Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 70. díl


Redakce
11. 12. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Pořídili jste si psa na hlídání objektu, ale nevíte, jak ho správně zanést do účetnictví? Váháte nad zaúčtováním vratky DPH či zda máte nárok na daňový bonus na děti? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v dnešní poradně.


 

Účetnictví

Zaúčtování zvířat
Pořídili jsme hlídacího psa objektu k podnikání. Jak ho evidovat v účetnictví? Účet 124 je pro chovná zvířata, mám ho dát na účet 112 a vytvořit analytický účet, nebo na účet 501?

Odpovídá Ing Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
V rozvaze se vykazují dospělá zvířata od výše ocenění určené účetní jednotkou a dobou použitelnosti více než jeden rok. Pokud je pořizovací cena psa pod touto úrovní, pak se účtuje jako o zásobách. A zde záleží opět na vnitřním předpisu účetní jednotky, jak k tomuto majetku přistupuje (nabízí se obě varianty účtování, tedy v rozvaze jako zásoba nebo v nákladech jako přímou spotřebu této zásoby – obdoba účtování drobného majetku).
 
Doklad o pokutě
Ve svém podnikání se mimo jiné věnuji i poskytování reklamní plochy na závodním automobilu. Během posledního závodu jsem dostal od pořadatele pokutu za nedodržení určitého technického předpisu. Podle informací, které jsem zatím dohledal, se domnívám, že by tato pokuta mohla být daňově uznatelným nákladem (smluvní pokuta). Pokud by byl můj předpoklad správný, tak bych chtěl vědět, jestli v účetnictví stačí jako doklad písemné vyjádření o pokutě, kterou jsem od pořadatele dostal, nebo potřebuji ještě další doklad (placeno převodem)?

Odpovídá Ing Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Z dotazu není zřejmé, k jakému nedodržení technického předpisu přesně došlo. Pokud by se jednalo o nedodržení nějakého zákona, pak nepůjde nikdy o smluvní pokutu. Pokud by se jednalo o nedodržení předpisů stanovených pořadatelem, pak by se mohlo jednat o smluvní ujednání – ovšem muselo by mít přímou souvislost s dosahováním příjmů z podnikání, zde tedy v souvislosti s onou reklamou.

Předpokládám, že pokuta byla udělena na základě popisu skutkové podstaty, ze které vyplývá mimo jiné, o jaké provinění se jednalo – pak tento doklad slouží jako účetní doklad pro zaevidování do účetnictví. O daňové či nedaňové uznatelnosti je nutné rozhodnout v souvislosti s konkrétním vymezením situace, pro kterou byla pokuta uložena.
 
Zaúčtování vratky DPH
Obdrželi jsme vratku DPH z roku 2017. Jak ji máme správně zaúčtovat?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Z dotazu není patrné, na základě jakého podkladu bylo DPH vráceno. Pokud se jednalo o vratku DPH z dodatečného daňového přiznání za rok 2017, předpokládám, že tomu předcházela oprava v účetnictví, např. z důvodu nezaúčtovaného dokladu, kde nárok na odpočet DPH byl zachycen standardně na účtu 343, byť zřejmě v jiném roce, než měl správně být.

Vrácení DPH z takto dodatečně uplatněného DPH bude účtováno jako snížení pohledávky na účtu 343. Pokud se jednalo o vratku zadržovaného odpočtu DPH, u kterého správce daně dokončil teprve v letošním roce kontrolu a nárok na odpočet DPH vrátil, pak tento nárok byl primárně zachycen na účtu 343 jako pohledávka již v roce 2017. Její úhrada tedy bude rovněž snížením pohledávky.

Daň z přidané hodnoty

DPH a clo u dovozu zboží z třetích zemí
Jsme česká firma (plátci DPH). Nakoupili jsme zboží z Číny a německý celní úřad nám zaslal celní doklad s vyčísleným clem a DPH, které jsme německého celnímu úřadu zaplatili. Jak tento doklad zaúčtujeme v účetnictví? Přiznáváme ho v daňovém přiznání?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Z dotazu není zřejmé, kde bylo zboží procleno, resp. kde byla ukončena jeho přeprava. Pokud DPH vyčíslil německý celní úřad, zřejmě došlo k proclení na jeho území a tento úřad uplatnil německou daň. Do českého daňového přiznání tuto daň zahrnout nemůžete; správně nemělo být DPH uplatněno, pokud byste uvedli české DIČ, pod kterým by se dovoz uskutečnil – a tento dovoz byste ve svém daňovém přiznání uvedli na základě jednotného správního dokladu, kterým se zboží proclívá. Náklady takto vynaložené jsou součástí pořizovací ceny daného zboží, zaúčtujete je tedy stejně jako pořízení tohoto zboží.
 
Uplatnění odpočtu DPH při koupi nemovitosti
Jsem fyzická osoba („FO“) a mám možnost koupit stavební pozemek od s. r. o., na kterém chci stavět rodinný dům právě jako FO. Je možné založit s. r. o. čistě účelově pro nákup pozemku, postavit si na něm dům jako FO a po pěti letech pozemek převést do vlastnictví mého (tedy FO), a vyhnout se tak placení daně z nabytí nemovité věci? Vlastně mi ani nejde o 4% daň z nabytí, ale o DPH, které bych dle prodávajícího musel jako FO prodávajícímu zaplatit, nicméně jako s. r. o. bych si DPH vynárokoval zpět, a tedy jej fakticky nezaplatil. Popřípadě je nějaká jiná cesta, jak jako FO pozemek od s. r. o. koupit, ale nemuset zaplatit DPH?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Možnost uplatnění odpočtu DPH je možné jen u majetku, který plátce DPH používá pro zdanitelná plnění a odvádí z nich DPH (nebo pro plnění osvobozená od DPH s možností odpočtu DPH). Samotné založení s. r. o. ještě neznamená, že se okamžitě firma stane plátcem DPH. Při dobrovolné registraci žadatel musí prokázat, že bude mít zdanitelná plnění, a proto by mohla mít i nárok na odpočet DPH z majetku, které k těmto zdanitelným plněním použije. Jako fyzická osoba nepodnikající nemáte možnost uplatnit DPH z jakékoli soukromé spotřeby, pro kterou bude zřejmě rodinný dům sloužit.

Práce a mzdy

Nárok na daňový bonus
Jsem na rodičovské dovolené a od ledna do června mám příjmy od čtyřech zaměstnavatelů z DPP. Ani u jednoho nemám podepsaný růžový papír. Od května do konce roku budu mít příjmy od jiného zaměstnavatele, tam již podepsaný růžový papír mám. Když mi příjmy od všech zaměstnavatelů za rok dají přes 80 000 Kč, mám nárok na uplatnění daňového bonusu na dvě děti?

Odpovídá Ing. Michaela Martínková, CAE, daňová poradkyně a účetní:
Daňový bonus je možné uplatnit u příjmů ze zaměstnání, pokud přesáhnou za rok šestinásobek měsíční minimální mzdy. Za rok 2019 tato částka činí 80 100 Kč. Abyste na daňový bonus dosáhla, musíte zahrnout do přiznání i veškeré příjmy z DPP, které jste v průběhu roku měla. Pokud jste nepodepsala prohlášení k dani u DPP, bude jako přeplatek vykázána i srážková daň, která byla z příjmů z DPP sražena, protože budete uplatňovat i celoroční slevu na dani za poplatníka.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zbyněk Vydra
18. 12. 2019 14:13:49
Majitelce obchodu v ČR je dodáváno zboží z Rakouska. Zaregistrovala se na FÚ jako identifikovaná osoba, aby rakouský partner vůbec viděl, že tento subjekt v ČR existuje. Rakouský partner dodává zboží bez DPH. Je příjemkyně zboží jako identifikovaná osoba přiznat DPH v ČR ihned, nebo až po překročení hranice pro povinnou registraci 326000,- Kč. Tohoto obratu asi ani majitelka obchodu s rakouským dodavatelem nedosáhne.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AFINEA s.r.o.
Nabízíme vedení účetnictví v Brně, Zlíně a okolí.
www.afinea.cz

APPIA Consult s.r.o.
Daňově poradenská společnost.
www.appia.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru