Zvláštní režim DPH u prodejců ojetých aut


Ing. Tereza Lichovníková
14. 12. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základem daně u zvláštního režimu je pouze obchodní přirážka snížená o daň z přirážky.

Foto: 123RF

 

Již ze samotného názvu článku vyplývá, že se budeme zabývat režimem uplatnění daně z přidané hodnoty v případě prodeje a nákupu ojetých automobilů obchodníkem. V praxi se nejčastěji jedná o autobazary.


 
Zvláštní režim s ojetými automobily je založen na zcela jiném principu zdanění než režim klasického tuzemského plnění.

Běžný režim DPH je založen na principu, že si při nákupu plátce nárokuje odpočet DPH, při prodeji naopak zatíží celou svou prodejní cenu DPH a obě tyto daně vypořádá v rámci daňového přiznání.

V některých případech by mohl být takový postup nespravedlivý a vedl by k dvojímu zdanění DPH. Příkladem může být situace, kdy autobazar – plátce DPH – odkoupí ojetý automobil od neplátce (kdy při jeho pořízení samozřejmě nemohl uplatnit odpočet DPH) a plátce (obchodník) toto vozidlo dále prodá. Při klasickém prodeji autobazar vypočte DPH na výstupu z celkové prodejní ceny, takže většina této hodnoty je fakticky podruhé zdaněna DPH.

Z toho důvodu je umožněn druhý zvláštní daňový režim, a to obchodníka s použitým zbožím.

Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím nalezneme v ustanovení § 90 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“), který stanovuje pravidla a podmínky, kdy lze tento režim použít.

Pro použití zvláštního režimu je nutno si stanovit, co se myslí pod pojmem použité zboží a obchodník.

Použitým zbožím se pro účely tohoto ustanovení rozumí:
 • hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě:
  • uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 ZDPH, pro které je v témže ustanovení upraven poněkud odlišný zvláštní režim obchodníků, a
  • drahých kovů a drahokamů.
Obchodníkem s použitým zbožím se rozumí:
 • plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo dováží použité zboží za účelem dalšího prodeje, jednající:
  • na vlastní účet nebo
  • na účet jiné osoby, pokud jí náleží odměna.
Další nutnou podmínkou pro jeho uplatnění je, že použité zboží muselo být obchodníkovi dodáno v rámci obchodování na území EU:
 • osobou nepovinnou k dani (např. soukromě jednajícím občanem),
 • osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem (např. českým podnikatelem, může se však jednat o osobu identifikovanou k dani),
 • osvobozenou osobou, která není plátcem (jedná se o osobu povinnou k dani, dále jen „OPD“, se sídlem nebo provozovnou v jiném členském státě, která je tam v podobném postavení jako v tuzemsku OPD se sídlem v ČR, která není plátcem),
 • jinou osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně podle § 62 (jde o dodání zboží osvobozené bez nároku na odpočet daně z důvodu jeho použití pro plnění osvobození od daně nebo že mělo sloužit pro reprezentaci) nebo obdobně podle platného předpisu jiného členského státu, nebo
 • jiným obchodníkem, pokud byl při dodání tohoto zboží tímto jiným obchodníkem použit zvláštní režim.
Při prodejích ojetých automobilů tak může plátce (v našem textu obchodník) uplatnit dvojí daňový režim: běžný, nebo zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím.

Běžný režim

Základem daně je celková sjednaná prodejní cena (nejen obchodní přirážka), současně má tento prodejce nárok na odpočet daně jak z kupní ceny vozidla, tak u souvisejících plnění (opravy, technické kontroly apod.).

Příklad 1

Pan Josef koupil osobní automobil za 300 000 Kč včetně DPH (21 %), kterou jako neplátce nemohl nárokovat k odpočtu. Po čase vůz prodal autobazaru (plátci DPH) za dohodnutou cenu 200 000 Kč a tento autobazar si k ní přirazil marži 10 000 Kč a prodal vůz paní Jiřině, která není plátcem.

Autobazar při prodeji vypočte DPH na výstupu standardně z celkové prodejní ceny bez daně: 210 000 Kč × 21 % = 44 000 Kč.

Zvláštní režim

Zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím, kdy základem daně je pouze obchodní přirážka snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se vypočte jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou. Obchodník v tomto případě nemá nárok na odpočet daně z kupní ceny auta, avšak u souvisejících plnění (opravy, technické kontroly apod.) odpočet DPH uplatnit může.

Příklad 2

Stejná situace jako v předchozím příkladě, avšak autobazar (obchodník) nyní vypočte DPH jen z obchodní přirážky: 10 000 Kč × 0,1736 = 1 736 Kč.

Jak z výše popsané situace vyplývá, jedná se pro obchodníka o výhodný daňový režim, jelikož na výstupu odvede daň pouze 1 736 Kč namísto 44 100 Kč.


Na druhou stranu nevýhodou zvláštního režimu je, že plátce, který takto zdaněné použité zboží koupí, nemá nárok na odpočet DPH z přirážky, kterou zaplatil v prodejní ceně obchodníkovi.

S tím souvisí opatření, že obchodník při dodání zboží ve zvláštním režimu nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky. S výjimkou v § 90 odst. 14 ZDPH, kdy kupujícím jsou osoby se zdravotním postižením.

Shrnuto – hlavní výhodou použití zvláštního režimu obchodníka s použitým zbožím je speciální pravidlo, že základem daně je přirážka snížená o daň z přirážky.

Zvláštní daňový režim je možno použít (není povinný) jen při prodeji „ojetých“ automobilů. Tento režim nelze použít při prodeji nových dopravních prostředků.

Příklad 3 – Prodej ojetého auta ve zvláštním režimu

Obchodník koupil osobní automobil od neplátce (občana) bez DPH za 200 000 Kč, s vozidlem vynaložil následující výdaje ve výši 40 000 Kč + DPH (kterou si uplatnil k odpočtu):
 • Opravu jiným plátcem za 20 000 Kč + DPH 4 200 Kč (uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu).
 • Opravu neplátcem za 10 000 Kč (služba od neplátce pochopitelně DPH nepodléhá).
 • Technickou kontrolu za 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč (uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu).
Obchodník prodá automobil za 300 0000 Kč.

Celková přirážka = 100 000 Kč (jedná se o základ pro výpočet DPH „metodou shora“).
 • DPH z přirážky = 100 000 × 0,1736 = 17 360 Kč (DPH na výstupu patří do řádku 1 přiznání k DPH).
 • Cena bez daně = 100 000 − 17 360 = 82 640 Kč (patří do základu daně na řádku 1 přiznání k DPH).
Obchodník vystaví běžný daňový doklad, na němž nesmí samostatně uvést daň z přirážky, tj. 17 360 Kč, s výjimkou případů, kdy kupujícími jsou osoby se zdravotním postižením, jak je výše uvedeno.

Kupující totiž nemá nárok na odpočet této daně z přirážky, a to ať už je plátcem DPH nebo není. V neposlední řadě musí být na daňovém dokladu uveden informativní údaj „zvláštní režim – použité zboží“.
Článek byl připravený ve spolupráci s účetní a daňovou kanceláří Best Account.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

AUTOELTON
19. 1. 2019 11:05:55
Dobrý den, prosím o informaci, jakým způsobem se při nákupu od plátce z EU označuje, že faktura je ve zvláštním režimu? Může to být označení "Marginal taxation? Nakupuji na aukcích a na faktuře je pouze toto označení s tím, že jde o prodej použitého vozidla. Co se týče mého prodeje, jak se správně fakturuje? Prodej s 0% sazbou DPH? A jak se dokládá obchodní přirážka, která je v sazbě 21%. Děkuji za odpověď. S toto problematikou bojuji již dlouho a zatím jsem se nesetkal s jednoznačným výkladem, jak správně fakturovat a odvádět DPH. Ještě jednou Děkuji, Jiří Z.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

27. 2. 2024 | Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti musí zaměstnavatelé podat do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku. Za rok 2023 platí tedy lhůta pro podání vyúčtování 1. března, ale pouze v případě papírové formy. Pokud jej podáváte elektronicky, máte čas až do 20. března. Pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se použije tiskopis MFin 5459 vzor č. 24.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

Finservis s.r.o.
Účetní a daňová kancelář pro malé a střední firmy a podnikatele
www.fins.cz

Kurzovní lístek

25,34 Kč
-0,030 Kč
23,34 Kč
-0,039 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme