Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Od 1. 7. 2019 se ruší karenční doba a mění pojistné


Redakce
27. 6. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Protože na zrušení karenční doby doplatí zaměstnavatelé, novela zákoníku práce jim jako určitou kompenzaci za zrušení současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění.

Foto: 123RF

 

Od 1. července 2019 dojde ke zrušení karenční doby. Začátek prázdnin přinese zároveň snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %.


 
Po víc než deset let se po první tři dny dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobám v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Tomu bude však od začátku prázdnin konec a nemocní dostanou peníze i v prvních třech dnech stonání. Již od pondělí 1. července 2019 dojde totiž ke zrušení tzv. karenční doby.

Protože na tuto změnu doplatí zaměstnavatelé, novela zákoníku práce jako určitou kompenzaci za zrušení současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění. Sazba pojistného na nemocenské pojištění se od 1. července sníží o 0,2 % (viz § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále jen „ZPSZ“).

Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 činí (změny jsou vyznačeny tučně):
  • u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (původně 25 %), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění (původně 2,3 %), 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
  • u OSVČ:
    • 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,
    • 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění (původně 2,3 %),
  • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu,
  • u zahraničního zaměstnance 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %).
V souvislosti se snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1. července 2019 též ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění nejsou účastny nemocenského pojištění. Sazba pojistného na důchodové pojištění u těchto osob zůstává beze změny, činí nadále 28 % z vyměřovacího základu.

První odvod nižšího pojistného za kalendářní měsíc červenec 2019

Na zaměstnance nemá tato změna žádný dopad, pojistné v nové sazbě odvádí zaměstnavatel.

OSVČ a zahraniční zaměstnanci, kteří jsou účastni dobrovolně nemocenského pojištění, nemusí od července upravit výši svých měsíčních plateb na nemocenské pojištění. Pokud je jejich maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6 000 Kč, bude jim z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění vypočten vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, právě s ohledem na snížení sazby pojistného.

Pokud si však chtějí platit pouze ve výši minimálního pojistného, mohou si platbu snížit ze 138 Kč na 126 Kč.

Jestliže si platbu nesníží a jejich maximální měsíční základ činí právě jen 6 000 Kč, bude počátkem roku 2020 vyčíslen přeplatek na pojistném na nemocenském pojištění. V případě OSVČ se před vrácením přeplatku na kontě nemocenského pojištění od roku 2019 ponechává částka odpovídající dvojnásobku minimálního pojistného pro případ, že by OSVČ zaplatila pojistné opožděně nebo v nižší výši, než měla zaplatit.


Související článek:
Karenční doba a výše pojistného


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
M M s.r.o.
Prodej jízdních kol ACSTAR a cyklistického příslušenství.
www.acstar.cz

FTA Consulting
Zabýváme se zpracováním účetnictví a daní malých a středních subjektů.
www.ftac.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru