Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak doložit chybějící dobu důchodového pojištění?


Redakce
5. 10. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

ČSSZ neeviduje např. dobu péče o dítě do 4 let věku. Tu doložíte až při podání žádosti o důchod nejčastěji rodným listem.

Foto: 123RF

 

Chybí vám v evidenci České správy sociálního zabezpečení některá z dob důchodového pojištění nebo náhradní doba pojištění? O jaké případy se konkrétně jedná? A jak a kdy je můžete doložit? Na to vám odpoví následující článek.


 
Pokud zjistíte, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“) nemáte uvedené některé doby důchodového pojištění, případně náhradní doby pojištění, můžete je v určitých případech ihned doložit. U některých dokladů zákon o důchodovém pojištění říká, že je stačí předložit až při podání žádosti o důchod.

Informace o dobách pojištění (zaměstnání) a od roku 1986 též o vyměřovacích základech (výdělcích) za jednotlivé kalendářní roky a vyloučených dobách (např. doba dočasné pracovní neschopnosti), popřípadě některých tzv. náhradních dobách pojištění, které ČSSZ eviduje, můžete zjistit z informativního osobního listu důchodového pojištění („IOLDP“), nebo prostřednictvím služby Přehled dob důchodového pojištění dostupné na ePortálu ČSSZ.

O vyhotovení IOLDP mohou zájemci požádat jednou ročně. A to buď písemně poštou, nebo v elektronické podobě (je nutný uznávaný elektronický podpis) na adresu e-podatelny nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou mu bude informativní list zaslán.

Základní doklady prokazující doby pojištění (zaměstnání):
  • evidenční listy důchodového pojištění – od roku 2004 vedou zaměstnavatelé evidenční listy za každý kalendářní rok zvlášť, jedno vyhotovení zasílají ČSSZ a zaměstnanec obdrží stejnopis (do roku 2003 vedl každý zaměstnavatel evidenční list po celou dobu trvání pracovního poměru a ČSSZ ho odeslal až po jeho skončení),
  • údaje o důchodovém pojištění vedené okresní správou sociálního zabezpečení („OSSZ“) – údaje o době výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo o době dobrovolného důchodového pojištění (jejich doložení do evidence ČSSZ zajišťuje OSSZ).
V případě, že evidenční list chybí, může ČSSZ v době před zahájením důchodového řízení přijmout a zaevidovat pouze takové náhradní dokumenty, které jednoznačně prokazují dobu zaměstnání či pojištění.

Se všemi ostatními náhradními doklady je třeba obrátit se na bývalého zaměstnavatele, jeho právního nástupce nebo OSSZ, která poskytne potřebnou pomoc, případně provede rekonstrukci evidenčního listu.

Náhradními dokumenty se rozumí hlavně výplatní pásky, mzdové listy, kniha docházky, popřípadě pracovní smlouva, doklad o ukončení pracovního poměru, legitimace ROH aj.

V evidenci ČSSZ, a tedy ani v IOLDP či přehledu dob pojištění, obvykle nejsou uvedeny všechny náhradní doby pojištění, a to zejména:
  • doba studia – dokládá se vysvědčením nebo jiným dokladem o ukončení studia, stačí doložit až při podání žádosti o důchod, z dokladů však musí být zřejmý počátek a konec této doby,
  • doba vojenské (civilní) služby – dokládá se vojenskou knížkou nebo potvrzením příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzením vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud se v evidenci ČSSZ tato doba nenachází, stačí doložit až při podání žádosti o důchod,
  • doba péče o dítě do 4 let věku – dokládá se rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudek soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod,
  • doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby – dokládá se rozhodnutím OSSZ (rozhodnutí se zpravidla vydává po skončení péče).
Pokud jste měli výdělečnou činnost v zahraničí, ČSSZ ani tuto dobu ve své evidenci nemá. Potvrzení o pojištěných dobách ve státech EU nebo ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si ČSSZ vyžádá od příslušného cizozemského nositele pojištění až po podání žádosti o důchod, pokud jste tuto skutečnost v žádosti uvedli.


Související článek:
Pro koho je určeno dobrovolné důchodové pojištění?


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru
 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Kramara s.r.o.
Vývoj a návrh elektroniky na klíč
www.kramara.com

GDECO Trade Olomouc
Filtrace vody
www.reverzni-osmozy.cz

Daňový kalendář

20. 12. 2018 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. 12. 2018 Přiznání DPH (za listopad 2018)
27. 12. 2018 Souhrnné hlášení (za listopad 2018)
27. 12. 2018 Kontrolní hlášení (za listopad 2018)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,76 Kč
0,005 Kč
22,59 Kč
-0,047 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.12.2018

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru