Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Exekuční srážky od roku 2017


Ing. Filip Sinecký
6. 3. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2017 se snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč.

Foto: Shutterstock

 

Poslední dobou patří mezi nejrozšířenější srážky z mezd exekuce. Od roku 2017 se u těchto exekučních srážek snížila nezabavitelná částka mzdy na 6.154 Kč, díky čemuž mají zaměstnanci nižší čistou mzdu.


 
Forma srážek ze mzdy může být různá. Poslední dobou patří mezi nejrozšířenější srážky z mezd exekuce. Přestože se počet nově vyhlášených exekucí mírně snižuje, stále je v České republice poměrně velké množství lidí „postižených“ exekucí.
 
Od letošního roku se u těchto exekučních srážek snižuje nezabavitelná částka mzdy, díky čemuž mají zaměstnanci nižší čistou mzdu. Průměrný počet exekucí na jednoho exekuovaného se pohybuje kolem šesti exekucí.
 
U exekucí může být zabavena část mzdy, nemocenské, ošetřovného za nemocného člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, důchodu, stipendia, podpory v nezaměstnanosti, odstupného, náhrady za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti, výsluhových příspěvků vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů apod.
 
V následujícím textu používáme celé korunové částky, přestože se v průběhu výpočtu počítá s haléřovými detaily. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.

Dlužníkovi musí vždy zůstat nezabavitelné životní minimum

Exekuovanému (dlužníkovi) musí vždy zůstat nezabavitelné životní minimum 3.410 Kč. Dále normativní, státem stanovené náklady na bydlení ve výši 5.822 Kč (došlo ke snížení z 5.858 Kč), na vyživované dítě, manžela či manželku.
 
Na manžela povinného se započítává 1/4 nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává 1/4 nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, pokud jsou srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
 
Výše nezabavitelného (nepostižitelného) minima závisí na věřiteli, kterému dlužník dluží. Toto minimum má sloužit k zajištění základních životních potřeb dlužníka. Upravuje ji občanský soudní řád, ale i speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (osoby/zaměstnance s exekučními srážkami, eventuálně úpadce v případě insolvenčních srážek) a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.
 
Je-li věřitelem mimo jiné i stát, případně předmětem dluhu je výživné, jedná se o přednostní exekuce (pohledávky). Naproti tomu u dluhů vůči bankám či jiným nebankovním poskytovatelům půjček zůstává dlužníkům vyšší nezabavitelné minimum. Většinou je nezabavitelné minimum meziročně zvyšováno. To neplatí o roku 2017, kdy se naopak snížilo a exekutorům umožnilo zabavit vyšší částku mzdy.
 
Základní nezabavitelné minimum na dlužníka v roce 2017 činí 6.154 Kč a na vyživovanou osobu připadá 1/4 z nezabavitelné částky na osobu povinného, tudíž 1.538 Kč měsíčně. Tato minima musí exekuovanému zůstat za všech okolností, ať jsou mu sráženy exekuce ze mzdy, nebo ze sociálních dávek.
 
Například svobodný, bezdětný zaměstnanec bude mít jako základní nezabavitelné minimum 6.155 Kč (po zaokrouhlení). Oproti tomu zaměstnanec s manželkou a jedním dítětem bude mít jako minimum částku 9.232 Kč, v případě dvou dětí to je 10.771 Kč atd.
 
Postup výpočtu a odečtů exekucí vychází z obecného pravidla, že dlužníkovi musí zůstat základní nezabavitelné minimum. Zbývá-li po odečtení tohoto minima vyšší částka, rozdělí se další část mzdy přesahující hranici nezabavitelného minima sahající do 9.232 Kč na třetiny a rozděluje se podle toho, jaká se uspokojuje pohledávka.
 
V případě, že se uspokojuje nejdříve nepřednostní pohledávka, rozdělí se daná částka na třetiny a část připadává dlužníkovi a zbytek věřitelům. Je-li čistá mzda vyšší než 9.232 Kč, zabavuje se vše nad tuto částku ve prospěch věřitelů.

Obecný postup výpočtu exekučních srážek

Obecný postup výpočtu exekučních srážek by měl odrážet následující logiku kromě výše zmíněných pravidel. Primárně se stanoví čistá mzda, ze které se odečte nezabavitelné minimum 6.154 na exekuovaného člověka a další částky za každou vyživovanou osobu á 1.538 Kč. Takto vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru v souladu s § 3 nařízení vlády o nezabavitelných částkách.
 
Pokud bude rozdíl mezi čistou mzdou a nezabavitelnými částkami větší jak 9.232 Kč, pak je tato část plně zabavitelná. Celá zabavitelná částka se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi (9.232 / 3 = 3.077 Kč).
 
Dále se z první třetiny uhradí pohledávky dle pořadí bez ohledu na to, zda se jedná o přednostní či ostatní pohledávky.
 
Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí nejdříve pohledávky výživného, následně přednostní pohledávky dle pořadí doručení nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud by nestačila částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak následně nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Jestliže by nebylo částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků.
 
Třetí třetina se vyplácí povinnému. Plně zabavitelná částka ze zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině.
 
 
Související články:
Srážky ze mzdy v roce 2016
Exekuce se provádí z nemocenských dávek i důchodu
Srážky lze nově provádět i z dohody o provedení práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Květa
28. 12. 2017 15:25:15
Dobrý den prosím o radu mám nastoupit do pracovního poměru na HPP a mám exekuci mla bych si vydělat asi 20000 čistého kolik by mi dali srážky ze mzdy? mám 11 letou dcerku manžela děkuji za radu.Květa
Hlášení závadného obsahu

Eva
11. 10. 2017 11:02:56
Dobrý den, zaměstnanec má dvě exekuce. První přednostní k nám došla v září 2017, druhá přednostní došla do datových schránek 8.10.2017. Prosím o radu, prvně srazím přednostní exekuci, která nám došla v září, až poté budu srážet druhou exekuci, která došla v říjnu? Nebo mám částku ke sražení vydělit dvěma a ke každé exekuci poslat část peněz?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lada
19. 9. 2017 11:02:27
Pořadí exekuce se řídí datem, kdy byl exekuční příkaz doručen prvnímu plátci mzdy (což bývá většinou zaměstnavatel, ale může to být třeba i sociálka nebo úřad práce, pokud dotyčný pobíral nějaké dávky). Pokud jste vy první plátce mzdy, kterému byla exekuce doručena, pak je toto datum shodné s datem doručení do vaší firmy. Pokud byl zamětnanec dříve zaměstnán někde jinde a exekuce byla již tehdy doručena jeho tehdejšímu zaměstnavateli, pak úplně jedno, kdy byla exekuce doručena vám - musíte se řídit podle data, kdy exekuci obdržel dřívější zaměstnavatel. Toto datum by mělo být uvedeno na exekučním příkazu či usnesení, které vám exekutor pošle. Pořadí exekuce se tedy nezmění, i kdyby zaměstnanec mezitím třeba 10x změnil zaměstnání. Může se stát, že exekuce vám do firmy přijdou v jiném pořadí, např. nejdřív exekuce č. 5, pak exekuce č. 1, pak exekuce č. 6, po ní exekuce č. 4 atd.. Vy si je musíte seřadit podle data doručení prvnímu plátci mzdy.

Co se týče pořadí přednostních a nepřednostních exekucí, je to takto: Mzda se rozděluje na 3 třetiny. Z první třetiny se strhávají nepřednostní pohledávky. Ze druhé třetiny se strhávají přednostní pohledávky. Třetí třetina se ponechá zaměstnanci. Pokud nejsou žádné nepřednostní exekuce (nebo pokud mají pozdější pořadí než exekuce přednostní), tak se na ty přednostní strhává i z první třetiny. Pro určení pořadí exekucí je hlavní datum doručení prvnímu plátci mzdy. Není to tedy tak, že přednostní exekuce by měly vždy automaticky přednost před těmi nepřednostními. Pokud máte například nepřednostní exekuci, která byla doručena prvnímu plátci mzdy 10.5.2017 a přednostní exekuci, která byla doručena teprve 30.8.2017, tak se na tu nepřednostní bude srážet z první třetiny a na tu přednostní z druhé třetiny (takže budete zaměstnanci srážet dvě exekuce současně). Pokud by to bylo obráceně, tj. přednostní exekuce by byla doručena 10.5.2017 a nepřednostní až 30.8.2017, tak by se z první i ze druhé třetiny sráželo na tu přednostní exekuci (protože je dle data doručení první v pořadí) a ta nepřednostní by čekala, až přijde na řadu.

A na závěr dodávám, pokud některý zaměstnanec má dvě (či více) exekucí, které mají stejné datum doručení prvnímu plátci mzdy, musíte je strhávat všechny naráz, tj. strženou částku musíte rozdělit mezi tyto 2 (či více) exkuce v poměrné výši.
Hlášení závadného obsahu

Jitka69
20. 7. 2017 20:44:08
Dobrý den, máme zaměstnance s 5 příkazy na exekuci,nejsem si jista s pořadím exekucí ,která má přednost.Určuje se pořadí podle datumu doručení nám do datové schránky nebo datum doručení prvnímu plátci mzdy? Děkuji Jitka
Hlášení závadného obsahu

kvakova
25. 5. 2017 0:10:57
Prosím o zdělení kolik mi náleží živ.minimum na mne s manželem co mi musí nechat ze mzdy při exekuci?Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 30
2. 5. 2017 12:52:15
Dobrý den, náš zaměstnanec má asi 16 příkazů k exekuci.Nejsem si však zcela jistá pořadím.Vždy nejprve splácím přednostní pohledávky ale jak je to v případě nepřednostních pohledávek?Je pro mě nejdůležitější datum doručení do datové schránky, datum doručení prvnímu plátci mzdy nebo datum nabytí právní moci?Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EPIMO spol. s r.o.
slaboproudé a zabezpečovací systémy
www.epimo.cz

VaseIdentita.cz
Agentura pomáhající růst malým subjektům, politickým stranám a hnutím.
www.vaseidentitacz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru