Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Náhrada mzdy v době nemoci či karantény v roce 2021


Ing. Tomáš Smutný
3. 12. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Redukční hranice nemocenského pojištění v roce 2021 budou 1 182 Kč, 1 773 Kč a 3 545 Kč.

Foto: 123RF

 

Každý občas onemocní a prvních 14 dní potom pobírá náhradu mzdy či platu. Jak správně zjistit průměrný hodinový výdělek k počátku dočasné pracovní neschopnosti, případně karantény? Pomohou nám redukční hranice. Jaké platí pro rok 2021?


 
Průměrný hodinový výdělek zjištěný k počátku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“), případně karantény (s výjimkou případu, kdy prvních 14 kalendářních dnů DPN či karantény začíná v jednom čtvrtletí a končí ve druhém čtvrtletí – v tomto případě budou použity dva průměrné výdělky), se upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o nemocenském pojištění. Tedy s využitím tří redukčních hranic.

Redukční hranice se odvíjejí od výše průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely důchodového pojištění, jež o dva roky předchází roku platnosti a která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu. Tyto konstanty jsou stanoveny každoročně díky nařízení vlády. Pro rok 2021 se jedná o nařízení vlády 381/2020 Sb.

Pro rok 2021, tak jako každým rokem, jsou stanoveny redukční hranice pro účely dávek nemocenského pojištění též na základě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2021 se jedná o sdělení č. 435/2020 Sb. a následující redukční hranice.

Redukční hranice nemocenského pojištění od ledna 2021:
  • 1. redukční hranice činí 1 182 Kč (1 162 Kč)
  • 2. redukční hranice činí 1 773 Kč (1 742 Kč)
  • 3. redukční hranice činí 3 545 Kč (3 484 Kč)
Údaje v závorkách jsou pro srovnání, byly platné pro rok 2020.

Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN pro rok 2021:

Výpočet náhrady mzdy (průměrný výdělek v předchozím kalendářním čtvrtletí):
  • 1. hranice 1 182 × 0,175 = 206,85 Kč
  • 2. hranice 1 773 × 0,175 = 310,28 Kč
  • 3. hranice 3 545 × 0,175 = 620,38 Kč
Do první redukční hranice se započte 90 % ze 186,17 Kč:
  • rozdíl mezi 1. a 2. redukční hranicí 60 % 62,06 Kč
  • rozdíl mezi 2. a 3. redukční hranicí 30 % 93,03 Kč
  • maximální redukovaný výdělek 341,26 Kč
Náhrada mzdy je za pracovní dny stanovena jako 60 % z redukovaného výdělku, tedy maximální náhrada mzdy, na kterou dotyčný dosáhne, je: 60 % z 341,26 = 204,76 Kč/hod.

Protože zákon nestanoví způsob zaokrouhlování dílčích výsledků, lze postupovat i tak, že při dílčích výsledcích započteme čísla jen na dvě platná desetinná místa.

Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti se po zrušení tzv. karenční doby od 1. července 2019 proplácí od první zameškané směny v časovém okně prvních 14 kalendářních dní.

Příklad 1

Zaměstnanec má dočasnou pracovní neschopnost od 1. 3. do 23. 3. 2021. Jeho průměrný výdělek k 1. 1. 2021 činí 386,42 Kč/hod.

Řešení:

Redukce se provede takto:

Částka do 206,85 Kč se započte ve výši 90 % = 186,17 Kč.

Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %: (310,28 − 206,85) × 60 % = 62,06 Kč.

Částka přesahující druhou redukční hranici se započte ve výši 30 %: (386,42 − 310,28) × 30 % = 22,842 Kč.

Redukovaný průměrný výdělek: 186,17 + 62,06 + 22,842 = 271,072 Kč.

Náhrada mzdy při DPN ve výši 60 %: 271,072 ×60 % = 162,6432 Kč za hodinu.


Při výpočtu náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN, karantény) se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočteného v souladu s § 351 a násl. zákoníku práce.

Průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Samozřejmě může přijít v potaz i výpočet průměrného výdělku ve variantě „pravděpodobného“, pakliže není v rozhodném období odpracováno alespoň 21 pracovních dní.

Pokud bude nemoc trvat tak, že v rámci prvních 14 kalendářních dnů (DPN, karantény) připadne část pracovních dnů do jednoho čtvrtletí a následující pracovní dny až do 14. kalendářního dne DPN do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat dva průměrné hodinové výdělky. První stanovený k začátku prvního čtvrtletí a druhý stanovený na začátku dalšího čtvrtletí.

Příklad 2

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové stanovené týdenní pracovní doby, která je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů, v sobotu a neděli má volno. DPN vznikne dne 25. 6. 2021 a bude trvat do 20. 7. 2021.

Řešení:

Den 25. 6. (pátek) je prvním dnem DPN. A protože již neexistuje karenční doba, bude tato směna první zameškanou a náhradou mzdy proplacenou směnou.

Náhrada mzdy při DPN bude tedy náležet od 25. 6. 2021 do 8. 7. v rámci těch dní, kdy měl dotyčný vypsanou směnu. Interval prvních 14 dní končí půlnocí 14. dne od začátku DPN, tj. půlnocí 8. 7. Od 9. 7. budou zaměstnanci náležet dávky nemocenského pojištění za kalendářní dny, a to až do ukončení pracovní neschopnosti.

Pro výpočet náhrady mzdy při DPN bude za dobu od 25. 6. do 30. 6. kalendářního roku použit průměrný výdělek platný k 1. 4. a pro výpočet náhrady mzdy za dobu od 1. 7. do 8. 7. průměrný výdělek platný k 1. 7. kalendářního roku. Náhrada mzdy bude poskytnuta jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (vypsanými směnami).


Může se stát, že DPN či karanténa začne ke konci kalendářního roku a trvá do roku následujícího. V takovém případě dojde k použití nejen dvou průměrných výdělků, ale každý z nich bude navíc redukován jinými redukčními hranicemi.

Příklad 3

DPN (karanténa) vznikne dne 24. 12. 2020 a trvá do 31. 1. 2021. Za dobu prvních 14 dnů se poskytuje náhrada mzdy při DPN (karanténě) dle harmonogramu směn. Jak to bude s průměrným výdělkem a redukčními hranicemi?

Řešení:

Od 24. 12. 2020 do 31. 12. 2020 se použije průměrný hodinový výdělek platný k 1. 10. 2020, který se zredukuje dle redukčních hranic platných pro rok 2020.

Pro zbývající část DPN plynoucí od 1. 1. 2021 do 6. 1. 2021 se použije průměrný hodinový výdělek platný k 1. 1. 2021, který se zredukuje dle redukčních hranic platných pro rok 2021.Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

lupex
19. 4. 2021 22:12:19
Poradí mi někdo prosím, byl jsem v karanténě 14 covid a pracuji ve směnném provozu. Vyšlo mi během těch 14 dní pouze 8 směn a dostal zaplaceno jen těch 8 směn po 12 hodinách. Je tento postup správný, nebo jsem měl mít zaplaceno celyých 14 dnů. děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Vladimír Širůček
Výroba reklamy,velkoplošný tisk,potisk trik,samolepky,písmomalířství
www.sirucek.cz

MxB s.r.o.
Účetní služby, daňoví poradci
www.mxb.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru