Čerpání řádné dovolené po skončení mateřské


Ing. Tomáš Smutný
21. 8. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Po skončení mateřské dovolené může zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené.

Foto: 123RF

 

Po skončení peněžité pomoci v mateřství často zaměstnavatelé tápou, jak spočítat zaměstnankyni nárok na řádnou dovolenou, než nastoupí na rodičovskou dovolenou či zpět do práce. Kdy krátit a kdy nekrátit? To se dozvíte v následujícím článku.


 
Podle mzdového softwaru se zaměstnankyni krátí dovolená a podle mého názoru to není v pořádku. Zaměstnavatelem je příspěvková organizace, jsou zde odbory, odměna je platem apod. Zaměstnankyně měla na hlavní pracovní poměr 75% úvazek a nepravidelný rozvrh směn, nárok na 25 dnů dovolené.

Do 21. 3. 2020 byla na mateřské dovolené. Letos čerpala celou nekrácenou dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou. Vyčerpala tedy celou dovolenou, konkrétně 26 pracovních dnů dřívější a letošní dovolené v termínu 22. 3. až 30. 4.

Po vyčerpání dovolené (náhrady byly vyplaceny) začala pracovat na zkrácený úvazek 30 %. To znamená, že nenastoupila nakonec na rodičovskou dovolenou.

Ve standardním zpracování mezd se objevilo:
  • nárok 13 dnů
  • krácení dnů dovolené, respektive přečerpání −11,5 dne
 
Odpovídá Tomáš Smutný, TCC s.r.o.

U dotyčné zaměstnankyně došlo reálně k tomu, že si po ukončení peněžité pomoci v mateřství („PPM“) v roce 2020 (konkrétně po datu 21. března) požádala o čerpání řádné dovolené. Díky PPM v tomto roce a též díky samotnému čerpání řádné dovolené došlo k „odpracování“ alespoň 60 dní pro účely nároku na dovolenou, a tím vznikl v roce 2020 nárok na celou dovolenou za kalendářní rok ve výši 25 dní (pět týdnů). Tyto si dotyčná reálně vyčerpala.

K datu 1. 5. však nenastoupila na rodičovskou dovolenou, jak bylo původně plánováno, ale vrátila se do práce, a zároveň došlo ke změně jejího rozvrhu pracovní doby. A to konkrétně tak, že její úvazek se snížil na 30 %, a zároveň se, a to je podstatnější, z jejího původního rovnoměrného rozvržení pracovní doby stalo nerovnoměrné rozvržení.

Od ledna do konce dubna byla tedy v rovnoměrně rozvržené pracovní době a od května do konce roku pak v době nerovnoměrně rozvržené. Tato skutečnost bude mít vliv na zpětný přepočet nároku na dovolenou za kalendářní rok. Pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu se vypočítá dovolená za kalendářní rok následovně.

DPD = (PS × DT) / 52

DPD = dovolená v pracovních dnech u nerovnoměrně rozložené pracovní doby
PS = počet vypsaných pracovních směn v kalendářním roce
DT = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec nárok (minimálně čtyři)
52 = zaokrouhlený počet týdnů v roce


Ve vašem případě, když se podívám do rozvrhu směn od května dále, je v každém měsíci šest vypsaných směn. Pokud by tedy dotyčná pracovala celý rok v tomto rozvržení, tak by se nárok na dovolenou spočítal následovně.

Celkový počet směn v roce = 6 × 12 = 72 směn za rok

DPD = (72 × 5) / 52 = 6,92, po zaokrouhlení tedy 7 dní dovolené v pracovních dnech

Nyní ale musíme jít poměrově na jednotlivé úseky v roce, kdy byla zaměstnankyně v různých režimech rozložení pracovní doby. V rovnoměrné pracovní době, kde by příslušelo za celý rok 25 dní (pakliže by v této době pracovala zaměstnankyně celý rok), strávila ale jen čtyři měsíce. Z toho vyplývá, že její nárok z toho plynoucí jsou 4/12 = 8,5 dne.

Na zbývající úsek (po zbytek roku), kdy bude v nerovnoměrně rozložené pracovní době, bude zůstávat 8/12 ze 7 dní = 4,5 dne.

Z toho celého tedy plyne, že její řekněme „kumulovaný“ nárok na dovolenou bude na celý rok roven 13 dnům. Dotyčná ale vyčerpala celých 25 dní, to znamená, že mzdový systém tedy správně počítá s přeplatkem dovolené přibližně 12 dní.

Ke krácení musí dojít, protože nedošlo k nástupu na rodičovskou dovolenou. Pokud by na rodičovskou dovolenou nastoupila, k žádnému krácení by dojít nesmělo.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Změna pro OSVČ pečující o děti do 4 let

6. 6. 2023 | OSVČ by mohly být považovány za vedlejší z důvodu péče o dítě delší dobu díky (zatím ještě neschválenému) balíčku změn v sociálním pojištění. Výdělečná činnost by se nově měla považovat za vedlejší v případě, že OSVČ bude osobně pečovat o dítě do 4 let. Péče o dítě do 4 let věku by se zohledňovala pouze u jedné OSVČ. Nebude případně možné rozdělit péči o děti tak, že by se péče o jedno dítě hodnotila u jedné OSVČ a péče o druhé dítě u druhého rodiče OSVČ. Nová úprava se v případě schválení bude týkat až roku 2024.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
SIPLEX, s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti účetni, daňové a mzdové problematiky.
www.siplex.cz

Jagamont s.r.o.
kancelářské židle, řemesla pro interiéry
www.jagamont.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)
26. 6. 2023 Přiznání DPH (za květen 2023)
26. 6. 2023 Souhrnné hlášení (za květen 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,52 Kč
-0,050 Kč
22,03 Kč
-0,022 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.06.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme