Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak se změnilo nezabavitelné minimum od roku 2021?


Bc. Alena Haas Kubátová
29. 1. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nezabavitelné minimum je částka, která nemůže být dlužníkovi zabavena při oddlužení.

Foto: 123RF

 

Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 lehce zvýšilo. Kolik musí osobám postihnutým srážkami ze mzdy zůstat peněz? S nezabavitelným minimem úzce souvisí také novinka v podobě tzv. chráněného účtu, která se právě chystá.


 
Řadu dlužníků jistě potěší zpráva, že se od 1. 1. 2021 opět zvyšuje tzv. nezabavitelné minimum neboli nezabavitelná částka. Dříve, než osvětlíme, k jakému zvýšení od roku 2021 dochází, vysvětlíme si nejprve základní pojmy a rozdíly mezi nimi.

Nezabavitelné minimum je částka, která nemůže být dlužníkovi zabavena při oddlužení. Jde o částku z čisté mzdy, již nemůže obstavit exekutor a musí vždy zůstat dlužníkovi na zajištění jeho základních životních potřeb. Určuje se podle výše čistého měsíčního příjmu, počtu vyživovaných osob a osobního stavu. Částka roste s vyšším platem dlužníka a s počtem vyživovaných osob.

Co se týče právní úpravy, nezabavitelné minimum upravuje občanský soudní řád a speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Vláda zvyšuje částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a ostatní základní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.

Od 1. 1. 2021 činí nezabavitelná částka 7 872,80 Kč. Na každou osobu, kterou dlužník vyživuje (manžel či manželka, děti), se započítává 1/3 nezabavitelné částky, v roce 2021 tedy 2 624,30 Kč na každou vyživovanou osobu. Částky pro rok 2021 použijeme poprvé až od mzdy za leden 2021 vyplácené v únoru 2021.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, je pro letošní rok 20 994 Kč (jedná se o dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu).

Příklady nezabavitelné částky v roce 2021

  • Pan Adam je svobodný a bezdětný.
    • Jeho nezabavitelná částka bude tedy měsíčně 7 873 Kč (základní částka, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru).
  • Pan Oldřich je ženatý a má tři děti.
    • Jeho nezabavitelná částka bude tedy měsíčně: 7 872,80 + 2 624,30 + 2 624,30 + 2 624,30 + 2 624,30 = 18 370 Kč.


Nezabavitelné minimum se skládá ze dvou složek. Za prvé jde o životní minimum jednotlivce a druhou částí jsou normativní náklady na bydlení. Výsledná částka se vypočítá jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Aktuální částka životního minima činí zatím 3 860 Kč. Jeho další zvýšení plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu roku 2021. Životní minimum je minimálně společensky uznaná hranice peněžních příjmů vedoucí k zajištění výživy a ostatních základních životních potřeb. Životní minimum hraje rozhodující roli při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Roli hraje i například v soudní praxi při stanovení alimentů apod.

Normativní náklady na bydlení znamenají tabulkové vyčíslení nákladů pro určitý počet osob v bytě či domě, v konkrétním městě určité velikosti. Jde o velmi důležitý údaj, protože se od něj odvíjí výpočet příspěvku na bydlení. Pro rok 2021 byla částka stanovena na 6 637 Kč.

Existuje ještě tzv. existenční minimum, jež je minimální hranicí peněžních příjmů považovanou za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tato částka má být motivační, finanční výpomoc je velmi malá a má její poživatele motivovat k tomu, aby si našli zaměstnání. Je vyplácena především těm, kdo odmítají pracovat a žijí převážně ze sociálních dávek. Aktuální částka existenčního minima činí 2 490 Kč měsíčně.

Životní i existenční minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.
 
V případě zákonných srážek personální a mzdový systém PAMICA automaticky hlídá tzv. nezabavitelnou část, zákonem předepsané pořadí srážek, resp. jiné skutečnosti důležité pro správnost výpočtu.

Nově zavedený institut „chráněného účtu“

Vraťme se nyní zpět k nezabavitelnému minimu. V souvislosti s ním je nutné zmínit nově zavedený institut tzv. chráněného účtu. Tento účet by měl zabránit tomu, aby exekutoři zabavili i to, na co nemají nárok. V současnosti je u nás v exekuci kolem 800 tisíc lidí, což rozhodně není zanedbatelné číslo.

Návrh na vytvoření chráněného účtu schválila v roce 2020 Poslanecká sněmovna a v polovině prosince 2020 rovněž Senát, ale s úpravami, a návrh se tak vrátil do sněmovny. Jeho schválení se však dá očekávat, neboť má většinovou podporu. S účinností zákona se počítá od počátku měsíce dubna 2021.

V praxi se často stává, že přestože má dlužníkovi zůstat alespoň nezabavitelné minimum, neděje se tak. Stačí, aby měl více exekucí najednou. Pokud například první exekuce dopadá na jeho plat a od svého zaměstnavatele po odečtení srážek obdrží nezabavitelné minimum, druhá exekuce, vedená již proti kontu dlužníka, se dotkne i zbývajících peněz, přestože se jedná o nezabavitelné minimum.

Proti tomuto chování exekutorů se v minulosti ohradil i Ústavní soud, protože takové chování bohužel není výjimkou. Těžko se pak divit, že dlužníci často pracují „na černo“, nechávají si výplatu vyplácet v hotovosti, nebo si ji posílají na účty svých známých či příbuzných.

Vznik nového účtu vítají i odborníci, a to zejména organizace zabývající se problémem exekucí. Ulehčí život statisícům dlužníků, kteří na tomto účtu budou mít peníze beze strachu, že jim i na ně „sáhne“ exekutor. Jde o jediný efektivní a poměrně rychlý způsob, jak řešit neoprávněné exekuce, snížit administrativní zátěž zaměstnavatelů a jak pomoci dlužníkům, aniž by docházelo k poškození práv věřitelů.

Banky by měly účet zřídit zdarma na žádost dlužníka a podmínky jeho vedení budou stejné jako u běžných účtů. Výhodou chráněného účtu bude mimo jiné i to, že dlužník bude mít větší finanční svobodu a jistotu a velkou roli hraje také sociální aspekt, kdy si díky nedostupnosti svých peněz nebude muset půjčovat u pochybných úvěrových společností. Odborníci si od něj kromě toho slibují alespoň mírný pokles zájmu dlužníků pracovat nelegálně.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

5. 3. 2021 | Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ATES spol. s r.o.
Výroba a konstrukce jednoúčelových strojů a zařízení, dopravníků, auto
www.ates.cz

TOP účetnictví a daně
Účetní firma zabývající se zejména vedením účetnictví, mezd, daní
www.topucetnictviadane.cz

Daňový kalendář

15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)
25. 3. 2021 Přiznání DPH (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,31 Kč
0,100 Kč
22,03 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.03.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru