje otázky. Podnikatelská sféra může zaměstnancům přispět do výše Kč 75,60 (70% horní hranice stravného, které se poskytuje zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5-12 hodin, t.j. 70% ze 108 Kč pro rok 2021). Co bude nad, tak se musí zaměstnanci dodanit + pojištění jako běžná mzda. K těm započteným dnům : můžeme dát i za den nemoci, dovolené, ale pro zaměstnance to nebude osvobozené. Zaměstnavatel bude mít nákladově uznatelné pouze pokud zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hodiny. Pak mám poznámku, že ve státní správě paušál pouze zaměstnancům v pracovním poměru, ne na základě dohod o mimopracovní činnosti, my ostatní si to můžeme dát do předpisu/směrnice, že na to nemají nárok. Výplata až po uplynutí daného kalendářního měsíce, kdy bude znám počet odpracovaných směn tzn. ve výplatě za leden podle dnů v lednu, vyplaceno v únoru. Dál říkala, že na mzdovém listě by přispěvek na stravování měl být v úhrnu zúčtovaných mezd (v hrubé mzdě)i když bude od daně osvobozený a následně bude při stanovení základu daně vyjmut. Dále jsem v mateiálech našla: stravenkový paušál poskytnutý poprvé při zúčtování mzdy za leden bude již od daně z příjmů do stanoveného limitu osvobozen, pokud ale na leden již byli zaměstnancům poskytnuté stravenky, tak osvobozeno bude jen jedno z těchto plnění.
Hlášení závadného obsahu

Lea
14. 1. 2021 15:36:07
Dobrý den, zajímalo by mě, jak lze zohlednit ve stravenkovém paušálu příspěvek z FKSP. Lze, jako u stravenek, přispívat do max. limitu a následně ještě přispívat částkou z FKSP nebo je u paušálu 70% strop a vše nad tento limit, včetně příspěvku z FKSP by podléhalo danění. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Daniela
13. 1. 2021 9:43:56
Dotujeme 55,- lze tedy zbytek do 72,-ve mzdě zaměstnanci kalkulovat s daňovou výhodou?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
12. 1. 2021 16:33:00
Dobrý den, dnes jsem absolvovala webinář u paní Ing. Klímové a ta nám říkala, že stravenkový paušál není vázán na odpracované dny, pouze na plánované směny a je čistě na nás jestli jej dámy i za dny nemoci a ŘD, ale potřeba to mít ošetřeno vnitřním předpisem, že nemusí mít min 3 hodiny odpracované, i tak bude daňové uznatelný náklad. Je tomu opravdu tak? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Vera
12. 1. 2021 14:59:36
Dobrý den, dosud jsme vydávali stravenky v hodnotě 80,-/odprac. den. Zaměstnanec nic nedoplácel. Firma měla 55% dn. uznatelné, 45% dan. neuznatelné. Lze v této praxi poračovat i se stravovacím paušálem a 8 K4 nedodaňovat u zaměstnance (80-72,- Kč). nebo se musí 8,-/ Den* počet dní u zaměstnance danit jako příjem? Děkuji. Věra
Hlášení závadného obsahu

Helena
8. 1. 2021 15:57:15
Dobrý den, mohou stravenkový paušál využít i zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
7. 1. 2021 6:38:59
Dobrý den, ačkoliv stravenkový paušál z pohledu daňové uznatelnosti nákladů v podobě příspěvků na stravování by měl podléhat stejnému režimu jako dosud stravenky, tak se domnívám, že cílem zákonodárce byla mimo jiné i úspora administrativy zaměstnavatele v této oblasti. Zaměstnavatel poskytne stravenkový paušál poprvé ve mzdách za leden, tedy s výplatou v únoru. Zaměstnavatel tak může vyplatit stravenkový paušál za daný měsíc podle skutečně odpracovaných směn. Pokud zaměstnavatel přechází ze stravenek na stravenkový paušál, vznikne tím za leden prodleva z toho důvodu, že stravenky byly na daný měsíc poskytovány začátkem měsíce a nyní bude stravenkový paušál poprvé součástí lednových mezd zúčtovaných v únoru. Změnu v poskytování příspěvků na stravování je také potřeba upravit v kolektivní smlouvě či ve vnitřním předpisu společnosti.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
6. 1. 2021 15:26:43
Dobrý den, děkuji za reakce. Zúčtovat to v lednových mzdách - s tím počítám, ale zda jim tu částku musím poslat na začátku měsíce? Asi ano. KK
Hlášení závadného obsahu

Denisa
6. 1. 2021 15:22:48
Dobrý den, tak stravenky jsou na období a stravenkový paušál za období dle info ze školení. Takže paušál se zúčtuje až ve mzdě za leden.
Hlášení závadného obsahu

Jitule
5. 1. 2021 14:55:01
Já našla na internetu toto: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2020/informace-k-nabyvani-ucinnosti-danoveho-40358, já si to vyložila tak, že budu poskytovat paušál jakoby zpětně...
Hlášení závadného obsahu

Denisa
5. 1. 2021 13:56:24
Dobrý den, přesně tak.... myslím, že nás to řeší vícero.... hledám po internetu a nikde jsem nenašla odpověď. Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Dana
5. 1. 2021 12:11:25
Dobrý den všem, mám úplně stejný "problém" jako "Kateřina". Aby byla stravenka daňovým nákladem, musela být vydávána předem, ne zpětně za odpracované dny. Jak tedy vyplácet paušál? Bude daňovým nákladem částka vyplacená AŽ v únoru ve mzdě za leden vypočítaná přesně podle odpracovaných dní (směn)? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
4. 1. 2021 12:40:01
Dobrý den, prosím o názor. Stravenky jsme museli vždy dávat na začátku měsíce z důvodu daňové uznatelnosti. Jak bude teď probíhat vyúčtování paušálního stravného? Měla bych počátkem měsíc poslat zaměstnancům nárok na leden ponížený o dny nepřítomnosti za prosinec? A jak následně proúčtovat rozdíl mezi vyplaceným stravenkovým paušálem a skutečným nárokem? Děkuji za názory.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Optimal-Energy,cz, a. s.
Společnost zabývající se energetickým poradenstvím
www.optimal-energy.cz

Masážní sprcha Alexejeva
Pomáhá při léčbě celulitidy, křečových žil a dalších onemocnění a kosm
www.masazni-sprcha.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme