Neplacené volno, neomluvená absence a svátek


Ing. Tomáš Smutný
10. 11. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U zaměstnanců, kteří jsou odměňovaní hodinovou mzdou, mzda v důsledku svátku ušla, zaměstnanci musí vždy obdržet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Foto: 123RF

 

Svátky nepatří mezi nejoblíbenější dny mzdových účetních, když zpracovávají svoji agendu. Jak postupovat v případě, že zaměstnanec v den svátku čerpá neplacené volno, případně má neomluvenou absenci?


 
Dny státních svátků má většina z nás v oblibě, protože pro zaměstnance znamenají cenné volno, nebavíme-li se o nepřetržitých provozech. Ze své praxe však vím, že mzdoví účetní svátky při zpracování své agendy příliš nemilují.

Má to mnoho důvodů, v tomto příspěvku se však zaměříme na svátky v úzkém úhlu pohledu v situacích, kdy má zaměstnanec neomluvenou absenci nebo neplacené volno.

Neplacené volno ve dni svátku

 Jak mám řešit následující situaci? Zaměstnanec, který již nemá dovolenou, požádal o neplacené volno v rozsahu od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021. Zaměstnavatel mu tuto žádost schválil. Dotyčný je odměňován měsíční mzdou, 28. 10, kdy je svátek, měl vypsanou směnu, ale ve svátky se u nás nepracuje. Máme dotyčnému poskytnout náhradu mzdy za ušlý svátek, nebo nic?

 Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu svátku, nebo část mzdy, která by mu ušla v důsledku svátku.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou (platem) mzda (plat) neuchází, obdrží celou nekrácenou měsíční mzdu (plat), neboť výše měsíční mzdy je poskytována v nekrácené výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci.

Je však nutné dodat, že zaměstnavatel, který odměňuje mzdou (tedy organizace komerční sféry), musí v tomto případě stanovit měsíční mzdu. To znamená, že mzda je poskytována ve stejné výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci včetně svátků připadajících na tyto dny. V případě, že zaměstnavatel měsíční mzdu písemně neurčí, musí povinně poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu svátku.

U zaměstnanců, kteří jsou odměňovaní hodinovou mzdou, mzda v důsledku svátku ušla, zaměstnanci musí vždy obdržet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Pokud je žádost zaměstnance stran neplaceného volna podána a následně zaměstnavatelem i schválena opravdu tak, jak je uvedeno v dotazu, tedy „v kuse“, překrývajícím i den svátku, který je jinak jeho běžným pracovním dnem, tak potom samozřejmě dotyčný za tuto směnu nemůže obdržet náhradu mzdy ani poměrnou část měsíční mzdy nebo platu.

Důvodem je to, že se jedná o kontinuální překážku na straně zaměstnance, obdobně jako by tomu bylo v situaci například dočasné pracovní neschopnosti, rodičovské dovolené atd.

Samozřejmě, pokud by se situace nastíněná v dotazu modifikovala tak, že by dotyčný požádal (zcela logicky) o dvě žádosti o neplacené volno, tedy od 25. 10. do 27. 10., a pak o volno v den 29. 10. a tyto žádosti byly zaměstnavatelem schváleny, pak by pochopitelně musel zaměstnavatel za den svátku poskytnout buď náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, anebo poměrnou část měsíční mzdy (platu).

V tomto případě ale na danou formu žádosti o neplacené volno nemusí zaměstnavatel přistoupit, protože je to pro něj nevýhodné. Z výše uvedeného je tedy jasné, že vše je v rukou zaměstnavatele, protože jen ten rozhoduje o tom, jaký „tvar“ žádosti či žádostí akceptuje.

Neomluvená absence ve dni svátku

 Náš (dnes již bývalý) zaměstnanec se ve dnech 1. 7. až. 9. 7. 2021 bez omluvy (ani pozdější omluvy) nedostavil do zaměstnání. Zjistili jsme, že od 1. července pracuje u jiné společnosti. V jeho jinak pracovní dny 5. 7. 2021 (pondělí) a 6. 7. 2021 (úterý) byly státní svátky, kde měl vypsanou směnu. Ve svátky se u nás nepracuje (nemáme nepřetržitý provoz). Dotyčný je odměňován hodinovou mzdou. Předpokládám, že zaměstnanci za svátky neposkytneme žádnou náhradu mzdy, je to tak?

 Ač to může na první pohled působit nelogicky, tak ve vašem případě je třeba zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za obě směny, které měl vypsány ve dny svátků. Jedná se o zcela odlišnou situaci než v případě prokazatelně trvající překážky v den svátků. Těžko byste totiž z pozice zaměstnavatele mohla poukazovat na to, že v den svátku, kdy zaměstnanec ze zákona nepracuje proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, nepracoval z důvodu neomluvené absence. Vždyť ani pracovat neměl.

Nemůžete neomluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, když zaměstnanec ani pracovat neměl, a tedy musíte situaci vyřešit proplacením svátků ve formě náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku. Případně pokud by se jednalo o zaměstnance, jemuž poskytujete měsíční mzdu (plat), bylo by nutné zaměstnanci v takovém případě poskytnout poměrnou část měsíční mzdy (platu) za dny svátků v jeho jinak pracovní dny.

Doplňme, aby byla odpověď komplexní, že pochopitelně, pokud by se jednalo typicky o nepřetržitý provoz, kdy zaměstnanec do práce ve dni svátků (kde má vypsané směny) musí, pak v případě neomluvené absence v těchto dnech za takto zameškané směny samozřejmě nedostane mzdu ani jiné plnění.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ing. Monika Tylečková
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání
www.tyleckova.cz

Reelton s.r.o.
Obchodní a poradenská společnost.
www.reelton.com

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,49 Kč
-0,060 Kč
21,60 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 31.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme